Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tuần 31 và 32

Bài 31: Thường thức mĩ thuật

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CỦA MĨ THUẬT AI CẬP,HI LẠP,LA MÃ

THỜI KÌ CỔ ĐẠI

 

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:-Hs nhận thức rõ hơn về các giá trị MT Ai Cập,Hi Lạp,La Mã thời kì cổ đại.

- Hiểu thêm về nét riêng biệt của mỗi nền Mĩ thuật Ai Cập,La Mã,Hi lạp thời kì cổ đại.

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tư duy,phân tích,giải quyết vấn đề.

3. Thái độ: -Tôn trọng,giữ gìn nền văn hóa của nhân loại.

-Hs có thái độ tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

1.Giáo viên: -Tranh,ảnh về các tác phẩm,công trình mĩ thuật của các nền văn hóa Ai Cập,

Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại.

2. Học sinh: -Đồ dùng học tập.

- Sưu tầm tài liệu về mĩ thuật Ai Cập,Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại

III. Phương pháp:

-Trực quan,quan sát

-Đàm thoại-giải thích,thảo luận nhóm.

 

docx10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 4690 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tuần 31 và 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Ngày soạn:25/03/2012 Bài 30: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Hs nắm được vài nét về nền văn hóa,văn minh Ai Cập,Hy Lạp,la Mã cổ đại thông qua sự phát triển rực rỡ của nền mĩ thuật thời đó. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tư duy,phân tích,giải quyết vấn đề. 3. Thái độ: -Hs có thái độ tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên: -Tranh,ảnh về các tác phẩm,công trình mĩ thuật của các nền văn hóa Ai Cập,Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại. -Bản đồ thế giới cỡ lớn. 2. Học sinh: -Đồ dùng học tập.Sưu tầm tài liệu về mĩ thuật Ai Cập,Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại III. Phương pháp: -Trực quan,quan sát -Đàm thoại-giải thích,thảo luận nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: :L (1 phút) - Kiểm tra sĩ số,đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ: :L (3 phút) ?Cách vẽ đậm nhạt mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)? ?Nhận xét bài vẽ? 3. Bài mới: :L (1 phút) & Giíi thiÖu bµi: GV nh¾c l¹i lÞch sö: MÜ thuËt cæ ®¹i ®· ph¸t triÓn h¬n 3000 n¨m tr­íc C«ng nguyªn ë vïng L­ìng Hµ (I - R¾c), Ai CËp, Hi L¹p (TK III vµ ®Çu C«ng Nguyªn) vµ La m· kÐo dµi 500 n¨m tiÕp theo ®· ®¸nh dÊu giai ®o¹n cùc thÞnh trong lÞch sö tiÕn hãa cña nh©n lo¹i. §Ó thÊy râ ®­îc nÒn v¨n nÒn v¨n minh Ai cËp, Hi L¹p, La M· thêi k× cæ ®¹i, th«ng qua sù ph¸t triÓn cña nÒn MT thêi ®ã ta vµo bµi häc h«m nay. Bài 30: Thường thức mĩ thuật SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỲ CỔ ĐẠI Hoạt đông của Gv-Hs Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu khái quát về mĩ thuật Ai Cập cổ đại:L (12 phút) -Gv giới thiệu:Nói đến mĩ thuật thời cổ đại là nói đến văn hóa Ai Cập và các vùng lưỡng Hà-cái nôi của văn hóa phương Đông cổ đại cùng với nề văn hóa rực rỡ Hy Lạp-La Mã-cái nôi của văn hóa phương tây.Mĩ thuật cổ đại có vai trò to lớn đối với loài người và để lại nhiều tác phẩm vô giá. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nền mĩ thuật lơn của thế giới cổ đại thông qua câu hỏi thảo luận.Gv phân chia nhóm thảo luận,yêu cầu mỗi nhóm thảo luận về 1 nền văn minh. * Nhóm 1: Tìm hiểu về mĩ thuật Ai Cập thời kì cổ đại. * Nhóm 2: Tìm hiểu về mĩ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại. * Nhóm 3: Tìm hiểu về mĩ thuật la Mã thời kì cổ đại. - Gv treo bản đồ thế giới cỡ lớn,hướng dẫn học sinh tìm hiểu: ? Em biết gì về đất nước Ai Cập? + Hs nhóm 1 thảo luận và trả lời: - Vị trí:Nằm bên bờ sông Nin. - Khoa học kĩ thuật phát triển sớm,có nền văn minh bền vững. - Là đất nước đa thần giáo - Gv hướng dẫn Hs tìm hiểu mĩ thuật Ai Cập qua đồ dùng. ? Đặc trưng của kiến trúc Ai Cập có những công trình nào? - Nhiều đền đài,lăng mộ lộng lẫy,uy nghi. - Kiến trúc Kim tự tháp là một nền nghệ thuật tổng hợp và hoàn chỉnh. ? Điêu khắc Ai Cập đề cập đến những tác phẩm nào? - Những pho tượng đá khổng lồ tượng trưng cho quyền năng của thần linh:Tượng nhân sư,tượng người (Viên thư lại,Hoàng hậu Ai Cập) ? Nêu những thành tựu về hội họa? - Tranh tường miêu tả các sự tích về những vị thần với đường nét đơn giản,dứt khoát,màu sắc hài hòa. - Hs nhóm khác nhận xét,bổ sung kiến thức. - Gv nhận xét,tóm tắt,kết luận:MT Ai Cập cổ đại mang nhiều nét riêng biệt,mĩ thuật Ai Cập là một trong những nền nghệ thuật lớn đầu tiên của thế giới loài người. Những thành tựu của MT Ai Cập sẽ mãi là đài kỉ niệm chứng tỏ tài năng sức sáng tạo của nhân dân lao động. I. Sơ lược về mĩ thuật Ai Cập thời kì cổ đại 1. Bối cảnh lịch sử: - Vị trí:Nằm bên bờ sông Nin. - Khoa học kĩ thuật phát triển sớm,có nền văn minh bền vững. - Là đất nước đa thần giáo. 2.Vài nét về mĩ thuật: a. Kiến trúc: - Nhiều đền đài,lăng mộ lộng lẫy,uy nghi. - Kiến trúc Kim tự tháp là một nền nghệ thuật tổng hợp và hoàn chỉnh. b. Điêu khắc: - Những pho tượng đá khổng lồ tượng trưng cho quyền năng của thần linh:Tượng nhân sư,tượng người (Viên thư lại,Hoàng hậu Ai Cập) c. Hội họa: - Tranh tường miêu tả các sự tích về những vị thần với đường nét đơn giản,dứt khoát,màu sắc hài hòa. Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về mĩ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại:L (12 phút) - Hs nhóm 2 thảo luận và trinh bày ý kiến theo nội dung câu hỏi Gv đưa ra: ? Em hãy nêu hoàn cảnh lịch sử của Hy lạp thời kì cổ đại? - Hs:- Vị trí:Nhìn ra Địa trung hải,đối diện với các quốc gia nổi tiếng ở vùng Tiểu Á và Bắc Phi.nên thuận lợi cho giao lưu buôn bán. - Hình thành nhà nước chiếm hữu nô lệ.nền văn minh phát triển sớm. ? Mĩ thuật Hy Lạp phát triển được thể hiện thông qua những loại hình nghệ thuật nào? - Hs:Kiến trúc,điêu khắc,hội họa-gốm. ? Kiến trúc Hy lạp có gì đặc sắc? -Hs:Xây dựng trật tự cho các công trình với nhiều kiểu cột độc đáo,cột Đô-rích đơn giản,khỏe khoắn,cột I-ô-nich nhẹ nhàng, bay bướm. ? Các công trình tiêu biểu của Kiến trúc Hy lạp? Hs:Đền Pác-tê-nông xây bằng đá cẩm thạch rất tráng lệ.được trang trí bằng các bức phù điêu chạm nổi dài 276m. - Gv giới thiệu tranh,ảnh các tác phẩm điêu khắc ? Nêu những tác phẩm nổi tiếng của điêu khắc Hy Lạp? - Hs:Các pho tượng có hình dáng đẹp,sinh động thần bí. VD:Tượng Đô-ri-pho của Pô-li-clet ,Tượng người ném đĩa của Mi-rông, Tượng Thần Dớt của Phi-đi-át. ? Vài nét tiêu biểu về hội họa Hy Lạp? Hs:Các tác phẩm còn lại rất ít,chỉ có những họa sĩ:Đi-ô-xít,A-pen-cơ.. - Gv treo tranh chiếc bình gốm và hỏi Hs. ? Đồ gốm Hy Lạp có đặc điểm gì? - Hs:Gốm có hình dáng đẹp,nước men trang trọng,trang trí hài hòa. - Hs nhóm khác nhận xét,bổ sung kiến thức. - Gv nhận xét,kết luận:Mĩ thuật Hy Lạp mang tính hiện thực sâu sắc, + Nghệ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại xứng đáng là một nền văn minh phát triển rực rỡ trước công nguyên. II. Sơ lược về mĩ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại. 1. Bối cảnh lịch sử: - Vị trí:Nhìn ra Địa trung hải,thuận lợi cho giao lưu buôn bán. - Hình thành nhà nước chiếm hữu nô lệ.nền văn minh phát triển sớm. 2.Vài nét về mĩ thuật: a. Kiến trúc: - Nhiều kiểu cột độc đáo,cột Đô-rích đơn giản,khỏe khoắn,cột I-ô-nich nhẹ nhàng, bay bướm. - Đền Pác-tê-nông xây bằng đá cẩm thạch rất tráng lệ. b. Điêu khắc: - Các pho tượng có hình dáng đẹp,sinh động.Tượng Đô-ri-pho,Tượng người ném đĩa,tượng Thần Dớt. c. Hội họa: - Các tác phẩm hội họa còn lại trên đồ gốm. d. Đồ gốm: - Gốm có hình dáng đẹp,nước men trang trọng,trang trí hài hòa. Hoạt động 3: Tìm hiểu về mĩ thuật La Mã thời kì cổ đại:L (12 phút) - Gv yêu cầu học sinh chỉ ra trên bản đồ. ? Vị trí địa lí của La Mã? - Hs tìm ra trên bản đồ:La Mã là công xã ở miền trung bán đảo Ý. ? Nêu vài nét khái quát về bối cảnh lịch sử của La Mã thời kì cổ đại? - Mt ảnh hưởng từ Hy Lạp do la Mã đánh chiếm Hy Lạp,nhưng vẫn giữ được những giá trị đặc sắc. - Gv treo tranh,ảnh các tác phẩm mĩ thuật của La Mã cổ đại. ? Kiến trúc La Mã có nét gì tiêu biểu,được thể hiện ở công trình nào? - Hs:Kt đa dạng về kiểu dáng và kích thước,sáng chế ra xi măng và gạch nung... - Kiến trúc đô thị với nhiều kiểu nhà mái tròn,ống dẫn nước. Đấu trường Cô-li-dê và nhiều công trình vĩ đại. ? Điêu khắc có những sáng tạo gì? - Hs:Mang những sáng tạo tuyệt vời trong cách làm tượng chân dung. - Những kiệt tác:Tượng đài kị sĩ,pho tượng Hoàng đế Mac Ô-ren trên lưng ngựa. - Gv treo tranh vẽ . ? Em có nhận xét gì về cách tạo hình trong tranh của người La Mã? Hs:Tranh tường về đề tài thần thoại,với lối vẽ hiện thực. - Hs nhóm khác nhận xét,bổ sung. - Gv nhận xét,củng cố bài học:Ba nền mĩ thuật trên là khởi nguồn cho các nền tư tưởng,văn hóa của các thời đại kế tiếp,những thành tựu chung đã chứng tỏ sức sáng tạo kì diệu của con người thời kì cổ đại. III. Sơ lược về mĩ thuật La Mã thời kì cổ đại 1. Bối cảnh lịch sử: - Là công xã ở miền trung bán đảo Ý. - Mt ảnh hưởng từ Hy Lạp nhưng vẫn giữ được những giá trị đặc sắc. 2.Vài nét về mĩ thuật: a. Kiến trúc: - Kiến trúc đô thị với nhiều kiểu nhà mái tròn,ống dẫn nước. Đấu trường Cô-li-dê và nhiều công trình vĩ đại. b. Điêu khắc: - Những kiệt tác:Tượng đài kị sĩ,pho tượng Hoàng đế Mac Ô-ren trên lưng ngựa. c. Hội họa: - Tranh tường với lối vẽ hiện thực. Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá:L (3 phút) - Gv đặt câu hỏi củng cố bài học; ? Mĩ thuật Ai Cập thời kì cổ đại đã đạt được những thành tựu gì? ? Mĩ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại có nét gì tiêu biểu? ? La Mã cổ đại đã để lạo nhân loại những kiệt tác bất hủ nào về mĩ thuật? Hs trả lời câu hỏi. Gv nhận xét phần trả lời của Hs - Nhận xét chung tiết học,nêu bài học đạo đức: 4. Dặn dò,kết thúc::L (1 phút) - Gv nhắc nhở Hs về nhà học bài chu đáo. - Sưu tầm tranh,ảnh về các hoạt động văn nghệ-thể thao. - Chuẩn bị cho bài sau: Bài 31: Thường thức mĩ thuật MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT AI CẬP, HY LẠP,LA Mà THỜI KÌ CỔ ĐẠI Tuần 32 Ngày soạn:12/04/2012 Bài 31: Thường thức mĩ thuật MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT AI CẬP,HI LẠP,LA Mà THỜI KÌ CỔ ĐẠI I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Hs nhận thức rõ hơn về các giá trị MT Ai Cập,Hi Lạp,La Mã thời kì cổ đại. - Hiểu thêm về nét riêng biệt của mỗi nền Mĩ thuật Ai Cập,La Mã,Hi lạp thời kì cổ đại. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tư duy,phân tích,giải quyết vấn đề. 3. Thái độ: -Tôn trọng,giữ gìn nền văn hóa của nhân loại. -Hs có thái độ tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên: -Tranh,ảnh về các tác phẩm,công trình mĩ thuật của các nền văn hóa Ai Cập, Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại. 2. Học sinh: -Đồ dùng học tập. - Sưu tầm tài liệu về mĩ thuật Ai Cập,Hy Lạp,La Mã thời kì cổ đại III. Phương pháp: -Trực quan,quan sát -Đàm thoại-giải thích,thảo luận nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: :L (1 phút) - Kiểm tra sĩ số,đồ dùng học tập. 2. Kiểm tra bài cũ: :L (3 phút) ? Mĩ thuật Ai Cập thời kì cổ đại đã đạt được những thành tựu gì? ? Mĩ thuật Hy Lạp thời kì cổ đại có nét gì tiêu biểu? ? La Mã cổ đại đã để lạo nhân loại những kiệt tác bất hủ nào về mĩ thuật? 3.Bài mới: :L (1 phút) - Gv dẫn dắt vào bài:Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại con lưu giữ rất nhiều công trình có qui mô to lớn.để biết được giá trị nghệ thuật chúng ta cùng nghiên cứu Bài 31: Thường thức mĩ thuật MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT AI CẬP,HI LẠP,LA Mà THỜI KÌ CỔ ĐẠI Hoạt động của Gv-Hs Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về Kim tự tháp Kê-ốp (Ai Cập) :L (9 phút) - Gv giới thiệu vào nội dung bài: ? Vì sao Ai Cập được gọi là đất nước của những Kim tụ tháp khổng lồ? -Hs trả lời. - Gv:Ngày nay ở Ai Cập vẫn còn 3 kim tự tháp đứng giữa đất trời:Kê-Ốp,Kê-phơ-ren,Mi-kê-ri-nốt.trong đó kim tự tháp Kê-Ốp là nổi tiếng nhất - Gv treo hình ảnh về Kim tự tháp và hướng dẫn học sinh thảo luận theo hệ thống câu hỏi. ? Em biết gì về kim tự tháp? -Hs thảo luận và trả lời được: + Kim tự tháp được xây dựng vào khoảng năm 2900 trước công nguyên, KTT có dạng hình chóp,cao 138m,đáy là hình vuông có cạnh dài 225m. + Được xây dựng bằng đá vôi,sử dụng hết 2 triệu phiến đá,có những phiến đá nặng gần 3 tấn,xây trong 20 năm. ? Em còn biết thêm gì về kim tự tháp? - Hs: Có một ống thông gió từ đỉnh kim tự tháp xuống đường hầm. - Gv kết luận:KTT là di sản văn hóa vĩ đại của nhân loại,là một trong những bảy kì quan của thế giới. I. Kim tự tháp Kê-Ốp (Ai Cập) - Kim tự tháp có dạng hình chóp,cao 138m,đáy là hình vuông có cạnh dài 225m. - Được xây dựng bằng đá vôi trong 20 năm. - KTT là di sản văn hóa vĩ đại của nhân loại,là một trong những bảy kì quan của thế giới. Hoạt động 2: Tìm hiểu về Tượng Nhân Sư (Ai Cập) :L (9 phút) - Gv treo tranh,ảnh tượng nhân sư.Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm về các nội dung. ? Tượng còn có tên là gì?ý nghĩa của tên gọi? - Hs thảo luận và trả lời được: + Nhân sư (còn gọi là Xphanh) là tượng đầu người mình sư tử.Đầu tượng trưng cho trí tuệ và tinh thần.Mình sư tử tượng trưng cho quyền năng và sức mạnh. ? Đặc điểm của tượng? - Hs:Tạc bằng đá hoa cương,tượng đặt ở kim tư tháp Kê-phơ-ren. Tượng cao 20m,thân dài 60m,đầu cao 5m,tai dài 1,4m và miệng rộng 2,3m. - Hs nhóm khác nhận xét,bổ sung. - Gv kết luận:Tượng Nhân sư là một kiệt tác của điêu khắc cổ đại còn tồn tại đến ngày nay. II. Tượng Nhân Sư (Ai Cập) - Nhân sư (còn gọi là Xphanh) là tượng đầu người mình sư tử.tượng trưng cho trí tuệ ,quyền năng và sức mạnh. - Tượng cao 20m,thân dài 60m,đầu cao 5m,tai dài 1,4m và miệng rộng 2,3m. - Tượng Nhân sư là một kiệt tác của điêu khắc cổ đại còn tồn tại đến ngày nay. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tượng vệ nữ Mi-Lô (Hi Lạp) :L (9 phút) - Gv:Điêu khắc Hi Lạp đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng. ? Em hãy kể tên những tác phẩm và tên tác giả nổi tiếng. - Hs: Tác phẩm:Ngọn đèn biển,Vườn treo Ba-bi-lon,Tượng thần hê-li-ốt,thần dớt... - Gv: Bên cạnh các pho tượng có tác giả,điêu khắc Hi lạp cổ đại còn có nhiều tác phẩm rất đẹp nhưng không khắc tên tác giả hoặc bị vùi lấp,sau này mới được phát hiện.Một trong các pho tượng đó là tượng vệ nữ Mi-lô. - Gv treo ảnh chụp tượng Vệ nữ Mi-Lô. - Hướng dẫn học sinh thảo luận tìm hiểu về tượng. ? Em biết gì về tượng Vệ nữ Mi-lô? - Hs; là pho tượng phụ nữ cao 2,04m,tuyệt đẹp,với thân hình cân đối,tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. - Hs nhóm khác nhận xét,bổ sung. - Gv kết luận: Pho thượng có vẻ đẹp lí tưởng,nét mặt kiên nghị nhưng lại có vẻ lạnh lùng kín đáo. Bị mất một cánh tay tuy nhiên vẻ đẹp của pho tượng không vì thế mà bị giảm đi. III. Tượng vệ nữ Mi-Lô (Hi Lạp) - Là pho tượng phụ nữ cao 2,04m,tuyệt đẹp,với thân hình cân đối,tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Hoạt động 4: Tìm hiểu tượng Ô-guýt (La Mã) :L (9 phút) - Gv: Nét đặc sắc của điêu khắc La Mã thời kì cổ đại là tượng chân dung và các tượng đài kị sĩ. Tượng Ô-guýt là một trong những tượng toàn thân tiêu biểu của loại hình nghệ thuật này. - Gv treo ảnh chụp tượng Ô-guýt.Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tượng - Hs thảo luận theo nội dung câu hỏi: ? Ô-guýt là ai? - Hs: Ô-guýt là hoàng đế La Mã.là người thiết lập đế chế La Mã. ? Chân dung Ô-guýt được miêu tả như thế nào? - Hs:Ô-guýt được diễn tả đầy vẻ kiêu hãnh,với nét mặt cương nghị,bình tĩnh,tự tin và cơ thể cường tráng của một vị tướng hùng dũng. - Gv nhận xét,kết luận:Tượng Ô-guýt là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách diễn tả của điêu khắc La Mã cổ đại,thể hiện ở: + Tôn trọng hiện thực,sống động. + Thị hiếu thẩm mĩ của người Hi Lạp thích đồ sộ,hùng mạnh,cao cả... =>Kết luận chung:Nền mĩ thuật thời kì cổ đại có vai trò to lớn đồi với nhân loại,để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật. + MT cổ đại là cái nôi của nghệ thuật thế giới. IV. Tượng Ô-guýt (La Mã) - Là pho tượng toàn thân đầy vẻ kiêu hùng của Hoàng đế La Mã. - Nét mặt cương nghị,bình tĩnh,tự tin và cơ thể cường tráng của một vị tướng hùng dũng. Hoạt động 5:Nhận xét,đánh giá:L (3 phút) - Gv củng cố lại bài bằng hệ thống các câu hỏi. ? Kim tự tháp có điều gì bí ẩn? ? Đặc điểm của tượng Nhân sư? ? Tượng vệ nữ Mi-Lô có vẻ đẹp như thế nào? ? Vài nét tiêu biểu của tượng Ô-guýt? - Hs trả lời câu hỏi. - Gv nhận xét,củng cố bài. - Nhận xét chung tiết học,nêu bài học đạo đức: 4. Dặn dò,kết thúc: :L (1 phút) - Gv nhắc nhở học sinh về nhà tìm thêm tài liệu nói về các công trình mĩ thuật của Ai Cập,Hi Lạp,La Mã thời kì cổ đại. - Sưu tầm một số chiếc khăn có trang trí đẹp. - Chuẩn bị cho bài học sau: Bài 32: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CHIẾC KHĂN ĐẶT LỌ HOA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMĩ thuật 6 SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI.docx
Tài liệu liên quan