Giáo án môn Âm nhạc lớp 7 năm 2016

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

 - HS biết vài nét về nhạc sĩ Đỗ Hòa An

 - HS hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. tính chất nhí nhảnh, hồn nhiên và trẻ trung.

2. Kỷ năng

- Các em tiếp tục được làm quen với loại hình tiết tấu đảo phách .

- Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp

- Tập động tác phụ họa

3. Thái độ

 - Qua nội dung bài hát hướng các em đến tình cảm quê hương và tình yêu quê hương đất nước.

4. Nội dung trọng tâm

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát

5. Định hướng năng lực

- Năng lực chung: HS hát đúng giai điệu bài hát

- Năng lực riêng: HS hát được với nhạc vào đúng nhịp, biết cách giữ nhịp

 

doc89 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Âm nhạc lớp 7 năm 2016, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iết, cảm thụ, tự học, giao tiếp Hiểu biết, ứng dụng, nhận xét, nêu cảm nghĩ Thông hiểu Cảm thụ, tái hiện, thẩm âm, nhận biết, vận dụng 3. Hướng dẫn về nhà:3p GV:Hướng dẫn HS: Ghi nhớ, thực hiện - Về nhà hát thuần thục lời ca và đúng sắc thái, tính chất của bài. - Đọc và tìm hiểu trước phần nhạc lí “Cung - nửa cung và dấu hoá. Tuần 13 Ngày soạn : 18/11/2018 TIẾT 13: Ôn Bài hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA Nhạc lý : Cung và nửa cung- Dấu hoá I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - HS ôn lại, thuộc bài Khúc hát chim sơn ca và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài. - HS có khái niệm cơ bản về cung và nửa cung, dấu hoá. - Phân biệt cung và nửa cung trên bàn phím. 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa - Biết vạn dụng nhạc lý vào bài hát 3. Thái độ - Các em biết khái niệm về cung và nữa cung và dấu hóa, biết vaanh dụng vào bài hát 4. Nội dung trọng tâm - HS có khái niệm cơ bản về cung và nửa cung, dấu hoá 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: HS có khái niệm cơ bản về cung và nửa cung, dấu hoá - Năng lực riêng: Biết vận dụng vào bài hát II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ quen dùng. - Nhạc nền bài hát - Vẽ lại hoặc phóng to hình phím đàn ở trang 32 để giới thiệu phần nhạc lý. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp 2p 2. Bai học 40p Hoạt động của GV và HS Nội dung HTNL GV: Ghi bảng ? Bài hát do ai sáng tác? GV: Đệm đàn HS: Nhẫm ôn sau đó hát cùng với đàn 2 lần- GV nhận xét sửa sai và hướng dẫn lại sắc thài tình cảm. Hs:Trình bày bài hát hiện sắc thái hồn nhiên, trong sáng, vui tươi . GV: Chỉ định cá nhân lên bảng trình bày.Sau đó gv- hs cùng nhận xét, ghi điêm GV: Đàn- HS hát cả bài GV hỏi:Trong toán học người ta đơn vị đo khoãng cách là gì? HS: m, km, dm GV Thuyết trình: Vậy trong âm nhạc người ta dùng đơn vị cung và nữa cung để đo khoảng cách về cao độ của âm thanh. HS đọc KN sgk Em hãy nêu KN về cung và nửa cung? HS: Nghe khoảng cách cung và nữa cung trên đàn. Hs đọc khái niệm sgk ? Dấu hóa dùng để làm gì? Có mấy loại dấu hóa? ? Dấu thăng có tác dụng như thế nào? ? Dấu giáng có tác dụng như thế nào? ? Dấu bình có tác dụng như thế nào? HS đọc sgk ? Dấu hóa suốt được đặt ở đâu? ? Dấu hóa suốt có hiệu lực như thế nào? GV treo bảng phụ HS đọc sgk ? Dấu hóa bất thường đặt ở đâu? ? Nó có ảnh hưởng như thế nào? ? Hãy theo dõi các nốt nhạc trên khuông và nghe đàn để phân biệt cao độ giữa nốt Gv treo tranh vẽ phím đàn GV thuyết trình Trong Âm nhạc, người ta quy định những nốt nhạc không bị thăng hoặc giáng được gọi là các nốt âm cơ bản. Những phím trắng trên đàn là nốt cơ bản. Hai phím đàn trắng ở gần nhưng nếu có phím đen ở giữa thì 2 phím trắng đó cách nhau 1 cung, nếu không có phím đen ở giữa thì cách nhau nửa cung. Những phím đen trên đàn là những nốt thăng, giáng. GV treo bảng phụ GV chia lớp 2 tổ, mỗi tổ cử ra 8 em lần lượt lên điền trong thời gian xong 1 bài hát. Tổ nào xong sớm, đúng nhiều hơn tổ đó sẽ thắng cuộc Ôn hát:Bài hát KHÚC HÁT CHIM SƠ Nhạc lý :Cung và nửa cung-Dấu hoá I. Ôn tập bài hát: - Tác giả: Đỗ Hòa an - Cả lớp thực hiện bài hát theo chỉ huy của GV - Cả lớp trình bày bài hát hiện sắc thái bằng tình cảm của bài - Kiểm tra cá nhân và nhóm trình bày bài hát. - Hát cả bài 1 lần II. Nhạc lí: 1. Cung và nửa cung : Là đơn vị dùng để chỉ khoảng cách về cao độ giữa 2 âm liền bậc trong, 1 cung bằng 2 nửa cung Kí hiệu : Cung được viết bằng: Nửa cung được viết bằng: Trong 7 bậc âm tự nhiên: Đô , Rê, Mi, Pha, Son , La, si có khoảng cách cung và nữa cung như sau: Đô- Rê: 1 cung Rê – Mi: 1c Mi – Pha: ½ c Pha – Son: 1c Son - La: 1c La – Si :1c Si – Đô: ½ c 2. Dấu hoá : a. Khái niệm Là kí hiệu dùng để thay đổi cao độ của nốt nhạc có : 3 loại dấu hóa thường dùng Dấu thăng (#): Nâng nốt nhạc lên1/2 cung. Dấu giáng (b):Hạ nốt nhạc xuống1/2 cung. Dấu bình( ): hủy bỏ hiệu lực của dấu #, b b. Dấu hoá suốt: Đặt ở đầu khuông nhạc ( sau khóa nhạc) gọi là hóa biểu. Được ghi cùng 1 loại và có hiệu lực với tất cả các nốt cùng tên trong bản nhạc. Vd: c. Dấu hoá bất thường: Đặt ở trước nốt nhạc Nó có ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên đứng sau nó trong phạm vi 1 ô nhịp. VD: d. Quan sát các nốt nhạc cách nhau 1 cung và nữa cung trên phím đàn * Quan sát hình phím đàn ở trang 31 : 3.Củng cố Tổ 1: Hoàn thành chỗ trống Kí hiệu: 1 cung.......... b là kí hiệu dấu...... Đô – rê = .......... dấu # nâng cao độ nốt nhạc lên.......... Mi – pha =......... ..... – son = 1cung Dấu hóa đặt sau khóa nhạc là dấu hóa ...... Dấu hóa bất thường có ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên đứng.......nó trong phạm vi 1 nhịp Tổ 2 Hoàn thành chỗ trống Kí hiệu: ½ cung........ Rê - .... = 1cung # là kí hiệu dấu...... Son – la = ........ Dấu bình chỉ sự ...........của dấu #,b kí hiệu dấu bình là...... dấu b ............cao độ nốt nhạc xuống ½ cung Dấu hóa đặt trước nốt nhạc là dấu hóa ...... Vận dụng Tái hiện, thực hành, trình diễn Thông hiểu Nhận biết Nhận biết Vận dụng Thực hành 3. Hướng dẫn về nhà: 3p GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ và thực hiện - Thuộc bài hát 1 cách thuần thục hơn thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài. - Đọc kĩ lại các khái niệm về cung và nửa cung . - Tìm những khoãng cách cung và nữa cung ở 2 ô nhịp đầu của bài Khúc hát chim sơn ca - Chép, xác định tên nốt, nhận xét TĐN số 5 Tuần14 Ngày soạn: 25/11/ 2018 TIẾT 14 - Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc : TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bettoven I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - HS hát thuần thục bài hát “Khúc hát chim sơn ca” và biết thể hiện 1 vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5. - Học sinh biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Bê-tô-ven. 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa 3. Thái độ - Qua phần âm nhạc thường thức biết về nhạc sĩ betoven và nhạc cổ điển 4. Nội dung trọng tâm - HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5. - Học sinh biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Bê-tô-ven. 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 5, biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Bê-tô-ven - Năng lực riêng: tự tìm hiểu về thể loại nhạc cổ điển II. Chuẩn bị. - Nhạc cụ, bang phụ TĐN - Nhạc nền - Chuẩn bị tranh ảnh, đĩa nhạc về tác phẩm của Bê-tô-ven. III. Tiến trình dạy học 1 Ổn định lớp 2p 2 Bài mơi 40p HĐ của GV và HS Nội dung NLHT GV: Ghi bảng - Mở đĩa baì hát HS: Nghe nhẩm ôn sau đó hát theo đàn đệm 2 lần GV: Hướng dẫn hát kết hợp động tác phụ họa HS: Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn vừa hát kết hợp với động tác đó. - Chỉ định 1 số cá nhân thực hiện động tác kết hợp với hát. Sau đó gv-hs cùng nhận xét. GV: Treo bảng phụ HS: Quan sát, nhận xét. GV: Gợi ý ? Tự đề là gì? Nhạc và lời của ai? ? Bài TĐNsố 5 được viết ở nhịp nào? Nêu ý nghĩa của nhịp đó? ? Bài sử dụng ký hiệu gì? ? Bìa xây dựng cao độ và trường độ nào? HS: Trả lời, hs khác bổ sung GV: nhận xét, chốt lại GV: Chỉ định HS: thực hiện? ? Tiết tấu chính của bài ntn? HS: Trả lời GV: nhận xét, chốt lại, kết hợp cho hs luyện tiết tấu. ?Hãy sắp xếp nốt nhạc có trong bài từ thấp đến cao? GV: Đàn giai điệu thang âm trong gam C dur HS: luyện thang âm 2- 3 lần. ? Trong bai xuất hiện dấu hoá nào? ? Bài TĐN được chia làm mấy câu? HS: chia câu GV: Đàn bài TĐN 1 lượt cho học sinh nắm được giai điệu của bài TĐN số 5. GV: Đàn từng câu từ 2-3 lần HS: nghe,nhẩm, sau đó đọc theo đàn hoăc gọi hs khá đọc mẫu. GV: Đàn hoặc đọc mẫu để sửa sai - Gọi 1 số Hs khá đọc lại Tập đọc các câu tương tự theo lối móc xích. GV: Đàn cả bài HS: Đọc cả bài ? Qua phần nhạc em nào hát ghép cho lời ca của bài TĐN? HS: Xung phong thực hiện GV: Chia lớp thành 2 nhóm HS: : Một nhóm đọc nhạc một nhóm hát lời ca, sau đó đổi bên. GV: Chia lớp thành tổ nhóm HS: Từng nhóm đọc GV cùng HS nhận xét. - Gọi 1 số em đọc bài. GV cùng HS nhận xét GV: Treo ảnh nhạc sĩ Bettoven,yêu cầu: ? Đọc bài giới thiệu nhạc sĩ Bettoven? Nêu những hiểu biết của em về nhạc sĩ vĩ đại này? HS: Trả lời, hs khác bổ sung GV: nhận xét, chốt lại Hs nghe bản giao hưởng số 9 HS Đọc mẫu chuyện về nhạc sĩ Bettoven “ Buộc toàn thế giới phải biết tên” GV kể thêm vài mẫu chuyện vê nhạc sĩ ( nếu còn thời gan) - Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc : TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bettoven 1.Ôn tập bài hát: - Ôn cả bài - Hát kết hợp động tác phụ họa Khi hát câu đầu “ Tiếng .......đây” có thể đưa ngón trỏ tay phải lên ngang tầm mắt, mắt nhìn theo. “Dâng cho đời........say” 2 tay đưa ngang ngực ... 2. Tập đọc nhạc: Bài TĐN số5 * Nhận xét - Trích: Em là bông hồng nhỏ - Nhạc và lơì: Trịnh Công Sơn - Bài viết ở nhịp 4/4 - Nhịp đầu gọi là nhịp lấy đà - Ký hiệu : Nhắc lại, khung thay đổi - Trường độ: đen, trắng, - Cao độ: Đồ, rê, mi, pha, son, la, si( có pha thăng) * Đọc tên nốt: - Cá nhân đọc bài sau đó cả lớp đọc theo đúng KH có trong bài *Luyện trường độ: Đen đen đen đen đen đen trắng * Luyện cao độ: (Có nốt F ở dòng 5 và có dấu hoá bất thường) *Chia đoạn, chia câu: - 5 câu , hết dấu chấm là 1 câu. Từ câu 1 đến câu 4 nhắc lại 2 lần *Tập đọc nhạc: - Đàn, đọc mẫu - Nghe, nhẫm, đọc lại - Sửa sai - Ghép theo lối móc xích - Đọc hoàn thiện cả bài * Ghép lời ca: Đây là bài hát khá quen thuộc với thiếu nhi nên có thể yêu cầu HS trình bày luôn. Đối với lớp yếu nên tập ghép lời theo đúng trình tự ( Chia nhóm 1 bên đọc nhạc, 1 bên hát lời) * Củng cố: - Đọc theo nhóm - Đọc cá nhân - Cả lớp trình bày hoàn chỉnh bài TĐN số5 3. Âm nhạc thường thức. a. Giới thiệu nhạc sĩ Bettoven - Ludwig van Beethoven sinh ngày 17/12/1770 tại Bon (một thành phố của Đức) trong một gia đình có truyền thống Âm nhạc, là nhà soạn nhạc cổ điển Đức - Ông gặp nhiều đau khổ, mắc bệnh điếc song sáng tác đều đặn, càng lớn tuổi ông sáng tác những tác phẩm có giá trị hoàn hảo. - Được mệnh danh là vị đại tướng của các nhạc sĩ do đặc điểm Âm nhạc và tính cách của ông. Âm nhạc của Bê-tô-ven có đặc điểm Bùng nổ, mới lạ, sáng tạo. - Sáng tác nổi bật nhất : các bản giao hưởng và sônát. Ông chỉ viết 9 bản giao hưởng nhưng đồ sộ và rất hay. Ông có 32 bản sônát cho đàn Piano và người ta coi ông đã viết nhật ký đời mình bằng những bản sônát. - Giáo viên đọc nhạc và hát lời bản nhạc Bài ca hoà bình và cho HS nghe trích đoạn Thư gửi Elidơ của Bê-tô-ven - Mất 1827 b. Đọc mẫu chuyện về nhạc sĩ Bettoven Vận dụng Tái hiện, thực hành, trình diễn Nhận biết Cảm âm Nhận biết Cảm âm, xướng âm Nhận biết Cảm thụ 3. Hướng dẫn về nhà:3p GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ và thực hiện - Đọc chính xác cao độ, tiết tấu ở bài TĐN số5- chú ý rèn khả năng nhìn nốt nhạc nhanh, chính xác. Chuẩn bị nội dung ôn tập tiết sau: + 2 bài hát + 2 bài TĐN + Nhạc lí: Dấu hoá Tuần 15 Ngày soạn: 02/12/2018 Tiết 15: ÔN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Ôn tập để củng cố cách thể hiện tính chất sắc thái của hai bài hát Chúng em cần hoà bình và bài hát Khúc hát chim sơn ca. - Ôn, nắm vững nhạc lí cung và nửa cung- Dấu hóa. - Ôn tập và kiểm tra hai bài TĐN số 4 và số 5 , qua đó củng cố lại cao độ, tiêt tấu. Tập nghe và đọc các quáng nhảy trong 2 bài TĐN trên. 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa - Đọc kết hợp đánh nhịp cho bài TĐN 3. Thái độ - HS có tinh thần chuẩn bị cho thi học hỳ một cách nghiêm túc 4. Nội dung trọng tâm - Ôn lại 2 bài hát đã học 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: thuộc 2 bài hát - Năng lực riêng: hát thể hiện săc thái tình cảm II. Chuẩn bị: - Đàn Oóc gan, máy nghe nhạc. - Nhạc nền bài hát III. Tiến trình dạy học Ổn định lớp(2p) Bài học(40p) HĐ của GV và HS Nội dung NLHT GV: Ghi bảng - Mở đĩa hát HS: nhẫm ôn sau đó hát cùng đàn đệm GV: Chú ý sữa sai GV: Gọi HS lên kiểm tra bổ sung các cột điểm còn thiếu. - Nhận xét và đánh giá GV hướng dẫn, gợi ý động tác phụ họa - Tương tự ở bài đầu kiểm tra bài thứ 2 - GV bật đàn, chỉ huy cho HS hát theo tiết tấu ghi sẵn kết hợp 1 số động tác phụ hoạ - Gọi 1 số HS – nhóm HS lên kiểm tra lấy điểm. GV hướng dẫn, gợi ý động tác phụ họa ? Hãy viết lại hình TT của bài và gõ tiết tấu của bài TĐN số4 ? GV nghe và sửa sai- yêu cầu cả lớp gõ lại TT GV: Đàn thang âm gam Cdur HS: Luyện gam GV: Đàn giai điệu TĐN HS: Nhẫm ôn sau đú đọc cả bài GV: Nhận xét, sửa sai GV: Gọi HS kiểm tra HS lên bảng viết và gõ lại tiết tấu chính của bài TĐN GV: Nhận xét, sửa sai GV: Đàn quãng âm GV: Đàn g/đ bài TĐN số 5. HS: Nhẩm ôn sau đó đọc cả bài GV: lưu ý sửa sai GV: Gọi HS kiểm tra - Nhận xét , xếp loại GV: Viết các quãng, yêu cầu hs xác định số cung trong quãng - Đàn gam Cdur – hs nhận biết và phân biệtcác quãng nửa cung. ? Dấu hoá có mấy loại? Nêu tác dụng của các loại dấu hoá? ? Dấu hoá suốt và dấu hoá bất thường khác nhau như thế nào? HS: Trả lời GV: Nhận xét, chốt lại Ôn tập I/ Ôn bài hát : 1. Bài Chúng em cần hoà bình - Ôn với sắc thái khoẻ, sôi nổi và tự hào. - kiểm tra cá nhân, nhóm. - Gợi ý 1 số động tác phụ họa phù hợp cho bài 2. Bài hát Khúc hát chim sơn ca. - Hát với sắc thái nhẹ nhàng nhưng vui tươi, nhí nhảnh. - Chú ý sửa sai những câu hát có dấu luyến - Kiểm tra bổ sung cỏc cột điểm cũn thiếu - Gợi ý 1 số động tác phụ họa phù hợp cho bài II. Ôn tập đọc nhạc: 1.Bài TĐN số 4: - Hình tiết tấu chính: - Đọc thang âm Cdur 2-3 lần - Đọc nhạc bài TĐN thuần thục, chính xác. - Kiểm tra cá nhân và 1 số nhóm. 2. Bài TĐN số 5 - Hình tiết tấu chính: - Luyện đọc quãng nhảy - HS đọc nhạc kết hợp gõ phách và tiết tấu.Chú ý đọc nhạc và ghép lời thuần thục. - Kiểm tra bổ sung các cột điểm còn thiếu. III. Ôn tập nhạc lí 1.Cung và nữa cung 2.Dấu hóa - Dấu thăng #: Nõng cao độ nốt nhạc lờn ẵ cung – Dấu giáng b: Hạ thấp cao độ nốt nhạc xuống ½ c cung - Dấu bình : Hủy bỏ hiệu lực của #,b - Dấu hóa bất thường đặt trước nốt nhạc có hiệu lực với nốt nhạc cùng tên đứng sau nó trong phạm vi 1 nhịp - Dấu hóa suốt đặt đầu khuông nhạc có tác dụng với tất cả các nốt nhạc trong bản nhạc Vận dụng Tái hiện Trình diễn Vận dụng Tái hiện Trình diễn Vận dụng Tái hiện Xướng âm Vận dụng Tái hiện Xướng âm, tiết tấu Tái hiện Ghi nhớ 3. Hướng dẫn về nhà:3p GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ và thực hiện - Ôn tập thêm 1 số động tác phụ hoạ cho 2 bài hát. 2 bài hát Mái trường mến yêu và bài Lí cây đa - Ôn lại 1 số kiến thức nhạc lí cơ bản , tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của những nhạc sĩ đã học trong chương trình ÂN 7. Tuần 16 Ngày soạn: 09/12/2018 TIẾT 16 ÔN TẬP HỌC KÌ I I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Ôn tập 4 bài hát đa học trong kì 1 ( Chủ yếu là 2 bài đầu tiên) - Ôn tập các bài TĐN số 1,2, 3 - Ôn sơ phần âm nhạc thường thức và nhạc lí 2. Kỷ năng - Rèn kỹ năng trình diễn và thực hành và HS biết dạng đề kiểm tra và cách thức tiến hành kiểm tra. - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa - Đọc kết hợp đánh nhịp cho bài TĐN 3. Thái độ - HS có tinh thần chuẩn bị cho thi học hỳ một cách nghiêm túc 4. Nội dung trọng tâm - Ôn lại 4 bài hát đã học 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: thuộc 4 bài hát - Năng lực riêng: hát thể hiện săc thái tình cảm II. Chuẩn bị; - Nhạc nền, loa III. Tiến trình dạy – học 1.Ổn định lớp 2p 2.Bài học 40 HĐ của GV và HS Nội dung HTNL - HS hát lại 4 bài hát đã được ôn tập từ tuần trước GV mở nhạc nền HS hát cùng nhạc nền mỗi bài nhiều lần đền khi nhuyễn GV: sửa sai - Gọi HS hát lấy điểm Gv Gợi ý 1 số động tác phụ họa phù hợp cho 2 bài hát - HS đọc lại 3 bài TĐN số1,2,3 ( đã ôn tiết trước). ? Lên bảng viết tiết tấu chính của 3 bài TĐN số 1,2.3? Gõ lại tiết tấu đó? GV: Nhận xét, sửa sai. GV đàn từng bài TĐN để HS theo dõi sau đó đọc lại. GV sửa sai - Phần nhạc lí và ÂNTT GV cho câu hỏi ôn tập về HS tự làm đáp án. Ôn tập học kì I 1. Ôn bài hát là bài Khúc hát chim sơn ca và Chúng em cần hoà bình, mái trường mến yêu, lí cây đa - Kiểm tra bổ sung các cột điểm - Tập động tác phụ họa 2.Ôn tập TĐN . - Ôn qua 3 bài TĐN1,2,3 - Cả lớp gõ tiết tấu 2-3 lần. - Cả lớp đọc chính xác lại từng bài TĐN đã học. - Kiểm tra bổ sung 3. Ôn Âm nhạc thường thức và nhạc lí 1/ Nêu những hiểu biết của em về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, và Bettoven. 2/ Nêu nội dung và hoàn cảnh sáng tác của bài hát Nhạc rừng và bài Hành quân xa ? 3/ Thế nào là nhịp 4/4? Cánh đánh nhịp? Vận dụng Tái hiện Trình diễn Vận dụng Tái hiện Xướng âm Vận dụng Tái hiện Ghi nhớ 3. Hướng dẫn về nhà: 3 Hướng dẫn Hát thuộc 4 bài hát Kiểm tra thực hành bằng cách bốc thăm Tuần 17&18 Ngày soạn: 16/12/2018 Tiết 17& 18 : - kiểm tra học kỳ 1 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - HS hát thuộc và biểu diễn 4 bài hát đã học - Đánh giá xếp loại học kỳ 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa 3. Thái độ - HS HS có tinh thần tham gia thi học hỳ một cách nghiêm túc 4. Nội dung trọng tâm - thực hiện được 4 bài hát đã học 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: thuộc 4 bài hát học - Năng lực riêng: hát đúng nhịp vào nhạc chuẩn giũ nhịp tốt, hát thể hiện săc thái tình cảm II. Chuẩn bị: - Máy nghe nhạc, nhạc nền - sổ điểm, phiếu bốc thăm III.Tiến hành kiểm tra Thực hành - HS thực hành theo nội dung phiếu bóc thăm yêu cầu: Bài Mái trường mến yêu Bài Lí cây đa Bài hát Chúng em cần hòa bình Bài Khúc hát chim sơn ca Gv nhận xét đánh giá và xếp loại vào sổ BẢN MA TRẬN Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Đúng giai điệu Thuộc trôi chảy Hát có biểu cảm Hát kết hợp dộng tác phụ họa ĐÁP ÁN Từ 5 điểm đến 10 điểm xếp loại: Đạt Từ dưới 5 điểm xếp loại: chưa đạt . Thực hành - Thuộc trôi chảy (4đ) - Đúng giai điệu (4đ) - Hát có biểu cảm ( 1đ) - Hát kết hợp dộng tác phụ họa ( 1đ) Tuần 18 Ngày soạn: 18/12/2016 Ngày giảng: 20/12/2016 Tiết 18 : - kiểm tra học kỳ 1 I. Mục tiêu: - Kiểm tra thực hành Hát và TĐN đó học. Qua đó giúp HS rốn luyện kĩ năng biểu diễn. - Xếp loại kết qua kiểm tra học tập trong học kì 1 II. Chuẩn bị: sổ điểm phiếu bốc thăm III. Tiến trình dạy- học Ổn định lớp Phổ biến nội dung kiểm tra HS đã chọn nhóm, tự chọn bài hát và đã tập thành tiết mục hát, múa...hoặc bốc thăm để đọc cá bài TĐN đã học Tiến hành kiểm tra A. Thực hành - HS thực hành theo nội dung phiếu bóc thăm yêu cầu: Bài Mái trường mến yêu Bài Lí cây đa Bài hát Chúng em cần hòa bình Bài Khúc hát chim sơn ca TĐN số 1 Bài TĐN số 2 TĐN số 3 9.TĐN số 4 10. TĐN số 5 B. Kiểm tra ở ghi chép ĐÁP ÁN Thang điểm tiêu chí cho xếp loại Đạt: 5 điểm trở lên Chưa đạt: dưới 5 điểm A. Thực hành(8 đ) * Bài hát: - Hát đúng giai điệu, tiết tấu ( 5 điểm) - Động tác phụ họa phù hợp với tính chất nội dung của bài (1 điểm) - Đều đẹp, có sáng tạo( 1đ) - Có thái độ tích cực, nghiêm túc ( 1đ) *TĐN: - Đọc đúng cao độ, trường độ ( 5 đ) - Đọc trôi chảy ( 1đ) - Kết hợp gõ phách (1điểm) - Thái độ nghiêm túc, tích cực (1đ) B. Vở ghi chép(2đ)-1: Đầy đủ (1đ); 2: Rõ ràng, sạch đẹp (1đ) Rút kinh nghiệm .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tuần 19 Ngày soạn: 30/12/2018 HỆ THỐNG KIẾN THỨC HKI I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS ôn lại 4 bài hát, 5 bài TĐN đã học - Nắm vững, khắc sâu kiến thức đã học - GV nhận xét, đánh giá ý thức, kết quả học tập học kỳ 1. hs phát huy, cố gắng hơn hk sau. 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa 3. Thái độ - HS ôn nắm vững kiến thức đã học 4. Nội dung trọng tâm - thực hiện được 4 bài hát đã học 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: thuộc 4 bài hát học - Năng lực riêng: hát đúng nhịp vào nhạc chuẩn giũ nhịp tốt, hát thể hiện săc thái tình cảm II. Chuẩn bị - Máy nghe nhạc, nhạc nền - HS ôn lại 4 bài hát, 5 bài TĐN đã học - Nắm vững, khắc sâu kiến thức đã học - GV nhận xét, đánh giá ý thức, kết quả học tập học kỳ 1. hs phát huy, cố gắng hơn hk sau. III. Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài mới HĐ của GV và HS Nội dung GV: Đệm đàn HS: Ôn lần lượt các bài hát, mỗi bài 2 lần GV đàn giai điệu các bài TĐN HS nhẩn ôn sau đó đọc hòa với đàn mỗi bài 2 – 3 lần GV đọc kết quả thi học kỳ, xếp loại học kỳ 1, nhận xét chung cả lớp về sự chuẩn bị. Đánh giá kết quả đạt được của cá nhân, ưu điểm phát huy, hạn chế khuyết điểm rút kinh nghiệm cho học kỳ sau. I/ Ôn hát : 1.Bài mái trường mến yêu 2.Bài Lí cây đa 3.Bài hát Chúng em cần hoà bình 4.Bài Khúc hát chim sơn ca II. Ôn tập đọc nhạc 1. TĐN số 2 2.Bài TĐN số 3: 3.Bài TĐN số 4: 4. Bài TĐN số 5 III. Nhận xét, đánh giá Tuần 20 Ngày soạn: 06/01/2018 Tiết 19: - Học hát : Đi cắt lúa - Nhạc lí : Sơ lược về quãng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - HS được học thêm 1 bài dân ca của dân tộc ít người. - HS hát đúng giai điệu,lời ca bài hát Đi cắt lúa, hát diễn cảm, hát đơn ca song ca... - HS có khái niệm về quãng, phân biệt quãng hoà âm và quãng giai điệu. Gọi tên được 1 số quãng 2. Kỷ năng - Hát đúng nhạc. Biết vào đúng nhịp - Tập động tác phụ họa 3. Thái độ - Qua bài hát HS thấy được sự phong phú, độc đáo của nền ânm nhạc thiểu số ở Tây Nguyên, từ đó các em ngày càng yêu mến, gắng bó mảnh đất TN cũng như các anh em người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. 4. Nội dung trọng tâm - Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: HS hát đúng giai điệu bài hát - Năng lực riêng: HS Tập động tác phụ họa II. Chuẩn bị: - Đàn ocgan - Nhạc nền - Tham khảo thêm 1 số bài dân ca các dân tộc thiểu số để giới thiệu cho HS III. Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp 2p 2.Tiến hành ôn 40p HĐ của GV và HS Nội dung HTNL GV hỏi: ? Bài hát do ai sáng tác? ? Em biết gì về dân tộc TN? HS: trả lời GV: Giới thiệu GV: Hát dẫn chứng bài Ru em(dân ca Xê Đăng). GV : Yêu cầu hs quan sát bài hát và cho biết bài hát viết ở nhịp bao nhiêu? Tính chất ntn? GV: Giới thiệu GV: Hát mẫu( nếu hs hát tốt cho hs nghe cả bài 2,3 lần sau đó hát lại sai chỗ nào gv tập lại chỗ đó ko cần tập từng câu) HS: Chia câu GV: Đàn – HS xướng theo đàn mẫu âm GV đàn từng câu từ 2-3 lần, HS nghe, nhẩm và hát hoà tiễng đàn. Tập mỗi câu 3-4 lần. GV: gọi hs khá hát mẫu, gv mẫu nếu hs hát chưa chính xác. Ghép các câu theo lối móc xích GV: Đàn giai điệu hs hát hòa với đàn 2-3 lần, yêu cầu hs hát thể hiện đúng tính chất của bài. GV: Chia 4 nhóm HS: từng nhóm thực hiện hát GV cùng hs nhận xét, sửa sai GV: Gọi có nhân hát, nhận xét, sửa sai, ghi điểm GV: Đàn 2 nốt nhạc ở vị trí khác nhau ? Phân biệt nốt nào thấp và nốt nào cao hơn? GV: Hai nốt nhạc vừa nghe tạo thành quãng- Vậy ntn là quãng chúng ta cùng tìm hiểu qua phần nhạc lí GV ghi bảng HS đọc k/n sgk GV: Đàn về 2 loại quãng: Quãng giai điệu và quãng hoà âm. ? Hãy p/b quãng giai điệu và quãng hoà thanh? ? Hãy theo dõi ví dụ cho biết Q1 là quãng như thế nào? ? Tương tự như vậy quãng 2, 3, 4,5...? ? Từ những VD trên cho biết tên quãng được gọi như thế nào? Làm bài tập số 2 trang 40. I/ Học bài hát 1.Tìm hiểu bài Bài hát : Đi cắt lúa (dca TN) a. Dân tộc Tây Nguyên Tây nguyên chủ yếu các dân tộc thiểu số : Ba Na, Jarai, ê đê, Xê đăng.sinh sống. - Người dân nơi đây trước kia họ sinh sống theo hành thức du canh, du cư. Công việc chủ yếu là trồng trọt, săn bắn Bởi vậy để cầu mong được vụ mùa đạt hơn họ làm lễ cầu mưa, sau khi thu song vụ mùa họ lại mở hội ăn mừng, trong hội họ tổ chức các phần lễ như “ lễ đâm trâu” “ lễ cúng giàng”Lễ hội diễn ra có thể 3 ngày 3 đêm, họ giết heo, trâu, bò.., uống rượu cần, đánh cồng chiên, nhảy múa, hát hò thâu đêm suốt sáng. Cũng từ đó các làn điệu dân ca được hình thành Vd: Đi cắt lúa b. Bài hát - Nhịp 2/4- Vui, tưng bừng - Đi cắt lúa là một bài dân ca H’rê - Tây Nguyên, nó đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân ta. Bài hát ngắn gọn, mạch lạc, có tính chất hồn nhiên, lạc quan, trong sáng miêu tả những nét sinh hoạt và lao động của nhân dân nơi đây. Tuy có rất nhiều vất vả nhưng họ vẫn vô tư, yêu đời, vẫn hăng say lao động và hồn nhiên ca hát. 2. Học hát * Nghe hát mẫu *Chia đoạn, chia câu: - Câu 1: Đàn em......ê hề - Câu 2: đón lúa ...bản làng ê - Câu 3: Đàn em......ê hề - Câu 4: đón lúa ...bản làng ê * Khởi động giọng:(1p) Mi i i i i..... * Tập hát từng câu: - Đàn từng câu - Nhẩm và hát lại - Sửa sai - Cá nhân hát lại - Chú ý những chỗ có đảo phách, nốt tụ điểm, ngân.. - Ghép các câu * Hát cả bài Thể hiện bài hát bằng tình cảm hồn nhiên, trong sáng, vui tươi . *Củng cố, kiểm tra - Hát nhóm - Hát cá nhân II/ Nhạc lí: Sơ lược về quãng 1.Khái niệm: Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 nốt nhạc. Nốt nhạc thấp được gọi là âm gốc, nốt nhạc cao được gọi là âm ngọn - Quãng giai điệu: 2 âm vang lên lần lượt - Quãng hòa âm: 2 âm vang lên cùng 1 lúc 2. Cách gọi tên quãng: VD: Q1 Q2 Q3 ( cùng bậc) ( liền bậc) ( cách bậc) KL: Tên quãng chính là số bậc âm cơ bản tí

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12515997.doc
Tài liệu liên quan