Giáo án môn Đại số lớp 8 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm

* Ôn tập về giải bài toán bằng cách lập PT

? Làm bài tập 12 SGK?

GV: Theo dõi.

? Nhận xét?

* Ôn tập dạng BT rút gọn biểu thức tổng hợp.

? Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị nguyên:

 M =

GV: Muốn tìm các giá trị nguyên ta thường biến đổi đưa về dạng nguyên và phân thức có tử là 1 hằng số, mẫu chứa biến?

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số lớp 8 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/5/2015. Tiết 67. ÔN TẬP CUỐI NĂM I/ MỤC TIÊU - Kiến thức: HS hiểu kỹ kiến thức cơ bản của cả năm. - Kỹ năng: Giải được các PT, BPT, PT chứa dấu GTTĐ, kỹ năng trình bày. II/ CHUẨN BỊ GV: Bài soạn.+ Bảng phụ HS: Bài tập về nhà. III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: (1’) GV kiểm tra sĩ số HS. 2. Bài mới: (Tổ chức ôn tập – 40’) Hoạt động của GV và HS Nội dung * Ôn tập về giải bài toán bằng cách lập PT ? Làm bài tập 12 SGK? GV: Theo dõi. ? Nhận xét? * Ôn tập dạng BT rút gọn biểu thức tổng hợp. ? Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị nguyên: M = GV: Muốn tìm các giá trị nguyên ta thường biến đổi đưa về dạng nguyên và phân thức có tử là 1 hằng số, mẫu chứa biến? ? Làm bài tập 8 SGK: Giải phương trình a) | 2x - 3 | = 4 HS lên bảng trình bày. ? Nhận xét ? GV : Cũng cố. ? Làm bài tập 9 SGK ? HS lên bảng trình bày GV : Cũng cố và cho HS làm tiếp bài tập 10.a SGK. GV : Lưu ý ĐKXĐ của PT. ? Giá trị của ẩn tìm được có là nghiệm của PT không? Vì sao? ? Làm bài tập 11SGK : Giải các PT a) (x + 1)(3x - 1) = 0 b) (3x - 16)(2x - 3) = 0 HS lên bảng trình bày. GV : Cũng cố lại. ? Làm bài tập 15 SGK ? Giải BPT HS lên bảng trình bày. GV : Cũng cố. 1. Bài tập 12: (SGK-tr131) v (km/h) t (h) s (km) Lúc đi 25 x (x>0) Lúc về 30 x PT: - = . Giải ra ta được x= 50 (TMĐK ) . Vậy quãng đường AB dài 50 km. 2. Bài tập 6: (SGK-tr130) M = M = 5x + 4 - . M Z 2x - 3 là Ư(7). Ta có Ư(7) = x . 3. Bài tập 8: (SGK-tr130) Giải các PT a) | 2x - 3 | = 4 Ta có: | 2x - 3 | = Nếu x ta có: 2x - 3 = 4 2x = 7 x = (TM). Nếu x < : 3 – 2x = 4 2x = -1 x = (TM). Vậy S = {; }. 4. Bài tập 9 (SGK-tr130; 131): Giải PT x + 100 = 0 x = -100 5. Bài tập 10 (SGK-tr131): Giải phương trình a) (*) ĐKXĐ: x -1 và x 2 (*) => 2 – x + 5x + 5 = 15 4x = 8 x = 2 (KTM). Vậy PT vô nghiệm. 6. Bài tập 11 (SGK-tr131): Giải các PT a) (x + 1)(3x - 1) = 0 S = . b) (3x - 16)(2x - 3) = 0 S = . 7. Bài tập 15 (SGK-tr131): Giải BPT > 0 > 0 x - 3 > 0 x > 3. 2. Cũng cố: (2’) GV: Nhấn mạnh lại các vấn đề trọng tâm. 3. Hướng dẫn về nhà: (2’) - Xem lại các bài tập đã làm và làm tiếp các bài tập còn lại. - Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập cuối năm (Hình học) Xem lại các kiến thức đã học.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 67-Dai 8.doc