Giáo án môn Hóa học 8 tiết 24: Bài luyện tập 3

1. Hiện tượng vật lý: không có sự biến đổi về chất.

 Hiện tượng hóa học:có sự biến đổi chất này thành chất khác.

2. PƯHH là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

3. Trong PƯHH: chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, còn nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

4. ĐL BTKL : tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.

5. Ba bước lập phương trình hóa học:

+viết sơ đồ phản ứng.

+cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

+Viết phương trình hóa học.

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học 8 tiết 24: Bài luyện tập 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 28 . 10. 2011 Ngày dạy : 31 . 10 . 2011 Tuần: 12 / Tiết 24 Bài 17: BÀI LUYỆN TẬP 3 1/ MỤC TIÊU -Học sinh củng cố các khái niệm về hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học và phương trình hóa học. -Rèn kĩ năng lập công thức hóa học và lập phương trình hóa học. -Biết vận dụng ĐL BTKL vào giải các bài toán hóa học đơn giản. -Tiếp tục làm quen với bài tập xác định nguyên tố hóa học. 2/ CHUẨN BỊ Chuẩn bị của GV: Chuẩn bị các dạng bài tập phản ứng hóa học, ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. b) Chuẩn bị của HS: Học sinh ôn lại các kiến thức về: + Hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học. + ĐL BTKL + Các bước lập phương trình hóa học. + Ý nghĩa của phương trình hóa học. 3/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a) Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra vệ sinh lớp và sĩ số lớp b) Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép vào bài dạy *Đặt vấn đề vào bài: để củng cố các khái niệm về hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học và phương trình hóa học. -Rèn kĩ năng lập công thức hóa học và lập phương trình hóa học. -Biết vận dụng ĐL BTKL vào giải các bài toán hóa học đơn giản c) Nội dung dạy bài mới Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội dung Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ (15’) *GV: Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cơ bản: 1. Hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học khác nhau như thế nào ? *GV: Hỏi tiếp 2. Phản ứng hóa học là gì ? *GV: Hỏi 3. Nêu bản chất của phản ứng hóa học ? *GV: 4. Phát biểu nội dung của ĐL BTKL và viết biểu thức ? *GV: Yêu cầu hs 5.Trình bày các bước lập phương trình hóa học ? *HS: Nhớ lại các kiến thức đã học và trả lời. 1. Hiện tượng vật lý: không có sự biến đổi về chất. Hiện tượng hóa học:có sự biến đổi chất này thành chất khác. *HS: Trả lời 2.PƯHH là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. *HS: Trả lời 3.Trong PƯHH: chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, còn nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn. *HS: Trả lời 4.ĐL BTKL : tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia. *HS: Trả lời 5.Ba bước lập phương trình hóa học: +viết sơ đồ phản ứng. +cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. +Viết phương trình hóa học. 1. Hiện tượng vật lý: không có sự biến đổi về chất. Hiện tượng hóa học:có sự biến đổi chất này thành chất khác. 2. PƯHH là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 3. Trong PƯHH: chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, còn nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn. 4. ĐL BTKL : tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia. 5. Ba bước lập phương trình hóa học: +viết sơ đồ phản ứng. +cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. +Viết phương trình hóa học. Hoạt động 2: Luyện tập . (28’) -Yêu cầu HS giải bài tập SGK/ 60,61 *Bài tập 1: -Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, gọi tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. -Hãy so sánh các chất trước phản ứng và sau phản ứng để trả lời các câu hỏi b, c. *GV: Nhận xét và cho hs làm tiếp *Bài tập 3: -Dựa vào ĐL BTKL hãy viết biểu thức tính khối lượng các chất trong phản ứng ? -% chất A (pư) = {m chất A (pư) : m chất A (đề bài cho)}.100% *GV: Cho hs làm tiếp Bài tập 4: Muốn lập được phương trình hóa học của 1 phản ứng ta phải làm gì ? *Bài tập 5: Hướng dẫn HS lập CTHH của hợp chất: Alx(SO4)y . ? Nhôm có hóa trị là bao nhiêu ? Tìm hóa trị của nhóm =SO4 *HS: Làm bài tập Bài tập 1: a.Chất tham gia: N2 và H2 Chất sản phẩm : NH3 b.Trước phản ứng: H - H và N – N Sau phản ứng: 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N. Phân tử H2 và N2 biến đổi tạo thành phân tử NH3. c.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi: nguyên tử H = 6, nguyên tử N =2 *HS: Làm bài tập Bài tập 3: a. Theo ĐLBTKL, ta có: b. (phản ứng ) = 140 + 110 = 250g *HS: Làm bài tập Bài tập 4: a.Phương trình hóa học của phản ứng: t0 C2H4 + 3O2 g 2CO2 + 2H2O b.Tỉ lệ: + Phân tử C2H4 : phân tử O2 = 1:3 + Phân tử C2H4 : phân tử CO2 = 1:2 *HS: Làm bài tập Bài tập 5: a. x =2 ; y = 3 b.Phương trình 2Al + 3CuSO4 g Al2(SO4)3 + 3Cu Tỉ lệ: +Nguyên tử Al : nguyên tử Cu = 2:3 +Phân tử CuSO4 : phân tử Al2(SO4)3 = 3:1 Bài tập 1: a.Chất tham gia: N2 và H2 Chất sản phẩm : NH3 b.Trước phản ứng: H - H và N – N Sau phản ứng: 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N. Phân tử H2 và N2 biến đổi tạo thành phân tử NH3. c.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi: nguyên tử H = 6, nguyên tử N =2 Bài tập 3: a. Theo ĐL BTKL, ta có: b. (phản ứng ) = 140 + 110 = 250g Bài tập 4: a.Phương trình hóa học của phản ứng: t0 C2H4 + 3O2 g 2CO2 + 2H2O b.Tỉ lệ: + Phân tử C2H4 : phân tử O2 = 1:3 + Phân tử C2H4 : phân tử CO2 = 1:2 Bài tập 5: a. x =2 ; y = 3 b.Phương trình 2Al + 3CuSO4 g Al2(SO4)3 + 3Cu Tỉ lệ: +Nguyên tử Al: nguyên tử Cu = 2:3 +Phân tử CuSO4 : phân tử Al2(SO4)3 = 3:1 d)Củng cố e) Dặn dò (2’) - Học bài kiểm tra 1 tiết - Làm các bài tập tương tự sách bài tập /20,21. f) Rút kinh nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctiet 24.doc
Tài liệu liên quan