Giáo án môn Thể dục 7 - Trường THCS Tự Cường

A. MUẽC TIEÂU

- Kiến thức: Kiểm tra đánh giá quá trỡnh học tập – rốn luyện của cỏc em trong thời gian một năm học vừa qua của nội dung chạy bền từ đó kết hợp cho điểm cũng như đánh xếp loại thể lực đối với HS.

1. Kiến thức:* Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy 5 phút tuỳ sức, đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh.

2. Kỹ năng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy 5 phút tuỳ sức

3. Thái độ:* Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV. Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

* ứng xử đúng với bạn trong tập luyện và thi đấu. Nghiêm túc, tự giác. Biết tự tập ngoài

 giờ môn Thể dục.

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.

2. Phương tiện:

 + GV: Còi, đồng hồ bấm giây, thước thẳng 2m, sổ điểm phụ và sổ điểm cá nhân.

 + HS : Vệ sinh bãi tập, đệm, cột xà nhảy cao, cầu lông 2 em 1 bộ.

 

doc150 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Trường THCS Tự Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 3. Kieồm tra baứi cuừ: - Di chuyeồn ngang (bửụực ủeọm,bửụực cheựo ) II. PHAÀN Cễ BAÛN : Theồ thao tửù choùn: Cầu lông - Di chuyeồn ủaựnh caàu thaỏp tay thuaọn: - Taọp di chuyeồn ủụn bửụực ủaựnh caàu thaỏp traựi tay - Hoùc : Di chuyeồn ngang ( Coự 2 caựch ) + Di chuyeồn ngang bửụực ủeọm + Di chuyeồn ngang bửụực cheựo * Cuỷng coỏ: 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn - Nam: 4 voứng - Nửừ: 2 voứng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác vươn thở, tay, chân, điều hòa 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8 – 10 phút 2 phút 5 phút 2 lần 8 nhịp 2 lần 8 nhịp 3 phút 28-30phút 12-14 phút 14 -16 phút 6 phút 3-5 phút 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo GV €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €GV nhaọn lụựp ẹH khụỷi ủoọng - Moói laàn GV goùi 1 em thửùc hieọn ủoọng taực € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - HS oõn taọp ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay vaứ ủaựnh caàu thaỏp traựi tay theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn - Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ, sửỷa sai ủoọng taực cho H € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Chaùy voứng quanh saõn thể chất. - HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €GV - GV dặn dò nhắc nhở thêm * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tiết 32 TTTC: (Cầu lông) - Ôn: kỹ thuật phát cầu thuận tay; - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. - Trò chơi phát triẻn sức nhanh, khéo. – CHAẽY BEÀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. A. mục tiêu: 1. Kieỏn thửực: * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 2. Kyừ naờng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục. - Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). C. tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi. - EÙp ngang, eựp doùc * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 3. Kieồm tra baứi cuừ: - Di chuyeồn ngang ( bửụực ủeọm, bửụực cheựo ) II. PHAÀN Cễ BAÛN : Theồ thao tửù choùn (TTTC): - Di chuyeồn ủaựnh caàu thaỏp tay thuaọn: - Taọp di chuyeồn ủụn bửụực ủaựnh caàu thaỏp traựi tay - Hoùc : Di chuyeồn ngang * Cuỷng coỏ: 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn - Nam: 4 voứng - Nửừ: 2 voứng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác vươn thở, tay, chân, điều hòa 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8 – 10 phút 2 phút 5 phút 2 lần 8 nhịp 2 lần 8 nhịp 3 phút 28-30phút 12-14 phút 14 -16 phút 6 phút 3-5 phút 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo GV €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €GV nhaọn lụựp - khụỷi ủoọng - Moói laàn GV goùi 1 em thửùc hieọn ủoọng taực € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - HS oõn taọp ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay vaứ ủaựnh caàu thaỏp traựi tay theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn - Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ, sửỷa sai ủoọng taực cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Chaùy voứng quanh saõn thể chất - HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €GV - GV dặn dò nhắc nhở thêm * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tiết 33 ôn tập và kiểm tra học kỳ I (Tiết ôn tập) A. mục tiêu: 1. Kieỏn thửực: * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 2. Kyừ naờng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục. - Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). C- tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi. - EÙp ngang, eựp doùc * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 3. Kieồm tra baứi cuừ: - Di chuyeồn ngang ( bửụực ủeọm, bửụực cheựo ) II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. Theồ thao tửù choùn (TTTC): - Di chuyeồn ủaựnh caàu thaỏp tay thuaọn: - Taọp di chuyeồn ủụn bửụực ủaựnh caàu thaỏp traựi tay - Hoùc : Di chuyeồn ngang ( Coự 2 caựch ) + Di chuyeồn ngang bửụực ủeọm + Di chuyeồn ngang bửụực cheựo * Cuỷng coỏ: 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn - Nam: 4 voứng - Nửừ: 2 voứng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8 – 10 phút 2 phút 5 phút 2 lần 8 nhịp 2 lần 8 nhịp 3 phút 28-30phút 12-14 phút 14 -16 phút 6 phút 3-5 phút 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 haứng ngang, báo cáo GV €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €GV nhaọn lụựp - khụỷi ủoọng - Moói laàn GV goùi 1 em thửùc hieọn ủoọng taực € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - HS oõn taọp ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay vaứ ủaựnh caàu thaỏp traựi tay theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn - Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ, sửỷa sai ủoọng taực cho H € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Chaùy voứng quanh saõn thể chất HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €GV - GV dặn dò nhắc nhở thêm * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tiết 34 ôn tập và kiểm tra học kỳ I (Tiết kiểm tra) MOÂN TTTC A. mục tiêu: 1. Kieỏn thửực: * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 2. Kyừ naờng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục. - Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). C- tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi. - EÙp ngang, eựp doùc * Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. -ẹi thửụứng thaứnh voứng troứn ủaựnh tay cao thaỏp , tay ngang ngửùc II. PHAÀN Cễ BAÛN 1. Kieồm tra moõn tửù choùn Phoồ bieỏn noọi dung kieồm tra Phoồ bieỏn thang ủieồm Loaùi gioỷi : Thửùc hieọn ủuựng caỷ kyừ thuaọt di chuyeồn vaứ kyừ thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay ( 9 – 10 quaỷ ) : 10 ủieồm (Xếp loại Tốt) ( 7 – 8 quaỷ ) : 9 ủieồm (Xếp loại Tốt) 2. Loaùi Khaự. Coứn sai soựt trong caực bửụực di chuyeồn hoaởc ụỷ kú thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay. ( 7 – 8 quaỷ ) : 8 ủieồm (Xếp loại Đạt) ( 5 – 6 quaỷ ) : 7 ủieồm (Xếp loại Đạt) 3. Loaùi trung bỡnh :. Sai soựt nhieàu caỷ trong di chuyeồn vaứ kyừ thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay. ( 5 – 6 quaỷ ): 6 ủieồm (Xếp loại Đạt) ( 3 - 4 quaỷ ) : 5 ủieồm (Xếp loại Đạt) 4. Loaùi yeỏu :Thửùc hieọn chửa ủửụùc kyừ thuaọt di chuyeồn vaứ caựch phaựt caàu ( 1 - 2 quaỷ ) : 2 - 3 ủieồm (Xếp loại Chưa Đạt) III- phần kết thúc: - Hoài túnh,Thaỷ loỷng - Nhaọn xeựt chung giụứ hoùc - ẹaựnh giá vaứ coõng boỏ ủieồm - Xuống lớp: 8 – 10 phút 2 phút 5 phút 28-30 phút 3-5 phút Lụựp taọp hụùp - Baựo caựo -Gv nhaọn lụựp - Lụựp taọp hụùp 3 haứng ngang €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € - Lụựp trửụỷng cho lớp điểm soỏ baựo caựo - GV nhaọn lụựp - Kiểm tra trang phuùc - Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu giụứ hoùc -Giaừn ủoọi hỡnh khởi ủoọng (chổ huy ủieàu khieồn ) • GV neõu noọi dung yeõu caàu giụứ kieồm tra -Hoùc sinh ủửụùc goùi teõn leõn vũ trớ chuaồn bũ vaứ thửùc hieọn €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € GV HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € GV - GV dặn dò nhắc nhở thêm * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tiết 35 Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (nằm ngửa gập bụng và chạy 30 mét xuất phát cao) A. mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng . - Biết thực hiện động tác và nắm kỹ thuật chạy 30m xuất phát cao. 2. Kỹ năng: - Biết cách thực hiện cơ bản đúng nằm ngửa gập bụng, và t thế chạy 30m xuất phát cao. 3. Thái độ: - HS tự giác, tích cực, có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). C. tiến trình giảng dạy: - GV thông báo Điều 6 về tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 6 đến 20 tuổi Tuổi Phân loại Nằm ngửa gập bụng (lần/30giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m (XPC) Chạy tuỳ sức 5phút (m) 12 Tốt >15 >181 <5.40 >950 Đạt 10 163 6.40 850 13 Tốt >16 >184 <5.30 >960 Đạt 11 172 6.30 870 14 Tốt >17 >204 <5.20 >980 Đạt 12 183 6.20 880 15 Tốt >18 >210 <5.10 >1020 Đạt 13 191 6.20 910 16 Tốt >19 >215 <5.00 >1030 Đạt 14 195 6.00 920 17 Tốt >20 >218 <4.90 >1040 Đạt 15 198 5.90 930 18 Tốt >21 >222 <4.80 >1050 Đạt 16 205 5.80 940 Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 12 đến 18 tuổi Tuổi Điểm Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m xuất phát cao (giây) Chạy 5 tuỳ sức 5 phút (m) 12 Tốt >12 >161 <6.40 >830 Đạt 9 144 7.40 730 13 Tốt >13 >162 <6.30 >840 Đạt 10 145 7.30 750 14 Tốt >14 >163 <6.20 >850 Đạt 11 146 7.20 770 15 Tốt >15 >164 <6.10 >860 Đạt 12 147 7.10 790 16 Tốt >16 >165 <6.00 >890 Đạt 13 146 7.00 810 17 Tốt >17 >166 <5.90 >920 Đạt 14 149 6.90 830 18 Tốt >18 >168 <5.80 >930 Đạt 15 151 6.80 850 I. phần mở đầu - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra và cách đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đối với HS trung học cơ sở. - Học sinh thực hiện một số đđộng tác khởi đđộng. II. phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra nằm ngửa gập bụng. - Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao. 2. Phương pháp kiểm tra - Kiểm tra lần lượt từng học sinh. - Mỗi HS đđược thực hiện 1 nằm ngửa gập bụng tính thời gian trong 30 giây và được thực hiện 1 lần chạy 30m xuất phát cao tính thời gian. 3. Cách đánh giá xếp loại: theo tiêu chuẩn - Điều 6 nh đã nêu ở phần đầu: III. phần kết thúc: Công bố kết quả xếp loại. Tổng hợp * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tiết 36 Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (nằm ngửa gập bụng và chạy 30 mét xuất phát cao) A. mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng . - Biết thực hiện động tác và nắm kỹ thuật chạy 30m xuất phát cao. 2. Kỹ năng: - Biết cách thực hiện cơ bản đúng nằm ngửa gập bụng, và t thế chạy 30m xuất phát cao. 3. Thái độ: - HS tự giác, tích cực, có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. B. địa điểm - phương tiện 1- Địa điểm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2- Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị cầu đá, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây. + HS: dọn vệ sinh bãi tập. Mỗi HS 1 cầu đá, ghế GV, sổ ghi đầu bài. - Kiểm tra, đánh giá xếp loại HS theo tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi. C. Tiến trình giảng dạy: - GV thông báo Điều 6 về tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 6 đến 20 tuổi Tuổi Phân loại Nằm ngửa gập bụng (lần/30giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m (XPC) Chạy tuỳ sức 5phút (m) 12 Tốt >15 >181 <5.40 >950 Đạt 10 163 6.40 850 13 Tốt >16 >184 <5.30 >960 Đạt 11 172 6.30 870 14 Tốt >17 >204 <5.20 >980 Đạt 12 183 6.20 880 15 Tốt >18 >210 <5.10 >1020 Đạt 13 191 6.20 910 16 Tốt >19 >215 <5.00 >1030 Đạt 14 195 6.00 920 17 Tốt >20 >218 <4.90 >1040 Đạt 15 198 5.90 930 18 Tốt >21 >222 <4.80 >1050 Đạt 16 205 5.80 940 Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 12 đến 18 tuổi Tuổi Điểm Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m xuất phát cao (giây) Chạy 5 tuỳ sức 5 phút (m) 12 Tốt >12 >161 <6.40 >830 Đạt 9 144 7.40 730 13 Tốt >13 >162 <6.30 >840 Đạt 10 145 7.30 750 14 Tốt >14 >163 <6.20 >850 Đạt 11 146 7.20 770 15 Tốt >15 >164 <6.10 >860 Đạt 12 147 7.10 790 16 Tốt >16 >165 <6.00 >890 Đạt 13 146 7.00 810 17 Tốt >17 >166 <5.90 >920 Đạt 14 149 6.90 830 18 Tốt >18 >168 <5.80 >930 Đạt 15 151 6.80 850 phần mở đầu - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra cách đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đối với HS trung học cơ sở. - Học sinh thực hiện một số đđộng tác khởi động. II. phần cơ bản 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra nằm ngửa gập bụng. - Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao. 2. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt từng học sinh. - Mỗi HS đđược thực hiện 1 nằm ngửa gập bụng tính thời gian trong 30 giây và được thực hiện 1 lần chạy 30m xuất phát cao tính thời gian. Cách đánh giá xếp loại: theo tiêu chuẩn - Điều 6 như đã nêu ở phần đầu: Công bố kết quả xếp loại III. phần kết thúc: Công bố kết quả xếp loại. * Rỳt kinh nghiệm: Kết thúc học kỳI Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Học kỳ II Tieỏt 37 - BAỉI Thể Dục: Hoùc: 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay. - BAÄT NHAÛY: OÂn: ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. - CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. A. mục tiêu: 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay. * Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. 2. Kỹ năng: * Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường. 2. Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây. + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C. tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi. * Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng. 3. Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Baứi theồ duùc (TD) : + ẹoọng taực Vửụn thụỷ: + ẹoọng taực Tay: 2. Baọt nhaỷy: Ôõn ủoọng taực boồ trụù: - ẹaự laờng trửụực – sau 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn Nam: 3 voứng, Nửừ : 2 voứng C/. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8-10 phút 2-3 phút 5-6 phút 4 x 8 nhịp 28–30 phút 10 - 12phút 12-14 phút 5-7 phút 300m 250m 4-5 phút 1 lần/nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang báo cáo GV €€€€€€€ € €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ €GV nhaọn lụựp - GV yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV làm mẫu 2 động tác bài thể dục, chia nhóm (theo tổ) hoùc 2 động tác bài TD Nhoựm.1 Nhoựm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ Nhoựm.3 €€€€ €€€€ - GV quan sát uốn nắn, sửa lỗi kỹ thuật cho HS. €€€€€€€€ €€€€€€€€ xuất phát thửùc hieọn theo tửứng haứng ngang do GV ủieàu khieồn hoặc lớp trưởng, hoặc các tổ trưởng, hoặc một HS bất kỳ * Chơi trò chơi an toàn. - Troứ chụi: “Bật cóc tiếp sức” - Chaùy voứng quanh saõn trửụứng theo hửụựng daón cuỷa GV - GV tính thời gian. - Thaỷ loỷng toàn thân, hít thở sâu, đều, cử động tại chỗ nhẹ nhàng. €GV €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ * Rỳt kinh nghiệm: Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tieỏt 38 - BAỉI TD: OÂn: 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay. Hoùc : 2 ủoọng taực Chaõn, Lửụứn. BAÄT NHAÛY: OÂn : ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, ủaự laờng sang ngang; troứ chụi “ nhaỷy oõ tieỏp sửực” A. mục tiêu: 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn. * Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. 2. Kỹ năng: * Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường. 2. Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây. + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C. tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi. * Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng. 3. Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Baứi theồ duùc (TD) : - OÂn : 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay - Hoùc 2 ủoọng taực : + ẹoọng taực Chaõn : 2. Baọt nhaỷy: Õn ủoọng taực boồ trụù: - ẹaự laờng trửụực – sau - ẹaự laờng sang ngang - Troứ chụi: “nhaỷy oõ tieỏp sửực” III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8-10 phút 3 phút 5 phút 4 x 8 nhịp 28–30phút 10 -12phút 12-14 phút 10m 10m 4-5 phút 1 lần/nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang báo cáo GV €€€€€€€ € €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ €GV nhaọn lụựp - GV yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV chia nhóm HS hoùc bài TD + ẹoọng taực Lửụứn : - Hoùc theo nhoựm - Bật nhảy: €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Thửùc hieọn theo tửứng haứng ngang GV ủieàu khieồn, vaứ thửùc hieọn ủoàng loaùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thaỷ loỷng toàn thân, hít thở sâu, đều, cử động tại chỗ nhẹ nhàng. €GV €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ * Rỳt kinh nghiệm: .. Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tieỏt 39 - BAỉI TD: OÂn : 4 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn - BAÄT NHAÛY: OÂn : ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, ẹaự laờng sang ngang; troứ chụi “ Baọt xa tieỏp sửực” - CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn A. mục tiêu: 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn. * Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. 2. Kỹ năng: * Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường. 2. Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây. + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C. tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi. * Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng. 3. Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN: 1. Baứi theồ duùc: - OÂn 4 ủoọng taực ủaừ hoùc + ẹoọng taực Vửụn thụỷ: + ẹoọng taực Tay: + ẹoọng taực Chaõn : + ẹoọng taực Lửụứn 2. Baọt nhaỷy: - Ôn ủoọng taực boồ trụù: - ẹaự laờng trửụực – sau - ẹaự laờng sang ngang - Troứ chụi: “baọt xa tieỏp sửực” 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn Nam: 3 voứng, Nửừ : 2 voứng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa. 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8-10 phút 3 phút 5 phút 4 x 8 nhịp 28–30 phút 12 phút 13 phút 20 lần 20 lần 10m 5-7 phút 4-5 phút 1 lần/nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang báo cáo GV €€€€€€€ € €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ €GV nhaọn lụựp - GV yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV chia nhóm HS hoùc bài TD €(GV) Nhoựm.1 Nhoựm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhoựm.3 €€€€ €€€€ - Chaùy voứng quanh saõn trửụứng theo hửụựng daón cuỷa GV - GV tính thời gian. - Thaỷ loỷng toàn thân, hít thở sâu, đều, cử động tại chỗ nhẹ nhàng. €GV €€€€€€€ €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ * Rỳt kinh nghiệm: .. Lớp Ngày soạn Ngày dạy Tiến độ Lớ do 7A Đỳng PPCT 7B Đỳng PPCT Tieỏt 40 - BAỉI TD: OÂn: 4 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn (chuự yự bieõn ủoọ, nhũp ủieọu) - BAÄT NHAÛY: OÂn : ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, ủaự laờng sang ngang; ẹaứ 1 bửụực giaọm nhaỷy vaứo hoỏ caựt A. mục tiêu: 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn. * Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12396732.doc