Giáo án môn Tin học lớp 3 - Trường Thực hành Sư phạm

I. Mục đích yêu cầu:

- Làm quen với phần mềm học vẽ Paint;

- Sử dụng được công cụ vẽ tự do để vẽ cá nét đơn giản;

- Thực hiện được các thao tác: lưu bài vẽ vào thư mục máy tính, mở bài vẽ đã có sẵn.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên:

+ Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên, phòng máy tính.

- Học sinh:

+ Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở ghi và bút ghi, soạn bài ở nhà.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động:

- Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ:

2. Hình thành kiến thức mới:

- Giới thiệu bài:

 Máy tính giúp em làm được rất nhiều việc như học tập, xem phim, liên lạc với bạn bè, gửi thư, ngoài ra máy tính còn giúp em tạo ra những hình ảnh sinh động khác. Để tạo ra những hình ảnh/tranh vẽ ấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề tiếp theo của môn học này.

 

doc83 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Tin học lớp 3 - Trường Thực hành Sư phạm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ìm hiểu chủ đề tiếp theo của môn học này. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Giới thiệu phần mềm Paint. - GV giới thiệu về phần mềm học vẽ Paint để học sinh biết. - Nêu cách khởi động phần mềm Paint? - GV khởi phần mềm vẽ Paint để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Đọc thông tin hình dưới, trao đổi với bạn rồi chỉ ra vị trí các thành phần trong chương trình Paint. - Bảng chọn gồm có những thành phần nào? -> Nhận xét và nêu chức năng các thành phần trong bảng chọn. 2. Công cụ bút vẽ. - Nêu cách sử dụng công cụ bút vẽ? -> Nhận xét và thực hiện vẽ mẫu một hình nào đó để học sinh quan sát và thực hiện theo. 3. Lưu bài vẽ. - Nêu các thao tác lưu bài vẽ? -> Nhận xét và thực hiện thao tác lưu bài vẽ để học sinh quan sát vào thực hiện các thao tác lưu bài vẽ. 4. Mở bài vẽ đã có sẵn. - Nêu các bước mở bài vẽ đã có sẵn? -> Nhận xét và mở một bài vẽ đã lưu trong thư mục. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: a) Mở chướng trình Paint. b) Sử dụng công cụ để vẽ bông hoa. c) Đặt tên cho bài vẽ là bong hoa. d) Lưu bài vẽ vào thư mục có tên em trên màn hình nền. -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh. -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG * Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Mở bài vẽ bong hoa đã vẽ ở Hoạt động thực hành. b) Nhấn đồng thời hai phím CTRL và N c) Vẽ một vài hình mà em thích. d) Nhấn đồng thời hai phím CTRL và S e) Đặt tên cho bài vẽ rồi lưu bài vẽ vào thư mục có tên em trên máy tính. g) Em hãy giải thích thao tác ở các yêu cầu b và d. -> Theo dõi, quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành. -> Nhận xét cách thực hiện của học sinh. -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh làm đúng và làm nhanh. -> Lưu ý: Khi em nhấn đồng thời hai hoặc nhiều phím cùng lúc gọi là nhấn tổ hợp phím. => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. -> Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền. - Chú ý quan sát và thực hiện mở phần mềm Paint. - Chú ý lắng nghe. -> Khi em mở chương trình Paint thì thấy có hai phần chính là Bảng chọn và Vùng vẽ tranh. - Quan sát hình Bảng chọn. - Lắng nghe. -> Các thành phần trong bảng chọn là: Hộp công cụ, hình mẫu, nét vẽ, hộp màu. - Chú ý quan sát các thành phần trong Bảng chọn. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe. -> Cách sử dụng công cụ bút vẽ: + B1: Trong hộp công cụ, nháy chọn . + B2: Di chuyển con trỏ chuột vào vùng trang vẽ, con trỏ chuột chuyển thành . Nhấn giữ nút trái chuột để vẽ hình bất kì mà em muốn thả nút chuột để hoàn thành thao tác vẽ. -> Chú ý quan sát. - Lắng nghe. -> Các bước lưu bài vẽ: + B1: Nháy chọn , rồi chọn Save. + B2: Cửa sổ Save As hiện ra, chọn thư mục để lưu bài vẽ. + B3: Đặt tên cho bài vẽ (nhập vào ô File name). + B4: Nháy chọn Save để lưu bài vẽ. - Chú ý quan sát và lưu lại bài vẽ mà mình đã vẽ. - Chú ý lắng nghe. -> Các bước mở bài vẽ đã có sẵn: + B1: Mở Paint, chọn , rồi chọn Open. + B2: Cửa sổ Open hiện ra, chọn thư mục đã lưu bài vẽ. + B3: Nháy chọn vào tên bài vẽ. + B4: Nháy chọn Open để mở bài vẽ. - Thực hiện theo yêu cầu để bài. -> Em báo cáo kết quả đã làm với thầy cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô. - Chú ý lắng nghe. -> Thực hiện từng nhóm đôi để thực hành vẽ hình bong hoa theo yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả em làm được với thầy cô giáo. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe và hoan hô. - Chú ý lắng nghe. -> Từng cá nhân thực hiện các yêu cầu bài đề ra. -> Báo cáo kết quả em làm được với thầy cô giáo. - Chú ý lắng nghe. - Lắng nghe và hoan hô. - Chú ý lắng nghe. -> Em báo cáo kết quả đã tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng mở rộng với thầy cô giáo. - Lắng nghe và hoan hô. IV. Củng cố kiến thức: - Nêu các bước lưu bài vẽ, mở bài vẽ đã có sẵn? - Nêu cách sử dụng bút vẽ? - Xem trước bài tiếp theo. TUẦN 10 Ngày soạn: 13/10/2018 Ngày dạy: 22/10/2018 BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN, CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ (2 TIẾT) I. Mục đích yêu cầu: - Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn. Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ. - Chọn được hình mẫu và vẽ được hình mẫu; - HS có thái độ nghiêm túc khi luyện vẽ với phần mềm Paint, có ý thức bảo vệ tài sản. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên, phòng máy tính. - Học sinh: + Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở ghi và bút ghi, soạn bài ở nhà. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số. - Kiểm tra bài cũ: - Hãy chỉ ra các nút lệnh và cho biết chức năng của các nút lệnh đó? - HS thực hiện. 2. Hình thành kiến thức mới: - Giới thiệu bài: - Các em đã được làm quen với phần mềm tập vẽ Paint biết được các công cụ vẽ tranh. Vậy để vẽ được bức tranh ta làm thế nào? Để hiểu rõ vấn đề này ta tìm hiểu bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Chọn độ dày nét vẽ: - Cho HS đọc thông tin SGK trang 42 - GV thao tác mẫu - Nêu các bước chọn độ dày nét vẽ? - GV chốt lại. B1: Chọn 1 hình trong các hình mẫu. B2: Nháy chọn nét vẽ ở mục Size (Gồm 1px, 3px, 5px, 8px). B3: Di chuyển chuột vào trang vẽ nhấn giữ nút trái chuột kéo thả chuột một đoạn. - Cho HS vẽ 2 hình: hình chữ nhật và hình Elip. 2. Chọn màu nét vẽ. - Cho HS đọc thông tin SGK trang 42 - GV thao tác mẫu - Nêu các bước chọn màu nét vẽ? - GV chốt lại. B1: Chọn 1 hình trong các hình mẫu. B2: Chọn Color 1 cho màu nét vẽ. B3: Nhấn giữ nút trái chuột kéo thả chuột để vẽ hình. - Cho HS vẽ hình chữ nhật có nét vẽ màu xanh và hình Elip có nét vẽ màu đỏ. - Các em vẽ được hình chữ nhật và hình E Líp. Vậy để vẽ được hình vuông, hình tròn ta làm thế nào? - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Cho HS nhắc lại cách chọn nét vẽ và màu vẽ bằng cách thao tác trực tiếp trên máy tính. - Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 43 - GV hướng dẫn HS thực hành để vẽ được các hình trên em chọn công cụ vẽ hình có sẵn + Để vẽ được hình trên em chọn công cụ vẽ là và công cụ vẽ hình có sẵn - Cho HS báo cáo kết quả đã làm được. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG - Em hãy vẽ một vài vận dụng bất kì trong gia đình như: ti vi, bàn ghế, tủ lạnh, máy giặt, ... - Hình mẫu: - HS đọc thông tin SGK trang 42 - HS quan sát - HS nêu - HS quan sát - HS vẽ 2 hình: hình chữ nhật và hình Elip - HS đọc thông tin SGK trang 42 - HS quan sát - HS nêu - HS quan sát - HS vẽ hình chữ nhật có nét vẽ màu xanh và hình Elip có nét vẽ màu đỏ - HS trả lời. Để vẽ được hình vuông hoặc hình tròn em chọn công cụ vẽ , , , giữ phím Shift rồi vẽ - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS lắng nghe và quan sát. - HS thực hành theo nội dung SGK trang 43. - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS thực hành vẽ tự do các vật dụng trong gia đình. IV. Củng cố kiến thức: - GV tóm tắt lại ý chính của bài học. - Yêu cầu HS tắt máy đúng quy trình, sắp xếp gọn gàng bàn máy. - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 11 Ngày soạn: 13/10/2018 Ngày dạy: 29/10/2018 Bài 3: VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG (2 TIẾT) I. Mục đích yêu cầu: - Biết sử dụng công cụ vẽ đường thẳng và đường cong. - Vẽ được bức tranh đơn giản có đường thẳng và đường cong. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên, phòng máy tính. - Học sinh: + Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở ghi và bút ghi, soạn bài ở nhà. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số. - Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các bước chọn độ dày nét vẽ? - Em hãy nêu các bước chọn màu cho nét vẽ? 2. Hình thành kiến thức mới: - Giới thiệu bài: - Các em đã được làm quen với phần mềm tập vẽ Paint, biết được vẽ hình từ hình mẫu có sẵn. Vậy để vẽ được hình không theo hình mẫu có sẵn, ta làm thế nào? Để hiểu rõ vấn đề này ta tìm hiểu bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Vẽ đường thẳng - Yêu cầu hs đọc và quan sát hình - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại: Bước 1: Nháy chuột lên công cụ vẽ đường thẳng như hình dưới. Bước 2: Chọn màu và độ dày nét vẽ Bước 3: Đưa con trỏ chuột lên vùng trang vẽ, con trỏ chuột chuyển thành hình mũi tên 4 chiều. Kéo thả chuột từ ddiemr đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. 2. Vẽ đường cong - Yêu cầu hs đọc và quan sát hình - Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại: - Gv nêu lưu ý: Khi vẽ, để quay loại thao tác trước đó em nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Bài thực hành 1: - Dùng công cụ đường thẳng để vẽ ngôi nhà. - Hướng dẫn: + Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình ngôi nhà. 2. Bài thực hành 2: - Dùng công cụ đường cong để vẽ vầng trăng, con cá. - Hướng dẫn: + Chọn công cụ đường cong trong hộp công cụ. + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình vầng trăng, con cá. 3. Bài thực hành 3: Dùng công cụ đường thẳng để vẽ ngôi sao. - Hướng dẫn: + Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình ngôi sao. 4. Bài thực hành 4: Dùng công cụ đường cong để vẽ con thuyền. - Hướng dẫn: + Chọn công cụ đường cong trong hộp công cụ. + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình con thuyền. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG Em hãy vẽ bức tranh theo mẫu, lưu hình vẽ có tên nui, con duong vào thư mục vẽ trên máy tính. Hình mẫu: Hoạt động nhóm - Hs đọc và quan sát hình - Nhóm trưởng báo cáo - Hs đọc và quan sát hình - Nhóm trưởng báo cáo - Lắng nghe Hoạt động nhóm - Hs thực hành theo nhóm - Nhóm trưởng báo cáo - Vài hs đọc - Hs nêu - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Thực hành vẽ ngôi nhà. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Thực hành vẽ vầng trăng, con cá. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Thực hành vẽ ngôi sao. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Thực hành vẽ con thuyền. - HS thực hành vẽ bức tranh theo mẫu, lưu hình vẽ có tên nui, con duong vào thư mục vẽ trên máy tính. IV. Củng cố kiến thức: - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ. - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 12 Ngày soạn: 13/10/2018 Ngày dạy: 05/11/2018 BÀI 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (2 TIẾT) I. Mục đích yêu cầu: - Nhận biết, biết sử dụng công cụ tẩy để xóa chi tiết tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ chọn hình vuông, chọn hình tự do để chọn chi tiết trang vẽ muốn xóa. - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên, phòng máy tính. - Học sinh: + Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở ghi và bút ghi, soạn bài ở nhà. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số. - Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết các bước để vẽ một đoạn thẳng. 2. Hình thành kiến thức mới: - Giới thiệu bài: Tiết trước các em đã được làm quen với công cụ tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ. Tiết học này, chúng ta sẽ thực hành, làm bài tập củng cố lại các kiến thức đã học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Tẩy chi tiết tranh vẽ * Các bước thực hiện: - Gv giới thiệu công cụ tẩy. + Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ. + Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. + Nhấn giữ chuột trái và di chuyển chuột để tẩy hình vẽ. * Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh 2. Xóa chi tiết tranh vẽ * Các bước thực hiện 1: - Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn. + Chọn công cụ trong hộp công cụ. + Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa. + Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn. * Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh - Gv ghi bảng. * Các bước thực hiện 2: - Gv giới thiệu công cụ tạo vùng chọn. + Chọn công cụ trong hộp công cụ. + Kéo thả chuột và di chuyển chuột sao cho phần nét đứt bao quanh chi tiết trong hình vẽ cần xóa. + Nhấn phím DELETE để xóa vùng đã chọn. * Chú ý: Để thay đổi kích thước của tẩy em có thể chọn công cụ rồi chọn kích thước trong nút lệnh - Gv ghi bảng. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Bài thực hành 1: - GV yêu cầu HS thực hành: vẽ chiếc điện thoại như hình mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục trong máy tính và lưu tên dien thoai. - GV nhận xét, tuyên dược các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh. 2. Bài thực hành 2: - GV yêu cầu HS thực hành nhóm: mở bài vẽ điện thoại vừa lưu, xóa bỏ một vài chi tiết và vẽ thêm các chi tiết khác để được chiếc điện thoại như hình mẫu. - GV nhận xét, tuyên dược các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG - GV hướng dẫn HS mở các công cụ , trong để quan sát, tìm hiểu chức năng của các công cụ này. - GV nhận xét, chốt ý kiến đúng. - Hs lắng nghe và quan sát. - HS thực hành theo đúng các bước thực hiện. - Lắng nghe, quan sát. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - HS trao đổi, thảo luận, quan sát hình mẫu để tìm công cụ vẽ trong hộp hình mẫu cho đúng. - HS thực hành vẽ chiếc điện thoại theo mẫu. - Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính và lưu tên “dien thoai (tên của HS gõ không dấu)” VD: dien thoai linh, dien thoai van anh, ... - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS trao đổi, thảo luận, quan sát hình mẫu để tìm sự khác nhau giữa 2 hình vẽ chiếc điện thoại, xóa bỏ những chi tiết khác nhau của hình mẫu 1 với hình mẫu 2. Vẽ thêm các chi tiết khác để được hình chiếc điện thoại theo hình mẫu 2. - HS thực hành vẽ chiếc điện thoại theo mẫu. - Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính . - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS thực hành theo hướng dẫn, trao đổi với bạn chức năng của các công cụ , . - HS báo cáo kết quả tìm hiểu được. IV. Củng cố kiến thức: - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ để xoá một vùng trên hình. - Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện. - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học. DUYỆT TỔ TIỂU HỌC GIÁO VIÊN SOẠN Lữ Hoàng Minh Nhựt TUẦN 13 Ngày soạn: 10/11/2018 Ngày dạy: 12/11/2018 BÀI 5: SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (2 TIẾT) I. Mục đích yêu cầu: - Nhận biết, biết sử dụng công cụ sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ. Biết cách sao chép, thay đổi kích thước của chi tiết đã vẽ trên bức tranh. - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ Coppy, Paste để sao chép và di chuyển một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến một vị trí mới. - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên, phòng máy tính. - Học sinh: + Sách hướng dẫn học Tin học lớp 3, vở ghi và bút ghi, soạn bài ở nhà. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: - Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số. - Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết các bước để tẩy, xóa một chi tiết trong tranh vẽ. 2. Hình thành kiến thức mới: - Giới thiệu bài: Trong quá trình vẽ để tiết kiệm thời gian và công sức vẽ lại những hình đã có, chúng ta tiến hành sao chép và di chuyển hình để đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh và hiệu quả hơn. Để biết cách làm này ta tìm hiểu bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Sao chép chi tiết tranh vẽ - GV yêu cầu học sinh vẽ một hình ảnh: chiếc thuyền - GV giới thiệu công cụ , - Yêu cầu HS đọc các bước thực hiện sao chép chi tiết tranh vẽ. * Các bước thực hiện: + Chọn toàn bộ hình con thuyền vừa vẽ bằng công cụ + Chọn công cụ để sao chép. + Chọn công cụ để dán hình vào trang vẽ. + Di chuyển chuột vào vị trí hình cần sao chép cho tới khi con chuột hiện dấu mũi tên bốn chiều, kéo thả chuột để di chuyển đến vị trí mới. + Đưa con trỏ chuột vào góc bất kỳ trên nét đứt bao quanh chi tiết tranh, con trỏ sẽ chuyển sang hình mũi tên 2 chiều. Nhấn giữ chuột để kéo to, thu nhỏ tranh vẽ. Thả chuột để kết thúc thao tác. - GV nêu lại từng bước và thực hành mẫu sao chép chiếc thuyền cho HS quan sát. * Chú ý: Khi sao chép, để hình ở trên không che khuất hình ở dưới, em thực hiện thao tác chọn rồi chọn - GV yêu cầu HS vẽ một hình tròn bất kỳ rồi thực hành sao chép B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu a SGK trang 49. - Thực hiện sao chép để được chiếc thuyền mới bên cạnh chiếc thuyền đã vẽ, nhưng có kích thước lớn hơn. - GV quan sát, giúp đỡ khi HS gặp vấn đề khó. - Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét. - GV yêu cầu HS thực hành: vẽ các hình theo mẫu, sử dụng công cụ chọn và sao chép để tạo ra khu vườn có nhiều cây hoa. - GV hướng dẫn qua về cách tạo ra khu vườn có nhiều cây và hoa - GV quan sát, giúp đỡ HS khi gặp vấn đề khó - GV nhận xét, tuyên dương các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG - GV yêu cầu HS thực hành bài 1: vẽ đàu tàu lửa theo mẫu, vễ thêm toa tàu gắn vào đầu tàu rồi sao chép ra nhiều toa tàu khác để có một đoàn tàu. - GV quan sát, giúp đỡ HS khi gặp vấn đề khó - GV nhận xét, tuyên dương các nhóm vẽ đẹp, đúng, nhanh. - GV yêu cầu HS trao đổi với bạn và thực hiện các thao tác ở bài 2 để quan sát, tìm hiểu cách sao chép khi sử dụng phím Ctrl. - GV nhận xét, chốt ý kiến đúng. - 2 HS lên thực hành vẽ. - HS lắng nghe và quan sát. - 3 HS đọc các bước thực hiện. - HS quan sát kĩ các bước làm mẫu của GV. - HS thực hành theo đúng các bước thực hiện. - HS thực hiện vẽ hình chiếc thuyền. - HS thực hành theo đúng các bước thực hiện. - HS lắng nghe. - HS quan sát, nhận xét. - HS trao đổi, thảo luận, quan sát hình mẫu để tìm công cụ vẽ trong hộp hình mẫu cho đúng. - HS lắng nghe, quan sát. - HS thực hành vẽ và sao chép cây và hoa để được khu vườn nhỏ. - Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính và lưu tên “khu vuon cua em (tên của HS gõ không dấu)” - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS thực hành theo yêu cầu cảu bài, trao đổi với bạn cách vẽ thêm toa tàu cho đẹp. - Sau khi vẽ xong, HS lưu lại bài vẽ vào thư mục trên máy tính và lưu tên “tau lua (tên của HS gõ không dấu)” - HS báo cáo kết quả đã làm được. - HS báo cáo kết quả tìm hiểu được. IV. Củng cố kiến thức: - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách sao chép và di chuyển một vùng trên hình. - Nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết học. DUYỆT TỔ TIỂU HỌC GIÁO VIÊN SOẠN Lữ Hoàng Minh Nhựt Tuần: Ngày dạy: BÀI 6 : TÔ MÀU, HOÀN THIỆN TRANH VẼ (2 T) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết, biết sử dụng công cụ tô màu tranh vẽ. Biết sử dụng công cụ tô màu để tô màu các chi tiết tranh vẽ. - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tô màu. Phát triển tư duy, nhận biết màu sắc trên bảng màu. - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 5phút 25 phút 5phút 1. Bài cũ: - Em hãy cho biết các bước để sao chép, di chuyển một chi tiết trong tranh vẽ. -Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét. 2. Giới thiệu bài mới: GV: Công cụ tô màu giúp cho bức tranh sinh động và hấp dẫn người xem. Tô màu giúp các em nhận biết được nhiều màu sắc hơn. - Gv yêu cầu học sinh vẽ một hình ảnh lá cờ. a. Công cụ tô màu: - GV giới thiệu công cụ tô màu , bảng màu b. Tô màu cho tranh: * Các bước thực hiện: + Chọn công cụ + Chọn màu trong hộp màu. + Chọn vùng muốn tô, click chuột để tô. b. Thực hành tô màu tranh vẽ: - HS thực hiện yêu cầu trang 53- SGK. - GV nhận xét. - Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách tô màu tranh vẽ. - Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện. - Chuẩn bị bài mới. - Trả lời. - Một vài học sinh nhận xét. - Lắng nghe. - HS thực hiện theo yêu cầu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. . - Lắng nghe, quan sát. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. Tuần: Ngày dạy: BÀI 7 : THỰC HÀNH TỔNG HỢP (2T) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập kiến thức đã học. - Vận dụng kiến thức đã học để vẽ bức tranh về chủ đề tự chọn. - Nắm được các bước thực hành và công dụng của các công cụ đã học trong phần mềm Paint. Tư duy sáng tạo, hình dung được hình khối và đường nét trong quá trình thực hành hoàn thiện bức tranh. - Sử dụng thành thạo các công cụ trong phần mềm Paint, thao tác nhanh nhẹn. Thái độ tích cực trong học tập. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: 2. Các hoạt động thực hành: a. Hoạt động 1- Trang 54 (SGK): - GV gọi một vài em tiến hành điền tên vào ô trống trong bảng (trang 54- SGK). - Nhận biết lại tên các công cụ sau: , , , , , . - Gọi học sinh nhận xét. -Gv nhận xét. b. Hoạt động 2 – Trang 54 (SGK): - GV cho học sinh thực hành trên máy vẽ màn hình và thân máy tính để bàn. - Nhận xét. c. Hoạt động 3 – Trang 55 (SGK): - GV cho học sinh vẽ hình rồi tô màu theo mẫu. - Nhận xét. d. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: - GV hướng dấn học sinh thực hiện các yêu cầu: + Tạo bài vẽ mới, vẽ hình tròn trong trang vẽ. + Nháy chuột vào , chọn + Chọn màu, chọn công cụ rồi tô màu cho hình tròn. * Học sinh nhận xét vùng được tô màu. - Lắng nghe. - HS trả lời. - HS nhận xét. - Thực hành trên máy. - Thực hành trên máy. - HS quan sát - Hs quan sát và vẽ hình - HS nhận xét. - Lắng nghe. IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát nội dung đã học. - Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện. - Chuẩn bị bài mới. Tuần: Ngày dạy: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MT TẬP VẼ VỚI PHẦN MỀM TUX PAINT (2T) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập kiến thức đã học. Biết cách sử dụng các công cụ vẽ trong phần mềm Tux Paint. - Phát triển tư duy sáng tạo, thực hiện được tuần tự các bước trong phần mềm vẽ tranh. - Vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh bằng chương trình Tux Paint. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Tux Paint. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: 2. Các hoạt động: a. Giới thiệu trò chơi: - GV giới thiệu giao diện trò chơi cho học sinh. - Công cụ giúp các em vẽ hình: + Vùng hình mẫu: Các hình có sẵn hiện ra tương ứng với công cụ mà em chọn. + Vùng công cụ: Chọn Sơn để vẽ tự do, Đường để vã các đường thẳng hoặc gấp khúc, Hình để vẽ hình, Văn bản để gõ chữ. + Vùng màu sắc: Vùng chọn màu cho nét vẽ. b. Vẽ tự do: - GV hướng dẫn học sinh thực hành vẽ bông hoa trong Tux Paint. + Chọn + Chọn tiếp để chỉnh nét vẽ + Chọn màu đỏ cho bông hoa, màu xanh cho cành và lá. - Học sinh tiến hành thực hành vẽ. c. Vẽ hình khối: - GV hưỡng dẫn cho học sinh vẽ ngôi nhà theo các bước sau: + Chọn + Chọn hình vuông hoặc hình tam giác ở vùng hình mẫu. + Chọn màu cho ngôi nhà. + Di chuyển con trỏ chuột ra trang vẽ, nhấn giữ chuột và kéo để vẽ. + Lưu bài vẽ. * Thao tác vẽ hình trên phần mềm Tux paint được thực hiện tương tự thao tác vẽ hình trên phần mềm Paint. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát nội dung đã học. - Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện. - Chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Lắng nghe. - Thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Thực hành trên máy. Tuần: Ngày dạy: BÀI 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN (2 T) I. MỤC TIÊU: - Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa. Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Word. - Biết mở, sử dụng được, đúng và thao tác tốt phần mềm soạn thảo văn bản. Biết sử dụng các phím cơ bản trong soạn thảo. Biết cách thao tác trên phần mềm. - HS nghiêm túc trong quá trình học và phát tiển tư duy. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định : - Kiểm tra sĩ số. - Ổn định lớp. 2. Giới thiệu bài mới: GV: Word là phần mềm giúp em soạn thảo văn bản trên máy tính. Để khởi động phần mềm này, em nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền. Giới thiệu phần mềm word: - Gv hướng dẫn thao tác mở phần mềm Word. + Nháy đúp chuột vào biểu tượng , hoặc click chuột phải lên biểu tượng Word rồi chọn Open. + Xuất hiện giao diện của phần mềm Word. + Nhấn chọn Blank document để tạo trang soạn thảo mới. + Giao diện của phần mềm Word. - GV giới thiệu giao diện của phần mềm soạn thảo đến học sinh. + Vùng bảng chọn. + Vùng soạn thảo. + Con trỏ chuột. b. Soạn thảo văn bản: - GV hướng dấn học sinh cách gõ nội dung vào trang soạn thảo. - học

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHuong dan hoc Tin hoc 3 hoc ki 1 nam hoc 2018 2019_12472266.doc
Tài liệu liên quan