Giáo án Sinh 11 - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

I. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

 

- Sinh trưởng: tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ thể

- Phát triển : Biến đổi cấu trúc phát sinh hình thái, chức năng sinh lí (phát triển bao gồm sự sinh trưởng phân hoá và phát sinh hình thái chức năng sinh lí).

- Sinh trưởng và phát triển từ khi có hợp tử – trưởng thành

docx3 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 3607 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh 11 - Sinh trưởng và phát triển ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sinh 11 bài Sinh trưởng và phát triển ở động vật.docx
Tài liệu liên quan