Giáo án Thể dục 5 - Năm học: 2018 - 2019

I. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức:

+ Học sinh biết cách thực hiện được các động tác động tác toàn thân

+ Học sinh biết cách chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” hiểu và thực hiện đúng luận chơi

 - Kĩ năng:

+ Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác động tác toàn thân

+ Tham gia tốt trò chơi “Chạy nhanh theo số” đảm bảo an toàn

 - Thái độ:

+ Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực.

 - Học sinh khuyết tật:

+ Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp

II. CHUẨN BỊ:

 + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi.

 + Học sinh: Trang phục đúng quy định

 + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy

 

doc111 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 5 - Năm học: 2018 - 2019, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày Soạn: 02/11/2018 TUẦN: 9 TIẾT : 17 ĐỘNG TÁC CHÂN TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác động tác chân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Dẫn bóng” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác động tác chân + Tham gia tốt trò chơi “Dẫn bóng” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, bóng, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 06/11 06/11 07/11 05/11 06/11 08/11 05/11 06/11 05/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: 2 - 4’ Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: 2 - 3’ Kiểm tra bài cũ. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 3 - 4’ Ôn 2 động tác vươn thở và tay. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 4 - 7’ Học động tác chân. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH5 -.Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. - Quan sát - Lắng nghe 8. HĐ8: 8 - 10’ Trò chơi “Dẫn bóng”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, làm nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 31,32 lớp 4). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Lắng nghe 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1 - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 3 động tác vươn thở, tay chân; trò chơi “Dẫn bóng”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III/ Rút Kinh Nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 04/11/2018 TUẦN: 9 TIẾT : 18 ÔN 3 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác vươn thở, tay, chân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác động tác vươn thở, tay, chân + Tham gia tốt trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 08/11 08/11 09/11 07/11 08/11 09/11 07/11 09/11 07/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: 2 - 4’ Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: 2 - 3’ Kiểm tra bài cũ. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 9 - 11’ Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH6: Như ĐH4. - Quan sát - Lắng nghe 7. HĐ7: 8 - 10’ Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. (PPDH: làm mẫu, phân nhóm) -GV nêu tên, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 19,20 lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH7: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 8. HĐ8: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH8: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 9. HĐ9: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH9: Như ĐH1. - Lắng nghe 10. HĐ10: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 3 động tác vươn thở, tay chân; trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. -HS lắng nghe và thực hiện. - Lắng nghe 11. HĐ11: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III/ Rút Kinh Nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 09/11/2018 TUẦN: 10 TIẾT : 19 ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác động tác vặn mình + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” hiểu và thực hiện đúng luận chơi - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác động tác vặn mình + Tham gia tốt trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 13/11 13/11 14/11 12/11 13/11 15/11 12/11 13/11 12/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN:23-24’ 5. HĐ5: 5 - 7’ Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 3 - 4’ Học động tác vặn mình. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH5 -.Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. -. Lắng nghe. -.Quan sát 8. HĐ8: 8 - 10’ Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 19,20 lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC:4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Lắng nghe 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 4 động tác vươn thở, tay chân, vặn mình; trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III/ Rút Kinh Nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 11/11/2018 TUẦN: 10 TIẾT : 20 TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác của bài thể dục + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác của bài thể dục + Tham gia tốt trò chơi “Chạy nhanh theo số” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 15/11 15/11 16/11 14/11 15/11 16/11 14/11 16/11 14/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 9 - 11’ Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 2 - 3’ Củng cố: HĐ2. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH6: Như ĐH4. -.Quan sát -. Lắng nghe. 7. HĐ7: 8 - 10’ Trò chơi “Chạy nhanh theo số”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 20,21 lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 8. HĐ8: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH8: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 9. HĐ9: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH9: Như ĐH1. - Lắng nghe 10. HĐ10: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 4 động tác vươn thở, tay chân, vặn mình; trò chơi “Chạy nhanh theo số”. -HS lắng nghe và thực hiện. - Lắng nghe 11. HĐ11: Xuống lớp: (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III/ Rút Kinh Nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 16/11/2018 TUẦN: 11 TIẾT : 21 ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác động tác toàn thân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” hiểu và thực hiện đúng luận chơi - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác động tác toàn thân + Tham gia tốt trò chơi “Chạy nhanh theo số” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 20/11 20/11 21/11 19/11 20/11 22/11 19/11 20/11 19/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN:23-24’ 5. HĐ5: 5 - 7’ Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 3 - 4’ Học động tác toàn thân. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH5. -.Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. - Quan sát - Lắng nghe 8. HĐ8: 8 - 10’ Trò chơi “Chạy nhanh theo số”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 20,21 lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC:4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Lắng nghe 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 5 động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân; trò chơi “Chạy nhanh theo số”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III/ Rút Kinh Nghiệm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 18/11/2018 TUẦN: 11 TIẾT : 22 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH, TOÀN THÂN TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh biết cách thực hiện được các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân + Tham gia tốt trò chơi “Chạy nhanh theo số” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ + Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5A8 5A9 Ngày giảng 22/11 22/11 23/11 21/11 22/11 23/11 21/11 23/11 21/11 Sĩ số 39 38 37 37 37 33 37 35 36 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. -. Lắng nghe. 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). -.Quan sát II. CƠ BẢN:23-24’ 5. HĐ5: 9 - 11’ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1 co khuyet tat _12516009.doc
Tài liệu liên quan