Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel

GV: liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.

HS: khởi động phần mềm và quan sát ghi vào vở.

GV: mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.

HS: thực hành.

GV: kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút lệnh tên hàng và cột.

HS: thực hành.

GV: quan sát, giúp đỡ nếu cần.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT Tuần dạy 7 4 Ngày soạn: Ngày dạy: 12/9/2017 13/9/2017 Lớp dạy: 7A5 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS biết cách khởi động và kết thúc Excel. - HS nhận biết các ô hàng cột trên trang tính Excel. - HS biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 1.2. Kỹ năng: - HS biết cách khởi động và kết thúc Excel. - HS biết nhập, sửa dữ liệu. - Gõ chữ tiếng Việt trong bảng tính. 1.3. Thái độ: - Nghiêm túc, tích cực trong học tập. - Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo. - Bảo vệ của công, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài mới trong SGK. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: 8’ Câu 1: cách khởi động và thoát khỏi phần mềm? Câu 2: nêu các thành phần có trên bảng tính. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: mục đích yêu cầu (5’) GV: yêu cầu học sinh đọc mục đích yêu cầu. Mục đích, yêu cầu: Khởi động và kết thúc Excel. Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang Excel. Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. Hoạt động 2: nội dung (15’) GV: em hãy nêu các cách khởi động Excel? GV: để lưu kết quả làm việc ta làm như thế nào? Khởi động Excel. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel. Chọn File à Save hoặc nháy chuột chọn nút lệnh Save. Thoát khỏi Excel, chọn File à Exit hoặc nháy nút lệnh X trên thanh tiêu đề. Hoạt động 3: Bài tập 1: khởi động Excel (15’) GV: liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. HS: khởi động phần mềm và quan sát ghi vào vở. GV: mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. HS: thực hành. GV: kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút lệnh tên hàng và cột. HS: thực hành. GV: quan sát, giúp đỡ nếu cần. Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. Quan sát các lệnh trong các bảng chọn Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút lệnh tên hàng và cột. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: 1’ * các kiến thức cần nhớ: - Khởi động, lưu và thoát khỏi phần mềm. - Cách di chuyển các ô tính trong bảng tính. 4.2. Hướng dẫn tự học: 1’ Đối với bài học ở tiết học này: ghi nhớ các kiến thức đã học, tiếp tục thực hành ở nhà. Đối với bài học ở tiết sau: chuẩn bị trước phần còn lại của bài. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt các phần mềm học tập đầy đủ, đảm bảo số lượng máy tính cho học sinh sử dụng. Laptop, máy chiếu, bài giảng điện tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc7.doc