Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 25

I. MỤC TIÊU:

 - HS biết cách sử dụng phím Shift, phím Caps Lock khi gõ chữ hoa.

 - HS biết cách sử dụng các phím xóa Backspace và Delete khi gõ sai và kết hợp với các phím mũi tên để sử những chỗ gõ sai.

 - HS biết gõ chữ thường không dấu.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25 Ngày soạn: 11/02/2011 Tiết 49 Ngày dạy: Chương V: em tập soạn thảo Bài 1: bước đầu soạn thảo I. Mục tiêu: - HS làm quen với khái niệm “soạn thảo văn bản” (gọi tắt là soạn thảo); nắm vững được những tính năng ưu việt của máy tính trong việc soạn thảo. - HS biết khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, nhận diện giao diện làm việc của Word, con trỏ soạn thảo và một số phím có chức năng đặc biệt trong soạn thảo cũng như cách sử dụng chúng. - HS biết gõ chữ thường không dấu. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word? - Em hãy chỉ ra hình dạng đúng của con trỏ soạn thảo? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hành: T1: Gõ các từ (SGK - trang 73). - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS thực hành tập gõ các từ. Yêu cầu HS gõ đúng cách. - GV quan sát và sửa lỗi cho HS. T2: Gõ đoạn thơ (SGK - trang 74). - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS thực hành tập gõ các từ. Yêu cầu HS gõ đúng cách. Bài tập: Em hãy gõ bài hát mà em được học gần đây nhất. - GV quan sát HS thực hành và sửa lỗi cho HS. - HS đọc đề bài. - HS thực hành tập gõ. - HS đọc đề bài. - HS thực hành tập gõ. - HS thực hành gõ. IV. Củng cố: - Em hãy nêu lại quy tắc gõ chữ? GV nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài. ----------------------------------------------- Tuần 25 Ngày soạn: 11/02/2011 Tiết 50 Ngày dạy: Bài 2: chữ hoa I. Mục tiêu: - HS biết cách sử dụng phím Shift, phím Caps Lock khi gõ chữ hoa. - HS biết cách sử dụng các phím xóa Backspace và Delete khi gõ sai và kết hợp với các phím mũi tên để sử những chỗ gõ sai. - HS biết gõ chữ thường không dấu. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Gõ chữ hoa: ? ở chương “Em tập gõ bàn phím” em đã được tập gõ bàn phím, Em hãy nêu cách gõ chữ hoa? - GVnhận xét câu trả lời của HS. - GV giới thiệu cho HS về phím Capslocks: Phím Shift có tác dụng giúp các em viết chữ hoa. Ngoài ra, để viết được chữ hoa em còn có một cách khác đó là nhấn phím Capslock. Capslock là một đèn nhỏ nằm ở phía trên, bên phải bàn phím. Em dùng phím Capslock để bật hoặc tắt đèn Capslock (H.92). - Khi đèn Capslock tắt, nhấn giữ phím Shift và gõ một chữ sẽ được chữ hoa tương ứng. - Ví dụ: + Không nhấn giữ phím Shift và gõ phím M, ta được: m + Nhấn giữ phím Shift và gõ chữ M. ta được: M - Khi đèn Capslock sáng, tất cả các chữ được gõ sẽ là chữ hoa. ? Nếu đang bật đèn Capslock mà em nhấn giữ phím Shift để gõ chữ thì em sẽ được chữ hoa hay chữ thường? GV nhận xét và giải thích cho HS. ? Em hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa tác dụng và cách sử dụng của phím Shift và phím Capslock? - GV nhận xét và bổ sung. - Thực hành: T1. Gõ chữ hoa: HOA MAI LONG LANH RUNG RINH BAN MAI XANH LAM 2. Gõ kí hiệu trên của phím: - Một số phím có hai kí hiệu: kí hiệu trên và kí hiệu dưới (H.93). - Yêu cầu HS quan sát hình 93. GV giải thích cho HS về kí hiệu trên và kí hiệu dưới. - Bình thường gõ những chữ này ta được kí hiệu dưới. - Nhấn giữ phím Shift và gõ những phím này ta được kí hiệu trên. - Ví dụ: + Không nhấn giữ phím Shift, gõ phím trên hình 93, ta được: = + Nhấn giữ phím Shift, gõ phím trên hình 93, ta được: + - GV: Nhấn phím Caps lock để bật đèn Caps lock có tác dụng như nhấn giữ phím Shift, nhưng chỉ đúng với các phím chữ. Với các phím còn lại, bật hay tắt đèn Caps lock không có tác dụng chuyển đổi giữa các kí tự trên và kí tự dưới của phím. - Thực hành: T4. Tập gõ các phép tính sau: 12 + 8 = 20 63 : 9 = 7 25 – 5 + 10 = 30 45 > 25 3 < 10 1. Gõ chữ hoa: - HS trả lời: Em nhấn giữ phím Shift để gõ chữ hoa. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời: Em sẽ được chữ thường. - HS trả lời. - HS thực hành. 2. Gõ kí hiệu trên của phím: HS quan sát hình 93. HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành. IV. Củng cố: ? Em hãy nêu cách gõ chữ hoa và cách gõ kí hiệu trên của phím. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 25 - lop 3.doc