Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 17

I. Mục tiêu.

Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp. Biết giữ lớp học sạch đẹp.

HS biết giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ em.

 HS có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học.

* THMT: Biết sự cần thiết phải giữ gìn môi trường lớp học sạch, đẹp. Biết các công việc cần phải làm để lớp học sạch, đẹp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Chổi, khẩu trang, khăn lau, hót rác.

III. Các HĐ dạy học.

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 17 Thứ: 2 Ngày soạn : 30/01/2016 Ngày giảng: 02/01/2016 Buổi: Sáng Tiết 1: Chào cờ Tiết 2+ 3: Học vần VẦN: OAI Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10; biết làm tính cộng , trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. Rèn thực hiện làm tính cộng và trừ, giải toán trong phạm vi 10 đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. (37’) Bài 1: Viết số thích hợp (theo mẫu). - HD đếm số chấm tròn trong mỗi nhóm rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn. - Nhận xét. - Đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0. - Nxét. Bài 2: Tính. - HD hs làm bài trên bảng. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. - Nxét. Bài 3.Tính. - HD hs làm bài trên bảng. - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. - Nxét. Bài 4: Số? - HD hs hiểu lệnh của bài toán. Thực hiện từng phép tính rồi điền kq vào ô trống. - Nxét. Bài 5: Viết phép tính thích hợp. a. HD căn cứ vào tóm tắt của bài toán để nêu điều kiện của bài toán - Nxét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 4 + 6 = 5 + 5 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c bài tập. - HS lên bảng làm bài. - Nghe. - Nghe. - 2HS lên bảng - Nghe. - HS đọc. - Nghe. - 2HS lên bảng - Nghe. - 2 hs lên bảng. - Lớp làm vào vở. - 1 hs lên bảng. - Nghe, nêu. - Điền phép tính. - 2 hs lên bảng. - Lớp làm vào vở. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 10? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN: OAI Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn : 31/12/2016 Ngày giảng: 03/01/2017 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần VẦN OAY, UÂY Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10; viết được các số theo thứ tự qui định ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. Rèn làm tính viết số trong phạm vi 10 chính xác. HS tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài : Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. (37’) Bài 1: số? - Gọi hs lên bảng. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: viết các số: 7, 5, 2, 8, 9 a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5, 2 - Nhận xét. Bài 3: Viết phép tính thích hợp. a, có 4 bông hoa, có thêm 3 bông hoa nữa hỏi có tất cả mấy bông hoa? 4 + 3 = 7 b, cho hs nêu bằng lời BT rồi điền phép tính . - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 4 + 6 = 5 + 5 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - HS lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - HS nhìn tranh nêu bài toán rồi viết phép tính. - 2 hs nên viết phép tính. Ban học tập lên điều hành đọc phép cộng trong phạm vi 10? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN OAY, UÂY (TIẾT 3 ) Thứ: 4 Ngày soạn: 01/01/2017. Ngày giảng: 04/01/2017. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần LUYỆN TẬP BỐN MẪU VẦN Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với hình vẽ . Rèn làm tính viết số trong phạm vi 10 chính xác. HS tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm bài. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. (37’) Bài 1: nối các châm theo thứ tự. - HD hs nối theo thứ tự từ bé đến lớn sau đó nêu tên hình vừa được tạo thành (dấu cộng, hình cái ô tô) Bài 2: Tính. - HD hs cách đặt tính và tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét, chữa bài. Bài 3: ( > , < , =)? - HD hs so sánh và điền dấu. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét, chữa bài. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - Cho hs nhìn hình ảnh trong từng tranh để nêu bài toán viết phép tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nxét chữa bài. Bài 5: Xếp hình theo mẫu. - Nxét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 5 + 3 = 8 + 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe, ghi nhớ. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe. - Qsát, ghi nhớ. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe. - Nêu bài toán. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Thi xếp hình theo cặp. - 1 hs lên bảng xếp. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 10? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Tiết 4: TNXH GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP I. Mục tiêu. Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp. Biết giữ lớp học sạch đẹp. HS biết giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ em. HS có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học. * THMT: Biết sự cần thiết phải giữ gìn môi trường lớp học sạch, đẹp. Biết các công việc cần phải làm để lớp học sạch, đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Chổi, khẩu trang, khăn lau, hót rác. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: Qsát theo cặp. - B1: GV HD hs qsát tranh ở trang 36 sgk và trả lời câu hỏi với bạn: - Trong bức tranh thứ nhất các bạn đang làm gì? sử dụng dụng cụ gì? - Trong bức tranh thứ hai các bạn đang làm gì? sử dụng đồ dùng gì? - B2: gọi 1 số hs trả lời câu hỏi trước lớp. - B3: Gv và hs thảo luận các câu hỏi: - Lớp học của em đã sạch đẹp chưa. - Lớp em có những góc trang trí như trong tranh trang 37 sgk không? - Bàn ghế lớp học có xếp ngay ngắn không? - Em nên làm gì để giữ cho lớp sạch đẹp? * KL: Để lớp học sạch đẹp mỗi hs phải luôn có ý thức giữ lớp học sạch đẹp và tham gia những HĐ làm cho lớp học của mình sạch đẹp. * THMT: Biết sự cần thiết phải giữ gìn môi trường lớp học sạch, đẹp. Biết các công việc cần phải làm để lớp học sạch, đẹp. * HĐ2: thảo luận và thực hành theo nhóm. B1: chia nhóm theo tổ, phát cho mỗi tổ 1 - 2 dụng cụ. B2: Mỗi tổ sẽ thảo luận theo các câu hỏi gợi ý sau. - Những dụng cụ (đồ dùng) này được dùng vào việc gì? - Cách sử dụng từng loại như thế nào? - B3: Gọi đại diện các nhóm lên trình bày. * KL: phải biết sử dụng dụng cụ hợp lí có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cơ thể. * THMT: Có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ, không vứt rác, vẽ bậy bừa bãi. - Sắp xếp đồ dùng học tập cá nhân và đồ dùng của lớp gọn gàng, không vẽ lên bàn, lên tường; trang trí lớp học. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Kể tên 1 số hoạt động ở lớp học? - 1 Hs kể. Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Q/sát tranh và trả lời. - 1 số hs trả lời. - Thảo luận. - Nghe. - Làm việc theo tổ. - Thảo luận. - Đại diện lên trình bày. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: LUYỆN TẬP BỐN MẪU VẦN ( TIẾT 3 ) Tiết 2: Đạo đức TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (T2) I. Mục tiêu. Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng , khi ra vào lớp. Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài : Trực tiếp – ghi đầu bài B. Các hoạt động. ( 27’) * HĐ1: Qsát tranh BT3. - GV nêu y/c hs làm BT3. + Các bạn hs đang làm gì trong lớp? + Các bạn có trật tự không? trật tự như thế nào? - Gọi hs trình bày * KL: trong lớp thầy giáo nêu câu hỏi các bạn hs đã chăm chú nghe và nhiều bạn giơ tay phát biểu. Không có bạn nào nói chuyện riêng. Các em cần nói theo các bạn * HĐ2: Tô màu tranh BT4. - GV nêu y/c tô màu quần áo các bạn giữ trật tự trong lớp học. - Gọi hs nêu BT và trả lời câu hỏi: + Vì sao em lại tô màu vào quần áo các bạn đó? + Chúng ta có nên HT các bạn đó không, vì sao? * KL: Chúng ta nên học tập các bạn giữ trật tự trong giờ học. * HĐ3: làm BT5. - GV HD các cặp Qsát tranh ở BT 5 và thảo luận: + Cô giáo đang làm gì với hs? + Hai bạn nam ngồi phía sau đang làm gì? + Mất trật tự có hại gì? - Gọi hs lên trình bày theo câu hỏi. * GVKL: Trong giờ học 2 bạn giằng nhau quyển truyện gây mất trật tự ... làm ảnh hưởng đến các bạn. * HĐ4: đọc ghi nhớ. - GV đọc mẫu. - Gọi hs đọc lại. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Kể những việc làm để đi học đúng giờ? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Từng hs suy nghĩ trả lời. - HS khác nêu ý kiến bổ sung. - Nghe. - HS tô màu vào tranh BT4 theo y/c. - HS trả lời. - Nghe. - Thảo luận cặp. - HS trình bày. - Nghe. - Nghe. - Đọc ĐT, CN - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Thứ: 5 Ngày soạn : 02/01/2017. Ngày giảng: 05/01/2017. Buổi: Sáng Tiết 1+2: Học vần. LUYỆN TẬP Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết cấu tạo các số trong phạp vi 10;thực hiện được cộng , trừ , so sánh được các số trong phạm vi 10; Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ; nhận dạng hình tam giác. Rèn làm tính viết số trong phạm vi 10 chính xác. HS tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm bài. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ cuả GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: Tính. - HD HS cách đặt tính và tính. - Gọi HS lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét , chữa bài. Bài 2: Số? - HD HS cách tính rồi điền số. - Gọi HS lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét, chữa bài. Bài 3. - HD HS so sánh rồi nêu kết quả. - Nxét, chữa bài. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. Tóm tắt. Có: 5 con cá Thêm: 2 con cá Có tất cả........con cá ? - Nxét. Bài 5: - GV đưa tranh vẽ và hỏi: có bao nhiêu hình tam giác ? - GV đếm số hình tam giác. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 10 – 5 = 10 – 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Quan sát, ghi nhớ. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Quan sát, ghi nhớ. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - So sánh, HS nêu kquả. - Nxét bài bạn. - HS đọc tóm tắt. - Nêu bài toán. - 1 HS viết phép tính. - Nxét bài bạn. - Qsát và đếm. - 1 HS trả lời. - Nghe . Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 10 ? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với hình vẽ . Rèn làm tính viết số trong phạm vi 10 chính xác. HS tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm bài. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. (37’) Bài 1: nối các châm theo thứ tự. - HD hs nối theo thứ tự từ bé đến lớn sau đó nêu tên hình vừa được tạo thành (dấu cộng, hình cái ô tô) Bài 2: Tính. - HD hs cách đặt tính và tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét, chữa bài. Bài 3: ( > , < , =)? - HD hs so sánh và điền dấu. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nxét, chữa bài. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. - Cho hs nhìn hình ảnh trong từng tranh để nêu bài toán viết phép tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nxét chữa bài. Bài 5: Xếp hình theo mẫu. - Nxét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 5 + 3 = 8 + 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe, ghi nhớ. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe. - Qsát, ghi nhớ. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nghe. - Nêu bài toán. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Thi xếp hình theo cặp. - 1 hs lên bảng xếp. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 10? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: LUYỆN TẬP (TIẾT 3) Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG VUI VĂN NGHỆ I. Mục tiêu: - Giúp HS biết và thêm hiểu các bài hát về anh bộ đội, về truyền thống cách mạng của quê hương đất nước. Qua đó động viên và phát huy phong trào văn nghệ của lớp. - Giáo dục lòng tự hào và yêu mến anh bộ đội , truyền thống cách mạng. - Bỗi dưỡng kĩ năng, phong cách biểu diễn các tiết mục văn nghệ. II. Chuẩn bị hoạt động: 1. Phương tiện: - Các tiết mục văn nghệ, kẻ bảng. - Giới thiệu chương trình. 2. Tổ chức: - Giao cho đội văn nghệ chuẩn bị 2 tiết mục. - Các tổ sưu tầm, tập bài hát . - Cử dẫn chương trình, xây dựng chương trình. III. Tiến hành hoạt động: 1. Khởi động: Người điều khiển: Lớp trưởng. Nội dung hoạt động: - Hát tập thể bài hát “:Màu áo chú bộ đội” - Giới thiệu chương trình. 2. Chương trình vui văn nghệ: Người điều khiển: Lớp phó văn nghệ. Nội dung hoạt động: - Đội văn nghệ biểu diễn các tiết mục - Đại diện 3 tổ hát đại diện mỗi tổ một bài về chủ đề anh bộ đội. - Sau từng tiết mục, tặng hoa, vỗ tay chúc mừng. - Tổ chức cho hai tổ thi hát: + Các tổ lần lượt hát các bài hát có từ “áo xanh”, “Bộ đội”. Tổ nào hát được nhiều hơn tổ đó thắng. + Hát liên khúc: Đại diện một tổ hát bài hát dừng ở từ nào, đại diện tổ còn lại phải hát tiếp bài hát còn lại có từ đó . Mỗi đội cử ra 4 người . Đại diện tổ nào hát lại sau cùng tổ đó chiến thắng . IV. Kết thúc hoạt động: - Nhận xét sự chuẩn bị của các tổ, đánh giá chung các tiết mục văn nghệ, trao phần thưởng. Thứ: 6 Ngày soạn: 03/01/2016. Ngày giảng: 06/01/2016. Buổi: Sáng Tiết 1+2+3: Học vần LUYỆN TẬP TiÕt 4: Sinh hoạt cuối tuần: Nhận xét, đánh giá tuần 17.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 17.doc
Tài liệu liên quan