Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 35

I. MỤC TIÊU:

 - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

 - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.

 - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn , đọc lưu loát qua bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: SGK.

 - HS: Bảng con, vở ghi chép.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Luyện đọc:

 - GV lần lượt cho HS luyện đọc các câu đoạn và cả bài.

 - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học.

 - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc trơn , đọc tốt cho HS .

 * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học.

2. Tìm tiếng có vần đã ôn tập:

 - Giúp cho HS chậm- yếu biết cách tìm những tiếng có vần đã ôn tập.

 - Rèn HS tìm được nhiều tiếng có vần mới ôn tập.

 * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn và hiểu trả lời các câu hỏi theo y/c .

 - GV nhận xét - uốn nắm cho HS nói trọn câu.

 - GV nhận xét chung tiết học.

 

doc28 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 584 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n bé: + Bài 4: - GV cho HS giải toán Bài giải Nhà em còn lại số con gà là : 34 - 12 = 22 ( con gà ) Đáp số : 22 con gà + Bài 5. số ? - HS thực hiện lần lượt theo y/c. a) 25 + = 25 b) 25 - = 25 BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn , đọc lưu loát qua bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK. - HS: Bảng con, vở ghi chép. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS luyện đọc các câu đoạn và cả bài. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc trơn , đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học. 2. Tìm tiếng có vần đã ôn tập: - Giúp cho HS chậm- yếu biết cách tìm những tiếng có vần đã ôn tập. - Rèn HS tìm được nhiều tiếng có vần mới ôn tập. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn và hiểu trả lời các câu hỏi theo y/c . - GV nhận xét - uốn nắm cho HS nói trọn câu. - GV nhận xét chung tiết học. LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn , đọc lưu loát qua bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK. - HS: Bảng con, vở ghi chép. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS luyện đọc các câu đoạn và cả bài. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc trơn , đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học. 2. Tìm tiếng có vần đã ôn tập: - Giúp cho HS chậm- yếu biết cách tìm những tiếng có vần đã ôn tập. - Rèn HS tìm được nhiều tiếng có vần mới ôn tập. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn và hiểu trả lời các câu hỏi theo y/c . - GV nhận xét - uốn nắm cho HS nói trọn câu. - GV nhận xét chung tiết học. BUỔI SÁNG: Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2012. MÔN: TOÁN Tiết 138: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số; thực hiện được cộng, trừ các số có hai chữ số; giải được bài toán có lời văn. Bài 1, bài 2 (cột 1, 2), bài 3 (cột 1, 2), bài 4. * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua k. n tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 137 (có chọn lọc). 2. Dạy - học bài mới: 2.1. Giới thiệu: 2.2. Hướng dẫn thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bt lần lượt. + Bài 1. - GV đọc cho HS viết lần lượt theo trong SGK và trên bảng lớp. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 2. Tính nhẩm : - GV cho HS làm các bài tập lần lượt. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 3. Đặt tính rồi tính: - GV cho HS làm bài cả bài - GV cho HS thực hiện lần lượt - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 4: - GV cho HS đọc bài toán - HS nhắc lại cách trình bày bài toán qua các bước. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết - GV dặn dò tiết học sau. + Bài 1. a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 35 ; 42 ; 70 ; 100 ; 1 - HS viết lần lượt theo y/c của GV hdẫn trong SGK và trên bảng lớp. - Số liền trước của mỗi số sau là: 34, 35 ; 41, 42 ; 69, 70 ; 99, 100 ; 0, 1 b) Viết số liền sau của mỗi số sau: 9 ; 37 ; 62 ; 99 ; 11 - Số liền sau của mỗi số sau là: 9, 10 ; 36, 37 ; 61, 62 ; 99, 100 ; 11, 12 + Bài 2. Tính nhẩm : 14 + 4 = 29 - 5 = 18 + 1 = 26 - 2 = 17 + 2 = 10 - 5 = + Bài 3. Đặt tính rồi tính: - HS thực hiện lần lượt theo y/c. 43 + 23 60 + 38 41 + 7 + + + 87 - 55 72 - 50 56 - 5 - - - + Bài 4: - GV cho HS giải toán Bài giải Hà có tất cả số viên bi là : 24 + 20 = 44 ( viên bi ) Đáp số : 44 viên bi MÔN: TẬP VIẾT Bài: VIẾT CÁC CHỮ SỐ: 0 9 I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết viết các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. - Viết đúng các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai (mỗi từ ngữ viết được ít nhất một lần). - HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai - Rèn luyện và bồi dưỡng HS khá giỏi, thêm cách trình bày bài viết chữ viết cân đối và sạch đẹp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ chữ mẫu dạy viết, SGK, - HS: Vở tập viết, bảng con , dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ktra: - Ktra bài viết của HS và cho HS viết bảng con các tiếng, từ đã học ở bài học trước. 2. Dạy học bài mới: 2.1. GT: - GV ghi tựa bài lên bảng cho HS đọc. - GV nhận xét HS đọc tựa bài. 2.2. Hdẫn HS viết chữ số: - GV treo bảng có viết các chữ số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. và hướng dẫn cho HS nắm được cách viết các chữ số lần lượt từng nét theo quy trình -GV cho HS viết các vần: ân, uân, oăt, oăc;các từ ngữ: thân thiết,huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay vào bảng con. - GV h.d chỉnh sửa cho HS luyện viết. 2.3. Hdẫn cho HS chữ số, viết vần, TN ứng dụng: - GV viết sẵn lên bảng cho HS đọc - GV hd cho HS viết bảng con lần lượt. 2.4. Hd cho HS viết vào vở tập viết: - GV cho HS nhắc lại tư thế ngồi viết.-- GV ghi mẫu đầu dòng hdẫn HS quan sát và luyện viết. - GV theo dõi giúp đỡ HS viết lần lượt theo y/c. - GV lưu ý HS chú ý khoảng cách các con chữ sau cho đúng quy định. * Thu bài chấm điểm: - GV thu một số bài chấm điểm. - GV nhận xét bài viết của HS về chữ viết, độ cao, khoảng cách các con chữ 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiếùt học.(Nếu viết chưa hoàn thành thì về viết tiếp). - Dặn dò tiết học. - HS viết bảng con các tiếng, từ đã học theo y/c của GV. - HS đọc tựa bài trên bảng. * HS viết chữ số theo hdẫn: - HS chú ý nắm được cách viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.lần lượt từng nét theo quy trình . - HS viết chữ các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay vào bảng con theo y/c của GV. - HS đọc lần lượt các vần , từ ứng dụng - HS luyện viết theo y/c của GV. * HS viết vào vở tập viết: MÔN: CHÍNH TẢ Bài: LOÀI CÁ THÔNG MINH I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Nhìn sách hoặc bảng chép lại và trình bày đúng bài Loài cá thông minh: 40 chữ trong khoảng 15-20 phút. - Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống.Bài tập 2, 3 (SGK). - Rèn kỹ năng nhìn chép đủ, đúng theo yêu cầu của bài sau cho cân đối, đều, đẹp và ít sai lỗi chính tả. - Rèn kỹ năng trình bày bài viết sạch, đẹp cho HS. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, đoạn văn chép sẵn lên bảng, bài tập . - HS: Vở tập chép , SGK, bảng con, dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Mở đầu: - Tuần này các em sẽ tiếp tục tập viết chính tả và làm các bài tập. 2. K.Tra: - GV Ktra sự chuẩn bị của HS. 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn HS chép: - GV cho HS đọc lại đoạn văn cần chép " bài: Lồi cá thông minh " - GV cho HS chép bảng con những tiếng, từ khó và cho HS p.tích các tiếng, từ khó. - GV theo dõi cho HS viết bảng con lần lượt. * HS chép bài chính tả: - GV cho HS chép đoạn văn " bài: Lồi cá thơng minh " viết vào vở bài “bài Lồi cá thơng minh” GV lưu ý nhắc nhở HS về cách viết, khi viết chữ đầu câu văn phải viết hoa và viết lùi vào 1,2 ô. Sau dấu chấm phải viết hoa và tên riêng của địa danh cũng viết hoa. (nếu có) - GV theo dõi giúp đỡ cho HS viết bài đầy đủ. * Soát lỗi: - GV hdẫn cách soát lỗi cho HS nắm và thực hiện. - GV cho HS đổi vở lẫn nhau để soát lỗi qua đoạn văn. " bài: Lồi cá thông minh " - GV đọc lần lượt từng câu, từng tiếng để cho HS nghe và sóat lỗi lẫn nhau. - Khi soát lỗi phải ghi các lỗi ra ngoài lề vở Sau khi soát xong thì ghi tổng số lỗi lên phần trên lề ngoài GV kết hợpGD BVMT Hồ Gươm là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội và là niềm tin và tự hào của mỗi người dân VN. Càng yêu quý Hồ Gươm, chúng ta càng có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cho Hồ Gươm đẹp mãi . * Thu bài chấm điểm: - GV thu một số bài để chấm điểm và nhận xét. - GV nhận xét bài viết, chữ viết, số lỗi mắc và cách trình bày bài viết sau cho cân đối , đều và đúng khoảng cách các con chữ 3.3 Hướng dẫn cho HS làm bài tập chính tả: - GV hdẫn cho HS làm các bt lần lượt. + Bài tập 2: - Điền vần: ân hay uân vào chỗ chấm thích hợp: - GV hdẫn cho HS đọc nội dung bài tập lần lượt. - GV cho HS làm bài tập lần lượt theo y/c của GV. (Các từ cần điền: Khuân vác, phấn trắng ) + Bài tập 3: - Điền chữ: g hay gh ? - GV hdẫn HS đọc nội dung bài tập - GV cho HS làm và uốn nắn sửa chữa cho HS (Các từ cần điền: ghép cây, gói bánh) 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét bài viết, bài tập. - GV cho HS nắm quy tắc chính tả như gh : ghép được với e, ê, i - GV nhận xét tiết học và dặn dò. - HS chú ý đọc lại đoạn văn cần chép" bài: Lồi cá thông minh": theo hd của GV. - HS chú ý p.tích các tiếng, từ khó theo y/c của GV l lượt và luyện viết bảng con. - HS chú ý chép đoạn văn " bài: Lồi cá thơng minh " theo y/c của GV - HS thực hiện theo hdẫn của GV. * HS nộp bài chấm điểm: - HS nộp bài chấm điểm theo y/c của GV để chấm điểm. * HS làm bài tập chính tả: + Bài tập 2: - Điền vần: ân hay uân vào chỗ chấm thích hợp: - HS chú ý đọc nội dung bài tập lần lượt cá nhân - HS làm vào vở tập chính tả hoặc làm trong SGK. + Bài tập 3: - Điền chữ: g hay gh ? - HS làm vào vở tập chính tả hoặc làm trong SGK. BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn , đọc lưu loát qua bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK. - HS: Bảng con, vở ghi chép. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS luyện đọc các câu đoạn và cả bài. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc trơn , đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học. 2. Tìm tiếng có vần đã ôn tập: - Giúp cho HS chậm- yếu biết cách tìm những tiếng có vần đã ôn tập. - Rèn HS tìm được nhiều tiếng có vần mới ôn tập. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn và hiểu trả lời các câu hỏi theo y/c . - GV nhận xét - uốn nắm cho HS nói trọn câu. - GV nhận xét chung tiết học. BUỔI SÁNG: Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2012. MÔN: ĐẠO ĐỨC NỘI DUNG DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG I. MỤC TIÊU: - Biết chấp hành luật lệ giao thông là bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác. - Rèn kĩ năng quan sát, tính cẩn thận khi tham gia giao thông. - Thái độ đồng tình và có ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho tốt. nhắc nhỡ những ai chưa thực hiện tốt luật giao thông. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Một số câu hỏi trắc nghiệm cho hoạt động 3. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. Giới thiệu bài: - Hãy kể những loại đường giao thông mà em biết? - Khi đi trên các loại đường giao thông em chấp hành luật lệ giao thông như thế nào? - Đó chính là nội dung bài hôm nay. 2. Tìm hiểu bài: * Họat động 1: Tìm hiểu các loại đường giao thông. - Chia lớp 4 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu 1 loại đường: + Kể tên các phương tiện giao thông đi trên đường đó. + Để tránh tai nạn xảy ra khi tham gia ta chú ý điều gì? - Gọi đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác đặt câu hỏi thêm. => Nhận xét, bổ sung. * Hoạt động 2: Học luật giao thông. - Phát luật giao thông cho các nhóm (mỗi nhóm 6-8 em). - Gọi 1 số hs tlch => Nhận xét. Hoạt động 3: Làm bt trắc nghiệm - Ghi sẵn các câu hỏi lên bảng phụ. - Treo lên, đọc cho hs chọn đúng sai. => Nhận xét, kết luận. 3. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn: học và thực hiện đúng luật giao thông. - Kể Nhóm 1: đường thuỷ. Nhóm 2: đường sắt. Nhóm 3: đường không. - Nhóm 4: đường bộ, - Đại diện từng nhóm lên trình bày. - Mỗi nhóm cử nhóm trưởng đọc cho các bạn nghe. - Trả lời câu hỏi, lớp nhận xét. - Đúng giơ thẻ đỏ, sai giơ thẻ xanh. nghe đọc chọn câu đúng, sai. MÔN: TỰ NHIÊN – XÃ HỘI BÀI 35: ÔN TẬP: TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU: Giúp hs: - Hệ thống lại những kiến thức đã học về tự nhiên. - Quan sát đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh quan tự nhiên ở khu vực xung quanh trường. - Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh về chủ đề tự nhiên. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. kiểm tra. - Vì sao các em biết ngày mai trời sẽ nắng (nóng, mưa, ...)? - Tại sao phải ăn mặc phù hợp với thời tiết? - Nhận xét - đánh giá. 2. Bài mới: *. Giới thiệu bài: Đây là bài học cuối cùng của môn tự nhiên – xã hội. - Hỏi: Từ đầu đến nay các em đã được học những chủ đề gì? - Giới thiệu: Ôn tập tự nhiên xã hội. * Họat động 1: Quan sát thời tiết. - GV cho hs tập hợp đứng vòng tròn ngoài sân trường. - Yêu cầu hs quay mặt vào nhau để hỏi và trả lời nhau về thời tiết tại thời điểm đó. . Bầu trời hôm nay màu gì? . Có mây không? mây màu gì? . Có gió không? gió mạnh hay gió nhẹ? . Thời tiết hôm nay thế nào? ... - Yêu cầu hs quay mặt vào giữa vòng tròn, 1 số em trình bày. * Họat động 2: Quan sát cây cối khu vực xung quanh trường. - GV dẫn hs đi xung quanh trường, dừng lại bên các cây cối, con vật. đố nhau là cây gì? con gì? - GV chốt lại. 3. Nhận xét - dặn dò: - Tuyên dương hs học tốt. - Dặn hs về ôn lại bài. - Bản tin dự báo thời tiết. - HS trả lời. - HS nhắc lại. - Tập hợp vòng tròn ngoài sân hỏi và trả lời về thời tiết theo cặp. - 1 số em nói lại những gì đã quan sát và trao đổi với bạn. - HS đi xung quanh trường quan sát đố nhau cây gì, con gì. MÔN: TẬP ĐỌC Bài: Ò Ó O. I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quả na, trứng quốc, uốn câu, con trâu. Bước dầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ. - Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn vật đang lớn lên, đơm bông, kết trái. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, tranh minh hoạ bài học phần luyện nói. - HS: Bộ đồ dùng T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GV cho HS đọc bài “ anh hùng biển cả” và trả lời các câu hỏi theo SGK. - GV nhận xét ghi điểm. 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu (Ghi tựa bài lên bảng) 3.2. Hướng dẫn HS luyện đọc: a. GV đọc mẫu: - GV đọc mẫu giọng đọc chậm, rõ ràng , nhẹ nhàng và tình cảm. b. H.dẫn HS luyện đọc: - GV h.dẫn cho HS đọc những từ ngữ khó mà HS dễ đọc sai. - GV uốn nắn giúp đỡ HS và kết hợp giải thích - p.tích tiếng. - GV kết hợp giải thích các TN cho các em nghe nắm và ghi nhớ * Luyện Đọc câu: - GVphân câu và cho HS nhận biết câu có trong bài. - GV hdẫn cho HS luyện đọc thầm từng câu. - GV h.dẫn cho HS luyện đọc từng câu theo y/c. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc. - GV cho HS thi đua đọc nối tiếp câu theo y/c của GV. * Luyện Đọc đoạn: - GV phân đoạn và luyện cho HS đọc từng đoạn. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc. * Luyện đọc cả bài: - GV cho HS luyện đọc cả bài lần lượt. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài T.đọc. - GV cho HS thi đua đọc cả bài. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc. 3.3 Ôn các vần oăt: a) Tìm tiếng trong bài có vần oăt: - GV yêu cầu HS tìm trong bài có tiếng chứa vần oăt - GV cho HS p.tích tiếng có vần oăt (nếu cần thiết) - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS. b) Tìm nói câu có chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc : - GV cho HS tìm và nói tiếng có chứa vần oăt hoặc oăc - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS. - HS đọc và trả lời câu hỏi theo y/c. - HS chú ý nghe GV đọc và theo dõi. * HS luyện đọc: - HS luyện đọc cá nhân lần lượt các từ theo y/c của GV chọn lọc - HS p.tích các tiếng , TN mà các em còn nhằm hay sai. * HS luyện đọc câu: - HS nhận biết được số lượng câu trong bài. - HS luyện đọc thầm từng câu theo hdẫn của GV. - HS luyện đọc từng câu theo y/c cá nhân. - HS luyện đọc nối tiếp câu cá nhân lần lượt. * HS luyện đọc đoạn: - HS chú ý luyện đọc từng đoạn cá nhân. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * HS luyện đọc cả bài: - HS luyện đọc cả bài lần lượt cá nhân. - HS đọc những tiếng có vần oăt và gạch chân những tiếng đó. - HS p.tích các tiếng đã tìm có vần oăt theo y/c của GV. - HS HS tìm và nói tiếng có chứa vần oăt hoặc oăc TIẾT 2. 3.4 Tìm hiểu bài và luyện nói: a. Luyện đọc và tìm hiểu bài đọc: - GV đọc mẫu lại toàn bài theo y/c HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo từng đoạn. 1. Gà gáy vào lúc nào trong ngày? - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. 2. Tiếng gà gáy làm muôn vật thay đổi như thế nào ? - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. 3. Học thuộc lòng bài thơ - GV cho HS học thuộc lòng - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK và hỏi các câu hỏi củng cố theo SGK. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. - HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo từng đoạn theo y/c của GV. - HS tự tìm hiểu và trả lời câu hỏi theo y/c. - HS luyện học thuộc lòng bài thơ BUỔI SÁNG: Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2012 MÔN: TOÁN Tiết 139: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn.Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 138 (có chọn lọc). 2. Dạy - học bài mới: 2.1. Giới thiệu: 2.2. Hướng dẫn thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bt lần lượt. + Bài 1.Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó: - GV đọc cho HS làm lần lượt theo trong SGK và trên bảng lớp. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 2. - GV cho HS làm các bài tập lần lượt. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 3. Đặt tính rồi tính: - GV cho HS làm - GV cho HS thực hiện lần lượt - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 4: - GV cho HS đọc bài toán - HS nhắc lại cách trình bày bài toán qua các bước. - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. +Bài 5. Nối đồng hồ với câu thích hợp: - GV cho HS đọc và nối tranh với câu thích hợp - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết - GV dặn dò tiết học sau. + Bài 1. Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó: - HS thực hiện lần lượt theo y/c của GV hdẫn trong SGK và trên bảng lớp. 86........89.........................95..................... + Bài 2. a) Khoanh vào số lớn nhất : 72 , 69 , 85 , 47 b) Khoanh vào số bé nhất : 50 , 48 , 61 , 58 + Bài 3. Đặt tính rồi tính: - HS thực hiện lần lượt theo y/c. 35 + 40 73 - 53 88 - 6 + - - 86 - 52 5 + 62 33 + 55 - + + + Bài 4: - GV cho HS giải toán Bài giải Quyển vở còn lại số trang chưa viết là : 48 - 22 = 26 ( trang ) Đáp số : 26 trang + Bài 5. Nối đồng hồ với câu thích hợp: - HS đọc và nối tranh với câu thích hợp lần lượt theo SGK MÔN: TIẾNG VIỆT Bài luyện tập 2: GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Bài luyện tập 2 : - Đọc trơn cả bài Gửi lời chào lớp 1. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu ND bài: + Chia tay lớp 1, bạn nhỏ lưu luyến với bao kỉ niệm thân yêu và cô giáo kính mến (Bài Gửi lời chào lớp Một). - TC: Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới; tìm tiếng trong bài có vần anh, ach; điền vần anh hoặc ach vào chỗ trống. BT 2, 3 (SGK). - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, tranh minh hoạ bài học phần luyện nói. - HS: Bộ đồ dùng T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GV cho HS đọc bài “ Ò Ó O” và trả lời các câu hỏi theo SGK. - GV nhận xét ghi điểm. 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu (Ghi tựa bài lên bảng) 3.2. Hướng dẫn HS luyện đọc: a. GV đọc mẫu: - GV đọc mẫu giọng đọc chậm, rõ ràng , nhẹ nhàng và tình cảm. b. H.dẫn HS luyện đọc: - GV h.dẫn cho HS đọc những từ ngữ khó mà HS dễ đọc sai. - GV uốn nắn giúp đỡ HS và kết hợp giải thích - p.tích tiếng. - GV kết hợp giải thích các TN cho các em nghe nắm và ghi nhớ * Luyện Đọc câu: - GVphân câu và cho HS nhận biết câu có trong bài. - GV hdẫn cho HS luyện đọc thầm từng câu. - GV h.dẫn cho HS luyện đọc từng câu theo y/c. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc - GV cho HS thi đua đọc nối tiếp câu theo y/c của GV. * Luyện Đọc đoạn: - GV phân đoạn và luyện cho HS đọc từng đoạn. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc. * Luyện đọc cả bài: - GV cho HS luyện đọc cả bài lần lượt. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài T.đọc. - GV cho HS thi đua đọc cả bài. - GV theo dõi giúp đỡ, uốn nắn cho HS luyện đọc. 3.3 Tìm hiểu bài: a. Luyện đọc và tìm hiểu bài đọc: - GV đọc mẫu lại toàn bài theo y/c HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo từng đoạn. 1.Chia tay lớp một, bạn nhỏ chào ai, bạn chào những đồ vật nào trong lớp ? - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. 2. Xa cô giáo, bạn nhỏ hứa điều gì ? - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. - GV theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa cho HS. - HS đọc và trả lời câu hỏi theo y/c. - HS chú ý nghe GV đọc và theo dõi. * HS luyện đọc: - HS luyện đọc cá nhân lần lượt các từ theo y/c của GV chọn lọc - HS p.tích các tiếng , TN mà các em còn nhằm hay sai. * HS luyện đọc câu: - HS nhận biết được số lượng câu trong bài. - HS luyện đọc thầm từng câu theo hdẫn của GV. - HS luyện đọc từng câu theo y/c cá nhân. - HS luyện đọc nối tiếp câu cá nhân lần lượt. * HS luyện đọc đoạn: - HS chú ý luyện đọc từng đoạn cá nhân. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * HS luyện đọc cả bài: - HS luyện đọc cả bài lần lượt cá nhân. - HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo từng đoạn theo y/c của GV. - HS tự tìm hiểu và trả lời câu hỏi theo y/c. - HS tự tìm hiểu và trả lời câu hỏi theo y/c. TIẾT 2. 3.4. Hướng dẫn HS nhìn chép: - GV cho HS đọc lại đoạn văn (Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới) - GV đọc cho HS chép bảng con những tiếng, từ khó và cho HS p.tích các tiếng, từ khó. - GV theo dõi cho HS viết bảng con lần lượt * HS nhìn chép: - GV đọc cho HS nghe viết đoạn văn (Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới) viết vào vở cả bài. GV lưu ý nhắc nhở HS về cách viết theo khổ thơ, khi viết chữ đầu câu phải viết hoavà lùi vào . - GV theo dõi giúp đỡ cho HS viết bài đầy đủ. * Soát lỗi: - GV hdẫn cách soát lỗi cho HS nắm và thực hiện. - GV cho HS đổi vở lẫn nhau để soát lỗi qua khổ thơ. - GV đọc lần lượt từng câu, từng tiếng để cho HS nghe và soát lỗi lẫn nhau. - Khi soát lỗi phải ghi các lỗi ra ngoài lề vở. Sau khi soát xong thì ghi tổng số lỗi lên phần trên lề ngoài. * Thu bài chấm điểm: - GV thu một số bài để chấm điểm và nhận xét. . - GV nhận xét bài viết, chữ viết, số lỗi mắc và cách trình bày bài viết sau cho cân đối, đều và đúng khoảng cách các con chữ.. 3.5 Hướng dẫn cho HS làm bài tập chính tả: - GV hdẫn cho HS làm các b.tập lần lượt. + Bài tập2: - Tìm tiếng trong bài: + có vần anh + Có vần ach - GV cho HS nh. biết và th. hiện theo y/c. - GV cho HS làm và uốn nắn sửa chữa cho HS + Bài tập 3. Điền vần anh hay ach ? - GV hdẫn cho HS làm các bài tậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN TUAN 35.doc