Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 24

+ Gọi 3 H lên bảng đọc thuộc lòng bài Khúc hát ru và trả lời

+ Gọi H nhận xét

+ GV nhận xét đánh giá

+ GV giới thiệu bài.

+ GV treo tranh minh hoạ

H: Bức tranh vẽ cảnh gì?

 

doc35 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eå. Tuyø löôïng thôøi gian maø GV choïn löôïng HS cho phuø hôïp. +Taám göông caùc chieán só coâng an truy ñöôïc keû troäm thaùo oác ñöôøng ray. -HS döôùi lôùp laéng nghe. -Nghe. Chính tả NGHE - VIẾT: HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I. Mục tiêu: + Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài chính tả văn xuôi. + Làm đúng bài tập CT phương ngữ 2 a/b. + Hs tiếp thu nhanh làm được BT3 (đoán chữ). + Giáo dục H tính cẩn thận, có ý thức luyện viết chữ đẹp II. Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ viết sẵn bài tập 2a và b. III. Hoạt động dạy – học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học. 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ *GTB a. Hướng dẫn nghe – viết đúng chính tả: 20-22’ . b. Luyện tập 5-7’ Bài 2 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Đọc cho H viết các từ hay sai ở bài trước: Sung sướng, lao xao, lướt thướt, lang thang. + Gọi H nhận xét + Nhận xét về chữ viết của HS. + GV giới thiệu bài. + GV cho HS quan sát chân dung hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và giới thiệu + Đọc bài viết H: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân nổi danh với những bức tranh nào? H: Nội dung đoạn văn nói điều gì? - Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. - Nhắc HS chú ý viết các tên riêng. + GV đọc chính tả cho HS viết + GV quan sát, giúp đỡ Hs + GV đọc lại bài chính tả để Hs soát lỗi + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS trao đổi làm bài. + Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. * GV giải thích: từ chuyện được dùng trong các cụm từ : kể chuyện, câu chuyện. Từ truyện được dùng trong các cụm từ: đọc truyện, quyển truyện, truyện kể, nhân vật trong truyện. + GV n/xét tiết học và chữ viết của HS. + Dặn HS. + 1 H viết trên bảng, lớp viết vào bảng con + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + Lắng nghe + HS quan sát và lắng nghe. + Lắng nghe, lớp đọc thầm. - Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen. + Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa, + Các từ khó: Nghệ sĩ tài hoa, hội hoạ, hoả tuyến. + HS lắng nghe. + Nghe GV đọc và viết bài + Lắng nghe, soát lỗi. + 1 HS đọc. + HS thảo luận cặp đôi làm bài, 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. + Nhận xét bài bạn làm trên bảng. - Kể chuyện phải trung thành với truyện , phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện. + HS lắng nghe và thực hiện. Thứ ba ngày 23 tháng 02 năm 2016 Luyện từ và câu CÂU KỂ : AI LÀ GÌ ? I. Mục tiêu: + Hiểu tác dụng và cấu tạo của câu kể Ai là gì? Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn. + Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu về người bạn, người thân trong gia đình. + Hs tiếp thu nhanh viết được 4,5 câu kể theo yêu cầu của BT2. + Giáo dục H có ý thức học. II. Đồ dùng dạy học: + Bảng lớp chép sẵn đoạn văn ở bài tập 1. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 12-13’ Bài 3: Bài 4: b. Ghi nhớ SGK. c.Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 7-8’ Bài 2: : 6-7’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu ở tiết học trước + Gọi H nhận xét + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Cho 4 HS đọc nối tiếp nhau + Gọi HS đọc 3 câu được gạch chân trong đoạn văn. H: Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nhận định về bạn Diệu Chi? + GV nhận xét câu trả lời của HS. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS thảo luận, làm bài. + GV nêu: Các câu giới thiệu và nhận định về bạn Diệu Chi là kiểu câu kể Ai là gì? H: Bộ phận CN và VN trong câu kể Ai là gì? trả lời cho những câu hỏi nào? + Hãy phân biệt 3 kiểu câu đã học Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? + Gọi H đọc ghi nhớ + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung + Yêu cầu HS tự làm bài. + Nhận xét, chốt kết quả đúng + GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu H hoạt động theo nhóm đôi + Gọi HS nói lời giới thiệu. + GV nhận xét tiết học.Dặn HS + 3 H lên bảng + Lớp theo dõi, nhận xét. + HS lắng nghe + 4 HS nối tiếp đọc. Lớp đọc thầm. + HS thực hiện yêu cầu. + Câu giới thiệu về bạn Chi: Đây là Diệu Chi,trường tiểu học Thành Công. + 1 HS đọc. + HS lắng nghe. + Bộ phận CN trả lời cho câu hỏi Ai? Bộ phận VN trả lời cho câu hỏi Là gì? + HS suy nghĩ, thảo luận nhóm lớn và trả lời câu hỏi: + H đọc ghi nhớ + 2 HS đọc trước lớp. + Thực hiện + Theo dõi, chữa bài + 1 HS đọc. + HS thảo luận theo cặp đôi + 5 đến 7 em tiếp nối nhau giới thiệu. Lớp lắng nghe. + HS lắng nghe và thực hiện Toán PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I. Mục tiêu: * Giúp H: + Bước đầu giúp cho HS biết cách thực hiện phép trừ 2 phân số có cùng mẫu số. + Giúp H hoàn thành đúng các bài tập 1; 2 (a,b). + Giáo dục H tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: + 2 băng giấy hình chữ nhật có kích thước 1 dm x 6 dm. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạ động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ a. Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng trực quan. 6-6’ b) Hướng dẫn thực hiện phép trừ 2 phân số cùng mẫu số: 5-6’ c. Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 2: 6-7’ 3. Củng cố. Dặn dò: 3-5’ + Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết trước. + Gọi H nhận xét + Nhận xét và đánh giá H + GV giới thiệu bài. + GV nêu vấn đề theo SGK để rút ra phép trừ H: Theo em làm thế nào để có: ? H: Vậy muốn trừ 2 phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào? + Yêu cầu HS nhắc lại cách trừ 2 phân số có cùng mẫu số. + Cho HS so sánh cách thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số với phép cộng hai phân số cùng mẫu số. + GV yêu cầu HS tự làm bài. + Nhận xét bài làm trên bảng. a) ; + Y/c HS thảo luận nhóm lớn và làm bài. * Kết quả đúng: a) b) Nếu còn thời gian, HD các bài còn lại + Nhận xét tiết học, dặn H . + 2 em lên thực hiện  + Lớp theo dõi và nhận xét bài bạn + Lắng nghe và nhắc lại tên bài. + Theo dõi + HS tự thực hiện theo phương pháp của mình để thấy được kết quả, còn lại - HS trả lời: Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ 2 và giữ nguyên mẫu số. + H thảo luận cặp đôi, thực hiện + 2 HS lên bảng làm, lớp làm vở. + Nhận xét bài làm của bạn. b) + Thực hiện + Nhận xét, chữa bài + Lớp lắng nghe. Chiều Kể chuyện KỂ CHUYỆN CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu: * Giúp H: + Chọn được câu chuyện nói về một hoạt động đã tham gia (hoặc chứng kiến) để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh sạch đẹp. + Biết sắp xếp các sự việc cho hợp lí để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. + Giáo dục H biết tham gia vào việc giữ gìn xóm làng sạch đẹp. II. Đồ dùng dạy học: + Tranh ảnh về các phong trào giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. + Đề tài viết sẵn trên bảng lớp. Dàn ý kể chuyện viết sẵn vào bảng phụ. III. Các hoạt động dạy và học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * GTB * Hướng dẫn HS kể chuyện a. Tìm hiểu đề bài : 5-6’ b. Kể trong nhóm: 9-10’ c. Kể trước lớp 13-15’ 3. Củng cố, dặn dò: 2-3’ + GV gọi 2 HS lên bảng + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc đề bài + GV phân tích đề bài và dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: em đã làm gì, xanh, sạch, đẹp. + GV gọi HS đọc phần gợi ý SGK. + Gợi ý: Câu hỏi em đã làm gì? tức là việc làm của chính bản thân em, em trực tiếp tham gia để góp phần làm xanh, sạch, đẹp. + GV yêu cầu HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể. + Yêu cầu HS đọc gợi ý 2. + Yêu cầu HS kể trong nhóm lớn + GV đi giúp đỡ và gợi ý cho các nhóm. + Tổ chức cho H thi kể trước lớp. + Cho HS nhận xét và bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất. + GV nhận xét + Nhận xét tiết học + Dặn HS + 2 H lên bảng kể + Nhận xét + Lớp lắng nghe + Theo dõi + 3 HS đọc đề bài. + Lớp chú ý theo dõi. + 2 HS lần lượt đọc. + HS lắng nghe. + Lần lượt HS giới thiệu câu chuyện mình kể. + 2 HS đọc. + HS thực hiện kể trong nhóm. + Đại diện mỗi nhóm 1 em lên thi kể. + Theo dõi bạn kể và nhận xét, bình chọn. + Theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. Tập đọc ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ I. Mục tiêu + Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ trong bài với giọng vui, tự hào. + Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động (TL được các CH trong SGK) + Thuộc 1, 2 khổ thơ yêu thích). + Giáo dục H biết yêu quý và quý trọng người lao động. II. Đồ dùng dạy – học: + Tranh minh hoạ bài tập đọc. + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ * GTB a. Luyện đọc 10-12’ b. Tìm hiểu bài : 9-10’ c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng: 8-9’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Gọi 2HS đọc nối tiếp bài Vẽ về cuộc sống an toàn và trả lời câu hỏi. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài thông qua tranh + Gọi 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu 5 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. GV theo dõi và sửa lỗi phát âm cho từng HS. + Gọi 1 HS đọc phần chú giải. + Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Gọi đại diện mỗi nhóm đọc + GV nhận xét. * GV đọc mẫu, nêu cách đọc + Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi nhóm lớn và trả lời câu hỏi theo nội dung của bài * Nội dung chính của bài là gì? Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng. + Gọi HS nêu lại. + Gọi 5 HS nối tiếp nhau đọc bài thơ. Lớp theo dõi tìm giọng đọc hay. + GV đọc mẫu đoạn thơ. + Cho HS đọc trong nhóm. + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm cả bài thơ. Đọc thuộc lòng + Nhận xét đánh giá + GV nhận xét tiết học. + Dặn HS - 2 H lên bảng thực hiện - Lớp theo dõi và nhận xét bạn. - Theo dõi + HS quan sát tranh + 1 em đọc, Lớp đọc thầm + 5 HS nối tiếp đọc theo yêu cầu. + 1 em đọc, lớp đọc thầm. + HS đọc theo nhóm bàn. + Đại diện nhóm đọc. Nhóm bạn nhận xét. + Lớp lắng nghe cách đọc. + HS trao đổi và trả lời câu hỏi. + Nêu + Lắng nghe + 3 HS nêu lại + 5 HS đọc bài, lớp theo dõi tìm giọng đọc. + HS lắng nghe GV đọc mẫu. + HS luyện đọc trong nhóm. + Mỗi nhóm 1 em đại diện lên thi đọc. + Nhận xét các bạn thi đọc. + Lớp lắng nghe Ôn luyện TV LUYỆN VIẾT: Nhôù – vieát : CHÔÏ TEÁT I. Mục tiêu * Giúp Hs: Nhôù, vieát ñuùng, ñeïp ñoaïn thô töø Daûi maây traéng ñeán Ngoä nghónh ñuoåi theo sau trong baøi thô Chôï Teát . Tìm ñuùng caùc tieáng thích hôïp coù aâm ñaàu s/x hoaëc vaàn öc/öt * HS chậm tiến bộ nhôù, vieát ñuùng baøi chính taû . + GD HS coù yù thöùc reøn chöõ. II. Chuẩn bị - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A-.Khởi động 3-5’ B-Baøi môùi. * Giôùi thieäu baøi 2' * Höôùng daãn vieát chính taû a) Trao ñoåi veà noäi dung b)Höôùng daãn vieát töø khoù c, Vieát baøi C- Cuûng coá -daën doø: Goïi HS leân baûng kieåm tra caùc töø HS vieát hay sai -Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS treân baûng * Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn thô töø Daûi maây traéng Ñeán ngoä nghónh ñuoåi theo sau. -Hoûi: + Moïi ngöôøi ñi chôï teát trong khung caûnh ñeïp nhö theá naøo? -Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi vieát chính taû. -Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc - Yeâu caàu vieát baøi -Thu nhận xét 1 soá em * Neâu laïi teân ND baøi hoïc ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS -3 HS leân baûng lôùp vieát caùc töø baûng con -Nghe * 3-5 HS hoïc thuoäc loøng ñoaïn thô. -HS traû lôøi -HS ñoïc vaø vieát caùc tö khoù -Nhôù vieát chính taû . * 2 HS neâu laïi . Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2016 Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu: + Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối đã học để viết được một số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh. + Giáo dục ý thức lao động trồng cây. II. Đồ dùng dạy học + Giấy khổ to viết đoạn văn chưa hoàn chỉnh vào giấy. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: 10-12’ Bài 2: 15-17’ 3. Củng cố, dặn dò: 4-5’ + GV gọi 3 HS đọc đoạn văn viết về lợi ích của cây. + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. + Yêu cầu HS suy nghĩ, thảo luận nhóm lớn và trả lời câu hỏi: Từng nội dung dàn ý trên thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn tả cây cối? + Gọi HS trình bày ý kiến. + Nhận xét kết luận lơì giải đúng. + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài. * GV hướng dẫn: Bốn đoạn văn của bạn Hồng Nhung được viết theo các phần trong dàn ý ở bài tập 1. Các em giúp bạn hoàn chỉnh từng đoạn bằng cách viết tiếp vào chỗ có dấu 3 chấm () + Yêu cầu HS tự viết đoạn văn. Theo dõi, giúp đỡ H yếu + Gọi HS dưới lớp đọc bài của mình. + Y/c H nhận xét + Nhận xét tiết học. + Dặn HS. + 3 H lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS nhắc lại tên bài. + 1 HS đọc. + Thảo luận nhóm trả lời + Đại diện các nhóm trình bày + Theo dõi * Giới thiệu cây chuối: Phần mở bài. * Tả bao quát, tả từng bộ phận của câu chuối: Phần thân bài. * Nêu ích lợi của cây chuối: Phần kết bài. + 1 HS đọc. + Lớp lắng nghe hướng dẫn. + HS tự viết bài của mình. + H đọc + Thực hiện + HS lắng nghe và thực hiện y/c. Toán PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT) I. Mục tiêu: + Biết trừ hai phân số khác mẫu số. + Giúp H hoàn thành bài tập 1; 3. + Giáo dục H tính cẩn thận II. Chuẩn bị: - Phiếu học tập III. Hoạt động dạy – học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30 a. Hướng dẫn thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số: 10-12’ b. Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 3: 5-6’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài ? Muốn thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào? + Gọi H nhận xét + G nhận xét + GV giới thiệu bài. + GV nêu bài toán ( SGK) : H: Để biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ta làm phép tính gì? + Hướng dẫn thực hiện phép trừ, y/c H thảo luận nhóm đôi ? Muốn trừ hai phân số ta làm ? * Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + GV yêu cầu HS tự làm bài * Trừ hai phân số: *Lưu ý: Bước quy đồng có thể cho HS làm ra giấy nháp + Y/c H nhận xét + GV gọi HS đọc đề bài. Gọi HS khác lên bảng tóm tắt, lớp làm bài. + Gọi HS nhận xét bài bạn, chú ý đến tên đơn vị. + Yêu cầu H nêu cách trừ hai phân số khác mẫu số. Nhận xét tiết học. + 2 H thực hiện + 1 H trả lời + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + Lắng nghe và nhắc lại tên bài. + HS nêu bài toán. + Suy nghĩ và rút ra phép trừ . Nêu cách trừ + Làm phép tính trừ. + HS làm phiếu HT + Cần quy đồng mẫu số hai phân số rồi thực hiện trừ + 2 HS nhắc lại. + 1 HS đọc, lớp theo dõi + H làm bài vào vở, 1H làm bảng phụ + HS lắng nghe để vận dụng. + H nhận xét, chữa bài + 1 HS đọc, sau đó HS khác lên bảng tóm tắt bài toán và giải. + 2HS nêu. + HS lắng nghe Kó thuaät CHAÊM SOÙC CAÂY RAU, HOA ( tieát 1 ) I/ Muïc tieâu: -HS bieát muïc ñích, taùc duïng, caùch tieán haønh moät soá coâng vieäc chaêm soùc caây rau, hoa. -Biết cách tiến hành moät soá coâng vieäc chaêm soùc caây rau, hoa . -Làm được một số công việc chăm sóc rau, hoa. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Vaät lieäu vaø duïng cuï: +Vöôøn ñaõ troàng rau hoa ôû baøi hoïc tröôùc (hoaëc caây troàng trong chaäu, baàu ñaát). +Ñaát cho vaøo chaäu vaø moät ít phaân vi sinh hoaëc phaân chuoàng ñaõ uû hoai muïc. +Daàm xôùi, hoaëc cuoác. +Bình töôùi nöôùc. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Nội dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Khởi động: 2.Daïy baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS tìm hieåu muïc ñích, caùch tieán haønh thao taùc kyõ thuaät chaêm soùc caây 3.Nhaän xeùt- daën doø Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. Giôùi thieäu baøi: Chaêm soùc caây rau, hoa vaø neâu muïc tieâu baøi . . * Töôùi nöôùc cho caây: -GV hoûi: +Taïi sao phaûi töôùi nöôùc cho caây? +ÔÛ gia ñình em thöôøng töôùi nöôùc cho nhau, hoa vaøo luùc naøo? Töôùi baèng duïng cuï gì? Ngöôøi ta töôùi nöôùc cho rau, hoa baèng caùch naøo? -GV nhaän xeùt vaø giaûi thích taïi sao phaûi töôùi nöôùc luùc trôøi raâm maùt (ñeå cho nöôùc ñôõ bay hôi) -GV laøm maãu caùch töôùi nöôùc. * Tæa caây: -GV höôùng daãn caùch tæa caây vaø chæ nhoå tæa nhöõng caây cong queo, gaày yeáu, -Hoûi: +Theá naøo laø tæa caây? +Tæa caây nhaèm muïc ñích gì? -GV höôùng daãn HS quan saùt H.2 vaø neâu nhaän xeùt veà khoaûng caùch vaø söï phaùt trieån cuûa caây caø roát ôû hình 2a, 2b. * Laøm coû: -GV gôïi yù ñeå HS neâu teân nhöõng caây thöôøng moïc treân caùc luoáng troàng rau, hoa hoaëc chaäu caây. Laøm coû laø loaïi boû coû daïi treân ñaát troàng rau, hoa Hoûi: +Em haõy neâu taùc haïi cuûa coû daïi ñoái vôùi caây rau, hoa? +Taïi sao phaûi choïn nhöõng ngaøy naéng ñeå laøm coû? -GV keát luaän: -GV hoûi :ÔÛ gia ñình em thöôøng laøm coû cho rau vaø hoa baèng caùch naøo ? Laøm coû baèng duïng cuï gì ? -GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn caùch nhoå coû baèng cuoác hoaëc daàm xôùi vaø löu yù HS: * Vun xôùi ñaát cho rau, hoa: -Hoûi: Theo em vun xôùi ñaát cho caây rau, hoa coù taùc duïng gì? -Vun ñaát quanh goác caây coù taùc duïng gì? -GV laøm maãu caùch vun, xôùi baèng daàm xôùi, cuoác vaø nhaéc moät soá yù. -Nhaän xeùt: tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -HS chuaån bò caùc vaät lieäu, duïng cuï hoïc tieát sau. -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp HS đ -Thieáu nöôùc caây bò khoâ heùo hoaëc cheát. -HS quan saùt hình 1 SGK traû lôøi . -HS laéng nghe. -HS theo doõi vaø thöïc haønh. -HS theo doõi. -Loaïi boû bôùt moät soá caây -Giuùp cho caây ñuû aùnh saùng, chaát dinh döôõng. -HS quan saùt vaø neâu:H.2a caây moïc chen chuùc, laù, cuû nhoû. H.2b giöõa caùc caây coù khoaûng caùch thích hôïp neân caây phaùt trieån toát, cuû to hôn. -Huùt tranh nöôùc, chaát dinh döôõng trong ñaát. -Coû mau khoâ. -HS nghe. -Nhoå coû, baèng cuoác hoaëc daàm xôùi. -HS laéng nghe. -Laøm cho ñaát tôi xoáp, coù nhieàu khoâng khí. -Giöõ cho caây khoâng ñoå, reã caây phaùt trieàn maïnh. - Caû lôùp lắng nghe. Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2016 Chiều: Luyện từ & câu VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I. Mục tiêu: + Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (ND ghi nhớ). + Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai là gì? bằng cách ghép 2 bộ phận câu (BT1, BT2, mục III). + Biết đặt 2,3 câu kể Ai là gì? dựa theo 2,3 từ ngữ cho trước (BT3, mục III). + Giáo dục H có ý thức học tập. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh Sư tử, gà trống, đại bàng, chim công. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ * GTB a. Tìm hiểu ví dụ 12-13’ Bài 1, 2, 3: b. Ghi nhớ: 2-3’ c. Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 2: 6-7’ Bài 3: 7-8’ 3. Củng cố dặn dò: 3-5’ + Gọi 2 H lên bảng, mỗi H đặt 2 câu kể Ai là gì? Tìm CN, VN + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc nối tiếp bài tập ? Câu nào có dạng Ai là gì? ? Câu: Em là con nhà aithế này?có phải là câu kể Ai là gì? ? Để xác định VN trong câu ta phải làm gì? + Gọi 1 H tìm C – V trong câu ? Câu Em là cháu bác Tự, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì? bộ phận đó gọi là gì? ? Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu kể Ai là gì? ? Vị ngữ nối với chủ ngữ bằng từ gì? * Kết luận: + Gọi HS đọc ghi nhớ SGK. + Gọi HS đọc yêu cầu , nội dung + Yêu cầu HS tự làm bài. + Gọi HS nhận xét, chữa bài + Nhận xét, chốt lại lời giải + Gọi H đọc yêu cầu và nội dung + Tổ chức cho HS chơi trò chơi. + Chữa bài. + Yêu cầu HS đọc lại + Yêu cầu H suy nghĩ và làm bài. + Gọi HS nối tiếp nhau đọc GV chú ý sửa lỗi từng câu cho HS + GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS. + 2 H thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Lắng nghe + Lớp lắng nghe + HS đọc, lớp đọc thầm. + Em là cháu bác Tự. - Không, Vì đây là câu hỏi, - Ta tìm bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai là gì? + 1 H lên bảng làm, lớp theo dõi + Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì là: là cháu bác Tư. Bộ phận đó gọi là VN. + Danh từ hoặc cụm danh từ có thể làm VN trong câu kể Ai là gì? + Từ “ là” + HS lắng nghe + Đọc ghi nhớ SGK. + 1 HSđọc, lớp đọc thầm. + 2 H viết bài trên bảng. + Nhận xét chữa bài. + Các câu kể Ai là gì? + 1 HS đọc. + 2 HS lên ghép tên các con vật + Nhận xét, sửa chữa bài. + 2 HS đọc. + HS làm bài vào vở. + HS nối tiếp nhau đọc + Lớp lắng nghe và thực hiện Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu * Giúp Hs: - Thực hiện được phép trừ hai phân số, trừ một số tự nhiên cho một phân số, trừ một phân số cho một số tự nhiên. - Giúp H hoàn thành đúng bài tập 1; 2 (a,b,c); 3. - Giáo dục H tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị - Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ * GTB Bài 1: 5-6’ Bài 2(a,b,c): 6-7’ Bài 3: 5-6’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2 HS lên bảng giải bài làm ở tiết trước. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập, sau đó yêu cầu HS tự làm bài. + GV theo dõi, giúp đỡ HS. + Gọi HS nhận xét. + Y/c HS kiểm tra chéo vở + Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và tự làm bài vào vở. + Theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm + Cho HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. 2 = ( vì 8: 4 = 2) 2 - + Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại. + Theo dõi, giúp đỡ + Bài tập yêu cầu gì? + Yêu cầu HS làm bài. + GV chữa bài của HS trên bảng. a) b) Nếu còn thời gian, hướng dẫn các bài còn lại + GV nhận xét tiết học. + 2 H lên thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Lắng nghe + 1 HS đọc. Sau đó làm bài theo yêu cầu, 2 H làm ở bảng lớp. + Nhận xét bài bạn + HS đổi chéo KT, chữa bài. + 2 HS làm bảng phụ, lớp làm vào vở + Nhận xét bài bạn làm trên bảng. + HS thực hiện + Nêu y/c + 2 HS lên bảng thực hiện, lớp theo dõi và nhận xét. + Lắng nghe, thực hiện Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp:( Giaùo duïc bom mìn) Baøi 3: CAÂU CHUYEÄN VEÀ COÂ LÖÔNG THÒ NGA I- Muïc tieâu:-HS hieåu ñöôïc tai naïn bom mìn ñeå laïi haäu quaû naëng nề đối vôùi naïn nhaân gia ñình, hoï hàng vaø coäng ñoàng, từ ñoù coù yù thöùc thoâng caûm vaø chia seû vôùi nhöõng naïn nhaân ôû ñòa phöông. II-Chaån bò: HS Saùch hoïc; Gv phieáu III- Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: ND-T/löôïng Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh A-Khởi động: B-Daïy baøi môùi: HÑ1: Ñoïc truyeän vaø traû lôøi caâu hoûi. HÑ2:Tìm töø dieãn ñaïy taâm traïng cuûa naïn nhaân bom mìn. HÑ3:Nghe keå chuyeän vaø traû lôøi caâu hoûi. C:Cuûng coá daën doø. 3' -Ngheà tìm kieám bom mìn laø ngheà nhö theá naøo? *Giôùi thieäu baøi *Y/C Hñoïc truyeän chaån bò yù kieán traû lôøi caùc caâu hoûi. -Goïi caùc nhoùm trình bày -GV nhaän xeùt choát yù chính. ? Qua caâu chuyeän coâ Nga em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì? -GV keát luaän:Tai naïn bom mìn ñeå laïi ñau thöông maát maùt vaø khoù khaên cho gia ñình ngöôøi bò naïn. *Gv neâu yeâu caàu Tìm töø dieãn ñaït taâm traïng cuûa naïn nhaân bom mìn. - Goïi traû lôøi. ?Taâm traïng hoï nhö vaäy chuùng ta caàn phaûi laøm gì? -GV keát luaän: Sau tai naïn bom mìn naïn nhaân khoâng chæ chòu nhieàu ñau ñôùn veà theå xaùc, söùc khoûe ,maø coøn chòu nhieàu haäu quaû naëng neà veà taâm lyù... *GV yeâu caàu H keå veà cuoäc soáng cuûa nạn nhaân ôû ñòa phöông. -Gv keå theâm moät vaøi caâu chuyện. ? Tai naïn bom mìn ñeå laïi haäu quaû naëng neà nhö theá naøo cho naïn nhaân bom mìn vaø gia ñình? -GV keát luaän ? Em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì qua baøi hoïc naøy? -Nhaän xeùt giôø hoïc -HS traû lôøi -Lôùp nhaän xeùt *HS theo doõi *H ñoïc, thaûo luaän nhoùm -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung -H traû lôøi * H laøm vieäc thaûo luaän nhoùm ñoâi -Đaïi dieän nhoùm traû lôøi -Nhoùm khaùc boå sung -H traû lôøi. -H nghe H keå. -H nghe -H traû lôøi -H neâu ghi nhôù Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2016 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: + Thực hiện được cộng, trừ hai phân số, cộng (trừ) một số tự nhiên với (cho) một phân số, cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên. + Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số. + Giúp H hoàn thành đúng bài tập 1(b,c); 2(b,c); 3. + Rèn tính cẩn thận, chính xác. II/ Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30 * GTB Bài 1: 9-10’ Bài 2: 9-10’ Bài 3: 9-10’ 3. Củng cố, Dặn dò: 3-5’ + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện 3 phép tính + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS làm bài, sau đó lần lượt đọc kết của bài làm của mình. + Y/c H nhận xét + GV nhận xét bài làm của HS. b) ; c) + GV cho HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ + Nhận xét, chốt kết quả đúng H: Bài tập yêu cầu gì? * GV lưu ý HS cách tìm các thành phần chưa biết trong phép tính: Cách thực hiện tương tự như đối với các số tự nhiên. + Theo dõi, giúp đỡ, nhận xét, chữa bài Nếu còn thời gian, hướng dẫn các bài còn lại + Nhận xét tiết học và hướng dẫn HS làm bài ở vở BT. + 3 H lên bảng thực hiện + Nhận xét + Lớp theo dõi và nhận xét. + HS lắng nghe và nhắc lại + 1 HS đọc + 2 HS lên bảng làm. + Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. + Theo dõi, chữa bài + Kiểm tra chéo vở + 1 HS nêu. + HS làm bài. Lớp theo dõi và nhận xét bài là

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 24.doc