Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 24

Gọi HS giải BT3 (tiết115)

Giáo viên nhận xét.

Giới thiệu bài.

- Gọi HS nêu đề bài.

- Yêu cầu HS nêu cách tính diện tích một mặt HLP.

+ Nêu cách tính diện tích toàn phần HLp

+ Nêu cách tính thể tích HLp.

- Yêu cầu HS làm bài vào giấy nháp,

Giáo viên chốt kết quả đúng.

 

doc16 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4865 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mặt HLP. + Nêu cách tính diện tích toàn phần HLp + Nêu cách tính thể tích HLp. Yêu cầu HS làm bài vào giấy nháp, Giáo viên chốt kết quả đúng. Củng cố lại quy tắc tính Sxq và V của HHCN. GV đính bảng phụ ghi BT2 và yêu cầu HS đọc bài Nhĩm trưởng điều hành nhĩm hoạt động theo nhĩm lớn. Yêu cầu HS làm bài vào vở ô li. GV chữa bài ở bảng phụ – nhận xét, chốt kết quả đúng. GV nhận xét, tuyên dương Nhắc lại ND cần ôn luyện - Nhận xét tiết học 1 HS lên bảng giải – Lớp theo dõi. Lớp nhận xét - 1HS đọc đề bài – Lớp theo dõi ở SGK - HS: Ta lấy cạnh nhân với cạnh. - HS: Ta lấy DT một mặt nhân 6 đáy. - HS: Ta lấy cạnh nhân cạnh, nhân cạnh. - HS làm vở nháp. - HS lần lượt ghi các bước tính. - Lớp nhận xét. HS nêu lại quy tắc. HS đọc bài toán – Lớp đọc thầm. Các nhĩm thực hiện theo yêu cầu. HS làm vào vở – 1 nhĩm làm bảng phụ. HS nêu kết quả – nhĩm nhận xét. TẬp LÀM VĂN ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: - Lập dàn ý bài văn miêu tả đồ vật. - Trình bày bài văn miêu tả đồ vật một cách rõ ràng, đúng ý. - HS lập được dàn ý khá chi tiết bài văn, trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên. - Có thái độ học tập và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - Tranh vẽ hoặc chụp một số vật dụng. - Bút dạ và giấy khổ to cho HS lập dàn ý bài văn III. Hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: (3p) 2. Bài mới: Giới thiệu bài. (2p) 3. Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài tập1:(25p) Bài tập2: (5p) 3. Củng cố, dặn dò: (3p) GV KT đoạn văn đã viết lại sau tiết trả bài. GV nhận xét GV nêu ND, MT bài học. Bài tập1 Gọi HS đọc 5 đề văn đã cho. GV lưu ý cho HS chọn một trong 5 đề văn đã cho. GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS. Hướng dẫn HS lập dàn ý. Gọi HS đọc dàn ý. Cho HS viết dàn ý theo nhóm 4 Huy động kết quả. GV nhận xét. Cho HS tự sửa bài của mình Bài tập2: Gọi HS đọc yêu cầu Cho HS dựa vào dàn ý trình bày miệng bài văn tả đồ vật. GV nhận xét. Nhắc lại nội dung bài học Nhận xét giờ học. - 2HS đọc bài văn đã sửa của mình. 1HS đọc 5 đề văn ở SGK . HS chọn đề văn cho mình. HS nói đề bài mình chọn. HS đọc nhanh gợi ý trong SGK. HS TLN4 và viết nhanh dàn ý bài văn. 4 em làm trên giấy khổ to. - HS trình bày dàn ý ( Nhóm làm trên giấy) HS nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh bài văn. HS tự sửa dàn ý của mình. 1HS đọc yêu cầu bài tập HS làm việc theo nhóm. Các nhóm thi đua trình kết quả của nhóm mình. Lớp trao đổi nhận xét Chiều: Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2016 TẬp ĐỌC : LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ I. Mục tiêu: - Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính cách nghiêm túc của văn bản. - Hiểu nội dung: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê- đe xưa, kể được 1 đến 2 luật của nước ta. (Trả lời dược các câu hỏi trong SGK) - HS Đọc diễn cảm toàn bài, nêu được ý nghĩa của bài văn. - GDHS biết truyỊn thèng văn hóa cđa c¸c d©n téc ViƯt Nam. II. Chuẩn bị:+ GV: Tranh minh họa. Tranh ảnh về sinh hoạt người Tây Nguyên. Bảng phụ viết đoạn luyện đọc. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: (3-4p) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Luyện đọc (10p) Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (12p) Hoạt động 3: Rèn luyện diễn cảm. (10p) 3. Củng cố, dặn dò: ( 2-3p) Gọi 2 – 3 HS đọc và trả lời câu hỏi bài“Chú đi tuần.” Giáo viên nhận xét. Giới thiệu bài Yêu cầu học sinh đọc bài. GV chia đoạn (5 đoạn), nêu giọng đọc toàn bài Cho HS luyện đọc GV Nhận xét tuyên dương Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài Yêu cầu học sinh thảo luận nhĩm lớn TLCH ở SGK. - Gọi đại diện các nhĩm trình bày,bổ sung. Kể tên 1 số luật mà em biết GV kết luận, treo bảng phụ viết tên 1 số luật. Cho HS đọc NT toàn bài. GV đọc mẫu đoạn luyện ( đoạn3) Cho HS nắm giọng đọc Gọi 1 HS đọc đoạn luyện. Cho HS luyện đọc diễn cảm - Cho 2 nhóm thi đọc - GV nhận xét tuyên dương Cho HS nhắc lại ND bài học Nhận xét giờ học Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi. Lớp nhận xét - HS quan sát tranh 1HS đọc – Lớp theo dõi SGK - Nắm cách chia đoạn. - Luyện đọc NT lần1- Luyện đọc từ khó. - Luyện đọc NT lần2 – Nắm nghĩa từ ở chú giải. - Luyện đọc NT trong nhóm – 2 nhóm thi đọc Lớp nhận xét. HS lắng nghe - Nhĩm trưởng điều hành nhĩm hoạt động theo cá nhân, sau đĩ huy động kết quả. - Các nhĩm thực hiện. Bộ luật dân sự, luật báo chí Cả lớp nhận xét. 4HS đọc – Lớp theo dõi. HS lắng nghe – nắm giọng đọc của bài. 1 HS đọc – Lớp theo dõi. HS Luyện đọc diễn cảm - 2 Nhóm thi đọc diễn cảm - Lớp nhận xét bình chọn. 1 HS nhắc ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 117) : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. - Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác. - Học sinh hoàn thành BT 1, 2. - HS Nắm vững kiến thức hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: bảng phụ III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : (3-4p) 2. Bài mới: Bài 1( 15p) Bài 2 (15p) 3.Củng cố - dặn dò: (2-3p) Gọi HS làm bài tập 3 ( tiết 116) Giáo viên nhận xét. Giới thiệu bài. GV gọi HS đọc phần tính nhẩm 15% của 120 của bạn Dung. Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm 15% của 120 và mối quan hệ giữa 10%, 5%, 15% của 120. GV hướng dẫn HS cách tính. Yêu cầu HS đọc ở phần a và HD cách làm bài. Huy động kết quả- Nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài tập b yêu cầu HS thảo luận nhĩm đơi. Gọi HS đọc đề bài. Hướng dẫn HS phân tích bài. Yêu cầu nhĩm trưởng điều hành hoạt động theo cá nhân bài vào vở sau đĩ huy động viết kết quả vào bảng nhĩm. Huy động kết quả- chốt kết quả đúng. Nhận xét tiết học. Học sinh làm bài ở bảng lớp. Lớp nhận xét. 1HS đọc to –Lớp theo dõi. 2 HS nêu. - HS nắm cách tính - HS đọc đề bài và làm bài vào giấy nháp. - HS làm BT b – đại diện nhĩm nêu kết quả - Lớp nhận xét. 1 HS đọc đề – lớp theo dõi. HS phân tích bài, nắm các bước làm. HS thực hiện theo yêu cầu. ----------------------cd------------------------ Chiều: Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRẬT TỰ, AN NINH I. Mục tiêu: - Làm được BT1,BT4. - HS Hoàn chỉnh tốt các bài tập, đặt được câu. - Giáo dục ý thức giữ trật tự, yêu thích Tiếng Việt. Điều chỉnh nội dung dạy học: Bỏ BT2,3 II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phu, SGK, phiếu học tập. + HS: Từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt, sổ tay từ ngữ Tiếng Việt tiểu học. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: (3-4p) 2. Bài mới: Bài 1: (12-15p) Bài 4 : (12-15p) 3. Củng cố - dặn dò: (2-3p) Gọi HS lên bảng Nêu các cặp QHT chỉ quan hệ tăng tiến? Giáo viên nhận xét. Giới thiệu bài Gọi HS đọc yêu cầu bài tập Giáo viên lưu ý HS tìm đúng nghĩa của từ. Huy động kết quả. GV nhận xét và chốt đáp án là câu b. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - GV dán bảng lớp phiếu kẻ bảng phân loại - GV nhắc HS đọc kĩ và làm theo yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài theo nhóm bàn - Huy động kết quả- Chốt kết quả đúng Nhắc lại ND bài - Nhận xét tiết học 2HS nêu- Lớp nhận xét 1 HS đọc yêu cầu bài tập HS xác định yêu cầu của đề. HS nêu kết quả – Lớp nhận xét, bổ sung. 1 HS đọc đề bài ® Lớp đọc thầm. HS đọc thầm bảng phân loại. HS nắm yêu cầu của BT HS làm theo nhóm 2 Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác bổ sung. 1HS nhắc ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 118) LUYỆN TẬP CHUNG ( GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ, HÌNH CẦU) I. Mục tiêu: Qua bài học giúp học sinh. Luyện tập, củng cố về cách tính thể tích của hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Thực hiện thành thạo kĩ năng tính thể tích của hình lập phương và hình hộp chữ nhật. - HS Nắm chắc kiến thức và tốt các bài tập. Rèn luyện cho các em tính chính xác trong học toàn và yêu thích môn học. Chuẩn bị: Bảng phụ – các bài tập cho HS luyện tập. III.Hoạt động dạy và học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ôn tập: 7’ 2.Bài mới: 28-30p Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố dặn dò: (2p) GV nêu từng câu hỏi cho HS trả lời. ? Nêu quy tắc và công thức tính thể tích của HHCN và HLP GV nhận xét. Bài1: Tính Sxq, STp và thể tích của HHCN biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao. a = 1/2m ; b = 1/3 m ; c = ¼ m. a = 7,5 m ; b = 3,6 m ; c = 2,5 m. Bài 2: Một cái thùng tôn dạng hình hình lập phương có cạnh 1,5 m. Tính Sxq và STp , thể tích của cái thùng tôn đó? - Nhắc lại ND bài học - Nhận xét tiết học. HS nêu được quy tắc và công thức tính của HHCN và HLP Lớp nhận xét. Nhận xét 1HS đọc – Lớp theo dõi. HS làm VBT – 1 HS làm ở phiếu HS trình bày kết quả – lớp nhận xét 1HS đọc – Lớp theo dõi. HS làm VBT – 1 HS làm ở phiếu HS trình bày kết quả – lớp nhận xét 1 HS nhắc lại ghi nhớ ----------------------cd------------------------ TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: - Tìm được 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); Tìm được các hình ảnh nhân hoá, so sánh trong bài văn (BT1). - Viết được một đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc theo yêu cầu BT2. - HS Viết được đoạn văn có sử dụng hình ảnh so sánh và nhân hoá. - Giáo dục học sinh lòng yêu thích văn học và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bị: GV: Giấy khổ to viết KT cần ghi nhớ. Tranh minh hoạ bài đọc, ảnh chụp cái cối xay. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: (3-4p) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1 (10-15p) Hoạt động 2: Luyện tập. Bài 2 (15-17p) 3. Củng cố - dặn dò: 2p GV kiểm tra bài đã viết lại của HS Giáo viên nhận xét. Giới thiệu bài Yêu cầu học sinh đọc bài 1. Giáo viên giảng thêm: bài văn miêu tả”Cái áo của bà”: Miêu tả cái áo của một bạn nhỏ được may lại từ chiếc áo quân phục của người cha đã hi sinh. Yêu cầu học sinh thảo luận nhĩm lớn để TLCH: + Tìm phần mở bài, thân bài, kết bài. + Bài văn miêu tả cái gì ? + Mở bài theo kiểu gì ? + Thân bài: Cái áo của ba được miêu tả thế nào? Gọi đại diện các nhĩm trình bày,bổ sung. Tác giả quan sát bằng giác quan nào? Tìm hình ảnh so sánh? GV chốt: GV dán ND kiến thức cần ghi nhớ - Gọi HS đọc yêu cầu GV: Viết đoạn ngắn tả hình dáng hoặc công dụng củamột đồ vật gần gũi: miêu tả đặc điểm, sử dụng biện pháp so sánh. - Cho HS làm bài Cho học sinh thi đua đọc đoạn văn đã viết. Giáo viên nhận xét, tuyên dương. Nhắc lại ND bài học Nhận xét tiết học. 2 HS đọc bài văn đã viết lại 1 HS đọc to toàn bài 1 – Lớp theo dõi SGK HS lắng nghe. - Nhĩm trưởng điều hành nhĩm hoạt động theo cá nhân, sau đĩ huy động kết quả. - Các nhĩm thực hiện. Mở bài: “Tôi màu cỏ úa”. Thân bài: “Chiếc áo sờn vaicủa ba”. Kết bài: Đoạn còn lại. Miêu tả cái áo của ba Mở bài kiểu gián tiếp Tả bao quát (xinh xinh, trông rất oách), tả bộ phận , nêu công dụng cái áo và tình cảm đối với cái áo Tác giả quan sát bằng giác quan. Bằng mắt: thấy từng bộ phận. So sánh: như khâu máy , như hàng quân trong đội duyệt binh , Nhân hoá: người bạn đồng hành quý báu; cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi HS lắng nghe 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm. 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm. Học sinh viết đoạn văn vào vở. - HS đọc đoạn văn – Lớp nhận xét Cả lớp nhận xét, bình chọn người viết hay nhất. HS nhắc. ----------------------cd------------------------ CHÍNH TẢ NÚI NON HÙNG VĨ I. Mục tiêu: - Nghe - viết đúng chính tả bài chính tả, viết hoa đúng các tên riêng trong bài. - Tìm được các tên riêng trong đoạn thơ (BT2). - HS Giải được câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịc sử (BT3). - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to .+ HS: SGK, vở. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : (2-3p) 2.Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe, viết. (20-22p) Hoạt động 2: Hướng dẫn hs làm bài tập. 3. Củng cố - dặn dò: (2-3p) - Cho HS viết ở bảng con các tên riêng có trong đoạn thơ: Cửa gió Tùng Chinh. Giáo viên nhận xét. Giới thiệu bài. Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc học sinh chú ý các tên riêng, từ khó, chữ dễ nhầm lẫn. - HS nhắc lại quy tắc viết hoa. GV đọc từng câu cho học sinh viết. GV đọc lại toàn bài. Bài 2: (4-5p) Yêu cầu học sinh đọc đề. Cho HS làm bài ở VBT Huy động kết quả- GV nhận xét, chốt lại lời giải. Gọi HS nhắc lại quy tắc viết hoa. Bài 3: (4-5p) Yêu cầu học sinh đọc đề. GV treo bảng phụ ghi BT3 - Cho HS đọc thầm bài thơ. Cho HS làm bài theo nhóm 2 Huy động kết quả - GV nhận xét, tuyên dương Nhắc lại nội dung bài Nhận xét tiết học. - 2HS viết bảng lớp - Lớp viết vở nháp. Lớp nhận xét. Học sinh lắng nghe theo dõi ở SGK. Học sinh đọc thầm bài chính tả, chú ý cách viết tên địa lý Việt Nam, từ ng÷ khã. - HS viết bảng con, lớp viết nháp các tên riêng. Lớp nhận xét - 1 học sinh nhắc lại. Học sinh viết chính tả vào vở. Học sinh soát lỗi, đổi vở kiểm tra. 1 học sinh đọc – Lớp theo dõi SGK. HS đọc thầm , tìm các tên riêng trong đoạn thơ. HS nêu kết quả- nêu cách viết hoa. 1 học sinh nêu quy tắc viết hoa. 1 học sinh đọc đề.Lớp đọc thầm Học sinh làm theo nhóm 2. Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhóm khác nhận xét 1HS nhắc lại ƠN TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về: - Ơn luyện và củng cố về tính diện tích hình tam giác, vân dụng công thức để tính các bài toán thực tế HS làm được bài tập: BT1, 2, 3 - GDHS yêu thích học toán. II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ vẻ hình ở BT5, vở TH Toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1: Khởi động: 2-3’ 2: Bài mới Bài 1: 5-6’ Bài 2: 6’ Bài 3: 6’ HĐ3: Củng cố- dặn dò: 1-2’ - Gọi HS lên bảng nêu cách tính diện tích của một hình tam giác Nhận xét chung. - Giới thiệu bài: - GV yêu cầu làm BT ở vở -GV tiếp sức, giúp đỡ HSY làm BT. - GV chữa bài cho HS, chốt cách tính diện tích của một tam giác - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Tổ chức cho HS thảo luận nhĩm lớn. - Gọi đại diện các nhĩm trình bày. -Nhận xét - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập HD HS thực hiện vào vở -Chốt lại kiến thức của tiết học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập. -Nối tiếp nêu: - HS làm và nêu kết quả - HS nêu cách làm -1HS đocï yêu cầu bài tập. - Nhĩm trưởng điều hành nhĩm hoạt động theo cá nhân. - HS trình bày. -Nhận xét sửa bài. -1HS đọc đề bài. -1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở và nêu kết quả HS nghe, nắm nội dung ôn tập. ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2016 TẬP ĐỌC : HỘP THƯ MẬT I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn thể hiện được tính cách nhân vật. - Hiểu được những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK) - HS đọc diễn cảm toàn bài, nêu được nội dung của bài. Học tập, yêu quý những con người dũng cảm, mưu trí như ông Hai Long. II. Chuẩn bị: + GV: Tranh minh hoạ. Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần đọc. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: (3-4p) Bài mới: Hoạt động 1 Luyện đọc (10p) Hoạt động Tìm hiểu bài. (12p) Hoạt động Luyện đọc diễn cảm. (10p) Củng cố, dặn dò: (2-3p) - Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi bài: Luật tục xưa của người Ê-đê. GV nhận xét. - Giới thiệu bài Gọi HS đọc GV chia đoạn (4 đoạn), nêu giọng đọc toàn bài Cho HS luyện đọc GV nhận xét tuyên dương Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài Yêu cầu học sinh thảo luận nhĩm lớn TLCH ở SGK. Gọi đại diện các nhĩm trình bày,bổ sung. Yêu cầu HS nêu ý nghĩa bài học Cho HS đọc NT toàn bài. GV đọc mẫu đoạn1 - Cho HS nắm giọng đọc Gọi 1 HS đọc đoạn luyện. Cho HS luyện đọc diễn cảm Cho 2 nhóm thi đọc – GV nhận xét tuyên dương. Cho HS nhắc lại ND bài học 2 Học sinh đọc và trả lời câu hỏi. - HS quan sát tranh 1HS đọc – Lớp theo dõi SGK Nắm cách chia đoạn. Đọc NT trong nhóm – 2 nhóm thi đọc Lớp nhận xét. HS lắng nghe - Nhĩm trưởng điều hành nhĩm hoạt động theo cá nhân, sau đĩ huy động kết quả. - Các nhĩm thực hiện. HS:Ca ngợi lòng dũng cảm chú Hai Long. 4HS đọc – Lớp theo dõi. HS lắng nghe – nắm giọng đọc của bài 1 HS đọc – Lớp theo dõi. HS Luyện đọc diễn cảm 2 Nhóm thi đọc diễn cảm – lớp nhận xét bình chọn. 1 HS nhắc ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết 119) : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn. - Học sinh làm được các BT2,(a); BT3. - HS Nắm vững kiến thức hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: SGK, bảng phụ, phấn màu. + HS: SGK, VBT. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động : (3-4) 2. Bài mới: Luyện tập. Bài 2 (15p) Bài 3 (15p) 3. Củng cố - dặn dò: (3p) Gọi HS nêu đặc điểm của hình trụ và nêu tên một số đồ vật có dạng hình trụ. Giáo viên nhận xét. GV giới thiệu bài. GV gọi HS đọc BT – GV vẽ hình lên bảng. Yêu cầu HS nêu cách tính. GV cho HS nhắc lại cách tính diện tích HBH Cho HS làm bài vào vở. GV huy động kết quả và chốt đáp án đúng. SKQp = SMCQ + SKNp. GV nêu bài toán. GV hướng dẫn HS cách tính. GV chữa bài, chốt đáp án đúng: 13,625 cm2 Nhắc lại ND bài học. Nhận xét tiết học 2 Học sinh nêu. Cả lớp nhận xét. - HS đọc yêu cầu BT HS nêu - HS làm vào vở - Nêu kết quả – lớp nhận xét Nắm kết quả đúng. 1 HS đọc nội dung BT- Lớp lắng nghe và theo dõi. 2HS nêu – Lớp nhận xét bổ sung. 2HS nhắc – Lớp nhận xét. HS làm bài vào vở. Nắm kết quả đúng. HS nêu kết quả – Lớp nhận xét. ----------------------cd----------------------- Chiều: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HƠ ỨNG I. Mục tiêu: - Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp nèi - Làm được BT1, 2 của mục III. - HS Nắm chắc kiến thức và làm totá các bài tập. - Có ý thức sử dụng đúng câu ghép có cặp nèi. Điều chỉnh nội dung dạy học: Khơng dạy phần nhận xét, khơng dạy phần ghi nhớ, chỉ làm bài tập ở phần luyện tập. Khơng gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là “từ hơ ứng”. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ.Giấy khổ to viết sẵn 3 câu bài tập 1, nội dung bài tập 2. III. Các hoạt động: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: (3-4p) 2.Bài mới: 28-30p Bài 1: Bài 2: 3. Tổng kết - dặn dò: (2p) GV gọi 2 học sinh làm lại bài tập 2, 4. GV nhận xét, đánh giá. Giới thiệu bài Bà1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Dán lên bảng 4 tờ phiếu và gọi HS lên làm bài. GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. Dáng tờ phiếu lên bảng và gọi HS lên làm bài. GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - Nhắc lại ND bài học - Nhận xét tiết học. 2HS làm – lớp theo dõi Nhận xét 1HS đọc – Lớp theo dõi. HS làm VBT – 1 HS làm ở phiếu HS trình bày kết quả – lớp nhận xét 1HS đọc – Lớp theo dõi. HS làm VBT – 1 HS làm ở phiếu HS trình bày kết quả – lớp nhận xét 1 HS nhắc lại ghi nhớ ----------------------cd------------------------ ƠNTV TLV: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I : MỤC TIÊU: - Giúp HS tìm được những từ ngữ thích hợp qua quan sát để đưa vào bài làm một cách thích hợp - Rèn kỹ năng dùng từ đặt câu , viết doạn cho HS II: ĐỒ DÙNG : Giấy A3 III: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1, Củng cố kiến thức ( 2 ‘ ) 2, Bài mới 30’ HĐ 1 Tìm hiểu đề HĐ 2 Cung cấp từ HĐ3 Thực hành ( 30 ‘ ) 3, Củng cố (2 ‘) Để hoàn thành tốt một đoạn văn phải đảm bảo những yêu cầu nào ? GV chốt Giới thiệu bài GV ghi đề : Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu tả một người thân đang lao động . GV chốt GV yêu cầu HS nêu tên người định tả Khi tả một người đang làm việc ta thường dùng những từ ngữ nào để tả ? Tay : cầm bay , nhổ cỏ , đóng đinh , nắm dao, cuốc đất ........ Mắt : chăm chú , ngắm nghía ..... Vai : vác cuốc , vác cày ...... Ngoài ra còn một số từ : Mồ hôi , thấm áo , khéo léo , thở phào ....... Yêu cầu HS viết một đoạn văn tả người thân đang làm việc vào vở Gọi HS trình bày GV cùng HS nhận xét Hệ thống bài học Dặn dò về nhà HS trả lời HS đọc và nêu yêu cầu của đề HS nêu cho nhau nghe HS nêu HS khác bổ sung HS lần lượt đọc thầm các từ trên HS viết vở Một vài HS viết ở giấy A3 HS trình bày HS khác nhận xét bổ sung ----------------------cd------------------------ SHTT: SINH HOẠT ĐỘI 1. Mục tiêu: Đánh giá HĐ của chi đội trong tuần qua và triển khai kế hoạch tuần tới. Yêu cầu H có ý thức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 2.Tiến hành sinh hoạt: A .Đánh giá hoạt động chi đội tuần 24: - Y/c CĐT đánh giá hoạt động của chi đội tuần qua. G đánh giá: + Trang phục đến lớp của một số đội viên không đúng quy định: thiếu khăn quàng đỏ, mũ ca- lô, ghế ngồi + Một số đôïi viên chưa thực hiện nghiêm túc quy định ra vào lớp: xếp hàng cuối buổi, xếp hàng đầu giờ chưa nhanh. + Việc học bài ở nhà và chuẩn bị bài trước khi đến lớp chưa thật sự tốt + Vệ sinh đầu giờ một số em còn thiếu tự giác: + Thực hiện các hoạt động giữa giờ còn chậm trong việc xếp hàng, giãn khoảng cách; chưa thuộc bài hát ca múa tập thể + Các tổ đã tiến hành chăm sóc hoa ở các bồn theo phân công. B.Kế hoạch tuần 25: - G phổ biến kế hoạch tuần tới: + Thực hiện đúng quy định về trang phục của đội viên khi đến lớp. + Thực hiện vệ sinh nhanh, sạch sẽ khu vực được phân công. + Học bài ở nhà, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. + Các đôi bạn cùng tiến tăng cường giúp nhau học bài . + Chăm sóc các bồn hoa. + Thực hiện tốt các hoạt động giữa giờ. + Thực hiện tốt phong trào“Trường Xanh- Sạch- Đẹp”. + An toàn khi chơi trong giờ ra chơi, đầu giờ đến lớp, khi tham gia giao thông. C.Tổ chức sinh hoạt văn nghệ. + Ôân bài hát múa theo chủ điểm. + Ôn các bài hát giữa giờ ----------------------cd------------------------ Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2016 TOÁN (Tiết 120) : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Biết tính diện tích và thể tích hình HHCN, HLp - Học sinh hoàn thành các BT 1(a,b); BT2 - HS Nắm vững kiến thức hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - Giáo dục tính chính xác, khoa học. II. Chuẩn bị: + GV:Bảng phụ. + HS: SGK, VBT. III. Các hoạt động ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: (4-5) 2. Bài mới: Giới thiệu bài Luyện tập. Bài 1 ( 15p) Bài 2: (15p)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 24.doc