Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 16

Gọi 3HS đọc trả lời câu hỏi về bài Về ngôi nhà đang xây

GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

- Gọi 1 HS giỏi (Khá) đọc.

- GV chia đoạn.

+ Phần 1: Từ đầu đến mà còn cho thêm gạo củi.

+ Phần 2: Tiếp cho đến Càng nghĩ càng hối hận

+ Phần 3: Phần còn lại.

- Gọi HS đọc NT lần 1 và yêu cầu HS phát hiện từ khó đọc

 

- Gọi HS đọc NT lần 2, kết hợp giải nghĩa các từ khó ở phần chú giải.

 

doc17 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tuỵ chăm sóc người bệnh suốt cả tháng - Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra - HS trả lời - HS nêu: “Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo chối từ.” - HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả “Lãn Ông không màng công danh, chỉ chăm làm việc nghĩa” - HS lắng nghe - HS (K-G)trả lời - HS lắng nghe -2 HS nêu lại nội dung bài. -3 HS đọc- Lớp theo dõi. - HS lắng nghe. -HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn. -HS luyện đọc diễn cảm. -HS thi đọc. - 1 HS đọc - 2 HS nhắc lại nội dung - HS liên hệ. - Nắm bài tập về nhà ---------------------cd----------------------- Toán(tiết 76): luyện tập I/ Mục tiêu: Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán. ( Làm được bài tập 1, 2) HS : Nắm vững kiến thức và hoàn thanh nhanh các BT liên quan. GD HS ý thức cẩn thận trong tớnh toỏn . II/ Đồ dùng: Bảng phụ III/Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Khởi động: (3-4’) 2-Bài mới: A -Giới thiệu bài: (2) B -Luyện tập:(24-27) *Bài tập 1 (76): Tính (theo mẫu) *Bài tập 2 (76): 3-Củng cố, dặn dò: (3) GV nêu: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? GV nhận xét GV nêu mục tiêu của tiết học - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS phân tích mẫu. -Cho HS làm vào bảng con. -GV nhận xét. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV Hướng dẫn HS và lưu ý: “Số phần trăm đã thực hiện được và số phần trăm vượt mức so với kế hoạch cả năm” - Cho HS làm vào vở nháp. - Mời 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa học. - 2 HS trả lời - Lớp nhận xét - HS nắm mục tiêu tiết học - 1 HS nêu yêu cầu - HS phân tích cách làm - HS làm bảng con *Kết quả: a) 65,5% b) 14% c) 56,8% d) 27% - 1 HS nêu yêu cầu - HS lắng nghe - Lớp làm vở – 1 HS làm ở bảng phụ - HS chữa bài *Bài giải: a) Theo kế hoạch cả năm, đến hết tháng 9 thôn Hoà An đã thực hiện được là: 18 : 20 = 0,9 0,9 = 90% b) Đến hết năm, thôn Hoà An đã thực hiện được kế hoạch là: 23,5 : 20 = 1,175 1,175 = 117,5% Đ/ S: a) Đạt 90% b) Thực hiện 117,5% - HS lắng nghe ---------------------cd----------------------- Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2015 Luyện từ và câu: tổng kết vốn từ I/ Mục tiêu: Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1) Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, BT3. Học sinh (K,G) tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. HS cú vốn từ phong phỳ trong giao tiếp. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng nhóm, bút dạ. III/ Các hoạt động dạy học: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Khởi động 2-3’ 2- Dạy bài mới: 2.1Giới thiệu bài: 2.2Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài tập 1(159): 8- 9’ *Bài tập 2 (160): 9-10’ *Bài tập 3 (161): 9-10’ 3-Củng cố, dặn dò: 1-2’ HS làm bài tập 1 trong tiết LTVC trước. GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. -Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài. - Cho HS thảo luận nhóm lớn, ghi kết quả vào bảng nhóm. -Mời đại diện các nhóm HS trình bày. - Các nhóm khác nhận xét. -GV nhận xét chốt lời giải đúng. - Mời 3 HS nối tiếp đọc bài văn. - Cho 1 HS đọc đoạn 1: +Trong miêu tả người ta thường làm gì? + Cho học sinh tìm hình ảnh so sánh trong đoạn 1. - Mời 1 HS đọc đoạn 2: +So sánh thường kèm theo điều gì? +GV: Người ta có thể so sánh, nhân hoá để tả bên ngoài, tâm trạng. +Cho HS tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá trong đoạn 2. - Cho HS đọc đoạn 3: +GV lưu ý cho HS: Trong quan sát để miêu tả người ta phải tìm ra cái mới, cái riêng. +Mời HS nhắc lại VD về một câu văn có cái mới, cái riêng. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. -HS suy nghĩ, làm bài tập vào vở. -HS nối tiếp nhau đọc câu văn vừa viết. - GV nhận xét, tuyên dương HS có những câu văn hay. - GV nhận xét giờ - Dặn HS về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập. 1 HS làm -1 HS nêu yêu cầu. - HS nắm cách làm - HS thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm HS trình bày. *Lời giải : a) Các nhóm từ đồng nghĩa. -Đỏ, điều, son -Trắng, bạch. -Xanh, biếc, lục. -Hồng, đào. b) Các từ cần điền lần lượt là: đen, huyền, ô, mun, mực, thâm. - HS nối tiếp đọc bài văn. - 1 HS đọc đoạn 1: - HS: Thường hay so sánh. VD: Cậu ta chừng ấy tuổi mà trông như một cụ già, Trông anh ta như một con gấu,.. - So sánh thường kèm theo nhân hoá. VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng... VD miêu tả cây cối: Giống như những con người đang đứng tư lự,.... - HS nhắc lại -HS đọc yêu cầu. -HS làm vào vở. -HS đọc câu văn mình vừa viết. -HS khác nhận xét, bổ sung ---------------------cd----------------------- Toán (Tiết 77): giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo) I/ Mục tiêu: Biết tìm một số phần trăm của một số. Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số. Học sinh làm được bài tập 1, 2. HS (K,G) : Nắm chắc cách giải và giải nhanh các bài toán liênquan. HS yờu thớch mụn học. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập III/Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Khởi động: (3-4) 2-Bài mới: Kiến thức: (10- 12) Luyện tập: (12-15) *Bài tập 1 (77): *Bài tập 2 (77): 3- Củng cố, dặn dò (2) Cho HS làm vào bảng con: Tính: 45% : 3 =? a) Ví dụ: - GV nêu ví dụ, tóm tắt, rồi hướng dẫn HS: +100% số HS toàn trường là 800 HS. 1% số HS toàn trường là...HS? +52,5% số HS toàn trường làHS? -GV: Hai bước trên có thể viết gộp thành: 800 : 100 x 52,5 hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420 b) Quy tắc: Muốn tìm 52,5% của 800 ta làm như thế nào? c) Bài toán: - GV nêu ví dụ và giải thích: + Cứ gửi 100 đ thì sau 1 tháng có lãi 0,5 đ. + Gửi 1000000đ thì sau 1 tháng có lãiđ? - Cho HS tự làm ra nháp. - Mời 1 HS lên bảng làm. Chữa bài. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS: Tìm 75% của 32 HS (là số HS 10 tuổi). Sau đó tìm số HS 10 tuổi. - Cho HS làm vào phiếu HT. - Chữa bài. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn: Tìm 0,5% của 5 000 000 đ ( là số tiền lãi trong 1 tháng). Sau đó tính tổng số tiền gửi và tiền lãi - YC HS thảo luận nhúm đụi. - Mời 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa học HS thực hiện: 1% số HS toàn trường là: 800 : 100 = 8 (HS) Số HS nữ hay 52,5% số HS toàn trường là: 8 x 52,5 = 420 (HS) - HS nêu quy tắc. Sau đó HS nối tiếp đọc quy tắc trong SGK. - 1HS làm bảng phụ, lớp làm giấy nháp - HS nêu kết quả * Bài giải: Số tiền lãi sau một tháng là: 1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng) Đáp số: 5000 đồng - 1HS nêu, lớp theo dõi - HS nắm cách làm - HS thực hiện - HS nêu kết quả - 1HS nêu, lớp theo dõi - HS nắm cách làm - HS thực hiện, 1HS làm bảng phụ - HS nêu kết quả - Lớp nhận xét *Bài giải: Số vải may quần là: 345 x 40 : 100 = 138 (m) Số vải may áo là: 345 - 138 = 207 (m) Đáp số: 207 m. - 1HS nhắc lại nội dung bài học ---------------------cd----------------------- Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2014 Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện I/ Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện ( Trả lời các được câu hỏi SGK) HS (K,G) đọc diễn cảm với giọng kể linh hoạt, trả lời tốt các câu hỏi. II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III/ Các hoạt động dạy học: ND-tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Khởi động : 2- Dạy bài mới: 2.1- Giới thiệu bài: học. 2.2-Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: a) Luyện đọc: 8-10’ b)Tìm hiểu bài: 8-10’ c)Hướng dẫn đọc diễn cảm: 8-10’ 3- Củng cố, dặn dò: 1-2’ HS đọc trả lời các câu hỏi về bài Thầy thuốc như mẹ hiền. GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết - Mời 1 HS giỏi đọc. - Chia đoạn. Phần 1: Từ đầu đến học nghề cúng bái. - Phần 2: Tiếp cho đến không thuyên giảm. -Phần 3: Tiếp cho đến vẫn không lui - Phần 3: Phần còn lại. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó. - Cho HS đọc đoạn trong nhóm. - Thi luyện đọc theo nhóm - Mời 1-2 HS đọc toàn bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài. - Cho HS đọc đoạn 1: + Cụ Un làm nghề gì? - Cho HS đọc đoạn 2: +Khi mắc bệnh, cụ Un đã tự chữa bằng cách nào? Kết quả ra sao? - Cho HS đọc đoạn 3, 4: +Vì sao bị sỏi thận mà cụ Un không chịu mổ, trốn viện về nhà? - Cho HS đọc đoạn 5: +Nhờ đâu cụ Un khỏi bệnh? +Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Un đã thay đổi cách nghĩ như thế nào? - Nội dung chính của bài là gì? - GV chốt ý đúng, ghi bảng. “Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện” - Cho 1-2 HS đọc lại. - Mời HS nối tiếp đọc bài. - Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn. - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 5,6 trong nhóm. - Thi đọc diễn cảm. - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn . GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về tích cực luyện đọc. - 2HS - HS lắng nghe -1 HS khá- giỏi đọc. - HS nắm cách chia đoạn - 3 HS đọc NT, – Nêu và luyện đọc các từ khó đọc: - HS luyện đọc trong nhóm - 2 Nhóm thi đọc trước lớp. Lớp nhận xét – bình chọn - HS đọc - HS lắng nghe - HS đọc thầm đoạn 1 -HS nêu “ Cụ Un làm nghề thầy cúng” - HS đọc thầm đoạn 2 - HS trả lời được “Cụ chữa bằng cách cúng bái nhưng bệnh tình không thuyên giảm.” - HS đọc đoạn 3,4 - HS nêu được “Vì cụ sợ mổ, lại không tin vào bác sĩ người kinh bắt được con ma người Thái.” - HS đọc đoạn 5 - HS nêu được “Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.” - HS thảo luận nhóm và trình bày được “Cụ đã hiểu thầy cúng không thể chữa khỏi bênh cho con người. Chỉ có thầy thuốc mới ” -HS nêu. - 2 HS nhắc lại - HS đọc. - HS nối tiếp đọc bài. - HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn. -HS luyện đọc diễn cảm. -HS thi đọc. ---------------------cd----------------------- Toán (Tiết 78): luyện tập I/ Mục tiêu: - Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán. - Học sinh làm được BT 1(a,b); BT2, BT3 HS: Nắm vững kiến thức và hoàn thanh nhanh các BT liên quan. GD HS cú ý thức làm bài cẩn thận II/Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung Hđ của thầy Hoạt động của trò 1- Khởi động: 3-4 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: 1 2.2-Luyện tập: *Bài tập 1(a,b) (77): 8-9 *Bài tập 2 (77): 8-9 *Bài tập 3 (77): 8-9 3-Củng cố, dặn dò: 2-3 Muốn tìm số phần trăm của một số ta làm thế nào? GV nêu mục tiêu của tiết học - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - Yờu cầu thảo luận theo nhúm lớn. - Mời 2 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn: Tìm 35% của 120 kg ( là số gạo nếp). - Cho HS làm vào vở. - Mời 1 HS lên bảng chữa bài. -Cả lớp và GV nhận xét. - Mời 1 HS đọc đề bài. - Hướng dẫn HS tìm hiểu cách giải: +Tính diện tích hình chữ nhật. +Tính 20% của diện tích đó. - Cho HS làm vào nháp. - Mời 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và giáo viên nhận xét. - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập. - 1-2 HS trả lời - Lớp nhận xét - HS nắm - 1 HS nêu yêu cầu. - Nhúm trưởng điều hành nhúm hoạt động theo cỏ nhõn. - HS làm vở nháp - 1 HS làm bảng phụ - HS lên bảng chữa bài *Kết quả: 48kg b)56,4m2 - 1 HS nêu yêu cầu. - HS nắm cách làm - HS làm vào vở. - HS lên bảng chữa bài. - 1 HS đọc đề bài. - HS nắm cách giải - HS làm vở nháp- 1 HS làm bảng phụ ---------------------cd----------------------- Chính tả (nghe – viết): về ngôi nhà đang xây I/ Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu của bài thơ Về ngôi nhà đang xây. Làm được BT (2) a/b; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẫu chuyện (BT3). HS viết chữ đẹp, trình bày khoa học, làm tốt các bài tập. GD học sinh cú ý thức trỡnh bày vở cẩn thận. II/ Đồ dùng daỵ học: -Bảng phụ, bút dạ. III/ Các hoạt động dạy học: NDTG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.- Khởi động.(2-3’) 2.Bài mới: a. Giới thiệu bài(2’) b. Hướng dẫn HS nghe - viết (19-20’) c.Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.(10’) * Bài tập 2 (154): * Bài tập 3 (137): 3-Củng cố dặn dò: (2’) HS làm bài 2a trong tiết chính tả trước. GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. - GV Đọc bài viết. +Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây? - Cho HS đọc thầm lại bài. - GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: giàn giáo, huơ huơ, nồng hăng... - Em hãy nêu cách trình bày bài? GV lưu ý HS cách trình bày theo thể thơ tự do. - GV đọc từng câu (ý) cho HS viết. - GV đọc lại toàn bài. - GV thu một số bài để nhận xột. - Nhận xét chung. - Mời một HS nêu yêu cầu. - GV cho HS làm bài: HS trao đổi nhanh trong nhóm lớn. +Nhóm 1: Phần a +Nhóm 2: Phần b +Nhóm 3: Phần c - Mời 3 nhóm lên thi tiếp sức. - Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm thắng cuộc - Mời 1 HS đọc đề bài. - Cho HS làm vào vở bài tập. - Huy động kết quả - HS khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. -Cho 1-2 HS đọc lại câu truyện. - GV nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại những lỗi mình hay viết sai. 2 HS làm - HS lắng nghe - HS theo dõi SGK. - HS : Giàn giáo tựa cái lồng, trụ bê tông nhú lên. Bác thợ nề cầm bay làm việc... - HS đọc thầm - HS viết bảng con. - HS nêu - HS viết bài. - HS soát bài. - 1HS đọc, lớp theo dõi. - Nhúm trưởng điều hành nhúm làm bài *Ví dụ về lời giải: Rẻ: giá rẻ, hạt dẻ, giẻ rách Rây: mưa rây, nhảy dây, giây bẩn - HS viết kết quả theo nhóm - Lớp nhận xét - 1HS đọc, lớp theo dõi - HS làm bài vào VBT - Một số HS trình bày. - Lớp nhận xét *Lời giải: Các tiếng cần điền lần lượt là: Rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi dị. ---------------------cd----------------------- Tập làm văn tả người (Kiểm tra viết) I/ Mục tiêu: - Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy. - Học sinh hoàn chỉnh bài văn giàu hình ảnh so sánh. II/ Đồ dùng dạy học: Một số tranh, ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra. III/ Các hoạt động dạy học: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1-Giới thiệu bài:1-2’ 2-Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra: 4-5’ 3- HS làm bài kiểm tra: 23-25’ 4-Củng cố, dặn dò: 1-2’ Trong các tiết TLV từ tuần 12, các em đã học văn miêu tả người . Trong tiết học ngày hôm nay, các em sẽ thực hành viết một bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện kết quả vừa học. - Mời 4 HS nối tiếp nhau đọc 4 đề kiểm tra trong SGK. -GV nhắc HS: Nội dung kiểm tra không xa lạ với các em vì đó là những nội dung các em đã thực hành luyện tập. Cụ thể: Các em đã quan sát ngoại hình hoặc hoạt động của các nhân vật rồi chuyển kết quả quan sát thành dàn ý chi tiết và từ dàn ý đó chuyển thành đoạn văn. Tiết kiểm tra này yêu cầu các em viết hoàn chỉnh cả bài văn. - Mời một số HS nói đề tài chọn tả. - HS viết bài vào vở TLV. - GV yêu cầu HS làm bài nghiêm túc. -Hết thời gian GV thu bài. - GV nhận xét tiết làm bài. - Dặn HS về đọc trước nội dung tiết TLV tới Làm biên bản một vụ việc HS nối tiếp đọc đề bài. -HS chú ý lắng nghe. -HS nói chọn đề tài nào. -HS viết bài. -Thu bài. ễNTV TLV: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I : MUẽC TIEÂU: - Giuựp HS tỡm ủửụùc nhửừng tửứ ngửừ thớch hụùp qua quan saựt ủeồ ủửa vaứo baứi laứm moọt caựch thớch hụùp - Reứn kyừ naờng duứng tửứ ủaởt caõu , vieỏt doaùn cho HS II: ẹOÀ DUỉNG : Giaỏy A3 III: HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOAẽT ẹOÄNG HOẽC 1, Cuỷng coỏ kieỏn thửực ( 2 ‘ ) 2, Baứi mụựi 30’ Hẹ 1 Tỡm hieồu ủeà Hẹ 2 Cung caỏp tửứ Hẹ3 Thửùc haứnh ( 30 ‘ ) 3, Cuỷng coỏ (2 ‘) ẹeồ hoaứn thaứnh toỏt moọt ủoaùn vaờn phaỷi ủaỷm baỷo nhửừng yeõu caàu naứo ? GV choỏt Giụựi thieọu baứi GV ghi ủeà : Haừy vieỏt moọt ủoaùn vaờn ngaộn khoaỷng 5-7 caõu taỷ moọt ngửụứi thaõn ủang lao ủoọng . GV choỏt GV yeõu caàu HS neõu teõn ngửụứi ủũnh taỷ Khi taỷ moọt ngửụứi ủang laứm vieọc ta thửụứng duứng nhửừng tửứ ngửừ naứo ủeồ taỷ ? Tay : caàm bay , nhoồ coỷ , ủoựng ủinh , naộm dao, cuoỏc ủaỏt ........ Maột : chaờm chuự , ngaộm nghớa ..... Vai : vaực cuoỏc , vaực caứy ...... Ngoaứi ra coứn moọt soỏ tửứ : Moà hoõi , thaỏm aựo , kheựo leựo , thụỷ phaứo ....... Yeõu caàu HS vieỏt moọt ủoaùn vaờn taỷ ngửụứi thaõn ủang laứm vieọc vaứo vụỷ Goùi HS trỡnh baứy GV cuứng HS nhaọn xeựt Heọ thoỏng baứi hoùc Daởn doứ veà nhaứ HS traỷ lụứi HS ủoùc vaứ neõu yeõu caàu cuỷa ủeà HS neõu cho nhau nghe HS neõu HS khaực boồ sung HS laàn lửụùt ủoùc thaàm caực tửứ treõn HS vieỏt vụỷ Moọt vaứi HS vieỏt ụỷ giaỏy A3 HS trỡnh baứy HS khaực nhaọn xeựt boồ sung ---------------------cd----------------------- Thứ năm ngày 3tháng 12 năm 2015 Toán (Tiết 79): giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo) I/ Mục tiêu: Biết: Cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó. Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó. Học sinh làm được BT1, BT2 HS Nắm chắc cách giải và giải nhanh các bài toán liênquan. GD HS cú ý thức cẩn thận trong tớnh toỏn. II/Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung HĐ của thầy Hoạt động của trò 1-Khởi động: 3-4 2-Bài mới: 2.1-Kiến thức: 10-12 2.2-Luyện tập: *Bài tập 1 (78): 8-10 *Bài tập 2 (78): 8-10 3-Củng cố, dặn dò: 2-3 Cho HS làm vào bảng con: Tìm: 15% của 320 - GV chữa bài- nhận xét a) Ví dụ: -GV nêu ví dụ, tóm tắt, rồi hướng dẫn HS: +52,5% số HS toàn trường là 420 HS. +1% số HS toàn trường làHS? +100% số HS toàn trường làHS? - GV: Hai bước trên có thể viết gộp thành: 420 : 52,5 x 100 = 800 Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800 b) Quy tắc: Muốn tìm một số biết 52,5% của số đó là 420 ta làm như thế nào? c) Bài toán: -GV nêu ví dụ và hướng dẫn HS giải. -Cho HS tự làm ra nháp. -Mời 1 HS lên bảng làm. Chữa bài. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. - Cho HS làm vào nháp. - Chữa bài. - GV kết luận- chốt - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. - Cho HS làm vào vở. -Mời 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa học. - HS làm bảng con - HS thực hiện cách tính: 1% số HS toàn trường là: 800 : 100 = 8 (HS) Số HS nữ hay 52,5% số HS toàn trường là: 8 x 52,5 = 420 (HS) - HS nêu quy tắc. Sau đó HS nối tiếp đọc quy tắc trong SGK. *Bài giải: Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là: 1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô) Đáp số: 1325 ô tô. - 1 HS nêu yêu cầu. - HS nêu kế hoạch giải bài toán - HS làm vào vở nháp - HS chữa bài *Bài giải: Số HS trường Vạn Thịnh là: 1590 x 100 : 92 = 600 (HS) - 1 HS nêu yêu cầu. - HS nắm cách làm - HS làm vào vở. - HS lên bảng chữa bài. ---------------------cd----------------------- Luyện từ và câu tổng kết vốn từ I/ Mục tiêu: - Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù (BT1) - Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm (BT2). - Học sinh làm tốt các bài tập. - GD học sinh yờu thớch mụn học. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng nhóm, bút dạ. -Từ điển tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- khởi động (4-5) 2- Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: (2) b. Hướng dẫn HS làm bài tập. 26-28 *Bài tập 1(156): *Bài tập 2 (156): 3-Củng cố, dặn dò: 1-2 GV gọi 2 HS lên bảng làm BT 2,4 GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài. - Cho HS thảo luận nhóm , ghi kết quả vào bảng nhóm. - Mời đại diện các nhóm HS trình bày. - Các nhóm khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lời giải đúng. - Mời 2 HS nối tiếp đọc yêu cầu. - GV nhắc HS: + Đọc thầm lại bài văn. +Trả lời lần lượt theo các câu hỏi. - Cho HS làm việc cá nhân. - Mời HS nối tiếp nhau đọc kết quả bài làm. - HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - GV nhận xét giờ học - Dặn HS về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập. - HS làm bài tập 2,4 trong tiết LTVC trước. - HS lắng nghe - 1 HS nêu yêu cầu VD về lời giải : Từ Đồng nghĩa Trái nghĩa Nhân hậu Nhân ái, nhân từ, nhân đức.. Bất nhân, độc ác, bạc ác... Trung thực Thành thật, thật thà, chân thật,... Dối trá, gian dối, lừa lọc Dũng cảm Anh dũng, mạnh bạo, gan dạ,... Hèn nhát, nhút nhát, hèn yếu Cần cù Chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó,... Lười biếng, lười nhác 2 HS nối tiếp đọc yêu cầu. *Lời giải: Tính cách Chi tiết, từ ngữ minh hoạ Trung thực, thẳng thắn -Đôi mắt Chấm đã định nhìn ai thì dám nhìn thẳng -Nghĩ thế nào, Chấm dám nói thế. -Bình điểm ở tổ, ai làm hơn, ai làm kém, Chấm nói ngay. Chăn chỉ -Chấm cần cơm và LĐ để sống. -Chấm hay làm,không làm chân tay nó bứt dứt. -Têt Nguyên đán, Chấm ra đồng từ sớm mồng 2,... Giản dị Chấm không đua đòi ăn mặc... Chấm mộc như hòn đất. Giàu tình cảm, dễ xúc động Chấm hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương ...Chấm lại khóc mất bao nhiêu nước mắt. - HS lắng nghe ---------------------cd----------------------- Thứ sỏu ngày 04 tháng 12 năm 2015 TAÄP LAỉM VAấN: LUYEÄN TAÄP TAÛ NGệễỉI I. MUẽC TIEÂU: - HS vieỏt ủửụùc baứi vaờn taỷ em beự ủang tuoồi taọp ủi, taọp noựi vụựi ủuỷ 3 phaàn: mụỷ baứi- thaõn baứi- keỏt baứi. - H vieỏt ủửụùc baứi vaờn mieõu taỷ hay, maùch laùc, coự hỡnh aỷnh, coự caỷm xuực. - Giaựo duùc hoùc sinh yeõu thớch hoùc vaờn. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: - Daứn yự baứi vaờn taỷ ngửụứi viết ở bảng phụ. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC: ND-TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động:(3’) 2. Baứi mụựi : a. Hửụựng daón H naộm yeõu caàu ủeà ra: (4’) b. H vieỏt baứi: (23’) 3. Cuỷng coỏ: (2’) - Goùi H ủoùc laùi daứn baứi cuỷa baứi vaờn taỷ ngửụứi. - G choỏt. - Giụựi thieọu baứi. - Cho H ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi . - Cho H ủoùc laùi daứn baứi. - H/d H xaõy dửùng keỏt caỏu daứn yự baứi vaờn. ? Em seừ choùn caựch mụỷ baứi naứo? Trửùc tieỏp hay giaựn tieỏp? Cho (K) neõu mieọng ủoaùn mụỷ baứi. Cho H(G) trỡnh baứy laứm maóu veà thaõn baứi. - Cho H(K) trỡnh baứy ủoaùn vaờn maóu veà keỏt baứi. - G nhaộc laùi: Caực em dửùa vaứo daứn baứi ủeồ vieỏt moọt baứi hoaứn chổnh. - Huy ủoọng baứi vieỏt. - G thu baứi. Nhaọn xeựt. Daởn doứ. - H ủoùc . - Laộng nghe. - 1 H ủoùc, lụựp theo doừi . - H ủoùc laùi daứn yự vaờn taỷ ngửụứi. - H xaõy dửùng daứn yự; 1,2 H khaự gioỷi ủoùc laùi daứn baứi cuỷa mỡnh cho caỷ lụựp nghe. -H phaựt bieồu. - H (laàn lửụùt neõu maóu theo yeõu caàu. - Lụựp laộng nghe, suy nghú caựch laứm. H vieỏt baứi. - hoaứn chổnh baứi ủuựng boỏ cuùc, noọi dung tửứng phaàn. - baứi vieỏt saựng taùo, giaứu caỷm xuực. - H trỡnh baứy, lụựp laộng nghe. - Laộng nghe. ---------------------cd----------------------- Toán (Tiết 80): luyện tập I/ Mục tiêu: Biết làm ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm: -Tính tỉ số phần trăm của hai số. -Tìm một số phần trăm của một số. - Tìm một số biết một số phần trăm của nó. - Học sinh làm được BT1(b); BT 2(b); BT3(a). - HS Nắm vững kiến thức và hoàn thanh nhanh các BT liên quan. - Giỳp HS yờu thớch mụn học II/Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG Hđ của thầy Hoạt động của trò 1-Khởi động 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: 2.2-Luyện tập: *Bài tập 1(b) (T79): 9-10 *Bài tập 2(b) (T79): 9-10’ *Bài tập 3 (79): 9-10’ 3-Củng cố, dặn dò: 1-2 -Muốn tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? -Muốn tìm số phần trăm của một số ta làm thế nào? -Muốn tính một số biết một số phần trăm của nó ta làm thế nào? GV nêu mục tiêu của tiết học - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV yờu cầu thảo luận theo nhúm lớn. - Mời 1 nhúm lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - GV cho HS nhắc lại cách tìm một số phần trăm của một số. - Mời một HS nêu cách làm. - Cho HS làm vào vở. - Mời 2 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - Mời 1 HS đọc đề bài. -GV cho HS nhắc lại cách tính một số biết một số phần trăm của nó. -Mời 1 HS nêu cách làm. - Cho HS làm vào nháp. -Mời 2 HS lên bảng chữa bài. -Cả lớp và GV nhận xét. - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập. - 3 HS trả lời - Lớp nhận xét - 1 HS nêu yêu cầu. - Nhúm trưởng điều hành nhúm hoạt động. - HS làm vào vở nháp. - Nhúm lên bảng chữa bài. *Bài giải: b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là: 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5% Đáp số: 10,5% *Bài giải: b) Số tiền lãi là: 6 000 000 : 100 x 15 = 900 000 (đồng) Đáp số: 900 000 đồng. - 1 HS đọc đề bài. - HS nhắc lại cách tính một số biết một số phần trăm của nó. - HS nêu cách làm. - HS nêu cách làm. - HS lên bảng chữa bài. *Bài giải: a) 72 x 100 : 30 = 240 ; hoặc 72 : 30 x 100 = 240 - 3 HS nhắc lại nội đã được ôn luyện trong tiết học ---------------------cd----------------------- ễN TOÁN: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM I. MUẽC TIEÂU: - Õn luyeọn vaứ cuỷng coỏ veà giaỷi toaựn tỉ số phần trăm - HS laứm BT1,2,3 - HS: Naộm chaộc kieỏn thửực vaứ toỏt caực baứi taọp . - HS cú ý thức tớnh toỏn cẩn thận. II. ẹOÀ DUỉNG: - Vụỷ Thửùc haứnh Toaựn vaứ Tieỏng Vieọt III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC: ND-TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS 1: khởi động: 2-3’ 2: Baứi mụựi Baứi 1: 5-6’ Baứi 2: 6’ Baứi 3: 6’ Hẹ3: Cuỷng coỏ- daởn doứ: 1-2’ - Goùi HS leõn baỷng neõu caựch tớnh s,v,t cuỷa moọt chuyeồn ủoọng Nhaọn xeựt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 16.doc
Tài liệu liên quan