Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2016 - 2017 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 6

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- Việc 1: Quan sát tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì?

 - Việc 2: Em và bạn chia sẻ câu trả lời của mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa.

- Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn nêu ý kiến của mình, nếu có ý kiến khác biệt thì đề nghị giải thích rõ tại sao, nhóm trưởng cho các bạn thống nhất ý kiến.

- Việc 4: Tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.

- Nghe cô giáo giới thiệu bài.

2. Luyện đọc:

 - Việc 1:1 HS giỏi đọc toàn bài.

 - Việc 2: Thảo luận nhóm đôi, chia đoạn. ( 3đoạn)

 - Việc 3: Chia sẻ với các bạn về ý kiến của nhóm mình.

 - Một số nhóm nêu cách chia đoạn.

 - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát hiện từ khó, câu dài cùng giúp nhau đọc. ( GV theo dõi, giúp đỡ) a-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la, và các số liệu thống kê (1/5, 9/10, 3/4, 1/7,1/10).

 

doc20 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 881 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2016 - 2017 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 ™—–...................˜–˜ Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016 Chào cờ : Theo kế hoạch của nhà trường TẬP ĐỌC : SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I. Mục tiêu: - Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài. - Hiểu nội dung: chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,4 trong sgk). - GDHS chống sự phân biệt chủng tộc. * Điều chỉnh: Không hỏi câu hỏi 3. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ III. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi. - Nghe GV nêu mục tiêu bài học. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - Việc 1: Quan sát tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Việc 2: Em và bạn chia sẻ câu trả lời của mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa. - Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn nêu ý kiến của mình, nếu có ý kiến khác biệt thì đề nghị giải thích rõ tại sao, nhóm trưởng cho các bạn thống nhất ý kiến. - Việc 4: Tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. - Nghe cô giáo giới thiệu bài. 2. Luyện đọc: - Việc 1:1 HS giỏi đọc toàn bài. - Việc 2: Thảo luận nhóm đôi, chia đoạn. ( 3đoạn) - Việc 3: Chia sẻ với các bạn về ý kiến của nhóm mình. - Một số nhóm nêu cách chia đoạn. - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát hiện từ khó, câu dài cùng giúp nhau đọc. ( GV theo dõi, giúp đỡ) a-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la, và các số liệu thống kê (1/5, 9/10, 3/4, 1/7,1/10). - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung. - Cả lớp nghe GV đọc mẫu bài. 3. Tìm hiểu nội dung. Việc 1: Từng bạn đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình, Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Việc 2: Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. Việc 4: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. Việc 5: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. * Báo cáo với cô giáo kết quả. Nghe GV nhận xét, kết luận 4. Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn về cách đọc tốt bài tập đọc. ? Để đọc tốt bài này ta cần đọc như thế nào? - Nghe GV HD cách đọc bài. - Nghe G đọc mẫu đoạn 3. - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm thi đọc ( Đại diện một số nhóm đọc). Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể hiện tốt nhất. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Về nhà cùng bạn thi đọc tốt bài tập đọc. TOÁN: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: -Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. -Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích, giải các bài toán có liên quan đến đơn vị đo diện tích. II. Hoạt động học: *Khởi động: Việc 1: PCTHĐTQ tổ chức cho lớp một trò chơi khởi động tiết học. Việc 2: - GV tổ chức đố : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2dam2 4m2 = m2 23456hm2 = hm2 m2 b) 245m2 = ..dam2 ..m2 657dm2 = m2 dm2 A. Hoạt động thực hành - GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học. Bài tập 1: - Việc 1: Cá nhân làm vào nháp: - Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Việc 3: Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. Bài tập 2: - Việc 1: Cá nhân làm bài vào nháp : - Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Viêc 3: Hoạt động nhóm lớn. Sau đó trình bày kết quả. GV và HS trong lớp nhận xét, bổ sung. Bài tập 3:( cột 1) - Việc 1: Cá nhân làm bài vào nháp : - Việc 2: Hoạt động nhóm .Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Việc 3: Hoạt động nhóm lớn: Bài tập 4: -NT tổ chức cho nhóm tìm hiểu bài 4 rồi yêu cầu cá nhân làm bài vào vở nháp + Làm thế nào để tính diện tích nền căn phòng đó? + Muốn tính diện tích 150 viên gạch ta làm thế nào? - Cá nhân làm bài vào nháp : - Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Các nhóm lên trình bày kết quả. B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Dùng thước đo kích thước 1 viên gạch hoa, đếm số viên gạch trong phòng học rồi tính diện tích phòng học của lớp mình. CHÍNH TẢ: (nhớ- viết) Ê-MI-LI, CON I. Mục tiêu: - Nhớ – viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức thơ tự do. - Nhận biết các tiếng chứa ươ, ưa và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của BT2; tìm được tiếng chứa ưa, ươ thích hợp trong 2, 3 câu thành ngữ, tục ngữ ở BT3. - HS làm được đầy đủ BT3, hiểu nghĩa các thành ngữ, tục ngữ. II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Đố bạn. Cách chơi: Một bạn nêu 1 tiếng có nguyên âm đôi sau đó chỉ định một bạn khác nói rõ cách đánh dấu thanh( đánh dấu thanh ở âm nào). Nếu nói đúng, bạn đó được nêu tiếng khác và chỉ định một bạn khác ..., nếu nói không đúng bạn đó thua cuộc. - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu cơ bản của bài học. * Hình thành kiến thức mới: 1. Tìm hiểu nội dung đoạn viết - GV, 1 HS đọc bài viết chính tả. - Cá nhân đọc bài viết chính tả. 2. Viết từ khó - Việc 1: Nhóm trưởng đọc các từ khó, yêu cầu các bạn viết vào vở nhápÊ- mi-li, Oa-sinh –tơn, hoàng hôn, sự thật - Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đổi chéo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai). + Cùng kiểm tra trong nhóm lớn. 3. Viết chính tả Việc 1: GV đọc bài chính tả cho HS viết bài, dò bài. Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau, cá nhân tự chữa lỗi (nếu viết sai). Việc 3: Trao đổi cách viết đúng các từ mà các bạn trong nhóm viết sai. Việc 4: GV đánh giá, nhận xét một số bài. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2: Tìm được các tiếng có chứa ưa, ươ trong bài văn dưới đây. Giải thích quy tắc ghi dấu thanh trong mỗi tiếng em tìm được. - Cá nhân tự làm bài. - Hoạt động nhóm lớn: Trao đổi bài trong nhóm. Thống nhất kết quả. Bài tập 3: Tìm tiếng có chứa uô, ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:. - Hoạt động cá nhân: Cá nhân tự làm bài vào vở. - Hoạt động nhóm lớn: NT gọi các bạn nêu kết quả, thống nhất ý kiến trong nhóm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tìm tiếng có chứa ưa, ươ và viết cho đúng dấu thanh của các tiếng đó. KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC ( Thay bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. ĐC theo CV 5842) Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. - GDHS lòng yêu hòa bình, lên án cuộc chiến tranh xâm lược. *HS: Tìm được truyện ngoài SGK; kể chuyện một cách tự nhiên, sinh động II.Chuẩn bị: Một số truyện kể ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. III. Hoạt động học: * Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành cả lớp hát bài hát mà các bạn yêu thích. - Nghe GV giới thiệu mục tiêu bài học. A. Hoạt động thực hành: Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề bài. - GV gạch chân dưới các từ ngữ: hòa bình, chống chiến, được nghe, được đọc. - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý của bài. ? Yêu cầu HS nhắc lại những câu chuyện đã học có ở SGK nói về đề tài này? Lưu ý: Các em HSKG nên kể về những câu chuyện mình đã nghe hay đã đọc được ở ngoài SKG. Còn các em không tìm được những câu chuyện ngoài SGK thì có thể vận dụng kể những câu chuyện đó. - Cho HS giới thiệu về câu chuyện mình sẽ kể. Việc 2: Kể chuyện - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm nối tiếp nhau tập kể lại câu chuyện. - HS kể chuyện trong nhóm và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể trước lớp. - GV cùng cả lớp nhận xét, bình chọn người kể câu chuyện hay nhất. *Việc 3: Nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Tự suy nghĩ, nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện. - Cá nhân chia sẻ nội dung, ý nghĩa câu chuyện trong nhóm. - HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp. - Nhận xét và chốt lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện. B. Hoạt động ứng dụng: - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2016 TẬP ĐỌC: TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT I. Mục tiêu: - Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài ; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn . -Hiểu ý nghĩa : Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 trong SGK) II. Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. A. Hoạt động cơ bản 1. Quan sát tranh, và lời câu hỏi 1. Quan sát ảnh Em quan sát ảnh ở SGK và trả lời câu hỏi: Những bức ảnh dưới đây muốn nói điều gì? - NT mời các bạn nói những điều mình biết về những bức ảnh. - Mời các bạn nhận xét, bổ sung. - Thống nhất ý kiến chung của nhóm, báo cáo với cô giáo. - GV tương tác với HS, HS nghe cô dẫn dắt vào bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít 2.Nghe bạn đọc bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Một bạn đọc toàn bài, cả lớp lắng nghe 3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa - Đọc thầm các từ ngữ và lời giải nghĩa của các từ ở SHS -Em trao đổi với bạn bên cạnh về nghĩa của các từ Việc 1: NT yêu cầu mỗi bạn đặt 1câu với 1 trong các từ ngữ trên. Việc 2: Nhận xét cách đặt câu của bạn. 4. Cùng luyện đọc Việc 1: Em đọc tên riêng, đọc câu dài. Việc 2: NT tổ chức cho mỗi bạn đọc 1 đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài. Việc 3: Đổi lượt và đọc lại bài Việc 4: NT tổ chức cho các bạn trong nhóm nhận xét, đánh giá và góp ý cho nhau. 5,6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Câu 1,2,3 -Từng bạn đọc thầm, trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình. Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình với bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung(nếu thiếu). Việc 2: Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời. Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung. Việc 4: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. Việc 5: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư kí tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo với thầy cô giáo. CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học. B. Hoạt động ứng dụng. - Đọc cho người thân nghe bài đọc em vừa học . Toán : HÉC-TA I. MỤC TIÊU: Giúp HS: -Biết gọi tên, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc-ta. Mối quan hệ giữa héc-ta và mét vuông. -Biết chuyển đổi các số đo diện tích trong quan hệ với héc-ta, vận dụng để giải toán có liên quan. BT1a(2 dòng đầu),1b(cột đầu); BT2. II. HOẠT ĐỘNG HỌC: *Khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho các bạn hát -GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học. A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Hình thành kiến thức mới 1. Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc- ta. - Cá nhân đọc SGK. Trả lời câu hỏi: +Thông thường để đo diện tích một thửa ruộng, một khu rừng, ao hồ..người ta dùng đơn vị đo diện tích nào nữa? + Héc- ta viết tắt là gì? - Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. 2.Tìm mối quan hệ giữa héc-ta và mét vuông . - Cá nhân đọc SGK. Trả lời câu hỏi: + 1 héc-ta bằng 1 đơn vị đo diện tích nào đã học ? + 1 héc-tô-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? +Vậy 1 héc-ta bằng bao nhiêu mét vuông? - Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. -Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: - Việc 1: Cá nhân làm vào nháp: - Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Việc 3: Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. Bài tập 2: - Việc 1: Cá nhân làm vào vở - Việc 2: Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. - Việc 3: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Em hỏi bố mẹ để biết diện tích TDP nơi em ở rộng bao nhiêu héc- ta Luyện Từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỢP TÁC - HỮU NGHỊ I.Mục tiêu: - Hiểu được nghĩa các từ có tiếng “hữu”, tiếng “hợp” và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yêu cầu BT1, BT2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu BT3. - HS khá, giỏi đặt câu được 2, 3 *Không làm BT4 II. Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. A. Hoạt động thực hành Bài tập 1: Việc 1: - Cá nhân đọc BT, nắm y/c, tự làm bài. Việc 2: - Chia sẻ với bạn kết quả.( có thể sử dụng từ điển TV để hiểu nghĩa từ) Việc 3: - Nhóm trưởng KT - Trưởng ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ kết quả: Bài tập 2: Việc 1:- Cá nhân đọc bài. - Thảo luận trong nhóm, thống nhất cách xếp từ: Việc 2:- Nhóm trưởng KT, báo cáo. - Ban học tập cho các nhóm trình bày kq, báo cáo a) hợp có nghĩa là "gộp lại": hợp tác, hợp nhất, hợp lực b) hợp có nghĩa là " đúng với yêu cầu, đòi hỏi..nào đó": hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài tập 3: Việc 1: - Cá nhân đọc BT.Đặt câu theo y/c. - Việc 2: Chia sẻ kq trong nhóm. -Việc 3: Đại diện một số H đọc bài trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung. B.Hoạt động ứng dụng: - Về nhà cùng bạn thi đua nhắc lại một số từ về chủ đề hữu nghị- hợp tác.. *************************************************************** Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN I. Mục tiêu: - Biết viết một lá đơn đúng qui định về thể thức, đủ nội dung cần thiết , trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng. II. Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. B. Hoạt động thực hành 1.Đọc bài văn - Em đọc bài văn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vòng. 2. Thảo luận, trả lời câu hỏi. - Em trả lời câu hỏi SHS và ghi ý trả lời của mình ra vở nháp. - NT mời các bạn trả lời lần lượt các câu hỏi. - NT mời các bạn nhận xét, bổ sung(nếu có). 3. Luyện viết đơn - Làm việc cá nhân. Viết đơn 4.Trình bày lá đơn trong nhóm - NT mời các bạn lần lượt đọc lá đơn của mình. - NT mời các bạn nhận xét, bổ sung(nếu có). - Cùng thống nhất, chọn bạn có lá đơn viết tốt nhất. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn đại diện cho các nhóm trong lớp trình bày lá đơn của mình. - HĐTQ tổ chức chia sẻ sau tiết học. C. Hoạt động ứng dụng: -Thực hiện luyện viết đơn. Toán : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. - So sánh, chuyển đổi các số đo diện tích. - Giải các bài toán có liên quan đến số đo diện tích.HS làm BT1a,b BT2,3. II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. Bài tập 1: - Cá nhân làm vào nháp: - Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. GV nhận xét. Bài tập 2: - Cá nhân làm bài vào nháp : - Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Hoạt động nhóm lớn: Thống nhất kết quả. Giáo viên nhận xét Bài tập 3: - NT tổ chức cho nhóm tìm hiểu bài 3 rồi yêu cầu cá nhân làm bài vào vở nháp +Bài toán cho biết gì? ..hỏi gì? +Để biết số tiền mua gỗ ta cần biết gì? +Em hãy nêu cách tính S sàn căn phòng. - Thống nhất kết quả. Giáo viên nhận xét B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: -Dùng thước đo kích thước 1 viên gạch hoa, đếm số viên gạch trong phòng khách nhà em , hỏi giá tiền 1 viên rồi tính số tiền lát phòng khách đó. Ôn Tiếng Việt: ÔN LUYỆN TUẦN 6 I. Mục tiêu: Tài liệu Em tự ôn luyện TV 5 II. Tài liệu, phương tiện: Vở em tự ôn luyện TV 5 kiến thức phát triển năng lực TV5, BP III. Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp A. Hoạt thực hành - GV yêu cầu HS làm các BT 1,2,3,4,5 trang 32-35 ở Em tự ôn luyện TV 5 (HSNLT làm thêm bài 7,8,) Việc 1: Đọc yêu cầu các BT 3,4,5, 6 trang 33,34 ở Em tự ôn luyện TV 5 (HSNLT làm thêm bài 7,8,) Việc 2: Thực hiện yêu cầu bài tập vào vở. -Đổi vở và trao đổi kết quả với bạn, nói cho bạn nghe cách làm của mình. Nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 3: NT hỏi, các bạn đọc kết quả lần lượt từng bài và cả nhóm thống nhất. Việc 4: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học. B. Hoạt động ứng dụng: - Tự viết hoàn thành đoạn văn. Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP: TỪ ĐỒNG ÂM I. Mục tiêu:Giúp HS - Củng cố khái niệm về từ đồng âm. - Rèn luyện kĩ năng nhận biết và cách sử dụng từ đồng âm trong làm bài cũng như thực tế cuộc sống . *Giúp HSY nắm được nghĩa của từ đồng âm. - Giáo dục HS có ý thức học tập, phân biệt nghĩa các từ đồng âm. *Điều chỉnh: Không dạy bài Dùng từ đồng âm để chơi chữ II. Chuẩn bị Bảng phụ, VBT. III. Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi học tập củng cố KT. - Nghe Giáo viên giới thiệu bài học, nêu mục tiêu. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt Động 1:Củng cố KT về từ đồng âm: - Nhóm trưởng điều hành, tổ chức cho các thành viên nhắc lại K/N về từ đồng âm. - Trưởng ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ kết quả, báo cáo GV. Hoạt Động 2: Luyện tập: Bài tập 1: Tìm từ đồng âm trong mỗi câu câu sau và cho biết nghĩa của mỗi từ. a.Bác(1) bác(2) trứng. b.Tôi(1) tôi(2) vôi. c.Mẹ tôi trút giá(1) vào rổ rồi để lên giá(2) bếp - Cá nhân đọc bài, làm BT. Chia sẻ bài làm. - Nhóm trưởng KT, báo cáo. Bài tập 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm : đỏ, lợi, mai, đánh. (Tương tự BT1) Bài tập 3: Cặp từ in đậm nào dưới đây là từ đồng âm? a) cửa phòng- cửa sông b) trong phòng- nước trong c) mũi thâm tím- mũi thuyền - Cá nhân đọc và làm BT. - Thảo luận trong nhóm - Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác phản biện, chất vấn. C.HĐ ỨNG DỤNG: - Cùng bạn thi đua tìm một số từ đồng âm và nêu nghĩa của các từ đó. TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: -Các đơn vị đo diện tích đã học. -Tính diện tích và giải các bài toán có liên quan đến diện tích các hình. -HS làm BT1, BT2. II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.Hoạt động thực hành *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát -GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học. Việc 1: Đọc các yêu cầu BT 1; 2; Việc 2: Thực hiện bài tập vào vở, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn thì trao đổi với bạn hoặc cô giáo. Việc 3: Trao đổi kết quả với bạn, nhận xét, bổ sung bài bạn và đi đến thống nhất kết quả. - Đổi vai và cùng thực hiện. - Nhóm trưởng điều hành hoạt động: B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Dùng thước đo kích thước 1 viên gạch hoa, đếm số viên gạch lát sân nhà em , hỏi giá tiền 1 viên rồi tính số tiền lát sân đó. BT4: - Ta có thể chia hình bên theo các cách sau đây. Cách 1: Chia hình bên thành 2 hình vuông có cạnh là 8 cm và 1 hình chữ nhật có CD là 12cm, CR là (12 - 8 = 4cm) 8cm 8cm 12cm 2 1 3 Cách 2: Chia hình đó thành 3 hình gồm 2 hình chữ nhật có cd là 12cm, CR 8cm và một hình CH có CD (8 3 = 24cm) và CR (12 - 8 = 4cm) 2 1 2 1 3 3 Cách 3: Chia hình đó thành 3 hình (như hình vẽ) 2 1 1 2 3 Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu: - Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích (BT1). - Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước (BT2). II. Các hoạt động học: A. Các hoạt động chủ yếu * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. B. Hoạt động thực hành 1. Nói những điều em biết về biển cả Việc 1: NT yêu cầu các bạn nói những điều bạn biết về biển cả. Việc 2: NT mời các bạn nhận xét, bổ sung và cùng thống nhất ý kiến. 2. Tìm hiểu về đoạn văn - Em đọc bài văn(2 lần), suy nghĩ, trả lời các câu hỏi ở BT1 TV5, ghi gọn ý trả lời của mình ra vở nháp. - Em trao đổi bài làm của mình với bạn bên cạnh để kiểm tra kết quả chữa lỗi. - NT yêu cầu các bạn lần lượt trả lời các câu hỏi Việc 1: NT mời các bạn nhận xét. Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo với thầy cô giáo. 3.Trình bày - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm. 4. Tìm hiểu về đoạn văn - Em đọc bài văn(2 lần), suy nghĩ, trả lời các câu hỏi ở BT2, TV5, ghi gọn ý trả lời của mình ra vở nháp. - Em trao đổi bài làm của mình với bạn bên cạnh để kiểm tra kết quả chữa lỗi 5. Lập dàn ý bài văn tả cảnh sông nước - Em dựa vào kết quả quan sát của mình, lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước. - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp đọc dàn ý mình vừa lập. - CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu bài học, chia sẻ sau tiết học. C. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà chia sẽ bài với bố mẹ TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: -So sánh và xếp thứ tự các phân số. -Tính giá trị của biểu thức có phân số. -Giải bài toán có liên quan đến diện tích hình. -Giải các bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. -HS làm BT1, 2(a,d),4, II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát -GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học. Bài tập 1: - Việc 1: Cá nhân làm vào nháp: - Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. -Việc 3: Hoạt động nhóm lớn : Thống nhất kết quả. Bài tập 2: - Việc 1: Cá nhân làm bài vào vở : -Việc 2: Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. - Việc 3: Hoạt động nhóm lớn. Thống nhất kết quả. Bài tập 4: -Việc 1: Cá nhân làm bài vào vở: - Việc 2; Hoạt động nhóm đôi: Đánh giá bài cho nhau, sửa bài. B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà cùng bố mẹ giải lại BT sau: Cách đây 3 năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Biết bố hơn con 27 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người hiện nay. Ôn luyện Toán: ÔN LUYỆN TUẦN 6 I. Mục tiêu: - Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo điện tích đã học; vận dụng vào giải toán có lời văn. II. Tài liệu, phương tiện: Vở ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng Toán 5, BP III. Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp A. Hoạt thực hành - GV yêu cầu HS làm các BT 1,2,3,4,5 trang 20, 21 ở Vở ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng Toán 5 (HSKG làm thêm bài 6,7,8 trang 22,23) Việc 1: Đọc yêu cầu các BT 1,2,3,4,5 trang 20,21 ở Vở ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng Toán 5 Việc 2: Thực hiện yêu cầu bài tập vào vở. -Đổi vở và trao đổi kết quả với bạn, nói cho bạn nghe cách làm của mình. Nhận xét, bổ sung cho bạn. Việc 3: NT hỏi, các bạn đọc kết quả lần lượt từng bài và cả nhóm thống nhất. Việc 4: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học. B. Hoạt động ứng dụng: - Viết các công thức tính diện tích các hình đã học, chia sẻ với các bạn vào tiết học hôm sau. HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động của chi đội trong tuần qua và đề ra phương hướng hoạt động trong tuần tới. - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống II. Các hoạt động học: * Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể. A. Hoạt động thực hành: *Việc1: Đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua: - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động của ban mình trong tuần qua. - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành. - Mời TPTL lên chia sẻ. *Việc 2: Đề ra phương hướng hoạt động tuần tới - Các trưởng ban lên đề ra phương hướng hoạt động của ban mình trong tuần tới. - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành. - Mời TPTL lên chia sẻ. - GVCN nhận xét và tuyên dương cá nhân, các ban.... B. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà chia sẻ với người thân, bạn bè. ***************************************************************

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNGUYÊN 6.doc
Tài liệu liên quan