Giáo án Tuần 33 - Lớp II

Tiết 2: Toán

ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết làm tính cộng trừ (có nhớ trong) PV100 và không nhớ có 3 chữ số.Biết tìm thành phần chưa biết.

- Rèn kĩ năng làm các dạng toán trên, và giải bài toán ít hơn nhanh, chính xác.

- Có ý thức ôn tập.

II. Đồ dùng:

- GV: SGK

- HS: SGK, VBT

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 33 - Lớp II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 33 Thø hai ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2015 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tập đọc BÓP NÁT QUẢ CAM I. Mục tiêu - Rèn kĩ năng đọc đúng, hay toàn bộ văn bản.Biết thay đổi nội dung phù hợp với bài. (HS NK) - Biết ngắt, nghỉ hơi hợp lí. Hiểu nghĩa của từ mới và nội dung của bài (HS đại trà)và ý nghĩa của truyện.(HS NK) - Có ý thức đọc bài. II. Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy và học: Tiết 1 A.KTBC (3-5’) - Yêu cầu HS đọc thuộc bài: Tiếng chổi tre ? Nhắc lại ND của bài? - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét- chốt. B. Bài mới : Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1-2’) Hoạt động 2: Luyện đọc.(30’) * Rèn kĩ năng đọc cho HS * Giáo viên đọc mẫu. * Yêu cầu HS đọc câu. - Cho HS tìm những tiếng khó đọc. * Yêu cầu HS đọc đoạn - Giáo viên treo bảng phụ. - Yêu cầu học sinh đọc các câu cần ngắt giọng trên bảng phụ: - Giáo viên nhận xét tuyên dương. - Giải thích nghĩa từ - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm . Nhận xét, tuyên dương Tiết 2: Hoạt động 3:Tìm hiểu bài (18’) * Giúp HS hiểu nội dung và ý nghĩa của truyện. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài, trao đổi trả lời cỏc cõu hỏi nội dung bài học. - Cho HS nhận xét. - Yêu cầu HS nêu ND chính. Hoạt động 4: Luyện đọc lại (15’) * Rèn kĩ năng đọc đúng, hay vai của mình. Cho HS đọc lại câu chuyện theo vai - Cho HS nhận xét - GV nhận xét tuyên dương C: Củng cố- dặn dò (1-2’) - GV nhận xét tiết học. - HS đọc thuộc bài và trả lời câu hỏi - HS nhắc lại. - HS nhận xét. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Lớp nghe + đọc thầm. - HS nối tiếp nhau đọc. - HS tìm - HS đọc lại. - HS nối tiếp nhau đọc. - HS NK ngắt giọng và HS luyện đọc. - HS giải thích. HS NK đặt câu. - Học sinh trong nhóm đọc cho nhau nghe. - HS thảo luận trả lời lần lượt từng câu hỏi.(HS NK trả lời CH4) - HS nhận xét - HS trả lời - HS đọc. - HS nhận xét. - HS nghe. Tiết 4: Luyện viết chữ đẹp. LUYỆN VIẾT TRANG 2 I. Mục tiêu: - Củng cố cho HS cách viết chữ hoa đã học và cách viết từ ứng dụng: Việt Nam thân yêu. - Rèn KN viết đúng và đẹp cho HS. - Rèn tính kiên trì cẩn thận cho HS. II. Chuẩn bị: GV: Chữ mẫu HS: Vở LV. III. Các hoạt động dạy - học: HĐ1: Giới thiệu bài - ghi tên:2’ HĐ2: Ôn chữ hoa V (kiểu 2): 6’ - Cho HS nhắc lại các chữ hoa đã học: về độ cao, rộng, cấu tạo - Cụm từ ứng dụng cho HS nêu: Về nét nối, khoảng cách các chữ , độ cao các con chữ. HĐ3: Luyện viết:24’ - GV nêu y/c viết. - GV theo dõi, uốn nắn những HS viết chưa chuẩn. - GV quan sát - chữa. - GV nhận xét. C: Củng cố:2’ - Nhận xét tiết học. - HS trả lời, viết BC.(1 lần) - HS nghe. - HS viết vào vở LV. - Đủ các đối tượng HS. Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2015 Sáng: Tiết 1: Chính tả NGHE - VIẾT: BÓP NÁT QUẢ CAM. I. Mục tiêu: - HS có KN viết đúng, đẹp đoạn trong bài và phân biệt được s/ x; i/ iê. - HS viết đúng một đoạn trong bài và phân biệt đúng các bài tập. - HS có ý thức rèn chữ viết đúng, đẹp. II. Đồ dùng: GV:Bảng phụ B2a HS: Vở, VBT(2b) III. Các hoạt động dạy - học : A. KTBC:5’ - HS viết BC: lên xuống, nắng hạn, lon ton. - GV nhận xét. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu: Nêu mục đích yêu cầu:2’ HĐ2: HD nghe - viết.21’ - HD chuẩn bị: + GV đọc đoạn viết . + Cho HS tìm hiểu về nội dung và cách trình bày. + Cho HS luyện viết chữ khó ; viết hoa. – GV theo dõi sửa chữa. - Cho HS viết bài vào vở. + GV đọc cho HS viết bài. + Cho HS soát lỗi. - Gv quan sát – nhận xét – đánh giá. HĐ3: HD làm bài tập chính tả:10’ Bài 2: SGK/127. A, +Yêu cầu HS đọc đề bài. +Cho HS làm bài. - GV nhận xét - chữa: B, Gv hướng dẫn HS thực hiện phần b với: i/ iê. - Gv nhận xét. C: Củng cố - dặn dò:2’ - Nhận xét tiết học. - HS viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nghe - 1, 2 HS đọc lại. - HS quan sát - nêu cách trình bày. - HS luyện viết bảng con - sửa chữa. - HS viết bài vào vở. - HS đọc và xác định yêu cầu. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS TL nhóm đôi - HS nối tiếp trả lời. Tiết 2: Toán ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ I. Mục tiêu: - Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm, chục. Biết làm tính cộng trừ (có nhớ trong) PV100 và không nhớ có 3 chữ số. - Rèn kĩ năng làm các dạng toán trên, và giải toán nhanh, chính xác. - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng: - GV: SGK - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức.(2’) B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài(1-2’) HĐ2: Luyện tập (30’) Bài 1: (SGK/170) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm, chục. - Cho HS nêu KQ. - Gọi HS nhận xét. Bài 2: (SGK/170) Biết làm tính cộng trừ (có nhớ trong) PV100 và không nhơc có 3 chữ số. - Cho HS làm bài (HSNK làm thêm cột 3). - Gv chữa bài Bài 3: (SGK/170) Rèn kĩ năng giải toán. - Gọi HS đọc đề bài - Y/c HS làm vào vở. - Gv chữa bài. Bài 4: (SGK/ 170) dành cho HSG - Cho HS làm bài (Hướng dẫn HS chưa nắm được y/c - Gv chữa bài. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học - HS nối tiếp nhau nêu. - HS làm vào SGK. 4 HS lên bảng. - HS nhận xét - 2 HS đọc. - HS làm - 1 HS làm BN. - HS nhận xét - HS làm bài. Tiết 3: Thủ công ÔN TẬP CHƯƠNG III: LÀM ĐỒ CHƠI. (TIẾT 1) I. Mục tiêu: - HS củng cố hệ thống KT chương III : kĩ thuật làm đồ chơi - HS có KN gấp, cắt, dán hình đúng, đẹp.(HS khéo tay gấp được từ 2 SP, và gấp được SP mới có tính sáng tạo) - HS có ý thức làm SP để sử dụng. II. Chuẩn bị: - Dụng cụ và giấy thủ công. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra: (3’) GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài. HĐ2: Ôn tập hệ thống các loại đồ chơi (8’) - GV HD HS nêu KT làm các đồ chơi đã học => Nhận xét - chốt HĐ3: Thực hành (16’) - GVnêu yêu cầu: - Cho HS thực hành - GV theo dõi, HD -Nhận xét - đánh giá. C: Tổng kết - dặn dò: (2’) - Cho HS nêu lại các SP đã học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe nắm yêu cầu. - HS thực hành mỗi em một SP. - HS trưng bày SP - nhận xét. - 2 HS nêu. TiÕt 4: §¹o ®øc tăng THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ 2 I. Môc tiªu: Củng cố cho HS: - Kiến thức đã học trong chương trình đạo đức lớp 2. HS biết thực hiện các hành vi đúng có ý thức. - Rèn kĩ năng trong một số hành vi. - Có ý thức ôn tập II. Đồ dùng: Gv: Hệ thống câu hỏi III. Các hoạt động dạy học: A. Ổn định tổ chức:2’ B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi tên HĐ2: Đóng vai (14’) HS thực hành cách ứng xử phù hợp trong tình huống. - GV đưa ra các tình huống - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đóng vai xử lí tình huống. - Gọi các nhóm lên. - Cho HS nhận xét. - GV kết luận. HĐ3: Trò chơi: Sắm vai:14’ - Gv y/c mỗi nhóm gồm 4 HS sẽ tự nghĩ ra một tình huống và sắm vai diễn lại. - Cho các nhóm đóng vai. - Gọi HS nhận xét. - Gv nhận xét - tuyên dương những nhóm có tình huống và cách xử lí hay. C: Củng cố - dặn dò (2’) - Nhận xét tiết học. - HS thực hành theo nhóm đôi. - Đại diện các nhóm lên - HS nhận xét - HS nghe - HS nghe. - HS thực hiện. - Đại diện 3 - 4 nhóm lên đóng vai. - HS nhận xét. - HS nghe. Chiều: Tiết 1: Tiếng việt tăng PHÂN BIỆT : S/X LUYỆN VIẾT BÀI: LÁ CỜ THÊU SÁU CHỮ VÀNG I. Mục tiêu. - HS viết đúng đẹp đoạn : Từ : Từ đấy đến lời thề quyết liệt - HS có khả năng viết đúng đẹp và phân biệt được s/x - HS có ý thức rèn chữ viết thường xuyên. II. Đồ dùng dạy học: Một số chữ mẫu. III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Giới thiệu bài- ghi tên. (1-2’) HĐ2: HD HS phân biệt: s/x .(12’) 1. BT1 - Vở ôn luyện và KT/ 67 - Cho HS làm bài. 2. BT3(a) - Vở ôn luyện và KT/ 68 - Cho HS làm bài - GV nhận xét- chốt. HĐ3: Hướng dẫn HS viết bài.(20’) - GV đọc đoạn viết. - Cho HS tìm hiểu nội dung và nêu nhận xét về cách trình bày -Cho HS luyện viết tiếng khó. - GV nhận xét- sửa chữa. - GV đọc cho HS viết bài. - GV nhận xét – đánh giá - chữa. C: Củng cố- dăn dò.(1-2’) - Gv nhận xét tiết học. - HS nhắc lại tên bài. - HS làm bài. - HS nối tiếp nhau nêu và giải đố. - HS nghe. - HS nghe - 2 HS NK đọc lại. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nêu một số chữ khó và cấu tạo của một số chữ.- HS viết bảng con. - HS nghe- viết. - HS nghe. Tiết 2: Toán tăng ÔN CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000.GIẢI TOÁN I. Mục tiêu: - HS củng cố, thực hành các số trong phạm vi 1000 đã học. - HS có KN giải toán , có kĩ năng tính các phép tính đúng, nhanh. - HS có ý thức tự giác học tập. II. Đồ dùng: Bảng phụ chép bài tập. III. Các hoạt động dạy - học: HĐ1: Củng cố hệ thống KT đã học: - Cho học sinh ôn và hệ thống: GV nêu câu hỏi - nhận xét. HĐ2: Khắc sâu và mở rộng kiến thức : 28’ - GV cho bài tập cho HS làm. Bài 1: Viết các số sau dưới dạng tổng, trăm , chục, đơn vị 777; 513; 169; 216; 407; 998 - Cho HS làm bảng con - Gọi HS nhận xét Bài 2: Tìm x x + 318 =63 x + 16 +121 = 423 - 20 x – 243 – 41 = 574 326 – x = 113 - Cho HS làm vào vở - GV chữa bài. Bài 3: Nhà Lan thu hoạch được 345 quả dưa hấu. Nhà Lan thu hoạch nhiều hơn nhà Mai 113 quả.Hỏi nhà Mai thu hoạch được bao nhiêu quả? - HS làm vào vở - Gv đánh giá – chữa. Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm 3 số cho thích hợp. a, 115; 117; 119;; ; b, 200; 205; 210; ; ; c, ;; ; 212; 213; 214. - HS làm miệng. Bài 5: Dành cho HS đã HT. Tìm một số, biết số đó cộng với 102 thì được tổng là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. - Cho HS làm bài (Hướng dẫn HS chưa nắm được y/c) - GV chữa bài. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học - HS nối tiếp nhau nêu cách đặt tính trong phép cộng. - HS thực hiện. - HS nhận xét. - HS làm bài. 4HS lên bảng (2 HS và 2 HS NK) - 1 HS HT lên bảng làm. - HS nối tiếp trả lời - HS làm bài Tiết 3: Thủ công tăng THỰC HÀNH KĨ NĂNG LÀM ĐỒ CHƠI. I. Mục tiêu: * Củng cố cho HS: - Hệ thống KT chương III : kĩ thuật làm đồ chơi - Có KN gấp, cắt, dán hình đúng, đẹp.(HS khéo tay gấp được từ 2 SP, và gấp được SP mới có tính sáng tạo) - Có ý thức làm SP để sử dụng. II. Chuẩn bị: - Dụng cụ và giấy thủ công. III. Các hoạt động dạy học: A.ổn định tổ chức lớp:2’ B. Bài mới: HĐ1:Ôn lại các bước làm các đồ chơi:5 - 6’. - GV cho HS nêu các bước làm.(HS năng khiếu nêu được các nét cơ bản của quy trình làm) - GV cho HS nhận xét. - GV nhận xét - chốt. HĐ2: Phụ đạo HS chưa HT - Bồi dưỡng HS năng khiếu:14’ - Gv chia nhóm cho HS luyện tập làm con bướm. - Cho các nhóm trình bày sản phẩm. - GV cùng HS nhận xét. HĐ3: Trò chơi: Ai khéo tay?: 12’ - GV nêu tên TC và hướng dẫn cách chơi (Cho HS chơi theo hình thức: Thi giữa 3 nhóm về việc làm 1 sản phẩm theo y/c.(TG: 6’) - Cho HS chơi theo tổ. - Nhận xét - tuyên dương. C: Củng cố:3’ - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp trả lời. - HS nhận xét. - HS gấp theo cá nhân. - HS đại diện các nhóm lên trình bày. - HS nghe luật và cách chơi. - Đại diện mỗi tổ 3 bạn lên chơi. - Tuyên dương tổ làm nhanh và đẹp. Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2015. Sáng: Tiết 1: Luyện từ và câu: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP. I. Mục tiêu: - Nắm được 1 số từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Biết được 1 số từ ngữ chỉ phẩm chất của người dân VN. - RÌn kÜ n¨ng ®Æt c©u ®óng vµ hay víi c¸c tõ chØ phÈm chÊt. - Có ý thức học tập. II. Đồ dựng: GV: SGK HS: SGK III. Các hoạt động dạy học: A.KTBC:5’ Nêu từ trái nghĩa. Đẹp, cao, nhanh, trắng. - Cho HS thực hiện nối tiếp - Gv nhận xét - chốt B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài, ghi bài HĐ2: HD HS làm BT: 27’ Bài 1: (SGK/129) Nắm được 1 số từ ngữ chỉ nghề nghiệp. - Cho HS quan sát tranh. HS trao đổi theo cặp - nói nghề nghiệp của những người được vẽ trong tranh. - HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến. - Nhận xét. Bài 2: (SGK/129) Mở rộng thêm các từ chỉ nghề nghiệp - HS đọc yêu cầu của bài. - HS chơi TC: Truyền điện tìm từ chỉ nghề nghiệp. Bài 3: (SGK/129) Biết được 1 số từ ngữ chỉ phẩm chất của người dân VN - Gọi HS đọc y/c - Gv cho HS thảo luận nhóm 4 trả lời. - GV chốt. Bài 4: (SGK/129) Rèn kĩ năng đặt câu - Cho HS làm theo cặp. - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét - chốt. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp trả lời - HS trả lời - 2 HS đọc - HS chơi. - HS đọc và hiểu từ phẩm chất. - HS đại diện nhóm trả lời. - HS nêu từ và 1 HS nêu câu. - HS trả lời. Tiết 2: Toán ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: - Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết làm tính cộng trừ (có nhớ trong) PV100 và không nhớ có 3 chữ số.Biết tìm thành phần chưa biết. - Rèn kĩ năng làm các dạng toán trên, và giải bài toán ít hơn nhanh, chính xác. - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng: GV: SGK HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức.(2’) B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài(1-2’) HĐ2: Luyện tập (30’) Bài 1: (SGK/171) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm, chục. - Cho HS đọc y/c. - Gọi HS nêu KQ. Bài 2: (SGK/171) Biết làm tính cộng trừ (có nhớ trong) PV100 và không nhớ có 3 chữ số. - Cho HS làm bài (HSNK làm thêm cột 2). - Gv chấm - chữa bài. Bài 3: (SGK/171) Rèn kĩ năng giải toán - Gọi HS đọc đề bài. - Y/c HS làm vào phiếu. - Gv chữa bài. Bài 4: (SGK) dành cho HS đã HT - Cho HS làm bài (Hướng dẫn HS chưa nắm được y/c) - Gv chữa bài. Bài 5: (SGK/ 171) Biết tìm thành phần chưa biết. - Cho HS làm vào phiếu. - Cho HS nêu cách tìm các thành phần chưa biết. - Gv nhận xét - chốt. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học - HS đọc. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS làm vào phiếu. - HS nhận xét. - 2 HS đọc - 1HS làm BN. - HS nhận xét - HS làm bài. - 2 HS làm bảng nhóm. Tiết 3: Tập viết CHỮ HOA: V (KIỂU 2) I. Mục tiêu : - HS biết được cấu tạo và cách viết chữ hoa V (kiểu 2) và cụm từ ứng dụng. - HS có KN viết đúng, đẹp chữ hoa V (kiểu 2) và từ, cụm từ ứng dụng. - HS có ý thức rèn chữ viết đúng, đẹp. II. Đồ dùng: - Mẫu chữ, bảng phụ ghi cụm từ. III. Các hoạt động dạy - học : A. Kiểm tra(5’) - Cho HS viết bảng chữ hoa Q, Quân. - Nhận xét - đánh giá. B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.(2’) HĐ2: HD viết chữ hoa V (kiểu 2) (6’) - GV HD HS quan sát n/x chữ mẫu. - GV HD quy trình viết và viết mẫu. - Cho HS luyện viết.=> Nhận xét . HĐ3: HD HS viết cụm từ.(7’) - GV giới thiệu cụm từ ứng dụng - Cho HS quan sát - nhận xét. - GV HD viết mẫu: Việt. - Cho HS luyện viết - sửa chữa. HĐ4: HD viết vào vở (17’) - GV nêu yêu cầu bài viết. - Cho HS viết bài - GV theo dõi. - GV đánh giá - chữa. C: Củng cố - dặn dò:2’ - Cho HS nêu cấu tạo chữ hoa V (kiểu 2) - HS viết bảng con. - HS quan sát - nối tiếp nhau nêu n/x. - HS quan sát. - HS viết bảng con - bảng lớp. - HS đọc nêu ND. - HS nối tiếp nhau nhận xét . - HS quan sát. - HS viết bảng con. - HS nghe - HS viết vào vở. - 2 HS nêu. Tiết 4: Âm nhạc Đ/C Hoa dạy Chiều: Tiết 1 + 2: Đ/C Kim dạy Tiết 3: Toán tăng. ÔN LUYỆN PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ. GIẢI TOÁN. I. Mục tiêu: - HS củng cố cách trừ trong phạm vi 1000, giải toán có lời văn đã học. - HS có KN tính đúng, nhanh các dạng toán trên.. - HS có ý thức tự giác học bài. II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi BT . III. Các hoạt động dạy - học: A. ổn định tổ chức :2’ B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài :2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT :8’ - GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài. - GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở. HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT - Bồi dưỡng HS NK:17’ - Gv cho thêm 1 số BT cho HS : Bài 1: Đặt tính rồi tính: a. 46 + 37 36 + 29 74 - 39 63 - 47 b.235 + 462 435 + 64 784 - 345 649 - 27 - Cho HS làm bài. - Gv chữa bài. Bài 2: Tính 38 + 25 + 435 = 36 + 46 + 617= 351 + 238 - 19 = 768 - 537- 13 = - Cho HS làm bài. - Gv đánh giá. Bài 3: Tìm x x + 34 = 457 264 + x = 786 x - 42 = 425 675 - x = 335 - Cho HS làm bài. - Gv chữa bài – chốt. Bài 4: Một đội công nhân làm đường ngày thứ nhất làm được 234 m, ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 64m. Hỏi: a. Ngày thứ hai đội đó làm được bao nhiêu m? b. Cả hai ngày đội đó làm được bao nhiêu m? - Cho HS làm bài. - Gv đánh giá. Bài 5: Tính nhanh. Dành cho HS đã HT. 35 + 38 + 124 + 65 + 62 - Cho HS làm bài. - GV HD HS chưa nắm được yêu cầu. C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét - dặn dò. - HS tự làm bài vào vở. - HS làm BC. - HS nối tiếp nhau nêu KQ. - HS làm vào BC - 2 HS làm BN. - HS TL nhóm và làm bài vào vở. - HS đọc bài tìm cách làm. Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015. Sáng: Tiết 1: Tập làm văn. ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN. I. Mục tiêu - Rèn cho HS kĩ năng đáp lời an ủi theo tình huống và KN viết về một việc làm tốt. - HS biết đáp lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản và viết được đoạn văn kể về việc làm tốt. - HS có ý thức học tập. II. Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ ghi câu văn dài HS: SGK III. Các hoạt động dạy- học: A. ổn định tổ chức:2’ B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài:2’ HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập: 29’ Bài 1: SGK/132 - Gv gọi HS đọc y/c. - Cho HS nhắc lại lời theo nhóm đôi. - Cho HS nhận xét về lời nói. - GV nhận xét - chốt. Bài 2: SGK/132. - Gv gọi HS đọc các tình huống. - Cho HS đóng vai. - GV nhận xét - chốt. Bài 3: SGK/ 132 - Gọi HS đọc y/c. - Gv gợi ý cho HS bằng một số câu hỏi. - Cho HS viết. - Gọi HS đọc bài. - GV nhận xét- chốt. C: Củng cố:2’ - Nhận xét tiết học. - 2 HS đọc. - HS thực hành theo cặp. - HS trả lời. - HS đọc. - HS đóng vai theo nhóm đôi - Đại diện các nhóm trình bày. - HS trả lời. - HS viết vào VBT. - 3 - 4 HS đọc bài. Tiết 2: Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA. I. Mục tiêu: - HS thuộc bảng nhân và chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết tính giá trị của biểu thức có 2 dấu phép tính. - Rèn kĩ năng giải toán và nhận biết một phần mấy của vật. - Có ý thức ôn tập. II. Đồ dùng dạy học: GV- HS: SGK III. Các hoạt động dạy học: A. KTBC (3-5’) - Cho HS đọc BN, BC đã học - Gv nhận xét B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài (2’) HĐ2: Luyện tập(28’) Bài 1: (SGK/172) Biết nhân, chia nhẩm trong PV đã học - Gọi HS nêu KQ. - Cho HS nhận xét. Bài 2: (SGK/172) Biết tính giá trị của biểu thức có 2 dấu phép tính. - Cho HS làm bài - Gv chữa bài Bài 3: (SGK/172) Rèn kĩ năng giải toán - Gọi HS đọc đề bài. - Y/c HS làm vào vở. - Gv chữa bài Bài 4: (SGK/172) dành cho HSHT - Cho HS làm bài - Gv chữa bài. Bài 5: (SGK/172) - HS làm bài vào SGK. - Cho HS nhận xét. C: Củng cố (2’) - Nhận xét tiết học - HS nối tiếp nhau đọc. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nhận xét. - HS làm vào BC. 2 HS lên bảng. - HS nhận xét - 2 HS đọc. - HS làm. - HS nhận xét. - HS trả lời và giải thích cách lựa chọn của mình. - HS làm bài - 2 HS lên bảng. Tiết 2:Chính tả NGHE - VIẾT : LƯỢM I. Mục tiêu : - Nghe viết lại chính xác, trình bày đúng, không mắc quá 5 lỗi bài thơ : Lượm - Tiếp tục luyện viết đúng những tiếng có âm vần dễ lẫn:s/x - Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ chép nội dung bài tập. III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: (2-3’) - GV đọc - HS viết: Lao xao, làm sao, xoè cánh, đi sau. - Cho HS nhận xét. B. Bài mới : HĐ1: Giới thiệu bài : (1-2’) HĐ2: HD HS nghe viết (23- 25’) a. Hướng dẫn viết chính tả - GV đọc bài chính tả - Yêu cầu 2 HS đọc lại - Mỗi dòng thơ có bao nhiêu chữ? - Nên viết các dòng thơ từ ô thứ mấy trong vở? - Các chữ đầu câu thơ viết như thế nào? b.Hướng dẫn viết từ khó. - Yêu cầu HS viết từ khó: loắt choắt, nghênh nghênh, hiểm nghèo. - GV quan sát, sửa lỗi. c. Viết chính tả, GV đọc cho HS viết bài - Soát lỗi d.ĐG bài: GV ĐG 7- 8 bài HĐ3:Hướng dẫn HS làm bài tập. ( 7-9’) Bài 1/65VBT: Rèn KN phân biệt s/x - GV treo bảng phụ - GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng: Bài 3/ 132SGK: Thi tìm nhanh các từ chứa tiếng s/x - GV giúp hs nắm chắc y/c. - Cho HS làm bài.- chữa bài. C: Củng cố dặn dò: (1-2’) - GV chốt ý chính . - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS - HS viết BC. - HS theo dõi - 2 HS đọc lại - 4 chữ - Từ ô thứ 3 - Viết hoa - Viết bảng con - Nghe đọc chép bài vào vở - HS đổi vở soát lỗi - HS đọc y/c - HS lên bảng điền. - HS làm bài tập vở bài tập - HS đọc y/c. - 3 nhóm HS đại diện lên bảng viết. Tiết 4: Sinh hoạt KIỂM ĐIỂM CHUNG CÁC NỀN NẾP. I. Mục tiêu: - HS biết được ưu khuyết điểm của cá nhân, tập thể trong tuần. - HS có KN thực hiện tốt các nền nếp quy định. - HS có ý thức tự giác học tập II. Đồ dùng: sổ theo dõi. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ổn định: Cho lớp hát. B. Tiến hành sinh hoạt. HĐ1: Kiểm điểm nền nếp trong tuần - Cho chủ tịch hội đồng tự quản lên cho các ban nhận xét ưu nhược điểm của các bạn trong từng ban trong tuần. + Ban học tập: + Ban quyền lợi: + Ban văn nghệ - thể thao: + Ban vệ sinh - sức khỏe: + Ban an toàn cổng trường. - GV nhận xét ưu, nhược điểm của HS trong tuần. Ưu điểm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nhược điểm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... HĐ2: Phương hướng kế hoạch tuần tới. - Duy trì tốt các nền nếp học tập; thi đua học tốt chào mừng ngày 30/4. - Thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra. - Tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, của trường. - Thực hiện đôi bạn giúp đỡ nhau học tập. HĐ3: Sinh hoạt văn nghệ: - Cho HS thi biểu diễn văn nghệ: cá nhân - tập thể. - Nhận xét - đánh giá . C: Tổng kết dặn dò: - HS nêu nhiệm vụ cơ bản của tuần tới. - GV nhận xét - dặn dò Chiềù: Tiết 1: Toán tăng LUYỆN CỘNG TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000. I. Mục tiêu: - HS củng cố, thực hành dạng toán trên; thực hành giải toán. - HS có KN tính đúng, nhanh các dạng toán trên. - HS có ý thức tự giác học tập. II. Đồ dùng: GV:Bảng phụ chép bài tập (HĐ3). HS: Vở (HĐ3) , VBT (HĐ2) III. Các hoạt động dạy - học: A. KTBC : 5’ - Cho HS nêu lại các đơn vị đo độ dài đã học - Cho HS nhắc lại mối liên hệ giữa các đơn vị. - GV nhận xét - chốt. B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài :2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT : 8’ -GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài - GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT- Bồi dưỡng HS NK:18’ - Gv cho HS mở vở ÔL& KT Bài 1/ 70 : Rèn KN tính - Cho HS làm bài. - Gv chữa – chốt. Bài 2/ 70: Củng cố cách tìm một phần của 1 vật Cho HS làm bài. Gv chữa. Bài 3/ 71(B6) : Rèn KN tính - Cho HS làm bài. - Gv nhận xét – chốt. Bài 4 /(B10/72) : Rèn KN đếm hình - Cho HS làm bài. - Gv nhận xét – ĐG Bài 5/ 53 : Rèn KN giải . - Cho HS đọc bài - Y/c HS làm - Gv chữa bài - ĐG C: Củng cố - dặn dò - GV nhận xét - dặn dò. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nêu - HS nghe. - HS tự làm bài vào vở. - HS làm vở LT - nêu cách làm. - HS đọc bài TL và trả lời - HS làm vở - HS chữa bài - HS làm - 1 HS TL. - HS làm bài – 1 HS làm BN. Tiết 2: Tiếng việt tăng ÔN TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP. LUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN. I.Mục tiêu: - HS củng cố, hệ thống về các từ ngữ chỉ nghề nghiệp và KN kể lại chuyện đã được chứng kiến. - HS có KN dùng từ đúng, hay và kể chuyện. - HS có ý thức tự giác học bài. II.Đồ dùng: Bảng phụ III.Các hoạt động dạy- học: HĐ1: Kiểm tra bài cũ: (3- 4’) - GV HD HS nêu những KT cơ bản về LTVC đã học trong tuần. => GV nhận xét - chốt. + Cho HS kể lại chuyện " Qua suối". => Nhận xét - đánh giá. HĐ2: Giới thiệu bài- ghi bài (1’) HĐ3: HD HS hoàn thiện BT (6-7’) - Cho HS mở vở- GV kiểm tra - Cho HS hoàn thiện bài tập- GV quan sát giúp đỡ. HĐ4: Bồi dưỡng HSNK - Phụ đạo HS chưa HT (20- 22’) GV ra bài giúp HS củng cố và mở rộng KT: Bài 1: Tìm 5 từ chỉ nghề nghiệp và đặt câu với các từ đó. - Cho HS nêu. Bài 2: Thực hành đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? - Cho HS làm bài - GV chữa. Bài 3: Em hãy kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến mà em còn nhớ nhất. - HS đọc và XĐ yêu cầu - Cho HS làm bài. - Nhận xét- đánh giá. C: Tổng kết - dặn dò: (2-3’) - Cho HS nêu ND tiết học. - HS nối tiếp nêu . - 2 HS nhắc lại tên bài. - HS mở vở - nhận nhiệm vụ. - HS hoàn thiện bài tập GV yêu cầu. - HS nối tiếp nhau nêu từ và đặt câu - HS thực hành cặp đôi: 1 HS đặt câu hỏi - 1 HS trả lời. - 1- 2 HS nêu yêu cầu. - HS suy nghĩ và đọc. - 2 HS nêu. Tiết 3: Thể dục Đ/C Linh dạy. Ban giám hiệu duyệt, ngày 20 tháng 4 năm 2015 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 33.doc
Tài liệu liên quan