Kế hoạch bài dạy môn Tin học 7 - Bài thực hành 1: Làm quen excel

- Liệt kê các thành phần có trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? Xác định vị trí các ô A2, B5, H7 trên hình? (5đ)

- Làm thế nào để di chuyển sang các ô khác nhau trên trang tính? Xác định địa chỉ của các ô sau đây? (Gv chỉ định các ô bất kì trên màn hình)? (5đ)

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 7 - Bài thực hành 1: Làm quen excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2 Ngày soạn: 15/8/2018 Tiết: 3 Ngày dạy: 20-24/8/2018 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN EXCEL I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết cách khởi động và thoát khỏi Excel - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel 2. Kĩ năng: - Thực hành khởi động và thoát khỏi Excel. - Xác định được các ô, hàng, cột, khối trên trang tính Excel. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 3. Thái độ: - Khám phá chương trình mới, có thái độ yêu thích môn học. - Làm quen với các thao tác thực hành trên trang tính Excel. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, SGK. + Phòng máy có cài ít nhất một chương trình bảng tính( Excel). - Học sinh: Học nắm chắc kiến thức của bài học, xem lại các thao tác cơ bản của cửa sổ Word như: khởi động / thoát, lưu kết quả làm việc, III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: (1’) - Điểm danh Hs, sinh hoạt nội qui phòng máy. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Liệt kê các thành phần có trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? Xác định vị trí các ô A2, B5, H7 trên hình? (5đ) Làm thế nào để di chuyển sang các ô khác nhau trên trang tính? Xác định địa chỉ của các ô sau đây? (Gv chỉ định các ô bất kì trên màn hình)? (5đ) Thanh tiêu đề, thanh Công thức, thanh bảng chọn, bảng chọn, tên hàng, tên cột, trang tính, (Hs chỉ lên hình xác định các thành phần và địa chỉ ô) sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím, sử dụng chuột và các thanh cuốn, hs ghi địa chỉ các ô được chỉ định. 3. Bài mới: (2’) Ø Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (2’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Chúng ta đã được học các thành phần trên trang tính, cách nhập dữ liệu vào trang tính. Vậy làm thế nào để khởi động một bảng tính và cách thoát khỏi chương trình ra sao? Các lệnh của chương trình bảng tính có gì khác với chương trình soạn thảo văn bản? HS nghe giảng. Ø Hoạt động 2: Khởi động Excel (5’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Cách khởi động, lưu bài và thoát của chương trình Excel giống như cách khởi động Word. Nêu các cách có thể khởi động Excel. GV nhận xét. HS nghe giảng. HS chú ý để liên hệ kiến thức bài cũ. Hs1: Nháy đúp vào biểu tượng Excel trên màn hình DeskTop. Hs2: Nháy chọn vào biểu tượng Excel trên màn hình DeskTop / Enter. Hs3: Nháy chuột trên biểu tượng đã được gắn lên Thanh công việc của màn hình Windows 2 Hs nhận xét Khởi động Excel Có 2 cách thường sử dụng: Nháy chuột ở biểu tượng trên màn hình khởi động của Windows Nháy chuột trên biểu tượng đã được gắn lên Thanh công việc của màn hình Windows Ø Hoạt động 3: Lưu kết quả và thoát khỏi Excel (7’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Cách khởi động, lưu bài và thoát của chương trình Excel giống như cách khởi động Word. Nêu các cách có lưu kết quả Excel. GV nhận xét. Để kết thúc làm việc với Excel thì thực hiện những thao tác nào. GV nhận xét HS nghe giảng. HS chú ý để liên hệ kiến thức bài cũ. Hs1: Nháy chọn bảng chọn File, chọn lệnh Save, chọn thư mục để lưu, gõ tên tệp bảng tính, nháy Save Hs2: Nhấn tổ hợp phím tắt: Crtl + S. Và thực hiện các bước như bạn đã nêu. 2 Hs nhận xét HS: Để đóng trang tính nhưng không kết thúc làm việc thì thực hiện: chọn File, chọn lệnh Close Để kết thúc làm việc: nháy chọn nút hoặc chọn nút Exit trên bảng chọn File. HS nhận xét. Lưu kết quả Excel Có cách thường sử dụng: Nháy chọn bảng chọn File, chọn lệnh Save, chọn thư mục để lưu, gõ tên tệp bảng tính, nháy Save Thoát khỏi Excel Để đóng trang tính nhưng không kết thúc làm việc thì thực hiện: chọn File, chọn lệnh Close Để kết thúc làm việc: nháy chọn nút hoặc chọn nút Exit trên bảng chọn File. Ø Hoạt động 4: Thực hành bài tập (15’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Yêu cầu HS khởi động Excel và làm bài tập 1. Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. Gv nhận xét GV nhận xét - Yêu cầu Hs đọc và thực hành Bài tập 1 SGK trang 14. - Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó. - Chọn ô tính, xác định địa chỉ của ô. - Cho địa chỉ ô tính à xác định vị trí ô đó. ? Em có nhận xét gì về sự thay đổi các nút tên cột, tên hàng. Gv: nhận xét, chốt lại cách xác định địa chỉ ô. HS nghe giảng. ĐDN1: Giống: Màn hình có thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, các bảng chọn, các nút lệnh. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - ĐDN2: Khác: Có thêm thanh Công thức, bảng chọn Data, tên cột, tên hàng, ôtính. - Các nhóm còn lại: Nx bổ sung - Học sinh đọc và thực hành theo yêu cầu SGK. - Hs thực hành. - Chọn 1 ô tính, thực hành di chuyển sang các ô khác bằng chuột, bàn phím xác định địa chỉ ô tính. - Ô tính nào được kích hoạt thì tên cột và tên hàng ứng với địa chỉ của ô đó bị bôi đen. Hs chú ý nghe. Bài tập 1. Bài tập 1: Khởi động Excel - Liệt kê điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó. - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột 4. Củng cố: (5’) Nêu cách khởi động, thoát khỏi Excel? Các thao tác lưu bảng tính? Cách xác định địa chỉ của ô? 5. Hướng dẫn về nhà: (3’) Biết thực hành thao tác: khởi động, lưu bảng tính, thoát khỏi Excel. Xác định được địa chỉ của ô. Xem tiếp bài tâp 2và 3 SGK trang 14. Tuần: 2 Ngày soạn: 15/8/2018 Tiết: 4 Ngày dạy: 20-24/8/2018 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN EXCEL (tiếp theo) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học sinh biết cách nhập dữ liệu vào ô tính, xóa dữ liệu đã nhập. 2. Kĩ năng: Thực hành được thao tác khởi động Excel, nhập dữ liệu vào bảng tính bằng tiếng việt có dấu, lưu bài, thoát khỏi Excel. 3. Thái độ: - Tập làm quen với các thao tác thực hành trên máy. - Tự thực hành và tiếp thu kiến thức đạt được. II) Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, SGK. + Phòng máy có cài ít nhất một chương trình bảng tính ( Excel). Bảng điểm của lớp có ít nhất 10 học sinh. - Học sinh: Học nắm chắc kiến thức của bài học, xem lại các thao tác cơ bản của chương trình bảng tính: khởi động / thoát, lưu kết quả làm việc, nhập liệu vào bảng tính. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1’) - Kiểm tra học sinh thực hiện nội qui phòng máy. - Hướng dẫn về nhà, điểm danh sỉ số. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: Ø Hoạt động 1: Ôn tập (7’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Khởi động Excel. Gv: nhận xét Gv hướng dẫn cả lớp khởi động máy. Làm thế nào để gõ được tiếng việt. Gõ họ và tên mỗi học sinh vào bảng tính. 1Hs trả lời 1 hs nhận xét. Cả lớp thực hành khởi động máy. Mở Unikey à chọn bảng mã và kiểu gõ thích hợp, chọn E à V ở góc dưới thanh Công việc. - Chọn phông chữ: Times New Roman. - Hs Nhận xét - Các nhóm tiến hành thực hành chọn để gõ được tiếng việt. - Học sinh gõ tiếng việt trên bảng tính. - Hs chú ý để biết cách gõ phù hợp vào ô. Thực hành - Khởi động Excel - Bài tập 1: Hs chỉnh chế độ gõ tiếng việt Ø Hoạt động 2: Làm bài thực hành (30’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Bài tập 2: SGK Cho Hs đọc và thao tác theo các yêu cầu của bài tập. Nhập tên học sinh vào một ô à sử dụng phím Enter để kết thúc việc nhập, cho nhận xét về ô được kích hoạt tiếp theo. GV nhận xét. Nhấn Delete điều gì xảy ra. Gõ nội dung mới. Gv: Phím Delete có tác dụng xóa.( xóa dữ liệu, tệp tin, chương trình, ) Làm thế nào để thoát khỏi Excel mà không lưu kết quả nhập liệu. Khi nhấn phím Tab thì xảy ra điều gì? Khi nhấn các phím mũi tên Nhấn phím Esc Nháy chuột lên một ô khác. 2). Bài tập 3: SGK Khởi động lại Excel. Khi mở một bảng tính mới ta phải chọn lại phông chữ cho trang tính đó. Cho Hs quan sát bài tập 2 ? Bảng gồm bao nhiêu cột, hàng. - Yêu cầu Hs gõ theo nội dung SGK. - Gv quan sát, hướng dẫn - Hs thực hành - Lưu bài tại ổ đĩa D:\Danh_sach_lop_em 1Hs đọc Nhập vào 1 ô, nhấn phím Enter thì ô tiếp theo trên cùng 1 cột được kích hoạt. HS nghe và thực hành. Dữ liệu sẽ bị mất. Dữ liệu cũ bị mất, thay bằng dữ liệu mới gõ. HS nghe giảng. Nháy nút chọn No Ô tiếp theo trên cùng 1 hàng được kích hoạt. Ô liền kề sẽ được kích theo chiều mũi tên. Dữ liệu vừa nhập xong sẽ biến mất. - Hs đọc bài tập 3 - Gồm 2 cột: Stt và họ và tên. Số hàng không giới hạn. - Các nhóm Hs tiến hành nhập dữ liệu theo yêu cầu bài tập2. - Các nhóm Hs lưu bài theo hướng dẫn. Thực hành 4. Củng cố: (4’) - Nêu các thao tác: khởi động, thoát khỏi Excel. - Làm thế nào để xóa dữ liệu trong ô tính? - Nếu gõ dữ liệu bị sai em làm thế nào để chỉnh sửa lại ? - Nêu các thao tác lưu kết quả bảng tính? Bài tập: Hãy bổ sung vào bài tập 3 hai cột sau: ngày sinh và chiều cao vào đúng các ô như hình. Gợi ý: Mở bảng tính đã lưu, gõ tiếp những phần đã yêu cầu, lưu bài với tên củ. 5. Hướng dẫn về nhà: (3’) - Thực hành lại các thao tác đã đã được học trong bài. - Tìm và thực hành các bài tập có dạng tương tự. - Đọc bài đọc thêm1 SGK - Xem trước bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. - Nghiên cứu trả lời các câu hỏi sau bài học.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTin hoc 7Bai thuc hanh 1 Lam quen voi Excel_12470443.doc