Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Tuần 1 đến tuần 9

I/ MỤC TIÊU :

- Biết cộng hai số có tổng bằng 10 và đặt tính theo cột dọc. Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước.

-Biết cộng nhẩm ; 10 cộng với số có một chữ số. Củng cố xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Rèn tính nhanh, đúng, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: bảng cài, que tính, đồng hồ.

 HS: sách, vở, bảng con.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY

1./Khởi động: (1) Hát

-HĐTQ cho lớp hát.

2./Ôn bài(3)

-HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm.

 

doc91 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Tuần 1 đến tuần 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L bảng cộng 8. 7. Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiết 20: 28 + 5 Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I/ MỤC TIÊU : - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5. Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng. - Rèn tính nhanh, đúng, chính xác. - Thích học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Giáo viên : Bảng cài, que tính. BT 2 2.Học sinh : Bảng con, que tính. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu phép cộng 28+5. - Gv yêu cầu hs lấy lần thứ nhất 2 thẻ một chục và 8 que lẻ. Lần thứ 2: 5 que lẻ. - Gv yêu cầu hs tìm kết quả trên que tính. - Gv thực hiện trên bảng cài như SGK. + Hướng dẫn đặt tính 28+5: 28 5 33 + Gv ghi bảng: - Vậy: 28 +5 =? 5.Hoạt động thực hành Bài 1: Yêu cầu gì?. - Yêu cầu hs nêu cách tính. 18 3 + - Nhận xét. Bài 2: ( HSG ) Yêu cầu gì?. - Yêu cầu hs trao đổi cặp (1’) và làm vào PBT. - Nhận xét – bình chọn. Bài 3: Bài toán. + Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - Gv thu 5 -> 7 vở và nêu nhận xét. Bài 4 : HS K- G nêu yêu cầu bài tập. - GV kiểm tra, nhận xét. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS tìm kết quả trên que tính và nêu cách thực hiện. - HS quan sát lắng nghe. - HS nêu cách đặt tính và tính. - 3hs nêu lại cách tính. HS trả lời. - Tính. - 1hs nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào bảng con. 3hs lên bảng nhóm chữa. Mỗi số 51 , 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào? HS trao đổi cặp và làm vào PBT. - 2hs đại diện lên bảng nhóm chữa. - 2hs đọc đề. Gà: 18 con. Vịt: 5 con. Cả gà và vịt: ..... con?. - HS làm bài vào vở. - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm. - HS vẽ vào vở. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? -Gọi nhắc lại cách đặt tính và tính: 28+5. 7. Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUẦN 5 Tiết 21 : 38+25 Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU: - Biết thực hiện hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25. Biết giải bài toán bằng một phép cộng với số đo có đơn vị là dm. - Biết thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh hai số. - Yêu thích và ham học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: que tính, bảng cài. HS: Bảng con, que tính. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản -GV giới thiệu 38+25. - Gv yêu cầu hs lấy lần 1: 3 thẻ 1 chục và 8 que lẻ. Lần thứ 2: 2 thẻ 1 chục và 5 que lẻ. - Gv yêu cầu hs tìm kết quả trên que tính. - Gv thực hiện trên bảng cài như SGK. + HD đặt tính: 38+25. 38 25 63 + Gv ghi bảng: - Vậy: 38+25 =? 5.Hoạt động thực hành Bài 1: Yêu cầu gì?. - Gv yêu cầu hs nêu cách tính: 18 3 + - Nhận xét. Bài 2:( HS K- G ) BT yêu cầu gì? - Yêu cầu hs làm bài vào PBT. - Nhận xét. Bài 3: Bài toán. + Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Gv thu 5-> 7 vở và nêu nhận xét. Bài 4: Bài toán yêu cầu gì?. 8+4 8+5 + Khi muốn so sánh các tổng này với nhau ta làm gì trước tiên? - Nhận xét. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS thực hành lấy que tính. - HS tìm kết quả trên que tính và nêu cách thực hiện - HS quan sát. - HS nêu cách tính và tính. - 3hs nhắc lại cách tính. HS trả lời. - Tính. - HS nêu cách tính. Cả lớp làm bảng con. - Viết số thích hợp vào ô trống. - HS trả lời. - Cả lớp làm bài vào PBT. - 2hs đại diện 2 nhóm lên bảng làm. - 2 hs đọc đề. ? dm 34 dm 28 dm A B C - Cả lớp làm vào vở. 1hs lên bảng làm. - Điền dấu: >, <, =. - HS trả lời. - Cả lớp làm vào vở. 3hs lên bảng làm. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? -Gọi hs nhắc lại cách đặt tính và tính: 38+25. 7. Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 22:LUYỆN TẬP Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU. - Thuộc bảng cộng 8 cộng với một số. Biết thực hiện các phép cộng có nhớ dạng ; 28 + 5 ; 38 + 25. Biết giải bài toán theo tóm tắt , làm được bài toán trắc nghiệm với 4 lựa chọn. - Rèn tính nhanh đúng chính xác. - Yêu thích và ham học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Viết trước bài tập HS: Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 26’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản 5.Hoạt động thực hành + Bài 1: Yêu cầu gì?. Yêu cầu HS nêu cách nhẩm 8 + 6 = Nhận xét. + Bài 2: Yêu cầu gì?. Gv ghi bảng: 38+15. Yêu cầu hs nêu cách đặt tính và tính. Nhận xét. + Bài 3: Yêu cầu gì?. + Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở Gv thu 5 -> 7 vở và nêu nhận xét. Bài 4 : ( HS K- G ) Số -GV gắn bảng phụ yêu cầu HS đọc yêu cầu BT Gọi 2 HS thi đua. GV + HS nhận xét, khen. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - Tính nhẩm. - HS nêu. HS nối tiếp nhau nêu miệng BT1 - Đặt tính rồi tính. - HS nêu. - Cả lớp làm vào bảng con. - Giải bài toán theo tóm tắt sau: Gói kẹo chanh: 28 cái. Gói kẹo dừa: 26 cái. Cả hai gói: ............ cái?. - HS làm bài vào vở. 1hs lên bảng nhóm làm. - HS đọc. - HS đại diện cho nhóm lên thực hiện. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? - Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 28 + 4 =? A. 68 B. 22 C. 32 D. 24 7.Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 23 : HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU. - Nhận dạng được và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác. Biết nối các điểm để có hình chữ nhật, hình từ giác. - Nhận ra hình tứ giác, HCN trong các hình cho trước. - HS yêu thích toán học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - GV: 1 số bìa HCN – hình tứ giác. - HS: dụng cụ học toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu HCN, HTG. - Gv gắn lên bảng tấm bìa HCN. Đây là HCN. - GV vẽ bảng HCN “ABCD” + Đây là hình gì?. Hãy đọc tên hình. - GV yêu cầu đọc tên HCN có trong phần bài học. + Hình này có mấy cạnh, mấy đỉnh.? + HCN gần giống hình nào đã học? * Giới thiệu hình tứ giác. - Gv vẽ hình tứ giác “CDEG” và giới thiệu đây là hình tứ giác. + Hình này có mấy cạnh, mấy đỉnh. GV: Các hình có 4 cạnh, 4 đỉnh được gọi là hình tứ giác. + Hình như thế nào được gọi là hình tứ giác ? - Đọc tên các hình tứ giác trong bài học. + Có người nói HCN cũng là hình tứ giác. Theo em như vậy đúng hay sai?. Vì sao?. GV: HCN và hình vuôngcũng là hình tứ giác đặc biệt. 5.Hoạt động thực hành Bài 1: BT yêu cầu gì?. - Yêu cầu hs làm vào vở. 2hs bảng nhóm. - Nhận xét. Bài 2: BT yêu cầu gì ? (câu a, b.) - Nhận xét. Bài 3: Yêu cầu gì? ( HS K- G ) A B E D C A B C D a. b.. GV: Kẻ thêm nghĩa là vẽ 1 đoạn nữa vào hình. - Nhận xét. Khen. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS quan sát. - HS tìm HCN trong bộ đồ dùng để trước mặt nêu “HCN”. - HS trả lời. - 3hs đọc tên các hình trong bài học. - HS trả lời. - 4 cạnh, 4 đỉnh. - HS quan sát. - 4 cạnh, 4 đỉnh. - Vài hs nhắc lại. - HS trả lời. -HS đọc: - HS suy nghĩ trả lời. - HS lắng nghe. - Dùng bút, thước nối các điểm để có: a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác. - Cả lớp làm vào vở. 2 HS bảng nhóm. - 3HS đọc tên hình. - Trong mỗõi hình dưới đây có mấy hình tứ giác. - HS trao đổi cặp (1’) và trả lời. - Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được. a. Một hình chữ nhật, 1 hình tam giác. b. Ba hình tứ giác. - HS làm bài vào PBT. - 2 HS đại diện nhóm trình bày. - Lớp nhận xét , làm vào vở. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? - Hình tứ giác, HCN có mấy cạnh? Mấy đỉnh?. 7.Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 24 : BÀI TOÁN NHIỀU HƠN Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU. - Biết giải và trình bài bài giải bài toán về nhiều hơn. - Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn về nhiều hơn bằng một phép tính. - Yêu thích học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: 7 quả cam. HS: dụng cụ môn toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - Cài 5 quả cam lên bảng và nói: + Hàng trên có 5 quả cam. + Hàng dưới có nhiều hơn 2 quả cam. ( cài thêm 2 quả cam) + Hãy so sánh số cam 2 hàng với nhau. + Hàng dưới nhiều hơn hàng trên bao nhiêu quả? - Nêu bài toán: Hàng trên có 5 quã cam, hàng dưới có nhiều hơn cành trên 2 quả cam. Hỏi cành dưới có bao nhiêu quả cam ? - Muốn biết cành dưới có bao nhiêu quả cam ta làm thế nào? - Yêu cầu HS nêu câu lời giải và phép tính. 5.Hoạt động thực hành Bài 1: Bài toán. ? Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. + Muốn biết Bình có bao nhiêu bông hoa ta làm như thế nào ? - Yêu cầu HS làm vào nháp. - Nhận xét. Bài 2: Bài toán. ( HS K- G ) - Bài toán hỏi gì?. Bài toán cho biết những gì liên quan đến số bi của Bảo. - Yêu cầu HS làm vào PBT. - Nhận xét. Bài 3: Bài toán. ? Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu hs làm bài vào vở. - Gv thu 5->7 vở và nêu nhận xét. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS theo dõi. - Hàng dưới có nhiều cam hơn hàng trên. - Nhiều hơn 2 quả - HS nêu. Giải. Số quả cam cành dưới có là: 5 + 2 = 7 ( quả ) Đáp số: 7 quả cam. - 2 hs đọc đề. 4bông 2bông ?bông Hòa: Bình: - HS nêu cách thực hiện. - HS làm vào nháp. 1hs lên bảng chữa. - 2hs đọc đề. - Số bi của Bảo. - Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. - HS K- G làm vào PBT. - 2hs đại diện 2 nhóm lên chữa. 95 cm 3 cm ? cm - 2hs đọc đề. Đào: Mận: - HS làm bài vào vở. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? -Chúng ta giải các bài toán nhiều hơn trong bài bằng phép tính gì? 7.Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 25 : LUYỆN TẬP Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU. - HS biết giải và trình bài bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huông khác nhau. - HS làm đúng, chính xác. - HS yêu thích và ham học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Chuẩn bị bài 3. HS: Dụng cụ môn toán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 26’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản 5.Hoạt động thực hành Bài 1: Bài toán. ? Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu cả lớp làm vào nháp. - Nhận xét. Bài tập 2: Yêu cầu gì?. - Yêu cầu hs dựa vào tóm tắt và nêu đề toán. ? Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu hs giải vào PBT. - Nhận xét. Bài 4: Bài toán. ? Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - Thu một số tập – nhận xét. - Yêu cầu hs vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 10cm. - Nhận xét. Bài 3 ( HS K- G ) gọi HS G đọc tóm tắt bài toán. Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Yêu cầu HS giải vào vở. - Thu bài. 5- 7 HS . * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - 2hs đọc đề. 6 bút 2 bút ? bút Trong cốc: Trong hộp: - Cả lớp giải vào nháp. 1hs lên bảng nhóm giải. - Giải bài toán theo tóm tắt sau. - 2hs nêu.11 bưu ảnh 3bưu ành ?bưu ảnh An: Bình: - Cả lớp làm vào PBT. - 4hs đại diện 4 nhóm. - 2hs đọc đề. 10 cm 2 cm ? cm A B C D - Cả lớp giải vào vở. - Cả lớp vẽ vào vở. - 2hs đọc. - HS tự làm bài. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? - Giải toán nhiều hơn bằng tính gì?. 7.Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUẦN 6 TIẾT 26 : 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7 + 5 Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /10/2017 I. MỤC TIÊU. - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 7 + 5, lập được bảng 7cộng với một số. Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. - Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.( HSK – G : BT3,5) - GDHS: rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: que tính, bảng cài. HS: que tính + bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu phép cộng 7+5. - GV yêu cầu HS lấy lần thứ nhất 7 que tính. Lần thứ hai 5 que tính. - GV yêu cầu HS tìm kết quả trên que tính. - GV thực hiện trên bảng gài như SGK. + Hướng dẫn đặt tính: 7+5. 7 5 12 + - GV ghi bảng: Vậy: 7+5 =? 5+7 =? - Yêu cầu HS nhận xét về kết quả của 2 phép tính trên * Lập bảng cộng. - GV chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm tìm kết quả của 2 phép tính vào bảng con. - Gọi HS nêu kết quả. 5.Hoạt động thực hành + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu. - Gọi HS nêu cách nhẩm: 7+ 4 = - GV gọi HS nêu miệng kết quả BT1 - GV yêu cầu HS nhận xét cặp tính: 7+ 6 và 6+7 7 4 + 7 8 + 7 3 + 7 9 + 7 7 + + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu BT2. - GV nhận xét. + Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu. - GV ghi bảng: 7+ 5 = 7+3 +2= - Yêu cầu HSG nêu cách nhẩm. - Yêu cầu HSG nhận xét kết quả 7+8 và 7+3+5. + Bài 4: Bài toán. + Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì? + Muốn tìm số tuổi của anh ta làm thế nào? - GV gọi 1HS lên bảng giải. Cả lớp làm vào vở. - Yêu cầu HSG làm bài 5 vào vở - GV thu 10 vở và nêu nhận xét BT4 * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS thực hiện lấy que tính. - HS tìm kết quả trên que tính và nêu cách thực hiện - HS quan sát lắng nghe. - HS nêu cách đặt tính và tính. - 2 HS nêu lại cách tính. - HS trả lời. - HS nêu nhận xét. - HS lập bảng cộng 7+5. 7+4 7+7 = 7+5 7+8 = 7+6 7+9 = - HS lần lượt nêu kết quả. - HS đọc lại bảng cộng CN+ĐT. - Tính nhẩm. - HS nêu cách nhẩm. - HS tiếp nối nhau nêu kết quả BT1. - HS theo dõi nhận xét. - HS nêu nhận xét cặp tính: 7+6 và 6+7 - Tính. - 1HS nêu cách tính, cả lớp làm vào bảng con. - HS nhận xét so sánh KQ - Tính nhẩm. - HSG nêu. HS tiếp nối nhau nêu kết quả BT3. - HS nêu nhận xét. - 2 HS đọc đề. Em: 7 tuổi Anh hơn em: 5 tuổi Anh: ............. tuổi? - HS suy nghĩ trả lời - 1HS lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở. - HSG làm BT5 vào vở. - HS khác theo dõi nhận xét *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? - Mời mỗi nhóm cử 1 em lên bảng thi đua đọc bảng cộng 7 7.Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TIẾT 27 : 47+ 5 Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /10/2017 I. MỤC TIÊU: - Biết thực hie än phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5. - Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. ( HSG: 2,4) - GDHS: Phát triển tư duy học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Que tính + bảng cài HS: Bảng con – que tính – PBT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu phép cộng 47+5. - GV y/c hs lấy lần thứ nhất 4 chục và 7 que lẻ. - Lần thứ hai: 5 que lẻ. - GV yêu cầu hs tìm kết quả trên que tính. - GV thực hiện trên bảng gài như SGK. + Hướng dẫn đặt tính 47+5. 47 5 52 + - GV ghi bảng: Vậy: 47+5 =? 5.Hoạt động thực hành + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu. 17 4 + GV ghi bảng: - Yêu cầu HS nêu rõ cách tính. - GV nhận xét khen ngợi. - Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt tìm hiểu BT3 theo nhóm 2 (2’) - Gọi HSG đọc yêu cầu BT2 - GVHD và cho làm bài vào PBT. - Nhận xét – khen. +Bài 3 : Gọi HS nêu lại y/c BT3 Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Gọi HS bảng nhóm làm, cả lớp làm vào vở. - GV thu 5 -> 7 vở và nêu nhận xét. - Gọi HSG đọc yêu cầu BT4 - Yêu cầu HSG quan sát và đếm số HCN có trong hình. - Y/c HSG đọc tên các hình đơn. hình đôi. - Ngoài các hình trên còn hình nào ? - Vậy có tất cả bao nhiêu hình ? - Yêu cầu HS khoanh vào kết quả đúng. * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem lại bài tập và chuẩn bị bài sau. - HS thực hiện lấy que tính. - HS tìm kết quả trên que tính và nêu cách thực hiện. - HS quan sát lắng nghe. - HS nêu cách đặt tính và tính. - 3HS nêu lại cách tính. - HS trả lời. - Tính. - HS nêu. - 3HS lên bảng làm, mỗi em 2 phép tính. Lớp làm bảng con.HSK-G làm cả bài. - HS tìm hiểu BT3 - Viết số thích hợp vào ô trống. - HSG làm vào PBT. - Giải bài toán theo tóm tắt sau. - HS nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng và trả lời 8cm A C B D - HS lên bảng nhóm làm. Cả lớp làm vào vở. - HS chữa bài 3 vào vở - Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. - HSG quan sát và đếm số hình. - HSG :1, 2,3, 4. (1+2), (2+4) - Hình (1+2+3+4) - HS trả lời. - HS khoanh vào ý đúng. *HĐTQ ôn bài: -Hôm nay chúng ta học bài gì? 25 7 + 17 3 + 8 27 + 47 2 + 7. Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TIẾT 28 : 47 + 25 Ngày soạn: 01/9/2017 Ngày dạy: /9/2017 I. MỤC TIÊU: - Biết thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25. - Biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng một phép cộng.( HSG : 4) - GDHS : Học sinh yêu thích học tóan. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: que tính, bảng gài. HS: Que tính + bảng con III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 1./Khởi động: (1’) Hát -HĐTQ cho lớp hát. 2./Ôn bài(3’) -HĐTQ mời P.CTHĐTQ ôn bài, kiểm tra các ban nhóm. -GV nhận xét các ban nhóm. TL HỌAT ĐỘNG DẠY HỌAT ĐỘNG HỌC 1’ 10’ 16’ 4’ 1’ 3.Bài mới: GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu. 4.Hoạt động cơ bản - GV giới thiệu phép tính cộng 47+25. - Giáo viên yêu cầu học sinh lấy lần 1: 4 thẻ 1 chục và 7 que lẻ. Lần 2: Lấy 2 thẻ 1 chục và 5 que lẻ. - GV yêu cầu học sinh tìøm kết quả trên que tính. - Giáo viên thực hiện lại trên bảng gài. + Hướng dẫn đặt tính 47+ 25 47 25 72 + - Giáo viên ghi bảng: Vậy 47 + 25 = ? 5.Hoạt động thực hành + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu. 37 36 + 17 24 + 57 18 + 47 27 + - GV ghi bảng: - Yêu cầu học sinh nêu cách tính. - Yêu cầu HS lần lượt làm vào bảng con - Yêu cầu HS nêu KQ 2 cột tính còn lại. Nhận xét – khen ngợi. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu. + Một phép tính làm đúng là phép tính như thế nào? đặt tính ra sao, kết quả thế nào? - GV yêu cầu cả lớp làm vào PHT. HSG kết hợp làm câu c BT2 - GV nhận xét, khen Bài 3: Bài toán - GV gọi 2 HS đọc đề. + Bài toán cho biết gì?. Hỏi gì?. - Gọi 1 HS lên bảng giải. Cả lớp làm vào vở. - Gọi HSG nêu y/c BT4 - GV HD làm BT4 - GV thu 7 vở, chữa bàivà nêu nhận xét * Yêu cầu HĐTQ ôn nội dung bài học. -Nhận xét tiết học. 6.Hoạt động ứng dụng - Dặn HS xem

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN 2tuan 1- 9VNENVIENLUA.doc
Tài liệu liên quan