Kế hoạch dạy học tuần 1 đến tuần 10

 

 

Một người chính trực

Truyện cổ nước mình

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Sinh hoạt đầu tuần

Luyện tập

Từ ghép và từ láy

Một nhà thơ chân chính

Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn

Nước Âu Lạc

Luyện tập Tiếng việt

Tre Việt Nam

Yến, tạ, tấn

HĐSX của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Bảng đơn vị đo khối lượng

Cốt truyện

Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?

 

doc25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch dạy học tuần 1 đến tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trao đổi chất ở người (tt) Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 2 3 Làm quen với bản đồ (tt) Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 4 8 Truyện cổ nước mình. Hàng và lớp. Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 2 9 3 4 Dãy Hoàng Liên Sơn. So sánh các số có nhiều chữ số. Kể lại hành động của nhân vật. Trao đổi chất ở người Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục 2 Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu(tt) Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 10 4 4 4 Triệu và lớp triệu. Dấu hai chấm. Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn KC Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 2 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Khoa học 1 Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.Vai trò của chất bộ đường. Mối quan hệ giữa con người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường. Liên hệ bộ phận. NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TT Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Thể hiện sự cảm thông. - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân. - Hỏi - đáp. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai (đọc theo vai). 2 Đạo đức: Trung thực trong học tập - Kĩ năng tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân. - Kĩ năng bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập. - Kĩ năng làm chủ bản thân trong học tập. - Thảo luận. - Giải quyết vấn đề. 3 Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện -Tìm kiếm và sử lý thông tin . - Tư duy sáng tạo -Làm việc nhóm chia sẻ thông tin. - Trình bày 1 phút - Đóng vai KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 3 (Từ ngày 3/9/2012 đến ngày 7/9/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 5 3 Thư thăm bạn Cháu nghe câu chuyện của bà Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 11 Triệu và lớp triệu Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 12 5 3 5 Luyện tập Từ đơn và từ phức Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vai trò của chất đạm và chất béo. Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 3 5 Nước Văn Lang Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 6 13 Người ăn xin Luyện tập Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 3 14 5 6 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Dãy số tự nhiên Kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật Vai trò của Vi-ta-min, chất khống và chất xơ. Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 15 6 6 6 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết Viết thư Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 3 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Tập đọc Thư thăm bạn -HS trả lời các câu hỏi : Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng ? Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Qua đó GV kết hợp liên hệ về ý thức BVMT: Lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại lớn cho cuộc sống con người . Để hạn chế lũ lụt , con người cần tích cực trồng cây gây rừng , tránh phá hoại môi trường thiên nhiên . Khai thác gián tiếp nội dung bài. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Nhân hậu –Đoàn kết -Giáo dục tính hướng thiện cho HS (biết sống nhân hậu và đoàn kết với mọi người.) -Khai thác trực nội dung bài. Khoa học Vai trị của chất đạm và chất béo. Mối quan hệ giữa con người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường. Liên hệ, bộ phận Địa lý Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn -Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi trung du : +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp, thú dữ . +Trồng trọt trên đất dốc . + Khai thác khoáng sản, rừng, sức nước . +Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan. Bộ phận NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TT Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Tập đọc: Thư thăm bạn Người ăn xin - Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp. - Thể hiện sự cảm thông. - Xác định giá trị. - Tư duy sáng tạo - Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp. - Thể hiện sự cảm thông. - Xác định giá trị. - Động não. - Trải nghiệm. - Trao đổi cặp đôi. - Động não. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai ( đọc theo vai) 2 Đạo đức: Vượt khó trong học tập - Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập. - Kĩ năng tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập. - Giải quyết vấn đề. - Dự án. 3 Tập làm văn: Viết thư - Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp. -Tìm kiếm và sử lý thông tin . - Tư duy sáng tạo -Làm việc nhóm chia sẻ thông tin. - Trình bày 1 phút - Đóng vai KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 4 (Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 14/9/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 7 4 Một người chính trực Truyện cổ nước mình Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 16 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 17 7 4 7 Luyện tập Từ ghép và từ láy Một nhà thơ chân chính Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 4 7 Nước Âu Lạc Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 8 18 Tre Việt Nam Yến, tạ, tấn Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 4 19 7 8 HĐSX của người dân ở Hoàng Liên Sơn Bảng đơn vị đo khối lượng Cốt truyện Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật? Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 20 8 8 8 Giây, thế kỉ Luyện tập về từ ghép và từ láy Luyện xây dựng cốt truyện Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 4 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Tập đọc Tre Việt Nam - GV kết hợp giáo dục BVMT thông qua câu hỏi 2:Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non? Vì sao? (Sau khi HS trả lời, GV có thể nhấn mạnh : Những hình ảnh đó vừa cho thấy vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, vừa mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống). -Khai thác gián tiếp nội dung bài. Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn Sự thich nghi và cải tạo môi trường của con người ở Miên núi và trung du Bộ phận NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TT Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Tập đọc: Một người chính trực - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân. - Tư duy phe phán. - Trải nghiệm. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai ( đọc theo vai) 2 Đạo đức: Vượt khó trong học tập - Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập. - Kĩ năng tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập. - Giải quyết vấn đề. - Dự án. 3 Khoa học: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn. -Kĩ năng tự nhận thức về sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn. - Bước đầu hình thành kỹ năng tự phục vụ khi lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp cho bản thân và có lợi cho sức khoẻ. - Thảo luận. - Trò chơi NỘI DUNG GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. TT Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp 1 Địa lý:Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn. -Miền núi phía Bắc có nhiều khoáng sản, trong đó có nguồn năng lượng: than, có nhiều sông, suối với cường độ chảy mạnh có thể phát sinh năng lượng phục vụ cuộc sống - Giúp học thấy được tầm quan trọng của các loại tài nguyên nói trên, từ đó giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên đó. Liên hệ KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 5 (Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 21/9/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 9 5 Những hạt thóc giống Những hạt thóc giống Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 21 Luyện tập Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 22 9 5 9 Tìm số trung bình cộng Mở rộng vốn từ: Trung thực – tự trọng Kể chuyện đã nghe, đã đọc Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 5 9 Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại PK PB Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 10 23 Gà trống và cáo Luyện tập Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 5 24 9 10 Trung du Bắc Bộ Biểu đồ Viết thư (kiểm tra viết) Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 25 10 10 10 Biểu đồ (TT) Danh từ Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 5 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Địa lí Trung du Bắc Bộ Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở trung du. Bộ phận NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TT Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Tập đọc: Những hạt thóc giống - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân. - Tư duy phê phán. - Trải nghiệm. - Xử lý tình huống - Thảo luận nhóm. 2 Đạo đức: Biết bày tỏ ý kiến - Kỹ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học. - Kỹ năng lắng nghe người khác trình bày ý kiến. - Kỹ năng kiềm chế cảm súc. - Kỹ năng biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin. - Trình bày 1 phút. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Nói cách khác. 3 Khoa học: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn -Kĩ năng tự nhận thức về ích lợi của các loại rau quả chín. - Kỹ năng nhận diện và lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn. - Thảo luận nhóm. - Chuyên gia. - Trò chơi. KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 6 (Từ ngày 24/9/2012 đến ngày 28/9/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 11 6 Nỗi dằn vặt của An – Đrây – ca Người viết truyện thật thà Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 26 Luyện tập Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 27 11 6 11 Luyện tập chung Danh từ chung và danh từ riêng Kể chuyện đã nghe, đã đọc Một số cách bảo quản thức ăn Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 6 11 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 12 28 Chị em tôi Luyện tập chung Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 6 29 11 12 Tây nguyên Phép cộng Trả bài văn viết thư Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 30 12 12 12 Phép trừ Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 6 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TT Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đ rây- ca Chị em tôi - Giao tiếp: Ứng xử lịch sự trong giao tiếp. - Thể hiện sự cảm thông. - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân - Thể hiện sự cảm thông. - Xác định giá trị. - Lắng nghe tích cực - Trải nghiệm. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai (đọc theo vai) - Trải nghiệm. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai (đọc theo vai) 2 Đạo đức: Biết bày tỏ ý kiến - Kỹ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học. - Kỹ năng lắng nghe người khác trình bày ý kiến. - Kỹ năng kiềm chế cảm súc. - Kỹ năng biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin. - Trình bày 1 phút. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Nói cách khác. NỘI DUNG GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. TT Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp 1 Địa lý: Tây Nguyên - Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông, các con sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh. Bởi vậy, Tây Nguyên có nguồn năng lượng thủy lợi to lớn. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở đây chính là vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ cuộc sống. - Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng hết sức phong phú, cuộc sống của người dân nơi đây dựa nhiều vào rừng: củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng của việc bảo vệ và khai thác hợp lý rừng, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng. Liên hệ KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 7 (Từ ngày 1/10/2012 đến ngày 5/10/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 13 7 Trung thu độc lập Gà Trống và Cáo Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 31 Luyện tập Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 32 13 7 13 Biểu thức có chứa hai chữ Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam Lời ước dưới trăng Phòng bệnh béo phì Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 7 13 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 14 33 Vương quốc tương lai Tính chất giao hoán của phép cộng Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 7 34 13 14 Một số dân tộc ở Tây nguyên Biểu thức có chứa ba chữ Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá. Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 35 14 14 14 Tính chất kết hợp của phép cộng Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Luyện tập phát triển câu chuyện Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 7 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Đạo Đức Kể chuyện Tiết kiệm tiền của Lời ước dưới trăng Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đò dùng, điện nước, trong cuộc sống hằng ngày cũng là một biện pháp BVMT và tài nguyên thiên nhiên . - GV kết hợp khai thác vẻ đẹp của ánh trăng để thấy được giá trị của môi trường thiên nhiên với cuộc sống con người. Bộ phận Khai thác gián tiếp nội dung bài. NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Môn Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Tập đọc Trung thu độc lập - Xác định giá trị. - Đảm nhận trách nhiệm(xác định nhiệm vụ của bản thân) - Trải nghiệm. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai (đọc theo vai) Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện -Tư duy sáng tạo, phân tích, phán đoán. - Thể hiện sự tự tin. - Hợp tác. - Làm việc nhóm- chia sẻ thông tin. - Trình bày 1 phút. - Đóng vai Đạo đức Tiết kiệm tiền của. - Kỹ luận, phê phán việc lãng phí tiền của. - Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân. - Tự nhủ - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Dự án Khoa học Phòng bệnh béo phì. Phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: Nói với những người trong gia đình hoặc người khác nguyên nhân và cách phòng bệnh do ăn thừa chất dinh dưỡng, ứng xử đúng với bạn hoặc người khác bị béo phì. - Kỹ ra quyết định: Thay đổi thói quen ăn uống để phòng tránh béo phì. - Kĩ năng kiên định: Thực hiện chế độ ăn uống, hoạt động thể lực phù hợp lứa tuổi. -Kĩ năng tự nhận thức: Nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh lây qua đường tiêu hoá( nhận thức về trách nhiệm giữ vệ sinh của bản thân) - Kĩ năng giao tiếp hiệu quả: Trao đổi ý kiến của các thành viên của nhóm, với gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá. - Vẽ tranh - Làm việc theo cặp. - Đóng vai - Động não - Làm việc theo cặp. - Thảo luận nhóm. NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. Môn Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp Đạo đức Tiết kiệm tiền của. - Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng như: điện, nước, xăng dầu, than đá, gas , chính là tiết kiệm tiền của cho bản thân, gia đình và đất nước. - Đồng tình với các hành vi việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, phản đối không đồng tình với các hành vi sử dụng lãng phí năng lượng. Toàn phần ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Tập đọc Ở vương quốc Tương lai (trang 70, tập 1) - Không hỏi câu hỏi 3, câu hỏi 4. Đạo đức Tiết kiệm tiền của - Không yêu cầu HS lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến:tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án tán thành và không tán thành. - Không yêu cầu HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người tiết kiệm tiền của, có thể cho HS kể những việc làm của mình hoặc của các bạn về tiết kiệm tiền của. KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 8 (Từ ngày 8/10/2012 đến ngày 12/10/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 15 8 Nếu chúng mình có phép lạ Trung thu độc lập Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 36 Luyện tập Sinh hoạt đầu tuần Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 37 15 8 15 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh Kể chuyện đã nghe đã đọc Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 8 15 Ôn tập Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 16 38 Đôi giày ba ta màu xanh Luyện tập Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 8 39 15 16 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Luyện tập chung Luyện tập phát triển câu chuyện Ăn uống khi bị bệnh Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 40 16 16 16 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Dấu ngoặc kép Luyện tập phát triển câu chuyện Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 8 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Đạo Đức Tiết kiệm tiền của Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đò dùng, điện nước, trong cuộc sống hằng ngày cũng là một biện pháp BVMT và tài nguyên thiên nhiên . Bộ phận Chính tả Trung thu độc lập Giáo dục ý thức yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước. Khai thác trực tiếp nội dung bài. Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du.. Bộ phận NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Môn Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện -Tư duy sáng tạo, phân tích, phán đoán. - Thể hiện sự tự tin. - Hợp tác. - Làm việc nhóm- chia sẻ thông tin. - Trình bày 1 phút. - Đóng vai Đạo đức Tiết kiệm tiền của. - Kỹ luận, phê phán việc lãng phí tiền của. - Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân. - Tự nhủ - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Dự án Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh. Ăn uống khi bị bệnh - Kỹ năng tự nhận thức để nhận biết một số dấu hiệu không bình thường của cơ thể. - Kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi có những dấu hiệu bị bệnh. - Kỹ năng tự nhận thức về chế độ ăn, uống khi bị bệnh thông thường - Kỹ năng ứng sử phù hợp khi bị bệnh - Quan sát tranh. - Kể chuyện - Trò chơi - Thảo luận nhóm. - Thực hành. - Đóng vai NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. Môn Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp Đạo đức Địa lý Tiết kiệm tiền của. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng như: điện, nước, xăng dầu, than đá, gas , chính là tiết kiệm tiền của cho bản thân, gia đình và đất nước. - Đồng tình với các hành vi việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, phản đối không đồng tình với các hành vi sử dụng lãng phí năng lượng. - Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông, các con sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh. Bởi vậy, Tây Nguyên có nguồn năng lượng thủy lợi to lớn. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở đây chính là vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ cuộc sống. - Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng hết sức phong phú, cuộc sống của người dân nơi đây dựa nhiều vào rừng: củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng của việc bảo vệ và khai thác hợp lý rừng, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng. Toàn phần Bộ phận ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện - Không làm bài tập 1,2 Đạo đức Tiết kiệm tiền của - Không yêu cầu HS lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến:tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án tán thành và không tán thành. - Không yêu cầu HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người tiết kiệm tiền của, có thể cho HS kể những việc làm của mình hoặc của các bạn về tiết kiệm tiền của. KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 9 (Từ ngày 15/10/2012 đến ngày 19/10/2012) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 17 9 Thưa chuyện với mẹ Thợ rèn Chiều 1 2 3 4 Toán Âm nhạc Chào cờ 41 Hai đường thẳng vuông góc Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 42 17 9 17 Hai đường thẳng song song Mở rộng vốn từ: Ước mơ Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Phòng tránh tai nạn đuối nước Chiều 1 2 3 4 Lịch sử LT TV Mỹ thuật 9 17 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Luyện tập Tiếng việt Tư Sáng 1 2 3 4 Tin học Thể dục Tập đọc Toán 18 43 Điều ước của vua Mi đát Vẽ hai đường thẳng vuông góc Năm Sáng 1 2 3 4 Địa lý Toán Tập làm văn Khoa học 9 44 17 18 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (TT) Vẽ hai đường thẳng song song Luyện tập phát triển câu chuyện Ôn tập: Sức khoẻ và con người Chiều 1 2 3 4 Kỹ thuật Tin học Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Tập làm văn LT TV 45 18 18 18 Thực hành: vẽ hình chữ nhật; Thực hành: vẽ hình vuông Động từ Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Luyện tập Tiếng việt Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 9 Luyện tập Toán Sinh hoạt lớp NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môn Bài học Nội dung tích hợp GDBVMT Phương thức tích hợp Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (TT) Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du.. Bộ phận NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Môn Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Đạo đức Tiết kiệm thời gian. - Kỹ năng xác định giá trị của thời gian là vơ giá - Kỹ năng lập kế hoạch khi làm việc, học tập để sử dụng thời gian hiệu quả - Kỹ năng quản lí thời gian trong sinh hoạt học tập hằng ngày - Kỹ năng bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian Tự nhủ -Thảo luận -Đĩng vai -Trình bày 1 phút -Xử lí tình huống Khoa học Phòng tránh tai nạn đuối nước -Kỹ năng phân tích và phán đoán những tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước - Kỹ năng cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi Thảo luận nhóm -Đóng vai Tập đọc Thưa chuyện với mẹ -Lắng nghe tích cực -Giao tiếp -Thương lượng -Làm việc nhóm - chia sẻ thông tin -Trình bày 1 phút -Đóng vai Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia -Thể hiện sự tự tin -Lắng nghe tích cực -Đặt mục tiêu -Kiên định -Làm việc nhóm - chia sẻ thông tin -Trình bày 1 phút -Đóng vai Tập làm văn Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân -Thể hiện sự tự tin -Lắng nghe tích cực -Thương lượng -Đặt mục tiêu, kiên định Làm việc nhóm - chia sẻ thông tin -Trình bày 1 phút -Đóng vai NỘI DUNG GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. Môn Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên - Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông, các con sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh. Bởi vậy, Tây Nguyên có nguồn năng lượng thủy lợi to lớn. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở đây chính là vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ cuộc sống. - Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng hết sức phong phú, cuộc sống của người dân nơi đây dựa nhiều vào rừng: củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng của việc bảo vệ và khai thác hợp lý rừng, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng. Bộ phận ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Điều chỉnh LT&C Mở rộng vốn từ: Ước mơ Không làm bài tập 5 Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện Không dạy Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo) Không yê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỊCH BÁO GIẢNG tu tuan 1-10.doc
Tài liệu liên quan