Khóa luận Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Hà Nội

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

 

I. Khái niệm chi phí sản xuất và tiónh giá thành sản phẩm:. .3

1. Khái niệm chi phí sản xuất .3

2. khái niệm giá thành sản phẩm .3

II. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: .4

1. Phân loại chi phí sản xuất .4

2. các loại giá thành sản phẩm .5

3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .6

III. Đối tượng tập hợp chi phí cà đối tượng tính giá thành sản phẩm:.7

1. Đối tượng tập hợp chi phí .7

2. Đối tượng tính giá thành.7

3. Quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành .8

IV. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: .9

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .9

2. Chi phí nhân công trực tiếp .9

3. Chi phí sản xuất chung .11

4. Tập hợp chi phí sản xuất .13

V. Các phương pháp tính giá thành: .14

1. Nguyên tắc tính giá thành .14

2. Quy trình tính giá thành .15

3. Tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu: .15

3.1. Doanh nghiệp sản xuất đơn giản .15

3.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng .16

3.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh phụ .16

3.4. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức .17

3.5. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục .17

VI. Ý nghĩa cuả việc hạch toán ching xác chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại các daonh nghiệp: .19

1. Nhiệm vụ của kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.19

2. Ý nghĩa của việc tổ chức khoa học công tác hạch toán và tính giá

thành .20

 

CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI.

 

I. Giới thiệu sơ lược về công ty Nhựa Hà nội: .22

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Nhựa Hà nội .22

2. Chức năng và nhiệm vụ .23

2.1. Chức năng .23

2.2. Nhiệm vụ .23

3. Quy trình công nghiệp chế tạo sản phẩm nhựa của công ty .23

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nhựa Hà nội .26

II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty: .29

1. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật .29

2. Đặc điểm về lao động của công ty .30

3. Đặc điểm tài chính của công ty .34

4. Đặc điểm về thi trường tiêu thụ .35

III. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .39

1. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán .39

2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty .41

3. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản xuất giở dang .49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI

 

I. Tổng hợp đánh giá về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà nội .53

1. Những ưu điểm .53

2. Những tồn tại .55

II. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành ở công ty Nhựa Hà nội .57

1. Về việc luân chuyển chứng từ .57

2. Về việc quản lý chi phí nguyên vật liệu .58

3. Đối với việc quản lý chi phí nhân công .58

4. Đối với việc quản lý và hạch toán chi phí sản xuất chung .59

5. Đào taọ trình độ chuyên môn nhân viên kế toán .59

6. Về sổ sách kế toán .60

III. Một số kiến nghị về phía nhà nước:.61

 

KẾT LUẬN

 

doc47 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan