Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I Môn: Toán 3

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ:

A. 3 giờ 35 phút

B. 14 giờ 35 phút

C. 7 giờ 15 phút

 /1 đ Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 14cm B. 10cm C. 20cm

 ./7đ II. PHẦN TỰ LUẬN

 ./2đ Câu 1: Đặt tính rồi tính

 605 + 287 984 – 378 318 x 4 738 : 6

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I Môn: Toán 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Thạnh An Lớp: Họ và Tên : KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: TOÁN THỜI GIAN: 40 PHÚT GT1 GT2 Điểm Nhận xét ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ GK1 GK2 ./3đ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. /0,5đ Câu 1: 64 giảm đi 8 lần, ta được: 7 B. 9 C. 8 /0,5đ Câu 2: Trong phép chia có dư, với số chia là 3 thì số dư lớn nhất là: 1 B. 2 C. 3 /0,5đ Câu 3: 8dam 5dm = dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 805dm B. 85dm C. 850dm /0,5đ Câu 4: Đồng hồ bên chỉ: 3 giờ 35 phút 14 giờ 35 phút 7 giờ 15 phút /1 đ Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 14cm B. 10cm C. 20cm ./7đ II. PHẦN TỰ LUẬN ./2đ Câu 1: Đặt tính rồi tính 605 + 287 984 – 378 318 x 4 738 : 6 ./2đ Câu 2 Tính giá trị của biểu thức: b. Tìm X: 420 – 15 x 7 X : 4 = 182 ./2đ Câu 3: Kho thứ nhất chứa 125kg gạo, kho thứ hai chứa gấp 3 lần số gạo kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Bài giải ./1đ Câu 4: (1 điểm) Có bao nhiêu chữ số có 3 chữ số giống nhau? Tìm số liền sau của số có 3 chữ số lớn nhất?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTOAN 3.3.docx
  • docxHDC TOAN 3.3.docx