Luận văn Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dược liệu Trung Ương I

Vật liệu xuất kho cho sản xuất, xuất bán hay phục vụ mục đích nào khác thì đều phải thực hiện đầy đủ các thủ tục chứng từ qui định. Một số chứng từ khi xuất gồm: lệnh sản xuất ( theo từng lô sản phẩm ), phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( giữa các cửa hàng, kho hàng ), phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT (nếu xuất bán).

- Đối với trường hợp sản xuất sản phẩm, để sử dụng vật liệu một cách tiết kiệm, hiệu quả thì hàng tháng, phòng kế hoạch kinh doanh- nhập khẩu căn cứ vào kế hoạch sản xuất sản phẩm, vào nhu cầu tại các phân xưởng xác định định mức tiêu hao vật liệu, lập lệnh sản xuất theo từng sản phẩm và tính cho một lô hàng ,trong đó cần ghi rõ số lượng lô sản xuất, danh mục những vật tư cần lĩnh, số lượng vật tư cho 1 lô sản phẩm, qui cách phẩm chất. Lệnh sản xuất được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết một lần) giao cho thủ kho và bộ phận sử dụng. Đây là căn cứ để thủ kho đối chiếu với các phiếu xuất kho . Tổng số vật liệu xuất sử dụng trong tháng tại các phiếu xuất kho phải nhỏ hơn hoặc bằng so với định mức vật tư trên lệnh sản xuất.

 

doc85 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dược liệu Trung Ương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Dược liệu TWI.DOC
Tài liệu liên quan