Luận văn Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang đồng oxit

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 2

1.1. CÔNG NGHỆ NANO VÀ VẬT LIỆU NANO 2

1.1.1. Công nghệ nano (nanotechnology) 2

1.1.2. Vật liệu nano 2

1.1.2.1. Định nghĩa 2

1.1.2.2. Đặc điểm, tính chất của vật liệu nano 2

1.1.3. Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano 5

1.1.3.1. Phương pháp từ trên xuống (top-down) 5

1.1.3.2. Phương pháp từ dưới lên (bottom-up) 5

1.1.4. Tính chất của hạt nano kim loại 8

1.1.5. Ứng dụng của vật liệu nano và các hạt nano kim loại 10

1.2. BẠC VÀ NANO BẠC 13

1.2.1. Giới thiệu về kim loại bạc 13

1.2.2. Bạc nano và tính ưu việt của bạc nano so với bạc ion và bạc khối 14

1.2.3. Các phương pháp điều chế nano bạc 14

1.2.4. Ứng dụng của nano bạc 17

1.3. GIỚI THIỆU VỀ CuO VÀ XÚC TÁC Ag/CuO 20

1.4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NANO 21

1.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X 21

1.4.2. Phương pháp phân tích nhiệt 23

1.4.3. Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 23

1.4.4. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) 25

1.4.5. Phổ tán xạ năng lượng (EDS) 25

CHUƠNG 2. THỰC NGHIỆM 26

2.1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26

2.2. HÓA CHẤT - DỤNG CỤ 26

2.2.1. Hóa chất 26

2.2.2. Dụng cụ 27

2.3. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU 27

2.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 27

2.3.2. Phương pháp chụp ảnh SEM, EDS 27

2.3.3. Phương pháp chụp TEM 27

2.3.4. Phương pháp phân tích nhiệt 27

2.4. TỔNG HỢP XÚC TÁC Ag/CuO 28

2.4.1. Xác định nhiệt độ nung cho quá trình tổng hợp 28

2.4.2. Tổng hợp vật liệu Ag/CuO từ CuSO4 và AgNO3 30

2.4.3. Tổng hợp vật liệu Ag/CuO từ Cu và AgNO3 34

2.5. THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC 42

2.5.1. Thử hoạt tính xúc tác phản ứng phân hủy với H2O2 42

2.5.2. Thử hoạt tính kháng khuẩn 43

2.5.3. Thử xúc tác quang 44

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 45

3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X 45

3.2. KẾT QUẢ CHỤP ẢNH SEM 52

3.3. KẾT QUẢ CHỤP ẢNH TEM 54

3.4. KẾT QUẢ CHỤP PHỔ TÁN XẠ NĂNG LƯỢNG (EDS) 55

3.5. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Ag/CuO 56

3.5.1. Thử hoạt tính xúc tác với H2O2 56

3.5.2. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn 62

3.5.3. Kết quả thử xúc tác quang 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

doc89 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 3653 | Lượt tải: 47download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang đồng oxit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docabc.doc