Luận văn Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN 1 : NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

1.1 - Vai trò và vị trí TSCĐ.

1.2 - Phân loại và đánh giá TSCĐ.

1.2.1 - Phân loại TSCĐ.

1.2.2 - Đánh giá.

a) Nguyên giá.

b) Giá trị khôi phục hoàn toàn.

c) Giá trị còn lại

1.3 - Hạch toán và tổ chức chứng từ kế toán TSCĐ theo từng phần hành

1.3.1 - Hạch toán TSCĐ hữu hình

a) Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình

b) Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình

1.3.2 - Hạch toán TSCĐ thuê dài hạn

a) Kê toán TSCĐ thuê tài chính ở doanh nghiệp đi thuê TSCĐ

b) Kế toán thuê và cho thuê hoạt động

1.3.3 - Kế toán TSCĐ vô hình

1.3.4 - Kế toán khấu hao TSCĐ

a) Các phương pháp tính khấu hao

b) Trình tự hạch toán khấu hao TSCĐ

1.3.5 - Hạch toán sửa chữa TSCĐ

1.4 Hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ

PHẦN II - TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XDDD VIỆT NAM

2.1 - Đặc điểm kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty tư vấn XDDD VN ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán TSCĐ của Công ty.

2.1.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.2 - Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2.2 - Đặc điểm TSCĐ và kế toán TSCĐ ở Công ty VNCC

2.2.1 - Đặc điểm TSCĐ

2.2.2 - Tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty VNCC

a) Tổ chức hạch toán kế toán tăng TSCĐ

b) Tổ chức hạch toán kế toán giảm TSCĐ

c) Hạch toán khấu hao TSCĐ

d) Hạch toán sửa chữa TSCĐ

e) Hạch toán đánh giá TSCĐ

2.3 - Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty VNCC

 

PHẦN III - NHỮNG TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCHTOÁN TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XDDD VIỆT NAM

3.1 - Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ của Công ty tư vấn XDDD Việt nam.

3.2 - Đánh giá thực trạng về công tác quản lý và tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt nam

3.2.1 - Ưu điểm

3.2.2 - Tồn tại

3.2 - Một vài ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý và hạch toán nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty tư vấn XDDD Việt nam

 

KẾT LUẬN

 

 

 

doc85 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt nam.DOC
Tài liệu liên quan