Mẫu: Tờ trình: Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh (kéo dài thời gian giữ chức vụ)

Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, ngày vào Đảng, ngày chính thức, trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ (chứng nhận) bồi dưỡng quản lý giáo dục,.(ghi trung thực các văn bằng, chứng chỉ, nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy). Có đủ điều kiện tiêu chuẩn để kiện toàn, bố nhiệm theo quy định không.

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Tờ trình: Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh (kéo dài thời gian giữ chức vụ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT KIM SƠN TRƯỜNG TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .., ngày tháng .. năm TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh (kéo dài thời gian giữ chức vụ) .. Kính gửi: thường trực Huyện ủy Đồng chí ,được bổ nhiệm giữ chức vụtừ ngày.đến ngày.hết thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt ( xuất sắc) nhiệm vụ được giao. Năm .. Xếp loại..( theo Thông báo cửa Thường trực HU) Năm .. Xếp loại..( theo Thông báo cửa Thường trực HU) Năm .. Xếp loại..( theo Thông báo cửa Thường trực HU) Năm .. Xếp loại..( theo Thông báo cửa Thường trực HU) Năm .. Xếp loại..( theo Thông báo cửa Thường trực HU) (Trong thời gian giữ chức vụ có vi phạm, kỷ luật gì về Đảng, chính quyền không? Nếu có vi phạm ghi rõ hình thức kỷ luật, thời gian theo quyết định, nếu không có thì ghi không vi phạm kỷ luật). Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, ngày vào Đảng, ngày chính thức, trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ (chứng nhận) bồi dưỡng quản lý giáo dục,....(ghi trung thực các văn bằng, chứng chỉ, nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy). Có đủ điều kiện tiêu chuẩn để kiện toàn, bố nhiệm theo quy định không. Quá trình công tác (nêu đầy đủ: Từ tháng/năm - tháng/năm làm gì..). Cơ quan, đơn vị.......... trân trọng báo cáo và đề nghị Thường trực huyện uỷ xem xớt cho cơ quan, đơn vị.......... được thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ ..đối với đ/c:......../. (Photo công chứng quyết định bổ nhiệm gửi kèm theo Tờ trình) Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - TTHY (để b/c); - Ban TCHU ( để b/c); - Lưu VT. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Lưu ý: Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bố nhiệm thì cơ quan, đơn vị báo cáo Thường trực huyện ủy bằng văn bản (qua ban tổ chức huyện ủy) xem xét có bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại (theo Nghị định 24/2010/NĐ- CP).Đối với cán bộ thời gian công tác còn dưới 24 tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì xin chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ. (Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm thì trường phải làm Tờ trình xin chủ trương bố nhiệm lại, nêu quá thời gian trên thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMau to trinh bo nhiem lai chuc danh Pho hieu truong moi nhat 2019_12536124.doc