Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

Máy tính và thiết bị tin học là điều kiện cơ bản, không thể thiếu khi ứng dụng CNTT, đòi hỏi phải đầu tư kịp thời, tương đối đầy đủ và hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ nhận thức trên, là chủ tài khoản của đơn vị, tôi đã xây dựng kế hoạch, huy động bằng nhiều nguồn, từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính phòng tin học, máy tính phục vụ công tác quản lí văn phòng. Đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên tự mua máy tính cá nhân để phục vụ cho chính mình. Phong trào này đã nhanh chóng được thực hiện một cách có hiệu quả. Bởi vì máy của cá nhân nào cá nhân đó sử dụng và bảo quản. Nó tiện lợi nhất là giáo viên cho thể sử dụng bất kì lúc nào mình có thể bố trí thời gian được.

doc13 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kiến lần đầu: Từ tháng 9/2015 II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lí Giáo dục trong trường Tiểu học. 3. Mô tả bản chất của sáng kiến. 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết. Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ như vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người, tạo ra sự phát triển vượt bậc chưa từng có trong lịch sử. Ở nước ta, quá trình thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hiện nay đang được sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ bởi Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, Ngành liên quan. Đặc biệt, Đảng, nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và Công nghệ thông tin, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực tế, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc phát huy ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý, một số nơi đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập và đã đạt được những thành tựu ngoài mong đợi được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục trong và ngoài nước những năm qua, nó cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập là xu thế tất yếu của giáo dục. Chính vì điều đó mà chủ để "Đổi mới phương pháp dạy học bằng CNTT" được UNESCO đưa ra thành chương trình của thế kỷ XXI và dự đoán sẽ có sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản vào đầu thế kỷ XXI do ảnh hưởng của CNTT. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới “Một xã hội học tập”.Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục ở các trường học nước ta còn rất hạn chế. Chúng ta cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp vụ quản lý, chúng ta không nên từ chối những gì có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang lại, chúng ta nên biết cách tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả cho công việc của mình, mục đích của mình. Hơn nữa, đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Đảng, Nhà nước đã đưa môn tin học vào giảng dạy trong nhà trường và ngay từ Tiểu học, học sinh được tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp học tiếp theo. Với tầm quan trọng đó, năm học 2008-2009 Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra chủ đề: “Năm ứng dụng CNTT" trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học. Theo hướng dẫn, học CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học. Vậy làm thế nào để ứng dụng CNTT đạt hiệu quả trong các tiết dạy đó là vấn đề mà bất cứ một giáo viên nào cũng phải băn khoăn khi có ý định đưa CNTT vào quản lí và giảng dạy. Tuy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, của ngành giáo dục, sự ủng hộ của giáo viên, học sinh và nhân dân đã có sự phát triển mạnh mẽ, rộng lớn nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chưa có chiều sâu và chưa mang lại hiệu quả đúng với vai trò của nó. Thời gian gần đây, phong trào thi đua soạn bài giảng điện tử để đổi mới cách dạy và học đã được nhiều cán bộ giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con đường ngắn nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học trong các nhà trường. Xuất phát từ thực trạng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường, mặc dù hầu hết trình độ giáo viên của các trường đều đạt trên chuẩn nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống, nặng về phương pháp thuyết trình, độc thoại, ngại sử dụng phương pháp mới mà đặc biệt là việc ứng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy ở các trường hầu hết thông qua các đợt hội giảng, ứng dụng CNTT chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Để thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học, tôi mạnh dạn nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trên thông qua sáng kiến: “Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học”. 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến. Để thực hiện sáng kiến trên, tôi đã mạnh dạn đưa ra các giải pháp như sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về CNTT. * Mục đích của giải pháp: Giải pháp này nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả cán bộ giáo viên trong trường về vai trò của công nghệ thông tin trong nhà trường để từ đó mọi người biết ứng dụng CNTT trong từng công việc cụ thể của mình để đạt hiệu quả cao nhất. * Nội dung giải pháp. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học; ngay từ đầu năm học 2008- 2009, khi tôi còn là PHT tôi đã đặc biệt quan tâm và quyết tâm đưa CNTT vào công tác giảng dạy và học tập với việc nghiên cứu kĩ các quyết định của Chính phủ, của Bộ giáo dục về kế hoạch thực hiện CNTT trong trường học như: - Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện dạy tin học cho học sinh các trường phổ thông. - Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực CNTT Năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cuộc vận động “Năm học ứng dụng CNTT trong giảng dạy” ở tất cả các cấp học từ trường Đại học, Cao đẳng cho đến THPT, THCS, Tiểu học và bậc học Mầm non. Khi đã nắm vững các quyết định, chủ trương, kế hoạch chỉ đạo của Nhà nước, của ngành, khi tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng tôi đã xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập và ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Đưa nội dung này là một tiêu chí đánh giá thi đua của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Tôi lập kế hoạch và thông qua Hội đồng nhà trường vào đầu năm học, 100% cán bộ quản lí, trưởng các đoàn thể, tổ khối trưởng chuyên môn phải biết soạn thảo văn bản, sử dụng máy tính thông thạo; 50% GV trong trường biết soạn và giảng dạy bằng giáo án điện tử. Giải pháp 2: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tin học để bồi dưỡng về trình độ Tin học và kĩ năng sử dụng máy tính. * Mục đích của giải pháp. Với giải pháp này, tôi muốn tìm ra được cách tốt nhất giúp cho CBGV trong trường tiếp cận nhanh với CNTT, biết sử dụng, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và các công việc khác. * Nội dung giải pháp. Xác định Con người là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy. Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, các kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên với việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mở lớp học tin học ngay từ đầu năm tại trường để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có điều kiện tham gia học tập. Đồng thời định hướng cho giáo viên luôn có ý thức tự học, tự nghiên cứu, sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, bộ phận chuyên môn của nhà trường nghiên cứu chọn lọc định hướng xây dựng kho dữ liệu điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc học tập và ứng dụng CNTT vào dạy học một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, tôi cũng đã xác định rõ đội ngũ có vai trò quyết định sự thành bại của ứng dụng CNTT trong nhà trường chính là các GV dạy tin học, các GV trẻ có trình độ tin học, đã được tiếp cận về CNTT ngay từ khi còn học ở các trường chuyên nghiệp. Vì vậy, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và quy trình triển khai thực hiện việc bồi dưỡng đội ngũ về tin học. Một trong những khó khăn cơ bản của việc triển khai ứng dụng CNTT trong day-học là tâm lý ngại khó, ngại cái mới của giáo viên (đặc biệt là giáo viên đã lớn tuổi). Vì vậy, tôi chủ động đề xuất phương châm người biết nhiều dạy người chưa biết để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được học, không phải đi xa, không phải đóng học phí. Trường đã cử các đồng chí có kĩ năng về tin học tốt như đồng chí Hoàng Thị Khánh, Dương Thị Mận, Hoàng Thị Ngà,.. đồng chí Phạm Thị Bích Hoa giáo viên Tin học hướng dẫn từng giáo viên của trường. Số cán bộ, giáo viên của trường được chia thành 3 nhóm: - Nhóm 1: Những đồng chí trẻ, đã ít nhiều biết về tin học. - Nhóm 2: Những đồng chí trẻ nhưng chưa biết gì về tin học. - Nhóm 3: Những đồng chí đã có tuổi chưa biết tin học. Nhà trường giao cho đồng chí PHT xây dựng lịch học, thời gian thực hành trên máy của từng nhóm một cách hợp lí. Các GV trẻ hướng dẫn một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng, dễ hiểu. Nhờ vậy mọi CBGV trong trường tham gia học tập một cách tích cực nhiệt tình có hiệu quả tốt. Vào năm học, trường bố trí bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kì hàng tháng; Bồi dưỡng theo nhu cầu và khả năng tin học của từng nhóm giáo viên; tổ chức các chuyên đề như “Soạn giáo án điện tử”, chuyên đề sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “Trường học kết nối”... Khi giáo viên đã có những hiểu biết ban đầu về tin học, mọi người không thấy ngại ngần hay do dự gì nữa mà thấy thích học tin học. Nhà trường đã phối hợp với các trung tâm tin học trong Huyện, trong tỉnh để giới thiệu các giáo viên tham gia các khóa đào tạo ngắn để củng cố năng lực, trình độ, chứng chỉ tin học cho mọi người. Trường đã mở nhiều lớp tập huấn, các chuyên đề cho CBGV trong trường về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin như chuyên đề “Sử dụng bảng tương tác trong giảng dạy”; chuyên đề “Soạn giáo án E- leming”; “Sử dụng phần mềm học toán”; “Sử dụng phần mềm trình diễn PowerPont”, Nhà trường thực hiện đào tạo lực lượng nòng cốt cho từng nội dung riêng biệt. Do tin học là lĩnh vực rất rộng lớn, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không thể đi sâu vào mọi nội dung vì vậy nhà trường đã đào tạo lực lượng cốt cán trong trường phụ trách từng mảng cũng như yêu cầu giáo viên phải có được một số kĩ năng cơ bản, thiết yếu sau: + Có kiến thức về sử dụng máy tính. + Biết sử dụng phần mềm trình diễn PowerPont. + Biết cách truy cập Internet. + Có khả năng sử dụng phần mềm chèn, cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, làm các ảnh động... + Biết cách sử dụng projector. Qua cách làm trên, sau 1 năm học, trình độ tin học và kĩ năng sử dụng máy tính của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được nâng lên. Ngoài việc có khả năng sử dụng thành thạo máy tính giáo viên còn biết sử dụng các phần mềm liên quan để ứng dụng vào lĩnh vực công tác của mình. Giải pháp 3: Đầu tư mua sắm máy tính, máy chiếu đa năng và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT trong nhà trường. * Mục đích của giải pháp. Giải pháp này nhằm tạo điều kiện về vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích, động viên CBGV trong trường tích cực đẩy mạnh và nâng cao khả năng về CNTT. * Nội dung giải pháp. Máy tính và thiết bị tin học là điều kiện cơ bản, không thể thiếu khi ứng dụng CNTT, đòi hỏi phải đầu tư kịp thời, tương đối đầy đủ và hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ nhận thức trên, là chủ tài khoản của đơn vị, tôi đã xây dựng kế hoạch, huy động bằng nhiều nguồn, từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính phòng tin học, máy tính phục vụ công tác quản lí văn phòng. Đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên tự mua máy tính cá nhân để phục vụ cho chính mình. Phong trào này đã nhanh chóng được thực hiện một cách có hiệu quả. Bởi vì máy của cá nhân nào cá nhân đó sử dụng và bảo quản. Nó tiện lợi nhất là giáo viên cho thể sử dụng bất kì lúc nào mình có thể bố trí thời gian được. Khi các CBGV trong nhà trường đã thấy được rất nhiều tiềm năng của máy tính, nhà trường đã khuyến khích mọi người tìm cách khai thác hết những ứng dụng của công nghệ thông tin, mà một trong những ứng dụng đó là việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho các tiết học trên lớp đối với các môn học như: Toán, tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, khoa học, lịch sử, địa lí v.v... Chính vì vậy, giáo viên đã rất tích cực nghiên cứu học hỏi để ứng dụng trong công việc giảng dạy của mình để mang lại hiệu quả cao cho mỗi bài giảng, giúp các em học sinh hứng thú hơn trong học tập. Ban lãnh đạo nhà trường cũng đều khuyến khích và coi khả năng sử dụng giáo án điện tử, bài giảng điện tử là ưu điểm và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá giáo viên. Do đó, các lớp tập huấn Tin học sử dụng Powerpoint, Violet,... thường được các giáo viên tham gia rất đông. Trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, gần như 100% là các bài giảng là dùng phần mềm. Các GV đã tự mình soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử. Trường đã trang bị đầy đủ máy chiếu để phục vụ việc giảng dạy bằng máy tính. Chính vì vậy các tiết dạy của GV đều có kết quả cao. Nhiều GV trong trường đã đạt giải trong các đợt Hội Giảng của Trường, của Huyện tổ chức. Đặc biệt theo quy định của Phòng Giáo dục vào Đào tạo về tiêu chuẩn và điều kiện để được soạn giáo án in đó là: Phải thành thạo Tin học; phải có chứng chỉ tin học từ chứng chỉ trình độ A trở lên; Có 2 năm trở lên đạo danh hiệu Chiến sỹ thi đua ; phải có máy tính cá nhân, nhờ vậy giáo viên trong trường càng ngày càng tích cực học tập nâng cao được trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu đề ra. 3.3 Khả năng áp dụng của các giải pháp trên. Trong các năm qua, tôi đã áp dụng các biện pháp trên trong việc chỉ đạo và quản lí giáo dục trong nhà trường và thấy kết quả rất đáng khích lệ. CBGV trong trường đã cơ bản biết sử dụng máy tính một cách thành thạo, biết ứng dụng CNTT trong việc soạn giảng, tìm kiếm thông tin trên mạng internet. Nhiều GV còn biết sử dụng máy tính để hướng dẫn HS giải Toán, Tiếng Anh qua mạng, sử dụng phần mềm học Toán,Qua đó, tôi thấy rằng sáng kiến kinh nghiệm của tôi bước đầu đã thành công và có khả năng áp dụng rộng rãi trong các nhà trường. 3.4. Hiệu quả thu được từ các giải pháp trên. Trong những năm qua, tùy theo nội dung công việc, nhà trường đã chủ động mua, được trang cấp, tìm kiếm, xây dựng các phần mềm đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lí chỉ đạo. Hiện tại BGH, bộ phận văn phòng, hành chính đã sử dụng tốt các phần mềm quản lí như: Phần mềm quản lí đội ngũ công chức, viên chức, học sinh: PMIS, EMIS; Phần mềm thống kê, báo cáo; Phần mềm quản lý dữ liệu Phổ cập; Phần mềm công sản. Giáo viên đã có sự biến chuyển về nhận thức, từ qui định (mang tính áp đặt) lúc ban đầu sang tâm thế say mê với việc ứng dụng CNTT trong soạn giảng cũng như các hoạt động khác; kỹ năng soạn giảng các tiết có ứng dụng CNTT của giáo viên được nâng lên rõ rệt, chất lượng bài dạy được nâng cao; kỹ năng sử dụng mạng Internet cũng đã có chiều sâu; các nguồn học liệu mở, các trang web được giáo viên khai thác tích cực. Từ đó, không chỉ nâng cao về năng lực chuyên môn mà sự nhận thức, hiểu biết về xã hội cũng được cải thiện đáng kể. Hơn thế, các GV đã biết thiết lập hệ thống email cá nhân để lưu giữ, trao đổi thông tin chia sẻ chuyên môn trong trường và với các trường bạn trong huyện và các nơi khác, Để phục vụ giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục khác, cán bộ, giáo viên của trường đều sử dụng phần mềm trình chiếu Poweroint và Violet, biết xây dựng kho tư liệu điện tử của từng cá nhân, hệ thống giáo án mở. GV trong trường thi đua giảng dạy bằng giáo án điện tử, nhất là trong thanh tra của cấp trên; kiểm tra toàn diện; thực hiện chuyên đề; Hội giảng; Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Thi soạn giảng giáo án điện tử E- lening, Kết quả trên đã chứng minh rằng trình độ tin học của CBGV trường tôi được nâng lên rõ rệt đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ và công việc trong từng vị trí công tác được giao. 3.5 Những người cùng tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Cán bộ giáo viên trong trường Tiểu học Đông Hợp 3.6 Các thông tin cần bảo mật: Không 3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến trên. Gồm cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học... sự nhận thức, khả năng sáng tạo trong quản lí và dạy học của cán bộ, giáo viên trong nhà trường cùng sự phối hợp đồng bộ các môi trường giáo dục. Một điều quan trọng để việc học tập và ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học trong nhà trường đạt được hiệu quả cao thì nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là mỗi CB quản lí và GV, nhân viên trong trường phải thường xuyên tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lí, trình độ tin học và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới sâu sắc, căn bản và toàn diện Giáo dục Đào tạo của nhà nước trong xu thế hội nhập toàn cầu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3.8 Tài liệu kèm: Không 4. Định hướng phát triển trong những năm tiếp theo Để nhà trường thực hiện tốt việc đẩy mạnh và ứng dụng CNTT vào quản lí và dạy học đạt kết quả tốt, các cấp lãnh đạo cần có kế hoạch tuyển dụng giáo viên tin học đủ trình độ đồng thời tiếp tục đầu tư, phân bổ định mức ngân sách cho các trường để có điều kiện tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc ngày càng hiện đại hơn giúp thầy và trò các nhà trường có phương tiện phục vụ quản lí, giảng dạy và học tập tốt hơn. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường về tầm quan trọng, tính hữu ích của CNTT trong công tác quản lý và dạy học. Chú trọng nâng cao trình độ Tin học, các kỹ năng sử dụng CNTT và các trang thiết bị đi kèm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới. Đầu tư, trang bị các thiết bị đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng. Nâng cấp đường truyền mạng từ đường truyền mạng cáp đồng lên đường truyền mạng cáp quang và lắp đặt thiết bị kết nối Wifi để tạo điều kiện cho giáo viên được tìm kiếm các ien tin, tham khảo các tư liệu trên mạng phục vụ cho công tác soạn giảng và các công tác khác. Tăng cường đầu tư và nâng cấp các phần mềm cho công tác quản lý hành chính, quản lý thư viện, quản lý tài chính và các phần mềm tiện ích khác. Tuyên truyền cho phụ huynh nhận thức được tính hữu ích của việc ứng dụng CNTT để từ đó phụ huynh cộng tác cùng nhà trường trong việc trao đổi thông tin hai chiều qua hệ thống sổ liên lạc điện tử hoặc qua hộp thư điện tử. 5. Kiến nghị Nhận thức rõ vai trò của CNTT trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và hơn ai hết chúng ta cũng nhận thức rõ lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập. Về phía lãnh đạo các cấp cũng đặc biệt quan tâm và đã có nhiều văn bản hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong ngành. Cơ sở hạ tầng về CNTT trong trường học đã đầu tư tương đối đầy đủ và đã đáp ứng được việc ứng dụng CNTT và công tác dạy và học của hầu hết các trường. Vì vậy, ứng dụng thành công hay không, có mang lại lợi ích như mong muốn hay không chỉ còn là sự quyết tâm và phương pháp tổ chức của trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục chỉ đạo trong việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy mang tính chuyên sâu. Nhân rộng những điển hình, những sản phẩm ứng dụng CNTT chất lượng cao; Tăng cường đầu tư đồ dùng, trang thiết bị dạy học hiện đại, hệ thồng máy móc, thiết bị điện tử, các phần mềm ứng dụng phù hợp với các hoạt động quản lý và giáo dục của ngành. Nguồn kinh phí chi cho việc sửa chữa, nâng cấp các thiết bị máy tính, việc cài đặt các phần mềm tiện ích, kinh phí đường truyền mạng trong nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Do đó cần có sự đầu tư của ngành và sự hướng dẫn cụ thể. Để triển khai việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy – học được hiệu quả hơn trong thời gian tới, tôi xin có một số đề xuất sau: 5.1. Đối với cấp trường: - Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao trình độ, kỹ năng. - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học và kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể giáo viên ít nhất mỗi năm một lần. - Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có thời gian tiếp xúc với máy tính, với Internet nhưng cần có sự kiểm soát của giáo viên hoặc gia đình học sinh. - Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường về ứng dụng CNTT trong dạy học. Có thể mời giáo viên của các trường bạn tham gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm. - Tổ chức dự giờ tập thể, tổ chức thi giảng dạy có ứng dụng CNTT nhằm tuyên dương, khuyến khích những cá nhân xuất sắc. - Xây dựng website trường học một cách bài bản, chính quy; có diễn đàn để giáo viên, học sinh trong và ngoài trường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và làm kênh thông tin, giao tiếp hiệu quả cho cả giáo viên và học sinh. 5.2. Đối với cấp sở: - Sở GD-ĐT, PGD & ĐT thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về CNTT cho giáo viên mà đặc biệt là tập huấn về phương pháp xây dựng Bài giảng điện tử qua đó tạo điều kiện cho giáo viên được bổ sung kiến thức và giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn. - Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng CNTT trong dạy và học. 6. Bài học kinh nghiệm Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học là một công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất và năng lực của đội ngũ giáo viên. Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong dạy học có hiệu quả cần có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp, sự chỉ đạo đồng bộ của ngành – của mỗi nhà trường và đặc biệt là sự nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm của bản thân mỗi giáo viên. 7. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền Tôi xin cam đoan nội dung trong bản sáng kiến kinh nghiệm trên là hoàn toàn trung thực, không có hiện tượng sao chép, không vi phạm bản quyền trí tuệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học” mà bản thân tôi đã rút ra được qua quá trình quản lí và chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của hội đồng xét duyệt sáng kiến nhà trường và Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Huyện Đông Hưng cùng bạn bè đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đông Hưng, ngày 28 tháng 6 năm 2017 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HƯNG .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMot so giai phap nang cao hieu qua viec hoc tap va ung dung cong nghe thong tin trong truong hoc_125.doc