Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 19

1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô:

- Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân

HĐ2: Qua câu chuyện chúng ta cần phải làm gì?

2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

- HS còn hạn chế:Tiếp cận giúp các em đọc và trả lời câu hỏi và tìm hiểu nội dung bài

- HSHTT: Giúp các em nắm nêu được nội dung bài Hai Bà Trưng

 

doc14 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017 TOÁN: BÀI 51: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (T1) I. Mục tiêu: - Em nhận biết các số có bốn chữ số( trường hợp các chữ số đều khác 0). - Biết đọc viết các số có bốn chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, các tấm bìa 100 HS: TLHDH,vở, các tấm bìa 100, thẻ số II. Các hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Chơi trò chơi “Lập số” Việc 1: Em đọc và suy nghỉ cách chơi Việc 2: Hai bạn cùng chơi và chia sẻ cách chơi Việc 3: NT yêu cầu các cặp đôi chơi trong nhóm. 2. Nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn Việc 1: Em đọc kĩ nội dung Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ viết số đọc số Việc 3: CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ 3. Viết vào ô trống( theo mẫu) Việc 1: Em đọc yêu cầu thực hiện vào vở Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ nêu cách làm - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH Tiếng Việt: BÀI 19A: TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG (T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính, Phiếu HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng dấu câu và câu dài - HSHTT: Giúp các em đọc hay diễn cảm của bài Hai Bà Trưng IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 19A: TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG (T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng - Nói về chú bộ đội bảo vệ đất nước. * Tích hợp KNS: - Đặt mục tiêu. - Đảm nhận trách nhiệm. - Kiên định, giải quyết vấn đề. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính, Phiếu HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân HĐ2: Qua câu chuyện chúng ta cần phải làm gì? 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế:Tiếp cận giúp các em đọc và trả lời câu hỏi và tìm hiểu nội dung bài - HSHTT: Giúp các em nắm nêu được nội dung bài Hai Bà Trưng IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐGDĐĐ: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ I.Mục tiêu: - Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới là anh em, bạn bè cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc màu da, ngôn ngữ. - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. HSHTT Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, đối xử bình đẳng. * Tích hợp BVMT, KNS - Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế trong các hoạt động BVMT, làm cho môi trường thêm xanh sạch, sạch đẹp. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế. - Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế II Tài liệu và phương tiện: Vở VBT, Phiếu BT, bài hát III/ Tiến trình: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp nghe bài hát nói về tình hữu nghị vố thiếu nhi quốc tế khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Phân tích thông tin Việc 1: Em xem tranh của một số tranh ảnh tin ngắn về các hoạt động hữa nghị giữa thiếu nhi quốc tế tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của hoạt động đó Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ, nhận xét 2. Du lịch thế giới Việc 1: Em suy nghỉ đóng vai chọn đóng vai của một nước, giới thiệu đôi nét về nước đó Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ đóng vai Việc 3: NT yêu cầu các bạn đóng vai CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm đóng vai trước lớp, nhận xét. Chúng ta cần ứng xử thế nào khi gặp các bạn thiếu nhi quốc tế? 3. Thảo luận nhóm Việc 1: Em suy nghỉ nhớ ghi lại những việc đã làm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ trong nhóm, nhận xét + CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp. - Kể những việc làm thể hiện bảo vệ môi trường? - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực hiện tuyên truyền mọi người thực hiện tốt BVMT Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2017 Tiếng việt: BÀI 19B: EM TỰ HÀO LÀ CON CHÁU CỦA HAI BÀ TRƯNG(T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng - Nói về chú bộ đội bảo vệ đất nước. * Tích hợp KNS: - Lắng nghe tích cực. - Tư duy sáng tạo. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Máy chiếu, Máy tính, Phiếu HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả hoạt động thêm HĐCN - Quan câu chuyện cần làm gì khi nghe, nhận xét câu chuyện? 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em kể từng đoạn câu chuyện Hai Bà Trưng HSHTT: Khuyến khích các em kể tòan bộ câu chuyện kết hợp thêm điệu bộ khi kể và hiểu được câu chuyện. IV. Hoạt động ứng dụng. Tiếng việt:BÀI 19B: EM TỰ HÀO LÀ CON CHÁU CỦA HAI BÀ TRƯNG(T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng - Nói về chú bộ đội bảo vệ đất nước. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bảng nhóm 1,2b;chữ mẫu N,từ và câu ứng dụng HĐ4. HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các hoạt động thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Làm BT2b 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: - Giúp HS nhận biết hình ảnh nhân hóa của các sự vật trong bài anh Đom Đóm;viết đúng chữ hoa N và từ, câu ứng dụng của bài. Tìm đúng từ có vần iên/ iêt điền vào phiếu BT -HSHTT: - Viết đẹp, đúng chữ hoa N và từ, câu ứng dụng bài viết. IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học với người thân - Luyện chữ hoa. TOÁN: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (T2) I. Mục tiêu: - Biết đọc viết các số có bốn chữ số. - Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; - HS còn hạn chế: Giúp HS nhận biết, đọc, viết các số có 4 chữ số. Biết điền số thích hợp theo thứ tự dãy số đã cho. Khi đọc, viết các số có 4 chữ số các em đọc từ đâu? Nêu cách điền từng dãy số? - HSHTT: BT bổ sung Viết các số có 4 chữ số mà mỗi số có các chữ số giống nhau và đọc các số đó? IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH THỦ CÔNG: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT, DÁN CHỮ ĐƠN GIẢN ( T1) I.Mục tiêu: - HS ôn tập chủ đề: Cắt ,dán chữ đơn giản. - Gấp ,cắt, dán được các chữ cái đơn giản . Các chữ cái tương đối đều và cân đối. - ( HS năng khiếu:- Gấp, cắt, dán được các chữ cái đều, cân đối, trang trí đẹp.) II.Đồ dùng dạy học: - Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm tr­ëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o chñ tÞch H§TQ – B¸o c¸o GV 2. Bµi míi: HS Nêu mục tiêu  - HS biết cách gấp, cắt, dán chữ cái đơn giản. - Gấp ,cắt, dán được các chữ cái đơn giản . Các chữ cái tương đối đều và cân đối. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Thực hành gấp, cắt, dán chữ cái đơn giản. Yêu cầu nêu các bước gấp, cắt, dán chữ cái đơn giản. Ho¹t ®éng c¸ nh©n: ViÖc 1: Em quan s¸t h×nh mÉu kÕt hîp víi SGK ViÖc 2: Em trao ®æi c©u tr¶ lêi víi b¹n bªn c¹nh c¸c b­íc đan nong mốt. Ho¹t ®éng toµn nhãm : ViÖc 1: C¸c b¹n trong nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi víi nhau c¸c b­íc đan nong mốt. ViÖc2: Nhãm tr­ëng thèng nhÊt c¸c ý kiÕn trong nhãm vµ b¸o c¸o. Ho¹t ®éng toµn líp: - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái , c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe bæ sung( kh«ng nh¾c l¹i ý kiÕn nhãm b¹n) - Nêu các bước + Bước 1: Kẻ chữ. + Bước 2: Cắt chữ. +Bước 3: Dán chữ. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. Ho¹t ®éng thùc hµnh Ho¹t ®éng toµn nhãm : - Tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt, dán chữ cái đơn giản. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. Ho¹t ®éng øng dông 3- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - - GV tæ chøc cho c¸c b¹n trong nhãm tiÕn hµnh tr­ng bµy s¶n phÈm víi nhau: - Bình chọn sản phẩm đẹp. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. - HS c¸c nhãm tiÕn hµnh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lÉn nhau. - Gv nhËn xÐt s¶n ph©m HS c¸c nhãm.khen ngîi ®éng viªn c¸c em *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu - Nhận xét về tinh thần thái độ, sự chuẩn bị của hs. -Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau: ChuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, b×a cøng, th­íc, kÐo, keo. HĐNGLL: TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI ĐỢT 1 . I. Mục tiêu : - Tổ chức kết nạp đội viên cho học sinh đủ tiêu chuẩn vào Đội TNTP Hồ Chí Minh - Học sinh luôn có ý thức phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. II. Chuẩn bị : GV : Mời đại diện BGH nhà trường, TPT Đội tham dự, chỉ đạo; tập huấn cho Hội đồng tự quản các bước của nghi lễ kết nạp đội viên HS : Các HS được kết nạp ĐV mang theo khăn quàng đỏ III.Các ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.Khëi ®éng : - GV giới thiệu nội dung tiết học: Tổ chức kết nạp đội viên mới - Mời CTHĐTQ(sao trưởng) lên làm việc. 1: Nghi thức buổi lễ: - Sao trưởng mời các đại biểu, thầy cô giáo và các học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Sao trưởng hô: Nghiêm: Chào cờ- chào. Quốc ca- Đội ca."Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại-Sẵn sàng" - Sao trưởng mời đại biểu và học sinh ngồi xuống, thông qua chương trình buổi lễ. 2 : Lễ kết nạp đội viên mới Việc 1: - Sao trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách HS được kết nạp đội viên mới. Việc 2: - Sao trưởng mời thầy TPT Đội lên đặt khăn quàng đỏ lên vai HS, hướng dẫn cách quàng khăn đỏ và căn dặn 7 yêu cầu của người đội viên. Việc 3: - Đại diện đội viên mới đọc lời hứa. Việc 4: - Sao trưởng mời chi đội ngồi xuống và hát bài “Mơ ước ngày mai”. Việc 5: - Sao trưởng cảm ơn và chúc sức khỏe đại biểu. IV. Hoạt động ứng dụng. Đội viên mới thực hiện đúng 7 y/c của người đội viên và những HS còn lại phấn đấu để cuối năm được kết nạp đội viên đợt 2. Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2017 TOÁN: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T (T1) I. Mục tiêu: Em biết: - Đọc, viết các số có bốn chữ số( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0). - Cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. - Viết số có bốn chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, thẻ số. III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả HĐ thêm HĐCN Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; - HS còn hạn chế: Giúp HS nắm cách đọc số có bốn chữ số ( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0), Viết được các số có bốn chữ số thành tổng của nghìn ,trăm, chục, đơn vị. Lưu ý cách đọc số khi chữ số không có ở các hàng. - HSHTT: Bt bổ sung Viết các số có 4 chữ số mà mỗi số có các chữ số giống nhau và phân tích thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị. IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học với người thân Tiếng việt: BÀI 19B:EM TỰ HÀO LÀ CON CHÁU CỦA HAI BÀTRƯNG(T3) I. Mục tiêu: - Nghe viết đúng một đoạn văn - Viết đúng các từ ngữ chứa tiếng có vần iết/iêc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở. III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Chọn BT3b 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Giúp HS tìm được các từ ngữ chứa vần iên/iêt; nghe-viết đúng chính tả một đoạn văn Hai Bà Trưng . Chữ viết đúng mẫu chữ quy định.Trình bày sạch sẽ. - HSHTT: Viết đẹp, đúng- Tìm thêm 2 từ chứa vần iên/iêt IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2017 TOÁN: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T (T2) I. Mục tiêu: Em biết: - Đọc, viết các số có bốn chữ số( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0). - Cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. - Viết số có bốn chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở. III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS đọc, viết các số có 4 chữ số trong các trường hợp( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) , biết viết các số có bốn chữ số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị. -HSHTT: Viế các số có 4 chữ số từ 1257 đến 1265. IV.Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 19C: NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI (T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bản báo cáo về hoạt động trong tháng của lớp. * Tích hợp KNS - Thu thập và xử lí thông tin. - Thể hiện sự tự tin. - Lắng nghe tích cực. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở. II. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1.Xem tranh và trả lời các câu hỏi: các bạn học sinh đang làm gì? Việc 1: Em quan sát tranh và trả lời câu hỏi Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ, nhận xét Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ trong nhóm - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ 2. Nghe thầy cô đọc bài thơ sau: Việc 1: Em đọc toàn bài Việc 2: Em lắng nghe GV đọc mẫu toàn bài hướng dẫn giọng đọc 3. Nghe thầy cô hướng dẫn đọc: Việc 1: Em đọc các từ ngữ và câu dài Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu các bạn đọc lần lượt, nhận xét - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ, nhận xét Việc 1: Em đọc toàn bài Việc 2: Em cùng bạn đọc nối tiếp đoạn, chia sẻ Việc 3: NT tổ chức cho các bạn đọc nối tiếp nhau trong nhóm - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm đọc trước lớp, nhận xét - Một báo cáo có nhứng phần nào? Qua bản báo cáo giúp em được những gì? 4.rả lời câu hỏi: Việc 1: Em đọc và trả lời câu hỏi sau Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ, nhận xét - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp, nêu nội dung bài Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH Tiếng việt: BÀI 19C: NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI (T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bản báo cáo về hoạt động trong tháng của lớp - Viết đúng các từ ngữ có vần iêt/iêc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở. III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Làm BT 1b 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế: Biết chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi bài đọc “ Noi gương chú bộ đội” .Làm đượcBT 1b điền vần iên/ iêt vào chỗ chấm. HSHTT: Tìm 2 từ có vần iên/iêt IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài học với người thân Ô.L.TOÁN: TUẦN 19 I. Mục tiêu: - Củng cố cộng trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức, giải toán, tìm thành phần chưa biết. - Đọc, viết, xếp thứ tự đúng các số có bốn chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS còn hạn chế - Tiếp cận từng hoạt động 1 đến 3 Tuần 19. Hoàn thành phần em đã học những gì? + HS HTT: Hoàn thành tốt các bài tập làm thêm bài vận dụng .Hỗ trợ giúp đỡ các bạn còn hạn chế. Củng cố cộng trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức, giải toán, tìm thành phần chưa biết. Đọc, viết, xếp thứ tự đúng các số có bốn chữ số. V. Hoạt động ứng dụng; - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân ÔLTV: TUẦN 19 I.Mục tiêu : Đọc và hiểu bài Bà Triệu ; bước đầu biết thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về nhứng nhân vật lịch sử của dân tộc ta. Nhận ra được các cách nhân hóa đồ vật, con vật, cây cối. Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? Viết đúng vần có vần bắt đầu bằng l/n (hoặc iêt/iêc) Biết sắp xếp hợp lí các tình tiết của câu chuyện để kể. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS còn hạn chế : BT 1,2, 3, 4, 5, 6 Giúp học sinh đọc và hiểu bài trả lời câu hỏi đúng. bước đầu biết thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về nhứng nhân vật lịch sử của dân tộc ta.Nhận ra được các cách nhân hóa đồ vật, con vật, cây cối. Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?Viết đúng vần có vần bắt đầu bằng l/n (hoặc iêt/iêc).Biết sắp xếp hợp lí các tình tiết của câu chuyện để kể. HSHTT:Hoàn thành các bài tập và phần vận dụng Nhận ra được các cách nhân hóa đồ vật, con vật, cây cối. Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?Viết đúng vần có vần bắt đầu bằng l/n (hoặc iêt/iêc). Biết sắp xếp hợp lí các tình tiết của câu chuyện để kể. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2017 Tiếng việt: BÀI 19C: NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI (T3) I. Mục tiêu: - Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? - Nghe hiểu câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng * Tích hợp KNS - Lắng nghe tích cực. - Thể hiện sự tự tin - Quản lí thời gian II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở. III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: -HS còn hạn chế: :Tiếp cận giúp HS tìm được bộ phận TLCH khi nào? Biết TLCH về thời gian. Nắm được nội dung câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng và kể lại được câu chuyện. - HSHTT: Kể lại câu chuyên hay, hấp dẫn IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TOÁN: SỐ 10 000 I. Mục tiêu: - Em nhận biết số 10 000. - Em biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục; thứ tự các số có bốn chữ số II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, thẻ số, Phiếu HĐ3 HS: TLHDH,vở. III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả HĐ thêm HĐCN Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; - HS còn hạn chế: Giúp HS nhận biết số 10 000 và các số tròn nghìn, trăm, chục, thứ tự các só có 4 chữ số, số liền trước, số liền sau các số có 4 chữ số. - HSHTT: Bt bổ sung Viết tất cả các số tròn nghìn có 4 chữ số. Viết số liền trước, liền sau của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 4 chữ số? IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐTT : SINH HOẠT LỚP 1. Mục tiêu: - Nhận xét,đánh giá HĐ của lớp trong tuần vừa qua - Đề ra kế hoạch HĐ của tuần tới - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy những thành tích đó có để tuần tới đạt KQ cao hơn. 2. Các HĐ chính *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: + YC các ban thảo luận các HĐ của ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh +Các trưởng ban báo cáo. + CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua. *Ưu điểm: + Các nhóm ổn định tốt nề nếp tự quản, HĐ giữa giờ, trồng và chăm sóc hoa. + Nhiều bạn có ý thức học tập tốt : Mỹ Linh, Oanh, Long, Đức.. + Các bạn đã có nề nếp trong việc tạo không gian lớp học, bố trí chỗ ngồi hợp lí. -*Một số tồn tại: + Một số bạn chưa tích cực trong trong mọi hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực :Tú, Nhi, Thuận + GV nhận xét chung: *Kế hoạch công tác tuần đến: HĐTQ đưa ra kế hoạch hoạt động của tuần sau. - Phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt . - Tiếp tục củng cố nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường. - Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ. - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc trong HT - Nhóm trưởng, HĐTQ thường xuyên nhắc nhở, thức đẩy các bạn trong nhóm, lớp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. - Ban học tập có biện pháp giúp đỡ những bạn còn chậm trong đợt thi vừa qua. - Thường xuyên, tăng cường giao tiếp tiếng anh trong những giờ nghĩ cũng như trong các tiết học. - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.Thường xuyên chăm sóc bồn hoa. - Trưởng ban thư viện thường xuyên tổ chức cho các ban đọc sách vào giữa buổi. - Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước. * Các trưởng ban của các ban thảo luận, góp ý những việc cần làm để hoàn thiện kể hoạch cho ban mình trong tuần tới. - HĐTQ tổ chức cho các lớp giao lưu với nhau bằng tiếng anh với chủ đề tuần học. *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc-_Tuan_19.doc