Ôn tập môn toán học kì I lớp 5

6) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Diện tích hình thoi bằng mấy phần diện tích hình chữ nhật?

A. 0

B. 0

7) Từ các số 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số để bé hơn 10?

A) 3 phân số

B) 4 phân số

C) 5 phân số

D) 6 phân số

 

8) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Mẹ mua về một số vở. Mẹ cho em số vở và cho chị số vở đó. Hỏi mẹ cho ai nhiều vở hơn?

A) Mẹ cho chị nhiều vở hơn 0

B) Mẹ cho em nhiều vở hơn 0

 

doc47 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 11/12/2018 | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập môn toán học kì I lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP MÔN TOÁN HKI Lớp 5 Tuần 1: Phần I: Trắc nghiệm Phân số chỉ phần tô màu trong hình vuông là: Phân số có tử số bé hơn mẫu số là: Nối phép chia với thương của phép chia đó: 18 : 7 37 : 100 9 : 10 5 : 7 10 : 3 Nối các phân số bằng nhau: Đúng ghi Đ, sai ghi S: < < < < Đúng ghi Đ, sai ghi S: Diện tích hình thoi bằng mấy phần diện tích hình chữ nhật? Từ các số 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số để bé hơn 10? 3 phân số 4 phân số 5 phân số 6 phân số Đúng ghi Đ, sai ghi S: Mẹ mua về một số vở. Mẹ cho em số vở và cho chị số vở đó. Hỏi mẹ cho ai nhiều vở hơn? Mẹ cho chị nhiều vở hơn Mẹ cho em nhiều vở hơn Đúng ghi Đ, sai ghi S: Cửa hàng có số gạo tẻ bằng số gạo nếp. Người ta đã bán số gạo tẻ và số gạo nếp. Hãy so sánh lượng gạo tẻ và lượng gạo nếp đã bán? Lượng gạo tẻ bán nhiều hơn lượng gạo nếp Lượng gạo tẻ bán ít hơn lượng gạo nếp Lượng gạo tẻ bán bằng lượng gạo nếp Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ; ; ; ; ;; ; ; Phần II: Tự luận Mẹ mua về một chục quả trứng. Bữa trưa mẹ đã dùng 3 quả trứng, bữa tối mẹ dùng tiếp 4 quả trứng. Viết phân số chỉ số trứng mẹ đã dùng. Nhà bạn Hà nuôi 15 con vịt. Mẹ đã bán 8 con vịt. Viết phân số chỉ số vịt còn lại: Có 4 lít dầu đổ đều vào 5 chai. Hỏi mỗi chai chứa mấy phần lít dầu? Viết phân số rồi rút gọn phân số đó: 5dm = m = m 75m = km = km 40 phút = giờ = giờ Tìm x biết: = = Tìm một số sao cho khi tử số của phân số cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số bằng . Tìm một số sao cho khi tử số của phân số trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng . Tuần 2: Phần I: Trắc nghiệm Nối phép tính với kết quả phép tính đó: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 2 + = 2 + = 3 - = 3 - = Đúng ghi Đ, sai ghi S: 2 - + = - + = + = 2 - + = 2 - = 2 – 1 = 1 1 - - = 1 – 0 = 1 1 - - = - = = Đúng ghi Đ, sai ghi S: - = + - = 1 - = - = - - = - = - = + - = 1 = - = - - = = Đúng ghi Đ, sai ghi S: = 1 = = = 2 : := 2 : 1 = 2 = = = = 2 : := 2 = = Phần II: Tự luận Tìm x biết: x - = + x + = - x : = x = : Một người có 75kg gạo bán hết trong ba lần. Lần đầu người đó bán số gạo, lần thứ hai bán số gạo còn lại. Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Tính bằng cách thuận tiện nhất: = = = = Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy? Tuần 3: Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái đặt trước hỗn số: m km Chuyển hỗn số thành phân số: = = = = = = = = Nối hỗn số với phân số bằng hỗn số đó: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 1m 2dm = dm 2m 13cm = m 3km 135cm = km 1m 2dm = m 2m 13cm = m 3km 135cm = km 2m 3cm = m 3km 75m = km 2m 3cm = m 3km 75m = km Đúng ghi Đ, sai ghi S: > < < > m < dm m = dm m > dm Đúng ghi Đ, sai ghi S: m + 5m = m m + 5m > m m + 5m < m Nối số tự nhiên với phân số để được hỗn số: Phần II: Tự luận Chuyển các hỗn số sau thành phân số: = = = = Tính: + = = - = : = Hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng kém chiều dài là m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. Tính bằng cách thuận tiện nhất: Hình chữ nhật có chiều dài là m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? Có một bao gạo. Từ bao gạo đó người ta lấy ra bao gạo là kg. Hỏi nếu lấy ra bao gạo thì được bao nhiêu ki-lô-gam? Tuần 4: Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Tổng của hai số bằng 456. Số thứ nhất bằng một nửa số thứ hai. Hai số đó là: Số thứ nhất là 152 và số thứ hai là 304 Số thứ nhất là 304 và số thứ hai là 152 Đàn gà có 315 con, trong đó số gà mái gấp đôi số gà trống. Số gà mái trong đàn gà là: 210 con 189 con Cửa hàng bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 36kg, trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Mỗi loại gạo bán được là: 18kg gạo nếp và 54kg gạo tẻ 54 kg gạo nếp và 18kg gạo tẻ Một người dự định mua 4kg gạo nếp với giá 7500 đồng 1 kg. Hỏi với số tiền đó sẽ mua được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ với giá 6000 đồng 1 kg? 6kg 5kg 7kg 4kg Có 8 người làm xong công việc trong 6 ngày. Hỏi muốn làm cong công việc đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? 10 người 12 người 8 người 9 người Một người đi xe đạp trong 18 phút được 3km 870m. Hỏi với mức đi như thế trong giờ thì người đó đi được bao nhiêu mét? 4300m 5375m 5160m 6450m Đúng ghi Đ, sai ghi S: Có 8 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi muốn làm cong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? Bạn An làm: 8: 4 = 2 (người) 5 2 = 10 (người) Bạn Căn làm: 5 8 = 40 (ngày) 40 : 4 = 10 (người) Bạn Bình làm: 8 : 4 = 2 (lần) 5 2 = 10 (người) Phần II: Tự luận Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ. Hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại? Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để được 48 sản phẩm? Nhà bếp dự trữ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu có 54 người ăn thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Có 80l dầu chứa trong hai thùng. Sau khi đỏ 5l từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu ở thùng thứ hai gấp rưỡi thùng thứ nhất. Hỏi lứcc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu? Một nhóm 5 người thợ làm 8 ngày được 120 sản phẩm. Hỏi nếu nhóm thợ đó có 7 người thì phải làm bao nhiêu ngày để được 126 sản phẩm? Tuần 5: Phần I: Trắc nghiệm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 200m = cm là: 2000 20 000 200 000 2 000 000 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 500 000m = km 350 000 35 000 3 500 350 Nối hai số đo có độ dài bằng nhau: 20 050m 230km 2030hm 203hm 230dam 20300m 2300dam 203km 2300m Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 30 000kg = tấn là: 3000 300 30 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 102 tạ = 1 tấn 2 tạ 102 tạ = 10 tấn 2 tạ Một xe chở 12 tạ gạo tẻ và 80 yến gạo nếp. Khối lượng gạo xe đó chở được là: 20 tạ 82 tạ 20 yến 92 yến Nối hai số đó có độ dài bằng nhau: 20km 50m 20km 5m 20km 500m 20 005m 2 005m 20 500m 25 000m Đúng ghi Đ, sai ghi S: 2kg 35g = kg 3dam 7dm = dam 2kg 35g = kg 3dam 7dm = dam 4 tấn 2 yến = 4200kg 5m 9cm = 5 090mm 4 tấn 2 yến = 4020kg 5m 9cm = 5 009mm 4m = hm 230kg = tấn 4m = hm 230kg = tấn Phần II: Tự luận Một xe tải chở 30 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 40kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 20kg. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo? Một người đi xe máy từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn đường CB là 13km 500m. Tính quãng đường AB, biết rằng đoặn đường AC bằng đoạn đường CB. Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg. Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp bằng lượng gạp tẻ. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại? Có ba hộp kẹo. Hộp thứ nhất và hộp thứ hai cận nặng kg; hộp thứ ba cân nặng kg. Hộp thứ nhất và hộp thứ ba cân nặng kg. Hỏi mỗi hộp kẹo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Tuần 6: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 30dam2 = 300m2 1010dam2 = 10 100m2 30dam2 = 3000m2 1010dam2 = 101 000m2 200hm2 = 20 000dam2 200hm2 = 2000dam2 135hm2 = 1350dam2 135hm2 = 13 500dam2 23 000mm2 = 2 300cm2 23 000mm2 = 230cm2 50 000cm2 = 5 000dm2 50 000cm2 = 500dm2 7m2 = dam2 7m2 = dam2 2hm2 3dam2 = hm2 2hm2 3dam2 = hm2 3cm2 19mm2 = cm2 3cm2 19mm2 = cm2 Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 160m và chiều rộng 125m. Diện tích khu đất đó là: 2 000ha 200ha 20ha 2ha Số thích hợp điền vào chỗ chấm để ha = m2 là: 60 600 6000 60 000 Nối các số đo diện tích bằng nhau: 1hm2 10m2 10dam2 1m2 1hm2 1m2 10dam2 10m2 10 010m2 1001m2 10 100m2 1010m2 10 101m2 10 001m2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2ha 13m2 = ha là: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1hm2 235m2 = dam2 là: Hợp tác xã trồng rau sạch trên diện tích 1hs 350m2. Người ta đã trồng rau được diện tích đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vuông chưa rồng rau? 600m2 750m2 4600m2 57500m2 Phần II: Tự luận Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 2hm 25m, chiều cao bằngđộ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu đề - ca – mét vuông? Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dung loại gạch men hình vuông cạnh 4dm. Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu viên gạch men đó? Một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là m. Tỉ số của độ dài đường chéo bé và đường chéo lớn là . Hỏi hình thoi có diện tích bao nhiêu đề - xi- mét vuông? Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 600m. Biết chiều dài bằng trung bình cộng của chu vi và chiều rộng. Hỏi khu đất có diện tích bao nhiêu héc – ta? Tuần 7: Phần I: Trắc nghiệm Nối ba số đo có độ dài bằng nhau: 27mm m 0,08m 8cm m 0,13m 13cm m 0,027m 7mm m 0,007 9dm m 0,9m Đúng ghi Đ, sai ghi S: =0,23 =2,3 =5,17 =51,7 =71,23 =7,123 3,7m = 37cm 1,5 tấn = 1500kg 3,7m = 37dm 1,5 tấn = 150kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 13,579 tấn = kg là: 135,79 1357,9 13 579 135 790 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2,5m = cm là: 25 250 205 2500 Nối phân số với số thập phân bằng nó: 2,07 0,15 1,5 0,207 20,7 1,005 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 3m 5dm = 3,5dm 7m 18cm = 71,8m 5m 9cm = 5,9m 3m 5dm = 3,5m 7m 18cm = 7,18m 5m 9cm = 5,09m Phân số thích hợp viết vào chỗ chấm của 0,003 = là: Phân số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2,008 = là: Số 20,08 có phần thập phân là: 8 08 208 2008 Phần II: Tự luận Viết phân số dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10 và có mẫu số là 100 Viết hai phân số mới tìm ở bài 10 thành số thập phân: Có 1l dầu. Lần đầu dùng l dầu, lần sau dùng l dầu. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Mẹ mua về 1kg 500g gạo. Bữa trưa mẹ đã dùng kg gạo, bữa tối mẹ dùng kg gạo. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân: = = Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Tuần 8: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 12,30 = 123 20,08 = 20,080 12,30 = 12,300 20,08 = 200,800 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 0,0100 = 0,0100 = 0,0100 = 0,0100 = Viết số thập phân 100,020 dưới dạng gọn nhất là: 1,2 1,02 100,2 100,02 Đúng ghi Đ, sai ghi S: < 0,30 = 1,35 > 1,7 = 0,3 > 1,35 < 1,7 Phần II: Tự luận Với các chữ số 2, 3, 4 hãy viết các số thập phân có ba chữ số khác nhau mà mỗi số có hai chữ số ở phần thập phân. Sau đó xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Hãy viết 5 số thập phân ở giữa 0 và 0,1. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x và y, biết: x < 12,34<y Tính bằng cách thuận tiện nhất. Kết quả viết dưới dạng số thập phân: = = Hình thoi ABCD có đường chéo AC = m và đường chéo BD gấp đôi AC. Tính diện tích hình thoi đó. Hãy viết các số thập phân nhr hơn 1 và có ba chữ cố khác nhau ở phần thập phân từ các số 1, 2, 3. Tìm x, biết: x + = x = Mỗi hộp kẹo cân nặng kg, mỗi hộp bánh cân nặng kg. Một người mua 5 hộp kẹo và 7 hộp bánh. Hỏi: Người đó mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam kẹo và bánh? So sánh lượng kẹo và lượng bánh đã mua? Tuần 9: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 7m 8dm = 7,8dm 2m 5cm = 2,5m 65mm = 6,5dm 135kg = 1,35 tạ 240kg = 2,4 tấn 7m 8dm = 7,8m 2m 5cm = 2,05m 65mm = 0,65dm 135kg = 13,5 tạ 240kg = 0,24 tấn Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3km 5m = km là: 3,5 3,05 3,005 3,050 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2345m2 = ha là: 2,345 23,45 0,2345 0,02345 45kg 450kg 4 tấn 50kg 4 tấn 5kg 4 tấn 500kg Nối hai số đo khối lượng bằng nhau: 4,005 tấn 4,5 tấn 0,405 tấn 0,045 tấn 0,45 tấn 4,05 tấn Nối hai số đo diện tích bằng nhau: 0,0123m2 12,3m2 1,23m2 0,123m2 1230dm2 1,23dm2 123dm2 12,3dm2 1,23cm2 Nối các số đo độ dài bằng nhau: 2050m 205m 25m 250m 0,205km 0,025km 2,05km 20,5km 0,250km 2,5km Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 405kg = tạ: 45 4,5 4,05 0,45 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 408m2 = ha là: 40,8 4,08 0,408 0,0408 Đúng ghi Đ, sai ghi S: m2 > 0,17ha m2 = 0,17ha m2 < 0,17ha Phần II: Tự luận Một ô tô trung bình mỗi phút đi được 900m. Hỏi: Mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Ô tô đi được 22km 500m hết bao nhiêu phút? Mỗi bao gạo cân nặng 50kg; mỗi bao ngô cân nặng 40kg. Một ô tô chở 20 bao gạo và 25 bao ngô. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo và ngô? bao gạo là 0,15 tạ gạo. Hỏi nếu lấy đi bao gạo thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng bằng chiều dài. Trên thửa ruộng người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg gạo. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Tuần 10: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 35,7 + 2,48 < 2,46 + 35,7 35,7 + 2,48 > 2,46 + 35,7 35,7 + 2,48 = 2,46 + 35,7 49,75 + 230 > 230 + 49,75 49,75 + 230 < 230 + 49,75 49,75 + 230 = 230 + 49,75 Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó: 19,45 + 38 + 0,789 6,09 + 0,18 + 30,08 5,32 + 4,8 + 2,187 58,239 12,307 138,258 36,35 114,12 1,23 + 45 + 67,89 135 + 0,79 + 2,468 Hình chữ nhật có chiểu rộng 27,5m; chiều dài hơn chiều rộng 7m. Chu vi hình chữ nhật đó là: 62m 7,04dm 124m 830dm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 36,7 + 8,35 = 120,2 40 + 12,35 = 52,35 36,7 + 8,35 = 45,05 40 + 12,35 = 12,75 Giá trị của biểu thức 345 + 34,5 + 3,45 là: 1035 724,5 72,45 382,95 Kết quả của phép tính 3,57m + 4,8dm là: 8,37m 8,37dm 4,05m 4,05dm Kết quả của phép tính 5,08 tạ + 4,7 tấn là: 9,78 tạ 9,78 tấn 52,08 tấn 52,08 tạ Phần II: Tự luận Tính bằng cách thuận tiện nhất: 18,5 + 40,47 + 25,53 62,48 + 49 + 15,52 12,37 + 21,46 + 58,54 + 45,63 20,08 + 40,41 + 30,02 + 50,59 Tấm vải thứ nhất dài 30,5m. Tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét? Một bếp ăn trong tuần lễ đầu dùng hết 182,5kg gạo; tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu 41,5kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng ngày nào cũng dùng gạo? Cho các chữ số 3, 4, 5 Hãy viết các số thập phân gồm ba chữ số khác nhau đó , phần thập phân đều có hai chữ số. Tính tổng các số vừa viết được theo cách thuận tiện nhất. Tuần 11: Phần I: Trắc nghiệm Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 8,45 – 7,66 84,5 – 76,6 8,45 – 0,55 84,5 – 83,71 4,23 – 0,18 4,23 –1,8 42,3 –18 42,3 –1,8 42,3 – 0,18 40,5 24,3 42,12 2,43 4,05 8,45 – 7,9 8,45 – 0,79 84,5 –7,9 84,5 – 0,79 83,71 0,79 7,9 0,55 7,66 76,6 Kết quả của phép tính 25 – 3,5 + 1,5 là: 29 24 31 36 Từ sợi dây dài m người ta cắt đi 3,5dm thì sợi dây còn lại dài là: 0,25dm 25dm 0,25m 2,5m Đúng ghi Đ, sai ghi S: Tổng hai số thập phân không thể là số tự nhiên Tổng hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc tự nhiên Hiệu hai số thập phân không thể là số tự nhiên Hiệu hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên Phần II: Tự luận Đặt tính rồi tính: 49,5 – 19,8 32,46 – 12,9 53,1 – 1,28 430 – 25,7 Tìm x: 3,26 + x = 63,2 47,1 – x = 0,86 3,45 – 2,5 + x = 1,78 12,3 – x + 4,5 = 2,3 Tính bằng cách thuận tiện nhất: 46,5 + 16,8 – 0,8 73,5 – 31,6 – 18,4 50,08 – 27,39 – 2,61 20,1 – 23,45 + 13,45 Tìm hai số biết tổng của hai số đó là 35,36 và hiệu của hai số đó bằng 18,64 Một cửa hang trong một ngày bán được 3 tạ rưỡi gạo. Buổi sang bán được 1 tạ rưỡi gạo. Buổi chiều bán kém buổi tối là 60kg gạo. Hỏi buổi chiều và buổi tối mỗi buổi bán được bao nhiêu tạ gạo? Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số lớn them 15,4 và số bé them 7,8 thig được hiệu của hai số mới bằng 20,08 Tuần 12: Phần I: Trắc nghiệm Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 1,35 × 900 13,5 × 90 1,35 × 90 13,5 × 900 1,35 × 9 121,5 12 15 12,15 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 1,35m = 13,5cm 2,468kg = 246,8g 1,35m = 135cm 2,468kg = 2468g 0,78 × 25 = 1,95 0,015 × 102 = 1,53 0,78 × 25 = 19,5 0,015 × 102 = 0,153 3,9 × x < 6; Vậy x bằng: 1 2 0 4 Một người đi bộ trung bình mỗi phút đi được 73,5m. Vậy người đó đi được bao nhiêu mét trong thời gian: giờ giờ giờ giờ 882m 1837,5m 2205m 735m Kết quả của phép tính 0,5m × 12 + 1,4dm × 25 là: 41m 41dm 9,5m 9,5dm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 0,45 × 800 = 0,45 × 8 × 10 = 36 0,45 × 800 = 0,45 × 8 × 100 = 360 1,35 × 200 < 13,5 × 20 1,35 × 200 > 13,5 × 20 1,35 × 200 = 13,5 × 20 Phần II: Tự luận Đặt tính rồi tính: 2,34 × 5 20,08 × 25 2,345 × 204 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2,008 × = 200,8 2,008 × = 20080 2,008 × = 20,08 2,008 × = 2008 Một vòi chảy vào bể trung bình mỗi phút chảy được 27,5l nước. Hỏi trong giờ vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước? Một can chứa 15l dầu. Biết một lít dầu cân nặng 0,8kg. Hỏi can dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng can rỗng cân nặng 1,5kg? Trung bình cộng của hai số là 12,35. Tìm hai số đó biết rằng hiệu của chúng là 3,3. Một hộp kẹo cân nặng 0,25kg; mỗi hộp bánh cân nặng 0,125kg. Hỏi 15 hộp kẹo và 18 hộp bánh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Một mảnh vải 8m giá 180 000 đồng. Người ta cắt ra 1,4m để may áo với giá tiền công may áo là 20 000 đồng. Hỏi toàn bộ số tiền may chiếc áo đó là bao nhiêu? Tuần 13: Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào đặt trước câu trả lời đúng: 135,79 × 24,68 > 24,68 × 135,79 135,79 × 24,68 < 24,68 × 135,79 135,79 × 24,68 = 24,68 × 135,79 Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó: 20,08 × 0,001 200,8 × 0,01 200,8 × 0,001 200,8 × 0,1 20,08 × 0,01 0,2008 2,008 20,08 0,02008 20,08 × 0,1 6,17 61,7 0,617 0,0617 123,4 × 0,005 12,34 × 0,005 12,34 × 0,05 12,34 × 0,5 123,4 × 0,5 123,4 × 0,05 Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 43,2km. Vậy trong 2 giờ 30 phút ô tô đó đo được: 99,36km 108km 993,6km 10,8km Phần II: Tự luận Đặt tính rồi tính: 3,14 × 2,7 15,8 × 0,75 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 24m = cm 3,5 tấn = kg 700m2 = ha Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 0,105km. Tính chu vi khu đất đó. Diện tích khu dất đó là bao nhiêu héc-ta? Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 1000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 10,2cm. Tính độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng. Mỗi chai dầu có 0,75l dầu, mỗi lít dầu cân nặng 0,7kg; mỗi vỏ chai cân nặng 100g. Hỏi 120 chai dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Tuần 14: Phần I: Trắc nghiệm Số dư của phép chia 123 : 456 là: 444 0,444 4,44 44,4 Số dư của phép chia 45,67 : 18 là: 13 1,3 0,13 0,013 40,05 : 10 400,5 : 10 400,5 : 100 400,5 : 1000 40,05 : 1000 40,05 : 100 Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 0,04005 0,4005 40,05 4,005 Số dư của phép chia 92,02 : 45 là: 67 0,67 6,7 0,067 Đúng ghi Đ, sai ghi S: Thương của 12,3 và 13 là: Số lớn hơn 1 Số nhỏ hơn 1 Thương của 3,4m và 5dm là: Số lớn hơn 1 Số nhỏ hơn 1 Thương của 65 tạ và 7 tấn là: Số lớn hơn 1 Số nhỏ hơn 1 Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 12,34 × 0,1 123,4 × 0,01 123,4 × 0,1 12,34 × 0,01 123,4 : 1000 123,4 : 100 123,4 : 10 12,34 : 1000 12,34 : 100 12,34 : 10 12,34 0,01234 1,234 0,1234 12,34 × 0,001 123,4 × 0,001 Phần II: Tự luận Đặt tính rồi tính: 60,84 : 26 66,8 : 89 351 : 45 234 : 56 Tìm số trung bình cộng của: 1,35 + 2,04 + 5,16 2,34 + 1,08 + 10,32 + 0,06 Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu người đó bán được số gạo đó; lần sau bán được số gạo còn lại. Hỏi sau hai lần bán gạo thì người đó còn lại mấy tấn gạo? Trong 3 giờ một người đi xe đạp đi được 40,5 km. Trong hai giờ một người đi xe máy đi được 72,5km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đi nhiều hơn xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét? Tính bằng cách thuận tiện nhất: 106 : 6 + 101 : 6 100 : 9 + 79,3 : 9 Một người bán được số gạo nếp nhiều hơn số gạo tẻ là 13,5kg. Trong đó số gạp nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được tất cả bao nhiêu ki-lôgam gạo? Hình thoi có diện tích 220,5cm2; độ dài đường chèo thứ nhất là 18cm. Tìm độ dài đường chéo thứ hai của hình thoi đó. Tuần 15: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: 270 : 4,5 < (207 × 10) : (4,5 ×10) 13,5 : 1,08 > 1350 : 108 234 : 0,5 > 234 × 2 270 : 4,5 = (207 × 10) : (4,5 ×10) 13,5 : 1,08 = 1350 : 108 234 : 0,5 = 234 × 2 270 : 4,5 > (207 × 10) : (4,5 ×10) 13,5 : 1,08 < 1350 : 108 234 : 0,5 < 234 × 2 Số dư của phép chia 24 : 3,5 là: 25 2,5 0,25 0,025 Nối phép tính với kết quả thích hợp: 3,6 : 0,125 3,6 : 12,5 3,6 : 1,25 36 : 0,125 36 : 12,5 36 : 1,25 0,288 2880 2,88 28,8 Số dư của phép chia 13,5 : 2,6 là: 6 0,6 0,06 0,006 Nối phép tính với kết quả thích hợp: 0,6 20080 2008 200,8 0,15 × 2 0,15 × 5 20,08 × 1000 20,08 × 100 20,08 × 10 0,15 × 4 0,15 : 0,25 0,15 : 0,5 0,15 : 0,2 20,08 : 0,001 20,08 : 0,1 20,08 : 0,01 0,75 0,36 Phần II: Tự luận Tính bằng cách thuận tiện nhất: 123 : 2,5 + 45 : 2,5 37,5 : 1,2 – 27,15 : 1,2 Thùng thứ nhất có 20kg kẹo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 0,5kg kẹp. Người ta đem toàn bộ số kẹo này đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 0,75kg kẹo. Hỏi có bao nhiêu hộp kẹo? Biết 0,75l sữa cân nặng 0,78kg. Hỏi có bao nhiêu lít sữa nếu lượng sữa đó nặng 26kg? Tìm x: (123 + 12) : x = 4,5 (89 – 51,5) : x = 62,5 Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ 13,5l dầu vào chiếc can đó thì can dầu cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được bao nhiêu lít dầu? Tuần 16: Phần I: Trắc nghiệm Nối theo mẫu: Số thập phân 0,1234 được viết thành tỉ số phần trăm là: 1234% 1,234% 12,34% 123,4% Số thập phân 3,057 được viết thành tỉ số phần trăm là: 3057% 3,507% 30,57% 305,7% Tỉ số phần trăm của hai số 135 và 400 là: 0,3375% 3,375% 33,75% 337,5% Tỉ số phần trăm của 3dm và 5m là: 0,06% 0,6% 6% 60% Phần II: Tự luận Tính: 35% + 18% = 13,5% 3 = 25% 4% = 5% 2% = Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tính tỉ số phần trăm của: Số gà trống so với cả đàn gà Số gà mái so với cả đàn gà Số gà trống so với số gà mái Một người bỏ ra 84 000 đồng tiền vốn mua hoa quả. Sauk hi bán hết số hoa quả người đó thu được số tiền là 105 000 đồng. Hỏi: Tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? Người đó lãi bao nhiêu phần trăm? Hai bể chứa 2700l dầu. Nếu chuyển 100l dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất 500l dầu. Hỏi lúc đầu lượng dầu trong bể thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm lượng dầu trong bể thứ hai? Trung bình cộng số thóc của hai khi là 225 tấn; kho B nhiều hơn kho A là 300 tấn thóc. Tìm tỉ số phần trăm số thóc của kho A và kho B? Tuần 17: Phần I: Trắc nghiệm Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC là 1,2m; độ dài đường chéo BD bằng 75% độ dài đường chéo AC. Diện tích hình thoi ABCD là: 0,96m2 1,92m2 1,08m2 0,54m2 Cửa hàng bán được 1,5 tạ gạo, bằng 24% lượng gạo của cửa hang đó. Lúc đầu cửa hang có: 360kg gạo 1600kg gạo 36kg gạo 625kg gạo 36% của 4,5 là: 1,52 12,5 16,2 1,62 Từ một thùng chứa dầu người ta lấy ra 15l, chiếm 48% lượng dầu trong thùng đó. Vậy trong thùng còn lại lượng dầu là: 31,25l 320l 16,25l 305l Phần II: Tự luận Tìm: 15% của 18 12,5% của 37,5 25% của 16 3,2% của 1,5 Một cửa hàng bán được 2 tạ rưỡi gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó 32% là gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại? Một cửa hàng bán được 2,4 tấn xi măng, bằng 15% lượng xi măng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu tấn xi măng? Cửa hàng có 120 chai dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán được số chai dầu bằng buổi sang. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu? Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt được 60% diện tích còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ta gặt đươojc bao nhiêu héc-ta? Bác An có một số gạo. Sau khi bán 120kg gạo thì số gạo còn lại bằng 37,5% gạo trước khi bán. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Tuần 18: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình tam giác có ba góc nhọn Hình tam giác có ba góc tù Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn Hình tam giác có một góc nhọn và hai góc tù Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn Hình tam giác có một góc vuông và hai góc tù Diện tích hình tam giác có đáy 12dm và chiều cao 75cm là: 450dm2 9000cm2 450cm2 4500cm2 Phần II: Tự luận Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,4m, chiều cao 15dm. Hình tam giac có độ dài đáy 15dm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó. Cho hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao bằng 42cm; chiều cao bằng 75% độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde on tap lop 5 theo tuan_12400238.doc
Tài liệu liên quan