Phiếu quan sát hoạt động: Vui chơi - Chủ đề: Động vật quanh bé

* ĐỊA ĐIỂM:

Lớp Chồi trường MN Dầu Khí.

* THỜI GIAN:

- Ngày 06/03/2017

- Từ 9h30 - 10h20.

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ :

- Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. Sau đó cô đặt câu hỏi trẻ giơ tay rất nhanh xung phong trả lời câu hỏi của cô đặt ra.

- Trẻ biết được tên các góc chơi và các góc đó chơi những gì?

- Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng.

- Trẻ biết về góc kê bàn và lấy đồ chơi bày ra cùng các bạn xây “Nông trại chăn nuôi”.

- Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi.

- Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét.

- Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ chơi xếp lại đồ chơi cho ngay ngắn.

 

docx27 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 21/11/2018 | Lượt xem: 3032 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phiếu quan sát hoạt động: Vui chơi - Chủ đề: Động vật quanh bé, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và không quăng ném đồ chơi. - Trẻ thể hiện được vai chơi của mình và sử dụng ngôn ngữ vai chơi để giao tiếp với bạn. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hải Phong (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và đồ chơi và các hình ảnh để tạo thành những album ảnh về chủ điểm giao thông. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ không nghịch phá và không quăng ném đồ chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Phan Lê Thanh Tú (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: góc xây dựng, góc học tập, góc phân vai, và góc nghệ thuật. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và bày đồ chơi của mình. Tiếp đó trẻ quay sang trò chuyện cùng bạn bằng ngôn ngữ vai chơi: Tôi bày xong hàng rồi chị bày xong chưa? - Trẻ thích thú, hứng thú tham gia chơi cùng các bạn. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét xem góc mình có được khen hay không. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, trẻ phối hợp với các bạn cùng chơi rất tốt. - Sử dụng ngôn ngữ vai chơi thành thạo. - Trẻ không nghịch phá và không quăng ném đồ chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Đoàn Nhật Huy (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô và lắng nghe cô và các bạn nói. - Trẻ biết được tên các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và đồ chơi và các hình ảnh để tạo thành những album ảnh về chủ điểm giao thông. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Trong khi chơi trẻ giành đồ chơi với bạn, và được cô nhắc nhở. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ giành đồ chơi với bạn. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Tăng Phương Trinh (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ xung phong trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và bày đồ chơi để bán hàng. Khi Khách hàng đến trẻ biết sử dụng ngôn ngữ vai chơi để chào mời khách và hỏi thăm xem khách muốn mua những gì? - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ không biết dọn dẹp đồ chơi và được cô nhắc nhở. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai rất tốt. - Trẻ không biết tự dẹp dọn đồ chơi ở góc của mình. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Thái Minh Anh (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy đồ chơi ra để xây công trình của mình. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Trẻ còn quăng ném đồ chơi đùa giỡn vớ bạn làm ảnh hưởng đến các góc khác. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Trần Hoàng Lâm (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô và lắng nghe cô và các bạn nói. - Trẻ biết được tên các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và đồ chơi và các hình ảnh để tạo thành những album ảnh về chủ điểm giao thông. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Trong khi chơi trẻ giành đồ chơi với bạn, và được cô nhắc nhở. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ giành đồ chơi với bạn. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Trần Quang Phúc (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô và lắng nghe cô và các bạn nói. - Trẻ biết được tên các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và đồ chơi và các hình ảnh để tạo thành những album ảnh về chủ điểm giao thông. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Trong khi chơi trẻ giành đồ chơi với bạn, và được cô nhắc nhở. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ dùng đồ chơi. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ giành đồ chơi với bạn. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Trọng Tín (NL Khá ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. Sau đó cô đặt câu hỏi trẻ giơ tay rất nhanh xung phong trả lời câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ kể tên được các góc chơi và nói được tên các góc chơi đó là gì? - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, rồi đứng lên nhận mình làm nhóm trưởng và hỏi các bạn “Tôi làm nhóm trưởng các bạ có đồng ý không?”. Sau khi được sự đồng ý của các thành viên thì nhóm trưởng phân công công việc cho các bạn trong nhóm của mình. - Trẻ biết về góc kê bàn và lấy đồ chơi bày ra cùng các bạn để bán hàng. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi.trong khi tham gia chơi. - Trẻ biết nhắc nhở bạn sử dụng ngôn ngữ vai chơi - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ chơi xếp lại bàn ghế. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi rất tốt. - Trẻ không nghịch phá và không quăng ném đồ chơi, có ý thức bảo quản đồ chơi. - Trẻ mạnh dạn tự tin nói trước tập thể. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Hoàng Anh Thi (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ xung phong trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và bày đồ chơi để bán hàng. Khi Khách hàng đến trẻ biết sử dụng ngôn ngữ vai chơi để chào mời khách và hỏi thăm xem khách muốn mua những gì? - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ không biết dọn dẹp đồ chơi và được cô nhắc nhở. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai rất tốt. - Trẻ không biết tự dẹp dọn đồ chơi ở góc của mình. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Đỗ Thúy Hằng (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: Góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật và biết mình chơi ở góc học tập. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy bàn và đồ chơi ra để cùng các bạn làm album. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại bàn ghế và dẹp đồ chơi ngay ngắn. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. - Trẻ biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Hà Bảo Long (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi và biết mình chơi ở góc chơi nào. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy bàn và tranh lô tô ra để phân loại các phương tiện giao thông. - Trẻ chưa sử dụng được ngôn ngữ vai chơi. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét xem góc chơi của mình có được cô khen không. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại bàn ghế và dẹp đồ chơi ngay ngắn. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Chưa sử dụng được ngôn ngữ vai chơi. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Hồ Gia Hân (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: Góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật và biết mình chơi ở góc học tập. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy đồ chơi ra để xấy “Nông trại chăn nuôi”. - Trẻ chưa biết nhâp vai chơi. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại đồ chơi của mình. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Lương Tuấn Hiệp (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy bàn và bày đồ chơi ra cùng các bạn. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi. - Trẻ giành đồ chơi với bạn và được cô nhắc nhở. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại bàn ghế và dẹp đồ chơi ngay ngắn. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. - Trẻ còn giành đồ chơi với bạn Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Mai Khánh Ngọc (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: Góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật và biết mình chơi ở góc học tập. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy bàn và tranh lô tô ra để xếp tàu thủy. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi, nhưng đôi khi chưa nhập vai tốt. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại bàn ghế và dẹp đồ chơi ngay ngắn. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. . Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Anh Thư (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi và biết mình chơi ở góc chơi nào. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc của mình lấy bàn và tranh lô tô ra để phân loại các phương tiện giao thông. - Trẻ chưa sử dụng được ngôn ngữ vai chơi. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét xem góc chơi của mình có được cô khen không. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại bàn ghế và dẹp đồ chơi ngay ngắn. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Chưa sử dụng được ngôn ngữ vai chơi. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Quách Hồ Ánh Ngọc (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ xung phong trả lời các câu hỏi của cô. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và bày đồ chơi để bán hàng. Khi Khách hàng đến trẻ biết sử dụng ngôn ngữ vai chơi để chào mời khách và hỏi thăm xem khách muốn mua những gì? - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ không biết dọn dẹp đồ chơi và được cô nhắc nhở. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai rất tốt. - Trẻ không biết tự dẹp dọn đồ chơi ở góc của mình. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Thân Anh Thy (NL Trung bình ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. Sau đó cô đặt câu hỏi trẻ giơ tay rất nhanh xung phong trả lời câu hỏi của cô đặt ra. - Trẻ kể tên được các góc chơi và nói được tên các góc chơi đó là gì? - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng của nhóm mình và phân công việc rỏ ràng. - Trẻ biết về góc kê bàn và lấy đồ chơi bày ra cùng các bạn để bán hàng. - Trẻ biết nhập vai chơi và sử dụng ngôn ngữ vai chơi. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹng lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình và dẹp đồ chơi xếp lại bàn ghế. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi rất tốt. - Trẻ không nghịch phá và không quăng ném đồ chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Bùi Lâm Minh Khang (NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: Góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật và biết mình chơi ở góc học tập. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn. - Trẻ biết về góc của mình lấy đồ chơi ra để xấy “Nông trại chăn nuôi”. - Trẻ chưa biết nhâp vai chơi. - Khi nhận xét vai chơi trẻ biết nghe hiệu lệnh của cô để đồ chơi xuống và nhanh nhẹn lại gần cô và lắng nghe cô nhận xét. - Sau khi chơi trẻ biết về vị trí góc chơi của mình sắp xếp lại đồ chơi của mình. 2/ Nhận xét kết quả : - Trẻ nghe được hiệu lệnh của cô, có khả năng quan sát, và nhận thức tốt. - Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt, nhập vai chơi còn hạn chế. - Trẻ hứng thú trong khi chơi. Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI QUAN SÁT Bùi Yến Nhi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG: VUI CHƠI CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH BÉ HỌ TÊN TRẺ: Châu Hoàng Nhất Long (NL Yếu ) LỚP: Chồi * ĐỊA ĐIỂM: Lớp Chồi trường MN Dầu Khí. * THỜI GIAN: - Ngày 06/03/2017 - Từ 9h30 - 10h20. * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ : - Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ biết được tên các góc chơi: Góc xây dựng, góc phân vai, góc học tập, góc nghệ thuật và biết mình chơi ở góc học tập. - Trẻ biết về nhóm chơi của mình ngồi thành vòng tròn, sau đó hỏi ý bầu nhóm trưởng c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx5.phiếu HĐ vui choi_CHOI_N1_16-17.docx
Tài liệu liên quan