Bài giảng Đặc điểm sinh học kí sinh trùng sốt rét

3.1. Ghi đoan sinh sàn vó giói trong co thế người

Giai đoạn phán chia trong hóng cáu

Merozoit (từ gan vào hóng cáu)

Trophozoit non

Trophozoit trường thành

Trophozoit giã

Schizont non

Schizont già

Merozoit ( microgametocyt &

macrogametocyt)

3.1. Giai đoạn sinh sàn vó giói trong co thẻ người

Giai đoạn phàn chia trong hổng cầu

Sõ lương Merozoit tạo ra sau một GĐ phát triển:

p.f : IX merozoii

p.v : 12 merozoit

P.O : 8 merozoit

p.m : 8 merozoit

3.1. Giai đoạn sinh sàn vó giói trong co thế người

Giai đoạn phân chia trong hổng cầu

Thời gian hoàn thành một GĐ hồng cầu: o p.f : 48 giờ

=> p.v ĩ 48 giờ

•=> P.O : 48 giờ

=> p.m : 72 giờ

 

pdf52 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đặc điểm sinh học kí sinh trùng sốt rét, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dac_diem_sinh_hoc_ki_sinh_trung_sot_ret.pdf
Tài liệu liên quan