Bài giảng SQL - Chương 4: Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu

Backup

Backup: dùng để sao lưu CSDL

Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio

Bước 2: R_Click vào DB cần Backup  Tasks  Back Up

Nội dung chi tiết

Import/Export

Backup/Restore

Backup

Restore

Detach/Attach

Restore

Restore: dùng để phục hồi CSDL

Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio

Bước 2: R_Click vào DB cần Restore  Tasks  Restore  Database

 

ppt38 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng SQL - Chương 4: Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI CSDLNội dung chi tiếtImport/ExportBackup/RestoreDetach/Attach2Nội dung chi tiếtImport/ExportImportExportBackup/RestoreDetach/Attach3ImportImport: là chức năng cho phép nhập dữ liệu từ HQTCSDL này vào HQTCSDL khácBước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management StudioBước 2: R_Click vào DB nhận dữ liệu  Tasks  Import Data4Import (tt)5Import (tt)Bước 3: chọn Data sourse, File name, Next6Import (tt)Bước 4: chọn như hình sau, Next7Import (tt)Bước 5: Next8Import (tt)Bước 6: chọn các bảng cần lấy dữ liệu, Next9Import (tt)Bước 7: Finish10Import (tt)Bước 8: Finish, chờ chương trình chạy11Import (tt)Bước 9: Close12Nội dung chi tiếtImport/ExportImportExportBackup/RestoreDetach/Attach13Export Export: là chức năng cho phép xuất dữ liệu từ HQTCSDL này qua HQTCSDL khácBước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management StudioBước 2: R_Click vào DB xuất dữ liệu  Tasks  Export Data14Export (tt)15Export (tt)Bước 3: chọn như hình sau, Next16Export (tt)Bước 4: chọn như hình sau, Next17Export (tt)Bước 5: Next18Export (tt)Bước 6: chọn các bảng cần lấy dữ liệu, Next19Export (tt)Bước 7: Finish20Export (tt)Bước 8: Finish, chờ chương trình chạy21Export (tt)Bước 9: Close22Nội dung chi tiếtImport/ExportBackup/RestoreBackupRestoreDetach/Attach23BackupBackup: dùng để sao lưu CSDLBước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management StudioBước 2: R_Click vào DB cần Backup  Tasks  Back Up 24Backup (tt)25Backup (tt)Bước 3: chọn như hình sau, OK26Nội dung chi tiếtImport/ExportBackup/RestoreBackupRestoreDetach/Attach27RestoreRestore: dùng để phục hồi CSDLBước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management StudioBước 2: R_Click vào DB cần Restore  Tasks  Restore  Database28Restore (tt)29Restore (tt)Bước 3: chọn như hình sau30Restore (tt)Bước 4: chọn thẻ Options, chọn như hình sau, OK31Nội dung chi tiếtImport/ExportBackup/RestoreDetach/Attach32Detach/AttachDùng Detach/Attach: Dùng để chuyển CSDL từ Server này sang Server khácDi chuyển CSDL từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khácDetach: dùng để gỡ bỏ CSDLAttach: dùng để thêm CSDL vào SQL Server33Detach/Attach (tt)Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management StudioBước 2 (Detach): R_Click vào DB cần Detach  Tasks  Detach 34Detach/Attach (tt)Bước 3 (Detach): OK35Detach/Attach (tt)Bước 4: copy 2 tập tin sang vị trí khác hay máy khác.36Detach/Attach (tt)Bước 5 (Attach): R_Click vào Database  Attach37Detach/Attach (tt)Bước 6 (Attach): nhấn Add, chỉ đường dẫn đến file .mdf, OK38

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_sql_chuong_4_sao_luu_va_phuc_hoi_co_so_du_lieu.ppt
Tài liệu liên quan