Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam

- Đấu Thầu trong nước: là Đấu Thầu chỉ có các nhà thầu trong nước tham dự.

- Đấu Thầu quốc tế: là cuộc Đấu Thầu có các nhà thầu trong và ngoài nước tham dự.

- Bên mời thầu: là chủ dự án, chủ đầu tư hoặc phấp nhân đại diện hợp pháp của chủ dự án, chủ đầu tư được giao trách nhiệm thực hiện Đấu Thầu.

- Nhà thầu: là tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân tham gia Đấu Thầu. Nhà thầu trong nước là nhà thầu có tư cách pháp nhân ở Việt nam vaf hoạt động hợp pháp tại Việt nam

- Gói thầu: là toàn bộ dự án hoặc một phần công việc của dự án được chia theo tính chất kĩ thuật hoặc trình tự thực hiện dự án, có quy mô hợp pháp và bảo đảm tính đồng bộ của dự án. trong trường hợp mua sắm, gói thầu có thể là một hoặc một số loại đồ dùng, trang thiết bị hoặc phương tiện. Gói thầu được chia thành nhiều hợp đồng ( khi gói thầu được chia thành nhiều phần ).

- Tư vấn: là những hoạt động đáp ứng yêu cầu kiến thức kinh nghiệm, chuyên môn cho bên mời thầu trong việc xem xét, quyết định, kiểm tra quá trình chuẩn bị thực hiện dự án

- Xây lắp: là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt các thiết bị của các công trình, hạng mục công trình

- Hàng hóa: là máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị (toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), bản quyền sở hưũ công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm và bán thành phẩm).

- Hồ sơ mời thầu: là toàn bộ tài liệu do bên mời thầu lập, bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu được dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Hồ sơ dự thầu: là các tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thâù.

 

doc18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3177 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư việt nam.DOC