Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

Dạng 6: Giới thiệu các dạng chuẩn và các thuật đổi biến đặc trưng

Xử lý đúng thuật đổi biến đặc trưng cho từng dạng chuẩn được giới thiệu ở sau: ta luôn

được cách giải quyết tích phân bằng phương pháp tích phân đặc trưng cho các hàm căn

thức đã biết (chú ý điều kiện khả tích).

pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2555 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuyên đề NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN.pdf