Chuyên đề Tăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

I. Tổng quan về NHTM. 3

1.1. Khái niệm NHTM. 3

1.2. Chức năng của NHTM. 3

1.2.1. Chức năng trung gian tài chính. 3

1.2.2. Trung gian thanh toán. 4

1.2.3. Chức năng tạo tiền (tạo phương tiện thanh toán). 4

1.3. Vai trò của NHTM. 5

1.3.1. Vai trò thực thi chính sách tiền tệ. 5

1.3.2. Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô. 6

1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTM. 6

1.4.1. Huy động vốn. 6

1.4.2. Tài trợ cho nền kinh tế. 7

1.4.3. Thực hiện các dịch vụ ngân hàng. 8

2. Nguồn vốn trung và dài hạn của NHTM. 8

2.1. Khái niệm và phân loại nguồn vốn. 8

2.1.1. Khái niệm. 8

2.1.2. Phân loại nguồn vốn. 9

2.2. Vai trò của nguồn vốn trung và dài hạn. 10

2.2.1. Đối với nền kinh tế. 10

2.2.2. Đối với NHTM. 11

2.3. Hoạt động huy động vốn trung và dài hạn của NHTM. 12

2.3.1. Vốn tự có. 12

2.3.2. Huy động tiền gửi trung và dài hạn. 13

2.3.3. Vốn đi vay trung và dài hạn. 14

2.3.4. Vốn nhận uỷ thác: 15

2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn trung và dài hạn. 16

2.4.1. Quy mô và chất lượng nguồn vốn: 16

2.4.2. Chi phí huy động vốn T&D hạn: 16

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn trung và dài hạn của NHTM. 19

2.5.1. Nhân tố chủ quan. 19

2.5.2. Nhân tố khách quan: 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT THĂNG LONG 25

1. Tổng quan về NHNo&PTNT Thăng long. 25

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Thăng Long. 25

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long qua các năm 2004, 2005. 26

1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 26

1.2.2. Tình hình sử dụng vốn 28

1.2.3. Các dịch vụ ngân hàng cung cấp 30

1.3. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2005. 30

2. Thực trạng huy động vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long 33

2.1. Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn trung và dài hạn của Ngân hàng. 33

2.2. Tình hình huy động vốn trung và dài hạn (T&D hạn) tại Ngân hàng. 35

2.2.1. Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng. 37

2.2.2. Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức kinh tế. 38

2.2.3. Tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và Tiết kiệm bậc thang. 40

2.2.4. Giấy tờ có giá. 42

2.2.5. Tiền vay tổ chức tín dụng bằng 12 tháng. 44

2.3. Chi phí huy động vốn. 45

2.4. Đánh giá hoạt động huy động vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long. 47

2.4.1. Những thành quả đạt được và nguyên nhân 47

2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân. 48

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNo&PTNT THĂNG LONG 51

1. Định hướng huy động vốn trung và dài hạn tại ngân hàng. 51

2. Giải pháp tăng cường huy động vốn T&D hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long. 53

2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn trung, dài hạn. 53

2.2. Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp. 55

2.3. Thực hiện chính sách marketing phù hợp. 57

2.4. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán 59

2.5. Cải tiến công tác điều hành quản lý. 60

2.6. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực. 61

2.7. Một số giải pháp đồng bộ khác. 62

3. Một số kiến nghị. 62

3.1. Đối với Chính phủ và nhà nước 63

3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước (NHNN). 63

3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 65

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

docChia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3727 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT.doc.doc
Tài liệu liên quan