Đề tài Nghiên cứu chế tạo sơn lót chống ăn mòn chất lượng cao có sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

Phần I. LÝ THUYẾT CHUNG 4

I.1. Cơ chế ăn mòn và các biện pháp bảo vệ kim loại 4

I.1.1. Cơ chế ăn mòn kim loại 4

I.1.2. Các phương pháp chống ăn mòn 6

I.1.3. Cơ chế bảo vệ của màng sơn 7

I.2. Nhựa epoxy 10

I.2.1. Lịch sử phát triển 10

I.2.2. Tổng hợp nhựa epoxy 11

I.2.2.1. Nhựa trên cơ sở diphenylol propan (Bisphenol A) và epyclohydrin 11

I.2.2.2. Nhựa epoxy mạch vòng no 13

I.2.2.3. Nhựa epoxyeste 14

I.2.2.4. Nhựa epoxy-phenolic 14

I.2.3. Các chất đóng rắn cho nhựa epoxy 15

I.2.3.1. Chất đóng rắn dạng phản ứng cộng hợp 15

I.2.3.2. Đóng rắn theo phản ứng trùng hợp 20

I.2.4.Biến tính nhựa epoxy 21

I.2.4.1.Giới thiệu 21

I.2.4.2.Biến tính nhựa epoxy bằng cacdanol 21

I.3.Bột màu và chất độn 23

I.3.1.Cromat kẽm 23

I.3.2. Oxit sắt 25

I.3.4.Talc 25

Phần 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26

II.1. Các phương pháp phân tích hoá học 26

II.1.1. Phương pháp xác định hàm lượng nhóm epoxy 26

II.1.2. Phương pháp xác định hàm lượng phần khô 28

II.2. Các phương pháp xác định tính chất cơ lý của màng phủ 28

II.2.1. Phương pháp xác định độ bền va đập 28

II.2.2. Phương pháp xác định độ bền uốn dẻo 29

II.2.3. Phương pháp xác định độ cứng tương đối 30

II.2.4. Phương pháp xác định độ bám dính 31

II.3.5. Phương pháp xác định độ bền cào xước 32

II.3.Các phương pháp đo điện hoá 32

II.3.1. Phương pháp đo thế theo thời gian 32

II.3.2. Phương pháp bóc tách catot (Catot Disbonding Method) 33

II.3. Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn theo phương pháp mù muối 34

Phần 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35

III.1. Nguyên liệu đầu 35

III.2.Tổng hợp nhựa epoxy-cacdanol 37

III.3. Tính chất vật lý của sơn lót chống ăn mòn trên cơ sở nhựa EEC 37

III.4. Khảo sát tính chất cơ lý của màng sơn: 39

III.3. Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng sơn bằng phương pháp điện hoá 41

III.3.1. Phương pháp đo bóc tách catot 41

III.3.2. Phương pháp đo thế điện cực theo thời gian 42

III.4. Nghiên cứu khả năng bảo vệ của màng sơn bằng phương pháp thử mù muối 45

KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

 

doc55 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2254 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu chế tạo sơn lót chống ăn mòn chất lượng cao có sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu chế tạo sơn lót chống ăn mòn chất lượng cao có sử dụng phụ gia ức chế ăn mòn.doc
Tài liệu liên quan