Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại trại lợn giống siêu nạc của công ty TNHH Thành Lộc xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I ĐIỀU TRA CƠ BẢN. 2

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2

1. Vị trí địa lý. 2

2. Điều kiện đất đai. 2

3. Điều kiện thời tiết khí hậu. 3

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI. 4

1. Đội ngũ cán bộ công nhân viên . 4

2. Tình hình kinh tế chính trị. 5

3. Cơ sở vật chất kĩ thuật. 5

III.TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI. 6

1.Tình hình chăn nuôi 6

1.1. Giống 6

1.2. Thức ăn. 7

1.3.2 . Chăm sóc. 9

2 . Công tác thú y. 9

2.1 . Công tác vệ sinh phòng dịch. 9

2.2 . Điều trị bệnh. 13

III . NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN . 13

1. Những thuận lợi. 13

2. Những khó khăn. 13

PHẦN II PHỤC VỤ SẢN XUẤT 14

I. NỘI DUNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT. 14

1. Công tác chăn nuôi 14

1.1. Kĩ thuật nuôi dưỡng đàn lợn. 14

1.2. Công tác giống. 14

2. Công tác thú y. 14

2.1. Tình hình dịch bệnh trong những tháng gần đây. 14

2.2. Công tác phòng dịch bệnh. 15

2.3. Công tác điều trị bệnh. 15

II. KẾT QUẢ PHỤC VỤ SẢN XUẤT . 16

1. Công tác chăn nuôi. 16

1.1 . Khẩu phần dinh dưỡng. 16

1.2. Tắm chải, chuyển đàn. 18

1.3. Phát hiện, trực đẻ và đỡ đẻ cho lợn. 19

2.Công tác giống. 19

2.1. Phát hiện động dục và phối giống. 19

2.2. Bấm số tai, bấm nanh, cắt đuôi và thiến lợn. 21

3. Kết quả phục vụ sản xuất ngành thú y. 22

3.1. Phòng bệnh. 22

3.2. Kết quả điều trị bệnh. 23

III. KẾT LUẬN - TỒN TẠI - ĐỀ NGHỊ. 27

1. Kết luận. 27

2.Tồn tại. 27

3. Đề nghị. 27

PHẦN III CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 29

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 29

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU. 30

1. Mục đích. 30

2. Yêu cầu. 30

III. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 30

1. Nguồn gốc, đặc điểm và một số tính năng sản xuất của giống lợn Landrace và Yorkishire. 30

1.1. Giống lợn Landrace. 30

1.2. Giống lợn Yorkishire 31

2. Đặc điểm sinh lí, sinh dục lợn nái. 32

2.1. Sự thành thục về tính và thể vóc. 32

2.2. Chu kì tính và tuổi động dục lần đầu. 33

2.3. Tuổi đẻ lứa đầu. 35

2.4. Chu kì động dục của lợn nái và động dục trở lại sau cai sữa. 35

2.5. Đặc điểm động dục và thời điểm phối giống thích hợp. 36

2.6. Sinh lí gia súc mang thai. 37

3. Đặc điểm sinh vật học của tế bào trứng. 39

4. Sự chín và rụng trứng. 39

5. Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của lợn con theo mẹ. 40

5.1. Đặc điểm sinh trưởng và phát dục của lợn con. 40

5.2. Đặc điểm phát triển của cơ quan tiêu hoá. 40

5.3. Đặc điểm về cơ năng điều tiết nhiệt. 41

5.4. Đặc điểm về khả năng miễn dịch. 42

6. Các nhân tố cấu thành khả năng sinh sản của lợn nái. 43

6.1. Tuổi động dục lần đầu. 43

6.2. Tuổi phối giống lứa đầu. 43

6.3. Tuổi đẻ lứa đầu. 43

6.4. Số con đẻ ra/lứa. 44

6.5. Khối lượng sơ sinh/ổ. 44

6.6. Số con sơ sinh còn sống đến 24 giờ/lứa. 44

6.7. Số con cai sữa/ổ. 44

6.8. Khối lượng cai sữa/ổ. 44

6.9. Khoảng cách hai lứa đẻ. 44

6.10. Số lợn con cai sữa/nái/năm. 44

7. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái. 45

7.1. Yếu tố di truyền và giống. 45

7.2. Yếu tố ngoại cảnh. 47

IV.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 51

1. Tình hình nghiên cứu trong nước. 51

2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 53

V. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM,THỜI GIAN VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 55

1. Đối tượng nghiên cứu 55

2 . Địa điểm theo dõi. 55

3. Thời gian theo dõi. 56

4. Vật liệu nghiên cứu. 56

5. Nội dung nghiên cứu. 56

6. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu. 56

6.1. Phương pháp theo dõi. 56

6.2. Phương pháp thu thập. 56

6.3. Xử lí số liệu theo phương pháp thống kê sinh học trên phần mềm Excel 57

VI. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 58

1. Một số chỉ tiêu sinh lí sinh dục của lợn nái. 58

2. Một số chỉ tiêu về đàn con. 62

VII. KẾT LUẬN - TỒN TẠI - ĐỀ NGHỊ 70

1. Kết luận. 70

2. Tồn tại. 71

3. Đề nghị. 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

doc79 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2297 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại trại lợn giống siêu nạc của công ty TNHH Thành Lộc xã Thượng Lan - Huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình chăn nuôi tại trại lợn giống siêu nạc của công ty TNHH Thành Lộc xã Thượng Lan - huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan