Đề tài Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học mầm non

(Bản scan)

Đề tài Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học mầm non

Mục lục

Chương 1: giáo viên mầm non và vai trò của giáo viên, phụ huynh

Chương 2: Giới thiệu đề tài

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4: Một số modul chính của chương trình

pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học mầm non, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1066.pdf
Tài liệu liên quan