Luận văn Khảo sát và đánh giá sơ bộ hàm lượng các đồng vị phóng xạ K-40, U-238, Th-232, Cs-137 và hàm lượng chì trong không khí tại 2 quận (quận Tân Phú, quận 1) thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan

Chương 1: Tổng quan về đồng vị phóng xạ và chì

Chương 2: Hiện trạng môi trường không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2: Thực nghiệm

Chương 3: Khảo sát thực địa, lựa chọn vị trí lấy mẫu, thu nhập mẫu

Chương 4: Xác định hàm lượng phóng xạ trong mẫu bụi khí bằng hệ phổ kế gamma phông thấp

Chương 5: Xác định hàm lượn chì trong mẫu bụi bằng phương pháp huỳnh quang tia X

Chương 6: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

 

pdf35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát và đánh giá sơ bộ hàm lượng các đồng vị phóng xạ K-40, U-238, Th-232, Cs-137 và hàm lượng chì trong không khí tại 2 quận (quận Tân Phú, quận 1) thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
Tài liệu liên quan