Giáo án các môn khối 4 - Tuần 24

I Mục tiêu:

-Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một đoạn văn ( còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh.

 -Yêu cầu viết từng đoạn văn hoàn chỉnh câu đúng ngữ pháp ,dùng từ hay

-Rèn kỹ năng làm văn cho học sinh

II Đồ dùng học tập :

-Bảng nhóm, bút dạ

 

doc39 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 4 - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
câu tục ngữ thuộc chủ điểm Cái đẹp -HS trả lời-NX B. Dạy bài mới :35’ *Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD tìm hiểu VD: *Gọi HS đọc phần NX -Câu nào dùng để giới thiệu về bạn Diệu Chi? -HS đọc bài -Đây là bạn Diệu Chi.Thành Công -Câu nào dùng để nhận định về bạn Diệu Chi? -Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ -Ai là HS cũ của trường tiểu học Thành Công? -Bạn Diệu Chi là ai? -Ai là hoạ sĩ nhỏ ? -Bạn ấy là ai? -Trong c¸c c©u trªn bé phËn nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai(c¸i g× con g× )?h·y ®Æt c©u hái -HS ®äc yªu cÇu vµ ®Æt c©u hái -C¸c c©u giíi thiÖu vµ nhËn ®ÞnhvÒ b¹n DiÖu Chi lµ kiÓu c©u nµo? -Ai lµ g× ? -Bé phËn CN vµ VN tr¶ lêi cho c©u hái nµo? - CN tr¶ lêi cho c©u hái Ai ,VN tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× KL:SGK -C©u kÓ Ai lµ g× gåm nh÷ng bé phËn nµo ? -C©u kÓ Ai lµ g× dïng ®Ó lµm g×? -HS nªu ghi nhí SGK -Cho HS ®äc phÇn ghi nhí SGK vµ lÊy VD *Luyện tập : Bài 1: Câu kể Ai là gì ? Tác dụng a ,Thì ra đó là . b ,Lá là lịch Cây lại là.. Trăng lặn rồi Mười ngón tay Lịch lại là . c, Sầu riêng giới thiệu nhận định nhận định nhận định nhận định nhận đinh nhận định và giới thiệu *Gọi HS đọc yêu cầu ,cho thảo luận nhóm làm bài tập -Đại diện các nhóm chữa bài NX -HS đọc yêu cầu -HS thảo luận nhóm làm bài NX HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi Bài 2:Dùng câu kể Ai là gì ? giới thiệu về các bạn trong lớp em *Gọi HS đọc yêu cầu -Cho HS tự viết bài -Gọi HS đọc bài làm -GV NX sửa sai -HS đọc yêu cầu -HS viết bài -HS đọc bài làmNX C. Củng cố dặn dò :2’ Nhận xét tiết học BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I Mục tiêu: -Nhận biết được phân số có cùng mẫu số -Biết thực hiện phép trừ hai phân số có cùng mẫu số . -Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng dạy học: -Phấn màu,băng giấy II Hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :3’ -Gọi HS chữa bài cũ Tính2+3/4;(1/3+2/3+4/3) -HS chữa bài cũ NX B. Dạy bài mới :35’ Hoạt động 1:Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 2:HD bài mới *GVTừ băng giấy màu ,lấy đibăng giấy để cắt chữ ,hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy ? -Cho HS thực hiện với băng giấy -Nêu kết quả hoạt động với băng giấy thì- =? -Làm thế nào để có-= -HS đọc yêu cầu HSTL VD: KL:Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ,ta trừ tử của phân số thứ nhất cho tử của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu . -Nhận xét hai phân số ? -Nêu cách trừ hai phân số ? -Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ta làm ntn? -Có mẫu số bằng nhau -Ta chỉ trừ từ còn giữ nguyên mẫu -HS nêu KL Hoạt động 3:Thực hành Bài 1: a , b , c, *Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS lên bảng chữa bài GVNX sửa sai -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX Bài 2: a,b a, b, *Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 -Trước khi trừ ta phảilàmgì? -Nêu cách rút gọn phân số ? -Gọi HS chữa bài -GVNX sửa sai -HS đọc yêu cầu -Rút gọn phân số -HS chữa-NX HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi Bài 3: Chiều Số hay chương bạc và đồng chiếm số phân là : (Tổng số huy chương) Đáp số : Tổng số huy chương *Gọi đọc yêu cầu -Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? -Tổng số huy chương vàng ,bạc ,đồng là bao nhiêu? -Cho HS chữa bài -GVNX sửa sai -HS đọc yêu cầu -HS phân tích đầu bài -19/19 hay là 1 -HS chữa bài NX C. Củng cố dặn dò :2’ -Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? -NX giờ học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày tháng năm 2018 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I Mục tiêu: -Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một đoạn văn ( còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh. -Yêu cầu viết từng đoạn văn hoàn chỉnh câu đúng ngữ pháp ,dùng từ hay -Rèn kỹ năng làm văn cho học sinh II Đồ dùng học tập : -Bảng nhóm, bút dạ III Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -Gọi HS chữa bài cũ -HS chữa bài NX B. Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài * HD làm bài tập Bài 1: MB:Giới thiệu cây chuối TB:Tả bao quát Tả chi tiết :tàu lá chuối ,buồng chuối , nải chuối,quả chuối, ích lợi của chuối KL:Nêu cảm nghĩ của mình về cây chuối *Gọi đọc dàn ý tả cây chuối -Cho HS đọc nối tiếp bài cây chuối -Bài văn gồm mấy phần đó là những phần nào ? -Phần mở bài nêu gì ? -Phân thân bài nêu gì ? -Phần kết luận nêu gì ? -HS đọc yêu cầu -HS đọc nối tiếp bài -3phần Bài 2:Viết một đoạn văn tả cây chuối *HS đọc yêu cầu -Cho HS viết bài ,cho một số em viết ra bảng nhóm -Gọi HS dán bảng nhận xét -Gọi đọc bài làm NX xem bài văn của bạn đã đủ 3 phần chưa -HS đọc yêu cầu bài -HS tự viết bài -HS đọc bài làm NX C. Củng cố dặn dò :2’ -Bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần đó là những phần nào? -Nhận xét tiết học BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ năm ngày tháng năm 2018 TẬP ĐỌC ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ I Mục tiêu: -Đọc đúng các tiếng từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương . -Đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt ghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ ,đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhịp nhàng , vui, tự hào . -Hiểu nghĩa các từ khó : thoi -Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả và vẻ đẹp của lao động . -Thuộc 1,2 khổ thơ mà em thích. II Đồ dùng dạy học : -Tranh SGK, bảng nhóm bút dạ III các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:3’ -Gọi HS đọc bài cũVẽ về cuộc sống an toàn -HS đọc bài NX B. Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe * HD tìm hiểu và luyện đọc -Cho HS đọc nối tiếp bài theo từng khổ thơ -5 HS đọc nối tiếp a ,Luyện đọc : -Cho phát âm từ khó hòn lửa ,lặng,luồng ,sóng ,lòng mẹ.. -HS phát âm từ khó -Gọi HS đọc chú giải -H S đọc chú giải -Gọi HS đọc cả bài -GV đọc mẫu với giọng nhịp nhàng khẩn trương -HS đọc bài -HS nghe b,Tìm hiểu bài -Gọi HS đọc bài -HS đọc bài -Bài thơ miêu tả cảnh gì ? -Đoàn thuyền đánh cá ra khơi và trở về -Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào ? -Hoàng hôn -Trở về lúc nào ? -Bình minh Ý 1: VÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn -Ý 1 cña bµi nãi g× ? - VÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn -T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn c«ng viÖc cña ng­êi ®¸nh c¸ rÊt ®Ñp? -C©u h¸t c¨ng buåm. ..cïng MÆt Trêi Ý 2: Vẻ đẹp của những con người lao động trên biển - Ý 2 cña bµi nãi g× ? -GV tæng kÕt -VÎ ®Ñp cña nh÷ng con ng­êi lao ®éng trªn biÓn Nội dung :Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàngcủa biển cả vẻ đẹp của những người lao động trên biển . c, §äc diÔn c¶m ->Néi dung cña bµi nãi g× ? -Gäi HS ®äc c¶ bµi -Nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m bµi th¬? -Gäi HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ -Thi ®äc diÔn c¶m -HS nªu néi dung vµ ghi vµo vë -HS ®äc bµi -HS nªu -HS ®äc thuéc lßng bµi -HS thi ®äc C. Cñng cè dÆn dß :2’ -Nh¾c l¹i néi dung bµi. -NhËn xÐt tiÕt häc dÆn dß * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. TOÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT) I Mục tiêu: -Giúp HS nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số . -Biết cách trừ hai phân số khác mẫu . -Rèn kỹ năng làm toán cho HS II Đồ dùng dạy học: -Phấn màu III Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :3’ -Gọi HS chữa bài cũ Rút gọn rồi tính13/5-35/25;21/27-2/9 -HS chữa bài cũ NX B.Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài : -GV giới thiệu bài -HS nghe * HD bài mới VD:,Ta quy đồng mẫu số *GV nêu VD Cửa hàng cótấn đường cửa hàng đã bán tấn đường.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần tấn đường? -Nêu phép tính tìm số tấn đường? -Tìm cách thực hiện phép trừ:? -Nhận xét hai phân số ? -Muốn trừ hai phân số trước hết ta phải làm gì ? -HS nghe -Làm phéptrừ: -Đây là hai phân số khác mẫu -Quy đồng KL:Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số ,rồi trừ hai phân số đó . -Nêu cách quy đồng? -Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm ntn? -HS nêu -HS nêu KL * Luyện tập : Bài 1: a, b, *Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS chữa bài -GVNX sửa sai Bài 2: chiều *Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 -Trước khi trừ ta phải làm ntn? -Khi rút gọn phân số ta làm ntn? -Cho HS chữa bài -GVNX sửa sai -HS đọc yêu cầu -HS chữa –NX HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi Bài 3: Giải Diện tích để trồng cây xanh là : (DTcôngviên) Đáp số : DT công viên C. Củng cố dặn dò :2’ *Gọi HS đọc yêu cầu -Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì? -Gọi HS chữa bài -GVNX sửa sai -Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm ntn? -NX giờ học -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX -HS nêu KL * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CHÍNH TẢ ( NGHE VIẾT ) HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I Mục tiêu : -Nghe viết chính xác ,đẹp bài Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. -Làm đúng bài tập chính tả phân biệt tr/ ch hoặc dấu hỏi ,dấu ngã -Rèn kĩ năng viết đúng chính tả, ý thức giữ gìn VSCĐ II Đồ dùng dạy học : -Bài tập 2a(2b) chép sẵn vào bảng phụ III Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.KTBC:3’ -Cho HS viết một số từ Sung sướng ,lao xao,bức tranh,quả chanh.GV NX -2 HS lên bảng viết Cả lớp viết nháp NX B.Dạy bài mới :35’ Hoạt động 1: Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 2:HD viết chính tả -Gọi HS đọc bài -HS đọc bài a, Tìm hiểu nội dung bài -Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân nổi danh với những bức tranh nào ? - ánh mặt trời .Thiếu nữ bên hoa huệ -Nội dung bài nói gì ? b ,HD viết từ khó -GV đọc cho HS viết từ khó nghệ sĩ ,tài hoa,hội hoạ ,hoả tuyến ,Tô Ngọc Vân -2 HS viết ở bảng Cả lớp viết nhápNX c, Viết chính tả -Bài chính tả thuộc thể loại nào ? -Khi viết ta lưu ý gì ? -GV đọc cho HS viết bài -HS viết bài NX d,Soát lỗi ,chấm bài -GV đọc cho HS soát lỗi ,chấm một số bài NX -HS nghe soát lỗi Đổi vở kiểm tra bài viết của bạn , NX Hoạt động 3: HD làm bài tập chính tả Bài 2: Nói ngược Chó khoang bì bõm đi cày Bò vàng canh ngõ đêm ngày sủa vang Chuột bắt mèo nhốt vào hang Ếch ngồi trên ngọn đa làng ngêu ngao Vịt bầu sợ lội nước ao Chỉ trách lươn chạch ngán ngao đất bùn Đàn gà thấy thóc thì run Sâu nằm cho lá gặm cùn hết thân Rừng xanh nai đuổi hổ vằn Mật ong say gấu ngủ nằm gốc cây Đá mồ côi rủ nhau bay Đại bàng đứng đó phủ đầy rêu phong Có ngày cỏ mọc thành thông Rủ nhau bắt dế bên sông ngân hà Ngân hà chảy cạnh lòng ta... *- HS đọc yêu cầu bài 2 ( trang 15 vở chính tả mới tập 2 ) HS làm bài Chữa bài NX -HS đọc bài -HS chữa bài C. Củng cố dặn dò :2’ -Nhận xét tiết học BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... LỊCH SỬ ÔN TẬP I Mục tiêu: -Biết thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước ta từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê ( thế kỉ XV) ( tên sự kiện , thời gian xảy ra sự kiện) -Kể lại một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê ( thế kỉ XV) -GD tình yêu quê hương, đất nước, biết tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông ta. II Đồ dùng dạy học : -Phiếu học tập -Tranh ảnh SGK từ bài 7-19 III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:3’ -Gọi HS kiểm tra bài cũ NX -HS trả lời-NX B. Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1:Các giai đoạn lịch sử tiêu biểu từ năm 938 đến thế kỷ XV -938-1009 Buổi đầu độc lập -1009-1226 Nước Đại Việt thời Lý -1226-1400 Nước Đại Việt thời Trần -Thế kỷ XV Buổi đầu thời Hậu Lê *Cho HS thảo luận nhóm làm bài 1:Ghi tên các giai đoạn lịch sử từ bài 7 -19 Năm 938-1007 1007-1226 1226-1400 T.K XV Các giai đoạn LS Bài 2:Các triều đại VN từ năm 938 -> thế kỷ XV Thời gian Triều đại Tên nước Kinh đô 968-980 Nhà Đinh Đại Cồ Việt Hoa Lư 979-981 Nhà Tiền Lê Đại Cồ Việt Hoa Lư 1009-1226 Nhà Lý Đại Việt Đại La 1226-1400 Nhà Trần Đại Việt Thăng Long 1400-1406 Nhà Hồ Đại Ngu Tây Đô 1428- Nhà Hậu Lê Đại Việt Thăng Long -GV Giảng thêm phần thiết kế ( 54) -Cho HS thảo luận nhóm làm bài NX -Đại diện các nhóm trình bày NX -HS đọc SGK thảo luận nhóm làm bài -Các nhóm trình bày Bài 3:Các sự kiện tiêu biểu từ buổi đầu độc lập Thời gian Tên các sự kiện 938 Đinh Bộ Lĩnh .. 981 Kháng chiến chống thứ nhất 1010 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 1075 Kháng chiến thứ hai 1226 Nhà Trần thành lập 1258 Kháng chiến ..Mông Nguyên Chiến thắng Chi Lăng -HS thảo luận làm bài theo nhóm -Đại diện các nhóm đọc bài làm NX Hoạt động 2: Thi kể về các sự kiện nhân vật lịch sử -GV làm phiếu :Ghi câu hỏi ,HS bốc thăm và trả lời nội dung vừa ôn -HS lên bảng bốc thăm và nêu NX C. Củng cố dặn dò :2’ -Nhắc lại các kiến thức vừa ôn? -NX giờ học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ sáu ngày tháng năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I Mục tiêu: -Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai là gì? -Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai là gì? bằng cách ghép hai bộ phận câu -Biết đặt 2,3 câu kể Ai là gì? dựa theo 2,3 từ ngữ cho trước. -Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu cho HS II Đồ dùng dạy học : -Bảng nhóm bút dạ -Chép sẵn phần NX lên bảng III các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :3’ -Đặt câu kể Ai là gì ? -GVNX -HS đặt câu-NX B. Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe * HD phần nhận xét -Đoạn văn trên có mấy câu? -Có 4 câu 1. Phần nhận xét -Câu nào có dạng Ai là gì ? -H S nêu -Tại sao câu :Em là Ai là gì ? -Để xác định được VN trong câu ta phải làm gì ? -Tìm xem bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì ? -Trong câu Em là cháu bác Tự bộ phận nào trả lơì cho câu hỏi là gì ? -Trong câu kể Ai là gì VN nối với CN bằng từ nào ? -VN do từ loại nào tạo thành ? -Bộ phận VN - VN được nối với chủ ngữ bằng từ là - Do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành 2.Ghi nhớ -GV KL -Gọi HS đọc phần ghi nhớ -HS đọc phần ghi nhớ * Luyện tập Bài 1: Người / là cha ,là Bác ,là Anh. Quê hương / là chùm khế ngọt. Quê hương / là đường đi học. *Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS chữa bài -GVNX chốt ý đúng -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài Bài 2:Đáp án - Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. -Gà trống là sứ giả của bình minh. -Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh. -Sư tử là chúa sơn lâm. *Cho thảo luận nhóm đôi -Gọi đọc bài làm -GVNX chốt ý đúng -HS thảo luận nhóm -HS làm bài NX Bài 3: a ,Hải Phòng là một thành phố lớn b,Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. c ,Xuân Diệu là nhà thơ. d, Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam. *Gọi HS đọc yêu cầu -Gọi HS đọc nối tiếp câu đã hoàn chỉnh -GVNX chốt ý đúng -HS ®äc yªu cÇu -HS ®äc nèi tiÕp bµi NX C. Cñng cè dÆn dß :2 -Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK -NX giê häc * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: HS biết - Thực hiện phép trừ hai phân số -Biết trừ một số tự nhiên cho phân số -Biết trừ 1 phân số cho một số tự nhiên. -Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng dạyhọc -Phấn màu II Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động củaHS A. K TBC:2’ -Gọi HS chữa bài cũ Điền dấu 1-3/550/100-1/10;7/3-5/29/4-7/3 -HS chữa bài cũ NX B .Dạy bài mới : * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe * HD ôn tập 1. Ôn phép trừ hai phân số có cùng mẫu số . Bài1 : c, b, 2.Trừ hai phân số khác mẫu *Gọi đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS chữa bài NX -Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? -BT1 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài Bài 2 :a, b,c c , b, *Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 -Cho HS lên chữa bài NX -Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm ntn? -BT2 ôn gì? -HS đọc yêu cầu -HS chữa bài NX Bài 3:Tính 2- 5- *Gọi HS đọc yêu cầu bài -Cho HS chữa bài -Nêu cách tính ? -BT3 ôn gì? -HS chữa bài NX HS đổi vở KT nhận xét bài của bạn theo nhóm đôi C. Củng cố dặn dò :2’ -Hôm nay ta ôn những kiến thức nào? -NX giờ học * BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... KHOA HỌC ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (TT) I Mục tiêu: -Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người( có thức ăn, sưởi ấm, sức khỏe) ,động vật( di chuyển,kiếm ăn, tránh kẻ thù) . -Nêu được VD chứng tỏ ánh sáng rất cần cho sự sống của con người ,động vật và thực vật ,ứng dụng của kiến thức đó trong đời sống hàng ngày. II Đồ dùng dạy học -Tranh SGK -Chép sẵn câu hỏi thảo luận ra bảng nhóm III Các hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC :2’ -ánh sáng cần cho đời sống thực vật ,động vật ntn? -HS nêu -NX B. Dạy bài mới :33’ Giới thiệu bài : -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1:Vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người *Cho thảo luận nhóm trả lời cầu hỏi ,ghi kết quả -ánh sáng có vai trò ntn đối với đời sống của con người? -HS thảo luận nhóm trả lời -ánh sáng giúp cho ta nhìn thấy mọi vật ,phân biệt được kẻ thù ,..màu sắc .. -Đại diện các nhóm trả lời NX -Tìm VD chứng tỏ ánh sáng có vai trò rất quan trọng đối với sự sống ? -HS nêu VD -Cuộc sống của con người sẽ ra sao nếu không có ánh sáng ? -HS tự do phát biểu Ánh s¸ng t¸c ®éng lªn chóng ta trong suèt c¶ cuéc ®êi .Nã gióp chóng ta cã thøc ¨n s­ëi Êm vµ cho ta søc khoÎ -Ánh s¸ng cã vai trß ntn ®èi víi ®êi sèng cña con ng­êi ? -HS nªu môc b¹n cÇn biÕt Ho¹t ®éng 2:Vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt *Cho HS quan s¸t tranh trong SGK -§éng vËt cÇn ¸nh s¸ng ®Ó lµm g× ? -HS quan s¸t tranh -§Ó kiÕm ¨n ,lÈn tr¸nh kÎ thï .. -KÓ tªn mét sè ®éng vËt kiÕm ¨n ban ngµy ? -HS tù do tr¶ lêi -KÓ tªn mét sè ®éng vËt kiÕm ¨n ban ®ªm? -Có mÌo,d¬i -Cho quan s¸t tranh SGK vµ tranh s­u tÇm -Mçi loµi ®éng vËt kh¸c nhau cã nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng kh¸c nhau ntn? -HS quan s¸t tranh -HS nªu-NX -Khi nu«i gµ ng­êi ta ®· lµm g× ®Ó gµ ph¸t triÓn ,®Î nhiÒu? -Dïng ¸nh s¸ng ®iÖn kÐo dµi thêi gian chiÕu s¸ng trong ngµy .. C. Cñng cè dÆn dß :2’ -Qua bµi nµy ta ghi nhí ®iÒu g×? -NX giê häc -HS nªu môc b¹n cÇn biÕt BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐẠO ĐỨC GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (T2) I Mục tiêu: -Biết được vì sao phải bảo vệ và giữ gìn các công trình công cộng -Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng . -Có ý thức và tích cực tham gia vào việc giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương. -Tuyên truyền để mọi người tham gia vào việc tích cực giữ gìn các công trình công cộng. II Đồ dùng dạy học : --Phiếu cho HS làm sẵn ở nhà -Nội dung trò chơi III . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục-các phương pháp dạy học tích cực -Kĩ năng xác định giá trị văn hóa tinh thần của những nơi công cộng, thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương -Đóng vai, trò chơi phỏng vấn, dự án. IV.các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .KTBC :2’ -Vì sao ta phải giữ gìn các công trình công cộng ? HS nêu NX B.Dạy bài mới :33’ *Giới thiệu bài : -GV giới thiệu bài -HS nghe Hoạt động 1: Trình bày bài tập *GV cho HS lấy điều tra ở nhà STT Công trình công cộng Tình trạng hiện nay Biện pháp giữ gìn 1 Nhà trẻ Tốt Bảo quản tốt 2 Công viên Nhiều rác Cần có nội quy 3 . . -Gọi HS đọc kết quả điều tra -GVNX -HS điều ra nội dung phiếu ở nhà -HS báo cáo kết quả NX Hoạt động 2:Trò chơi ô chữ kỳ diệu *GV đưa nội dung câu hỏi HS Thảo luận nhóm đoán ô chữ -Đây là việc làm nên tránh ,thường xảy ra ở các công trình công cộng hay hang đá (gồm 7 chữ cái) -HS thảo luận nhóm đoán ô chữ K H Ă C T E N -Trách nhiệm giữ gìn các công trình cộng (gồm 8 chữ cái .) M O I N G Ư Ơ I Hoạt động 3: Kể chuyện các tấm gương *Gọi HS kể theo tinh thần xung phong -Em kể về câu chuyện gì ? -Gọi HS kể NX -Tấm gương các chiến sĩ .Các bạn tham gia thu rác cùng tổ dân phố .Kể về bác vệ sinh ở trường em -Em đã làm gì để giữ gìn các công trình công cộng ? -HS nêu C. Củng cố dặn dò :2’ -Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ SGK -NX giờ học BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: -HS thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số -Cộng ( trừ) một số tự nhiên với ( cho) một phân số - Cộng ( trừ) một phân số với ( cho) một số tự nhiên -Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số. -Rèn kĩ năng tính toán cho HS II Đồ dùng dạy học:-Phấn màu III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC:3’ -Gọi HS chữa bài cũTính8/9-2/5;37/6-1/3 -HS chữa bài NX B. Dạy bài mới :35’ * Giới thiệu bài -GV giới thiệu bài -HS nghe *HD ôn tập 1.Ôn phép cộng ,phép trừ hai phân số khác mẫu . Bài 1: b,c a , b , c, *Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 -Cho HS lên bảng làm NX -Muốn cộng,trừ hai phân số khác mẫ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 24.doc
Tài liệu liên quan