Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 33

I. MỤC TIÊU:

- Dùng Encore phát âm những nốt nhạc cho HS cảm nhận và phân biệt được thời gian ngân dài của nốt nhạc và độ to nhỏ của nốt nhạc.

- HS nhận biết và củng cố khái niệm trường độ, cường đọ của nốt nhạc và nhịp phách.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 4 - Tuần 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33 Ngày soạn: 10/ 4/ 2011 Tiết 65 Ngày giảng: Bài 2: em học nhạc với encore I. Mục tiêu: Với sự hỗ trợ của phần mềm Encore rèn luyện cho HS nhận biết một số khái niệm cơ bản của âm nhạc như cao độ, trường độ, cường độ và nhịp phách thông qua các kí hiệu âm nhạc trên màn hình và nghe nhạc từ loa máy tính. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III.tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu cách mở một bản nhạc đã có trong máy tính? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khuông nhạc khoá sol: - Khuông nhạc: + Yêu cầu HS quan sát hình vẽ khuông nhạc và rút ra thế nào là một khuông nhạc? GV nhận xét và bổ sung. + Nốt nhạc được viết ở đâu trên khuông nhạc? - Khoá sol: + Yêu cầu HS quan sát một khuông nhạc và cho biết khoá sol nằm ở đâu trên khuông nhạc? + Khoá sol xác định tên các nốt nhạc ghi ở dòng thứ hai từ dưới lên là nốt sol, từ đó xác định bảy nốt nhạc cơ bản là Đô Rê Mi Pha Sol La Si trên khuông nhạc 2. Cao độ của nốt nhạc: - GV cho HS nghe bảy nốt nhạc cơ bản. Yêu cầu HS nhận xét. GV nhận xét và bổ sung: + Bảy nốt nhạc Đô Rê Mi Pha Sol La Si sắp xếp cao dần từ trái sang phải. + Mức độ trầm bổng của một nốt nhạc trên khuông nhạc được gọi là cao độ của nốt nhạc đó. Thực hành: T1: Chơi nhạc: - Yêu cầu HS khởi động phần mềm học nhạc Encore. - Yêu cầu HS thực hành: + Nháy chuột vào nút Play để chơi một đoạn nhạc rồi dừng. + Nháy nút phải chuột để chơi từng nốt tiếp ngay sau con trỏ. - GV quan sát và hướng dẫn HS. T2: Tập đọc nhạc: - Yêu cầu HS mở bảy nốt nhạc cơ bản. - Yêu cầu HS chơi và đọc nhạc nhiều lần bảy nốt nhạc Đô Rê Mi Pha Sol La Si ghi trên khuông nhạc. - GV nghe và nhận xét. T3: - Yêu cầu HS mở bản nhạc “Trời đã sáng rồi”. - Yêu cầu HS chơi và tập đọc bản nhạc. - GV gọi HS đọc bản nhạc. - GV nhận xét và sửa lỗi. T4: - Yêu cầu HS mở và chơi một bản nhạc mà em thích trong thư mục nhactieuhoc. T5: Yêu cầu HS mở và chơi một bản nhạc có phần mở rộng là .mid trong thư mục nhactieuhoc. T6: - Yêu cầu HS mở bản nhạc Demngontay. - Em hãy quan sát những kí hiệu có trên bản nhạc như: khuông nhạc, khoá sol, vạch nhịp, số chỉ nhịp và các nốt nhạc - HS trao đổi với nhau dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo. 1. Khuông nhạc khoá sol: - HS trả lời: Năm dòng kẻ song song cách đều nhau và bốn khe tạo nên một khuông nhạc. - HS trả lời: Nốt nhạc được viết ở dòng kẻ hoặc ở khe giữa hai dòng kẻ. - HS trả lời: Khoá sol nằm ở đầu mỗi khuông nhạc. - HS chú ý lắng nghe. 2. Cao độ của nốt nhạc: - HS nghe và nhận xét: - HS chú ý lắng nghe. - HS khởi động phần mềm và thực hành. - HS mở bảy nốt nhạc cơ bản. - HS chơi và đọc nốt nhạc. - HS mở bản nhạc. - HS thực hành. - HS đọc bản nhạc. - HS thực hành. - HS thực hành. - HS mở bản nhạc Demngontay. HS quan sát. IV. Củng cố: Em hãy đọc bảy nốt nhạc cơ bản cao dần từ trái sang phải. V. hướng dẫn về nhà: ----------------------------------------------- Tuần 33 Ngày soạn: 10/ 4/ 2011 Tiết 66 Ngày giảng: Bài 3: em học nhạc với encore (tiếp) I. Mục tiêu: - Dùng Encore phát âm những nốt nhạc cho HS cảm nhận và phân biệt được thời gian ngân dài của nốt nhạc và độ to nhỏ của nốt nhạc. - HS nhận biết và củng cố khái niệm trường độ, cường đọ của nốt nhạc và nhịp phách. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính, máy chiếu. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III.tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 4A:.. Lớp 4B:.. Lớp 4C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Trường độ của nốt nhạc: - Thời gian ngân dài của một nốt nhạc trong bản nhạc gọi là trường độ của nốt nhạc đó. - Lấy thời gian ngân dài của nốt tròn làm đơn vị trường độ. Ta có: + Nốt trắng có trường độ bằng nửa nốt tròn. + Nốt đen có trường độ bằng nửa nốt trắng. + Nốt móc đơn có trường độ bằng nửa nốt đen. + Nốt móc kép có trường độ bằng nửa nốt móc đơn. - Khi hát hay đọc nhạc, em cần đọc đúng cao độ và trường độ của từng nốt nhạc. 4. Nhịp và phách: - Những vạch đứng chia khuông nhạc thành nhiều ô nhịp (hay còn gọi là nhịp) được gọi là vạch nhịp. - Số chỉ nhịp đặt ở đầu mỗi khuông nhạc. Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và cho biết số chỉ nhịp là bao nhiêu? - Mỗi nhịp được chia làm nhiều phách. - Yêu cầu HS nhận xét về số chỉ nhịp? GV nhận xét và bổ sung. + Số trên cho biết số phách trong mỗi nhịp. Ví dụ: số trên bằng 2 cho biết nhịp có 2 phách. + Số dưới cho biết trường độ của mỗi phách bằng bao nhiêu phần trường độ của nốt tròn. Ví dụ: Số dưới bằng 4 cho biết mỗi phách có trường độ bằng một phần tư trường độ của nốt tròn, tức là trường độ của mỗi phách bằng trường độ một nốt đen. - Chú ý: Nhịp hai – bốn có 2 phách: phách đầu là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ. Phách mạnh hát to, phách nhẹ hát nhỏ hơn. Thực hành: T1: Tập đọc bản nhạc. - Yêu cầu Hs quan sát bài tập đọc nhạc và tập đọc bản nhạc theo nhóm đôi. - Gọi HS đọc nhạc Bài tập đọc nhạc. - GV nhận xét và sửa lỗi. T2: - Gọi HS hát bài chiếc khăn tay. - Gọi HS tập đọc bản nhạc Chiếc khăn tay. - GV nhận xét và sửa lỗi. - Gọi HS đọc chú ý. 3. Trường độ của nốt nhạc: - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. 4. Nhịp và phách: - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. HS trả lời: Số chỉ nhịp là hai - bốn. - HS trả lời: Số chỉ nhịp có dạng phân số, nhưng không có vạch ngang. - HS chú ý lắng nghe. - HS khởi động phần mềm. - HS thực hành. - HS tập đọc bản nhac. - HS đọc nhạc. - HS hát. - HS tập đọc nhạc. - HS đọc bài. IV. củng cố: HS đọc bản nhạc Demngontay. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà tập đọc các bản nhạc trong sách Âm nhạc lớp 4.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 33 - lop 4.doc