Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 16

I. MỤC TIÊU:

- HS hiểu và nhận biết được vị trí và cách gõ các kí tự đặc biệt trên bàn phím bao gồm các kí tự trên của hàng phím số và các kí tự đặc biệt trong khu vực bên phải bàn phím.

- Học sinh bước đầu biết cách gõ các kí tự đặc biệt và có thể gõ chính xác phím này.

- HS thao tác được với phần mềm Mario để thực hiện các bài luyện tập tương ứng của bài học này.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 Ngày soạn: 15/12/2017 Tiết 31 Ngày dạy: 20/12/2017 Bài 2: luyện gõ các kí tự đặc biệt Mục tiêu: - HS hiểu và nhận biết được vị trí và cách gõ các kí tự đặc biệt trên bàn phím bao gồm các kí tự trên của hàng phím số và các kí tự đặc biệt trong khu vực bên phải bàn phím. - Học sinh bước đầu biết cách gõ các kí tự đặc biệt và có thể gõ chính xác phím này. - HS thao tác được với phần mềm Mario để thực hiện các bài luyện tập tương ứng của bài học này. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: (1’) Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) Em hãy nêu cách đặt tay trên bàn phím? GV yêu cầu cả lớp đặt tay đúng cách trên bàn phím. Em hãy nêu cách gõ các phím trên bàn phím? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Cách gõ các kí tự đặc biệt: (5’) Các kí tự thường dùng không phải là chữ cái và chữ số được gọi là các kí tự đặc biệt. Trên bàn phím có hai khu vực chứa kí tự đặc biệt: GV chỉ bàn phím và nói: - Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số. Các kí tự này được gõ bằng các phím số cùng với phím Shif. - Khu vực các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím. Tất cả các kí tự đặc biệt này đều do ngón út phụ trách. Luyện gõ: (15’) Yêu cầu HS khởi động phần mềm Word và thực hành tập gõ các kí tự đặc biệt - SGK trang 63. 2. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift: (2’) - Các kí tự đặc biệt trên hàng phím số phải gõ cùng phím Shif. - Các kí tự đặc biệt trong khu vực bên phải bàn phím nếu là kí tự trên thì phải gõ cùng phím Shif bên trái. Ví dụ, các kí tự đặc biệt là kí tự trên: { } : “ ?. Luyện gõ: (15’) Yêu cầu HS thực hành tập gõ các kí tự như SGK trang 64. 1. Cách gõ các kí tự đặc biệt: - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. HS khởi động phần mềm Word và thực hành tập gõ. 2. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shif: - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành tập gõ. IV. củng cố: (3’) Em hãy nêu lại cách gõ các kí tự đặc biệt? Em hãy nêu cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shif? V. Hướng dẫn về nhà: -------------------------------------------------- Tuần 16 Ngày soạn: 15/12/2017 Tiết 32 Ngày dạy: 22/12/2017 Bài 2: luyện gõ các kí tự đặc biệt Mục tiêu: - HS hiểu và nhận biết được vị trí và cách gõ các kí tự đặc biệt trên bàn phím bao gồm các kí tự trên của hàng phím số và các kí tự đặc biệt trong khu vực bên phải bàn phím. - Học sinh bước đầu biết cách gõ các kí tự đặc biệt và có thể gõ chính xác phím này. - HS thao tác được với phần mềm Mario để thực hiện các bài luyện tập tương ứng của bài học này. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoat động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Luyện gõ bằng phần mềm Mario: - Luyện gõ các kí tự đặc biệt mức từng kí tự riêng biệt. - Luyện gõ các kí tự đặc biệt mức nhóm kí tự. - Luyện gõ các kí tự tổng hợp. GV yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario rồi thực hành tập gõ theo 3 mức trên. 3. Luyện gõ bằng phần mềm Mario: HS khởi động phần mềm Mario rồi thực hành tập gõ các kí tự đặc biệt. IV. củng cố: GV nhận xét tiết học, V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 16 - lop 5.doc