Giáo án Toán 4 tuần 6

TOÁN

TIẾT 29 : PHÉP CỘNG

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 1 . Kiến thức:

 - Hiểu khái niệm “cộng” là gộp nhiều số hạng lại tạo thành 1 số mới (tổng).

 2 . Kĩ năng:

 - Củng cố kĩ thuật làm tính cộng (không nhớ và có nhớ).

 - Củng cố kĩ năng làm tính cộng.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

II .CHUẨN BỊ:

· GV : SGK .

· HS :VBT, bảng con , SGK .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 26 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố về cách “đọc” các biểu đồ tranh vẽ và biểu đồ cột. 2 . Kĩ năng : - Rèn kĩ năng đọc , phân tích và xử lí số liệu trên hai loại biểu đồ. - Thực hành lập biểu đồ. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính chính xác , khoa học. II . CHUẨN BỊ: GV : SGK - Phóng to biểu đồ: “ Số cá tàu Thắng Lợi đã đánh bắt được “. HS : SGK ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 25phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Biểu đồ (t.t) GV yêu cầu HS làm phiếu. GV nhận xét, tuyên dương. 3.Bài mới: - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Luyện tập Mục tiêu : Giúp HS củng cố về cách đọc , phân tích và xử lí số liệu trên biểu đồ. Bài tập 1/VBTT - GV cho HS đọc và tìm hiểu yêu cầu của bài toán. - Đây là biểu đồ biểu diễn gì ? - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét , chốt ý đúng. Bài tập 2: - Cho HS tìm hiểu yêu cầu đề bài – So sánh với biểu đồ cột trong tiết trước. - Biểu đồ này biểu diễn gì ? - Yêu cầu HS đọc số liệu và làm vào vở. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. So sánh ưu và khuyết điểm của hai loại biểu đồ? GV chốt lại. 5.Tổng kết - Dặn dò: Về xem lại các bài đã làm. Chuẩn bị: Luyện tập chung. - Hát - HS làm phiếu kiểm tra. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. - 1 HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1/ 29. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài – Sửa bài. - Lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc đề bài 2. - HS trả lời. - HS làm vở. - HS trả lời theo yêu cầu. - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS nêu. - Lớp nhận xét. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN (2 tiết) GV bộ môn Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2016 ANH VĂN (2 tiết) GV bộ môn TOÁN TIẾT 27 : LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS ôn tập , củng cố về : - Viết , đọc , so sánh các số tự nhiên. - Đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo thời gian. - Một số hiểu biết ban đầu về biểu đồ , về số trung bình cộng. 2 . Kỹ năng : - HS biết viết số liền trước , số liền sau , biết giá trị của các chữ số trong số tự nhiên . - Đọc , phân tích số liệu biểu đồ nhanh – Xác định chính xác năm , thế kỉ. 3 . Thái dộ : - Giáo dục HS tính khoa học và chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ. HS : SGK , bảng con ,VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1. Khởi động : 2. Bài cũ : Luyện tập - Em hãy kể tên các loại biểu đồ đã học ? - Yêu cầu HS làm phiếu kiểm tra. - GV nhận xét – Tuyên dương . 3.Bài mới : Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Luyện tập Mục tiêu : Giúp HS củng cố cách đọc , viết số tự nhiên – Giá trị của các chữ số – So sánh số tự nhiên – Cách đọc biểu đồ. Bài tập 1/ 35: - GV yêu cầu HS đọc đề. - Yêu cầu HS làm bảng con. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài tập 2a,c: - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Em hãy nêu cách so sánh các số tự nhiên. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài tập 3a,b,c, (VBT) - GV treo biểu đồ – Yêu cầu HS quan sát – Phân tích . - Biểu đồ biểu diễn gì ? - Tương tự yêu cầu HS đọc số liệu và trả lời các câu hỏi. - HS K – G có thể làm câu d và e - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài tập 4a,b : - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS nêu 1 thế kỷ = năm - Yêu cầu HS làm bảng con. - GV nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại cách so sánh các số tự nhiên . + Nêu cách tìm số liền trước, số liền sau. - GV nhận xét, giáo dục HS tính cẩn thận. Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Luyện tập chung (tt) . - Hát - Biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột - 1 HS làm bài – sửa bài. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc đề bài 1 . - HS làm bảng con. - HS trả lời theo yêu cầu. - Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc đề bài 2. - HS làm vở – Trình bày kết quả . - Lớp nhận xét. - HS đọc tên biểu đồ – Quan sát. - HS lần lượt đọc số liệu trên biểu đồ. - HS làm vở, sửa bài. - Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc bài 4. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bảng con. Hoạt động lớp - HS trả lời. - Lớp nhận xét. Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 28 : LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS ôn tập, củng cố và tự kiểm tra về : - Viết số , xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong một số, xác định số lớn nhất (hoặc số bé nhất) trong một nhóm các số. - Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng hoặc đơn vị đo thời gian. - Thu thập và xử lí một số thông tin trên biểu đồ. - Giải bài toán về tìm số trung bình cộng của nhiều số. 2 . Kỹ năng : - HS thực hiện các kĩ năng viết số , xác định giá trị của chữ số , đổi đơn vị đo khối lượng hoặc đơn vị đo thời gian thành thạo , biết giải bài toán tìm số trung bình cộng chính xác. 3 . Thái dộ : - Giáo dục HS tính khoa học và chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ. HS : SGK , bảng con ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập chung - Yêu cầu HS làm bài tập TN. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Luyện tập Mục tiêu : HS củng cố các kiến thức đã học vận dụng vào việc làm bài tập thành thạo , chính xác . Bài tập 1/36 : - GV yêu cầu HS đọc đề. - Yêu cầu HS thực hiện các câu TN. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài tập 2 : - GV treo biểu đồ yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS đọc số liệu trên biểu đồ. - Yêu cầu HS làm bài. - GV chốt lại kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng ? - Muốn tìm số trung bình cộng ta làm thế nào ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Phép cộng. - Hát . - HS làm bài tập TN theo yêu cầu. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - 1 HS đọc đề bài 1. - HS tự làm bài – Nêu kết quả bài làm và giải thích. - Lớp nhận xét. - HS đọc đề bài số 2. - HS lần lượt đọc số liệu trên biểu đồ. - HS làm bài. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS trả lời theo yêu cầu. Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN (2 tiết) GV bộ môn TOÁN TIẾT 29 : PHÉP CỘNG I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Hiểu khái niệm “cộng” là gộp nhiều số hạng lại tạo thành 1 số mới (tổng). 2 . Kĩ năng: - Củng cố kĩ thuật làm tính cộng (không nhớ và có nhớ). - Củng cố kĩ năng làm tính cộng. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính chính xác, khoa học. II .CHUẨN BỊ: GV : SGK . HS :VBT, bảng con , SGK . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập chung GV yêu cầu Hslàm phiếu . GV nhận xét chung về bài làm của HS. 3.Bài mới : Phép cộng - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4. Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Củng cố kĩ thuật làm tính cộng . Mục tiêu : Củng cố cách thực hiện phép cộng (có nhớ và không nhớ). GV viết bảng hai phép tính cộng : 48 352 + 21 026 Yêu cầu HS đặt tính và tính vào bảng con, 2 HS lên bảng lớp để thực hiện. GV yêu cầu HS nhận xét cách thực hiện phép tính và kết quả. Muốn thực hiện phép cộng ta làm thế nào? Trong phép tính này, số nào là số hạng, số nào là tổng? Củng cố cách cộng có nhớ GV đưa tiếp ví dụ: 367 859 + 541 728 Hướng dẫn HS như trên. GV kết luận. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. Bài tập 1 Đặt tính & tính : - Yêu cầu HS làm bảng con. - GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài tập 2 dòng 1 và 3/ 39 - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS làm bảng con và trình bày. - GV chốt kết quả đúng. Bài tập 3/39 : - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS tóm tắt trước khi làm. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 3 : Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Trò chơi: Hái táo - GV phổ biến luật chơi. - GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi. - GV nhận xét – Tuyên dương. - Giáo dục HS tính cẩn thận . 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị: Phép trừ - Hát - HS làm phiếu kiểm tra. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đọc phép tính. 1 HS thực hiện bảng lớp. HS làm bảng con. - HS lần lượt nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính. 2 HS nhắc lại cách đặt tính và cách thực hiện phép tính. HS nêu. HS thực hiện. Hoạt động lớp HS làm bảng con. 4 HS làm bảng lớp. - Lớp nhận xét. - HS làm bài – sửa bài. - HS trình bày kết quả. - Lớp nhận xét. HS đọc đề bài 3. 1 HS tóm tắt bảng lớp. HS làm bài – HS sửa bài. Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS lắng nghe. - HS thực hiện theo yêu cầu. - Lớp nhận xét. Kiểm tra Thực hành Đàm thoại Thực hành Thực hành Đàm thoại Thực hành Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 30 : PHÉP TRỪ I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Hiểu khái niệm “trừ” là bớt đi một phần nào đó từ phần đã cho. 2 . Kĩ năng: - Củng cố kĩ thuật làm tính trừ (không nhớ và có nhớ). - Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính chính xác , khoa học. II . CHUẨN BỊ: GV : SGK , hình vẽ như BT 3 SGK / 40 . HS : SGK ,VBT, bảng con . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Phép cộng GV yêu cầu HS làm bảng con. Em hãy nêu cách thực hiện phép cộng. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Phép trừ - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động1: Củng cố kĩ thuật làm tính trừ Mục tiêu : Giúp HS củng cố lại thao tác thực hiện phép tính trừ . a) GV giới thiệu phép trừ : 865 279 - 450 237 Yêu cầu HS tìm cách làm. Yêu cầu HS đặt tính và tính vào bảng con, 1 HS lên bảng lớp để thực hiện. Trong phép tính trừ, số 865 279 được gọi là gì ? 450 237 được gọi là gì . Kết quả tìm được gọi là gì? GV nêu câu hỏi rút ra ghi nhớ. GV kết luận. b)Củng cố cách trừ có nhớ GV yêu cầu HS làm bảng con. GV gắn bảng thẻ số có ghi phép tính lên bảng: 647 253 – 285 749 = ? Yêu cầu HS nêu tên gọi của các số. GV nhận xét, cho HS so sánh, phân biệt với ví dụ ở trên. GV chốt ý vừa ghi lại cách làm. Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : HS biết vận dụng kiến thức để thực hiện phép tính trừ thành thạo , chính xác Bài tập 1/40: Yêu cầu HS làm bảng con. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài tập 2: Thi đua: 2 HS làm xong trước sẽ lên bảng trình bày lại . - GV nhận xét cách thực hiện. Bài tập 3: - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS phân tích đề. - GV yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số tập, nhận xét. Hoạt động 3 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. Trò chơi “Bỏ quả vào rổâ”. GV viết sẵn những phép tính vào quả, HS sẽ chọn những quả có cách đặt tính và kết quả đúng vào rổâ. GV tổng kết – Tuyên dương. 5.Tổng kết - Dặn dò: - Về xem lại bài. Chuẩn bị: Luyện tập . - Hát HS làm bảng con. 3 HS phát biểu. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - HS quan sát, đọc phép tính . - 1 HS thực hiện bảng lớp. - Cả lớp làm bảng con. - HS nêu tên từng thành phần cuaa3 phép trừ. - HS lần lượt trả lời theo yêu cầu. - HS nhắc lại cách đặt tính và cách thực hiện phép tính. HS thực hiện bảng con. HS trả lời theo yêu cầu. HS so sánh 2 phép trừ vừa thực hiện. Hoạt động lớp HS làm bảng con. Lớp nhận xét. HS làm bài vở . 2 HS sửa bài. Lớp nhận xét kết quả. - HS đọc đề bài 3. - HS phân tích đề bài toán. - HS làm bài vào vở. Hoạt động lớp - HS tham gia chơi theo nhóm. - HS nhận xét kết quả đúng. Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Thực hành Đàm thoại Thực hành Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan