Giáo trình Sinh thái rừng

Khái niệm Hệ sinh thái là một khái niệm rất quan trọng trong sinh thái học nói chung sinh thái học rừng nói riêng. Nó không chỉ là cơ sở khoa học cho kinh doanh rừng với cường độ cao, mà còn là điều kiện cho sự tồn tại của con người trên hành tinh này. Chúng ta cần nhận thức rằng con người là một thành phần của hệ sinh thái. hoạt động của chúng ta có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 4543 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Sinh thái rừng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfChuong1Sinhthaihocvakhainiemhesinhthai.pdf
 • pdfChuong2Tinhchatvatlycuamoitruongnuoc.pdf
 • pdfChuong4Dactinhnendayao.pdf
 • pdfChuong4Kythuatlamlanhdongnguyenlieuthuysan.pdf
 • pdfChuong4Vaitrosinhthaicuabucxamattroi.pdf
 • pdfChuong5cKYTHUATNUOICATRA.pdf
 • pdfChuong6Quanlychatluongnuoc.pdf
 • pdfChuong7Phantichchatluongnuoc.pdf
 • pdfCHUONG8PHUONGPHAPHAPTHUPHANTUUVamp22683648220VIS.pdf
 • pdfChuong11Dienthesinhthai.pdf
 • pdfChuong12Phanloairung.pdf
 • pdfCHUONGIIKYTHUATNUOIHAUOSTREACEA.pdf
 • pdfChuongIVKythuatsanxuatgiongtombiennangcao.pdf
Tài liệu liên quan