Khóa luận Tính chất cơ của vật liệu polypropylen độn hạt thủy tinh

(Bản scan)

MỚ ĐÀU 1

1. Lỷ do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghicn cứu 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

Chương I: TỎNG QUAN 3

1.1. Vật liệu polyme compozit (PC) 3

1.1.1. Khái niệm vật liệu polyrne compozlt 3

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.3. Phân loại vật liệu polyine compozit 4

1.1.4. Thành phần chính cùa vật liệu polyme compozit 5

1.1.5. ửng dụng cũơ vật liệu PC 6

1.2. Nhựa nhiệt dco polypropylcn (PP) 7

1.2.1. Cấu trúc phân từ 8

1.2.2. Tính chat cùa polypropylen 10

1.2.3. ứng dụng 11

1.3. Chất độn trong lình vực vật liệu polyme compoz.it 13

Chương 2: Tllực NGHIỆM 15

2.1. Nguyên vật liệu 15

2.2. Phương pháp chế tạo mẫu nghiên cửu 15

2.3. Phương pháp xác định các tính chất cùa vật liệu 17

2.3.1. Anh kinh hiển vi diện từ quét 17

2.3.2. Xác định linh chất cơ giàn dài 19

2.3.3. Xác định độ bền va dập 19

Chương 3. KÉT QUÀ VÀ THÀO LUẬN 21

3.1. Tương tác pha giũa chất độn hụt thủy tinh và chất nền polypropylcn 21

 

 

pdf37 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 14/02/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tính chất cơ của vật liệu polypropylen độn hạt thủy tinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_tinh_chat_co_cua_vat_lieu_polypropylen_don_hat_thu.pdf
Tài liệu liên quan