Luận án Khảo sát tinh dầu một số loài giống Mentha trồng ở miền nam Việt Nam họ hoa môi (lamiaceae)

(Bản scan)

Luận án Khảo sát tinh dầu một số loài giống Mentha trồng ở miền nam Việt Nam họ hoa  môi (lamiaceae)

Mục lục

1. Đặt vấn đề

2. Tổng quan

3. Nghiên cứu

4. Thực nghiệm

5. Kết luận

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát tinh dầu một số loài giống Mentha trồng ở miền nam Việt Nam họ hoa môi (lamiaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan