Luận án Nghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khởi đệm và lấy dấu vành khít

ĐẶT VấN ĐỀ.1

Chương 1: TỔNG QUAN.3

1.1. TìNH HìNH MấT RĂNG Ở VIỆT NAM VÀ TRêN THẾ GIỚI.3

1.1.1. Tại Việt Nam.3

1.1.2. Trên thế giới.3

1.2. ĐẶC ĐIỂM HìNH THÁI GIẢI PHẪU HÀM MấT RĂNG TOÀN BỘ.4

1.2.1. Hàm trên .5

1.2.2. Hàm dưới.8

1.2.3. Lưỡi.10

1.2.4. Nước bọt.10

1.2.5. Niêm mạc.10

1.2.6. Dây chằng - phanh môi - phanh lưỡi.11

1.2.7. Yếu tố thần kinh - cơ .11

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA HÀM GIẢ

TOÀN BỘ .13

1.3.1. Phương pháp cơ học.13

1.3.2. Phương pháp vật lý .14

1.3.3. Phương pháp lý sinh học.15

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH VÀ VỮNG CHẮC CỦA

HÀM GIẢ.16

1.4.1. Khớp cắn thăng bằng.16

1.4.2. Đường cong Spee và đường cong Wilson.17

1.4.3. Chiều cao khớp cắn .19

1.4.4. Mặt phẳng cắn.21

1.5. NHỮNG XU HƯỚNG MỚI CỦA THẾ GIỚI.23

1.5.1 Lên khuôn kỹ thuật số .23

1.5.2. Ghi vận động lồi cầu .28

1.5.3. Một số tiêu chuẩn của càng nhai trong phục hỡnh tháo lắp.35

1.5.4. Implant cho trưêng hợp mêt răng toàn phần .38

1.6. CÁC NGHIêN CỨU VỀ HÀM GIẢ TOÀN BỘ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY.39

1.6.1. Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị phục hồi chức năng

và thẩm mỹ của Nguyễn Toại.39

1.6.2. Nghiên cứu hỡnh thái nền tựa của phục hỡnh toàn hàm và ứng dụng

thiết kế khay lêy khuụn của Lê Hồ Phương Trang.39

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIêN CỨU .40

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIêN CỨU .40

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn .40

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ .40

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THờI GIAN NGHIêN CỨU.40

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIêN CỨU.40

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu.40

2.3.2. Cỡ mẫu.41

2.3.3. Các biến nghiên cứu.42

2.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIêN CỨU .43

2.4.1. Khám lâm sàng.44

2.4.2. Kỹ thuật làm hàm giả .46

2.4.3. Các tiêu chí đánh giá hàm giả sau khi lắp .65

2.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU NGHIêN CỨU.68

2.6. PHƯƠNG PHÁP XỬ Lí SỐ LIỆU .68

2.7. HẠN CHẾ SAI SỐ TRONG NGHIêN CỨU .68

2.8. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIêN CỨU.68

 

pdf145 trang | Chia sẻ: thanhtam3 | Ngày: 28/01/2023 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khởi đệm và lấy dấu vành khít, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_lam_ham_gia_thao_lap_toan_bo_co_su_dung_k.pdf
  • pdftt_242.pdf
Tài liệu liên quan