Luận án Nhận dạng chữ số phát âm tiếng Việt bằng mô hình Markov ẩn bán liên tục

(Bản scan)

Luận án Nhận dạng chữ số phát âm tiếng Việt bằng mô hình Markov ẩn bán liên tục

Mục lục

Phần 1: Lý thuyết chung

Chương 1: Tiếng nói và những đặc tính của tiếng nói

Chương 2: Xử lý số các tiếng nói trong miền thời gian và miền tần số

Chương 3: Phân tích mã dự báo tuyến tính LPC

Chương 4: Sơ lược về nhận dạng tiếng nói

Chương 5: Phát hiện chu kỳ tiếng nói

Chương 6: Nhận dạng tiếng nói bằng mô hình Markov ẩn

Chương 7: Đặc điểm của tiếng Việt

Phần 2: Xây dựng mô hình nhận dạng tiếng Việt

Chương 1: Quá trình xử lý âm

Chương 2: Quá trình nhận dạng chi tiết

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1576 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nhận dạng chữ số phát âm tiếng Việt bằng mô hình Markov ẩn bán liên tục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
 • pdf14.pdf
 • pdf15.pdf
 • pdf16.pdf