Luận văn Các thuật toán song song nén tín hiệu video và hình ảnh

(Bản scan)

Luận văn Các thuật toán song song nén tín hiệu video và hình ảnh

Mục lục

Phần 1: Lập trình song song và đánh giá độ phức tạp của thuật toán song song

Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính song song

Chương 2: Các kỹ thuật lập trình song song và đánh giá độ phức tạp của thuật toán song song trên hệ PRAM

Chương 3: Các kỹ thuật lập trình song song và đánh giá độ phức tạp của thuật toán song song trên hệ Multicomputer

Chương 4: Lập trình song song trên hệ PVM

Phần 2: Xử lý tín hiệu và phép biến đổi Wavelet

Chương 5: Xử lý tín hiệu và phép biến đổi Wavelet

Phần 3: Các thuật toán nén tín hiệu video và hình ảnh

Chương 6: Ứng dụng thuật toán song song vào nén tín hiệu video và hính ảnh dùng phép biến đổi Wavelet

Chương 7: Cài đặt chương trình song song hóa nén tín hiệu video và hình ảnh trên hệ Multicomputer

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các thuật toán song song nén tín hiệu video và hình ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Tài liệu liên quan