Luận văn Đa thức duy nhất và tập bi-Urs cho hàm phân hình P - Adic

ỊMục lục|

Imờ đầu

|1 Một số kiến thức chuẩn bị|

Ịl.l. Trường p-adiẽ|

|1.2. Các định lí cơ bản của NevanlinnaỊ

|2 Da thức duy nhất và tập Bi — ƯRS cho A4(Cp)

|2.1. URS tính bội chặn cho các hàm nguyên và hàm phân hình

I trẽn Cp|

|2.2. Da thức duy nhất cho các hàm phàn hìiĩhỊ

Ị2.3. Bi-URS cho A4(Cp)|

35

|Kết luậnỊ

|Tài liệu tham khảoỊ

=

 

pdf43 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức duy nhất và tập bi-Urs cho hàm phân hình P - Adic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_da_thuc_duy_nhat_va_tap_bi_urs_cho_ham_phan_hinh_p.pdf
Tài liệu liên quan